- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Lørdag den 23. juni indbød Rækker Møllegården, Rækker Mølle Borgerforening og Familie & Samfund traditionen tro til Sankt Hans aften på Rækker Møllegården. Arrangementet begyndte med fællesspisning i det store telt bag Møllegården. Der blev serveret tre slags kød – okse, skinke og frikadeller og dertil blev serveret diverse salater. Naturligvis fik lidt god musik, leveret af Metha, Kim og Kaj den gode mad til bedre at glide ned. Trioen, hvis honorar bestod i et gratis måltid mad, roste menuen i ”høje toner”. 69 deltog i fællesspisningen, der tog sin begyndelse kl. 18.30

Da klokken nærmede sig de tyve, blev Harly Haugaard budt velkommen, som aftenens båltaler. Harly er nytiltrådt skoleleder på Rækker Mølle Skolen. Han indledte talen med at fortælle at aftenens båltale var hans første af slagsen. Han skitserede herefter baggrunden for, at der fejres Sankt Hans og tændes bål, og fortalte at skikken med at brænde en heks på bålet ikke var så gammel endda – ja, måske var det nogle seminarister på Jellinge seminarium, der i år 1900 var de første, der var med til at indføre skikken, som lever videre i bedste velgående – også i Rækker Mølle, hvor børnene i ”Lærkereden” havde kreeret heksen til bålet.
Harly annoncerede, at han ville fylde den videre taletid med et emne der naturligvis optog ham stærkt - nemlig Folkeskolen. Harly mente, at de senere års justeringer af skoleloven med detaljerede fagbeskrivelser og klare færdigheds- og vidensmål, naturligvis tog sigte på at alt omkring eleverne skal være målbart. Med henvisning til skolens formålsparagraf, mente han, at i denne iver efter at ville måle alt, overså man en anden af skolens opgaver – nemlig den almene dannelse, og han agtede derfor i nær fremtid at sætte skub i en debat om dannelsesbegrebet i skolebestyrelsen. Videre fortalte Harly, at han nu i tre uger på vej til skole fra Herning havde passeret mindestenen for Kierkegaardslægten ved Sædding kirke. Han troede til en begyndelse, at Søren Kierkegaard var født i Sædding sogn; men efter videre studier i emnet, var han blevet klar over den rette sammenhæng, at det var Sørens far, Mikael Pedersen Kierkegaards fødehjem stenen var rejst for. Men han mente nu nok, at den store danske filosof alligevel havde et og andet at bidrage med i spørgsmålet om de gamle dyder og dannelsesidealer. Harlys båltale høstede en velfortjent applaus. Inden bålet skulle tændes sang deltagerne sangen ”Du danske sommer”.

Aftenluften var kølig, og der sås enkelte paraplyer, da klokken nærmede sig tidspunktet for at bålet skulle tændes. Efter en lang tørketid, gjorde det ikke noget med nogle dryp fra oven – ja faktisk sås en fin regnbue på sydhimlen over bålet. Mange steder i landet var der indført afbrændingsforbud, ”og i de egne må der forventes en fremtidig hekseplage”, men altså ikke i Rækker Mølle.
Arrangørerne havde været omhyggelige med at tilrettelægge bålet så der i år ikke var tilføjet halm. Til ord af Drachmanns midsommersang: Vi elsker vort land, kom der fut i bålet, der brændte uden at kaste for mange gnister af sig.

Efter at Sankt Hansbålet var brændt ned, var der mulighed for at købe kaffe og kage i teltet. Fint og velorganiseret arrangement, der måske ikke talte ligeså mange deltagere som tidligere år. Om skylden skal tilskrives vejret eller en akut bølge af fodboldfeber vides ikke.
JH
> Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 24-06-2018
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect