- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

”Den 1. september 1992 overtog ”den selvejende institution Rækker Møllegaard” Møllegaarden.

Forinden - den 24. august samme år, havde man stiftet institutionen og en støtteforeningen. Tilslutningen var stor. 420 havde meldt sig ind i støtteforeningen og en indsamling til køb af Møllegaarden indbragte over 400.000 kr, som sammen med en økonomisk håndsrækning fra kommunen muliggjorde købet.

Det er således 25 år siden, at Møllegaarden kom på lokale hænder. Skiftende bestyrelser har gennem de forgangne 25 år sammen med et stort antal frivillige gjort en kæmpe indsats for at bevare og restaurere Møllegaarden.
I slut-halvfemserne fik bygningen nyt stråtag, og der blev oprettet mindestue for Søren Kierkegaard i det gamle høkerlokale.
I 2016 fornyede man gulvet i stalden, hvorfra der i dag drives et loppemarked, der tjener gode penge til driften af Møllegaarden.

Det hedder om formålet med bestyrelsens arbejde: ”At den skal arbejde for en bevarelse af landsbymiljøet, og at Møllegaarden skal være et samlingssted for landsbyen og dens kultur.”

Når jeg tænker tilbage over de 20 år, jeg har kendt til skiftende bestyrelsers arbejde med at leve op til formålsparagraffens høje idealer, kipper jeg med flaget og ønsker et stor tillykke med trofast og fantasifuldt arbejde.
JH


I anledning af 25-året for stiftelsen af ”den selvejende institution Rækker Møllegaard” indbyder bestyrelsen alle i firkløveret til reception fredag den 15. september fra 15-17 på Møllegaarden.
Vel mødt bestyrelsen

 


> Klik og læs mere om Møllegaardens historie
> Ønsker du en grundiger indføring kan du finde den i bogen "Først til mølle", der kan købes på Møllegaarden

Sidst opdateret: 30-08-2017
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect