- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Grundlovsmøde på Møllegården

Tirsdag den 5. juni indbød Møllegården og IM i Sædding/Bølling traditionen tro til grundlovsmøde på Møllegården. Kaffeteltet fra weekendens Kræmmer- og Sognefest stod endnu og dannede rammen om mødet. Det var rart, at mødet kunne afholdes i skyggefulde omgivelser idet sommertemperaturen nærmede sig de 25 grader i skyggen.

Gert Thorø, der er formand for IM i Bølling/Sædding, bød de 35 deltagere velkommen til mødet og en særlig velkomst fik ”JUHU-koret” – ja, sådan blev de præsenteret i avisannoncen; men meningen var nu god nok – den: JUHU…. Kirkekoret medvirker.
Gert forklarede at Kirkekoret egentlig havde meldt afbud; men kort før deadline havde de meddelt, at de alligevel gerne ville deltage, hvilket fik Gert til at lade glæden løbe over i et JUHU.

Inden Kirkekoret gik på scenen blev der sunget, ”Når egene knoppes”, og Ellen Danielsen og Maria Tylvad serverede kaffe og te med dejlig hjemmebag.

Kirkekoret under ledelse af Anette Kjærgaard sang tre sange. Koret indledte med H.C. Andersens hyldest til fædrelandet: ”I Danmark er jeg født”. Koret fik med den fine klang den orange teltdug til at vibrere sagte i den blide og lune sommervind, så det var en fryd for øret. Efterfølgende sang koret ”Yndigt dufter Danmark” med tekst af Ulf Hoffmann og med musik af Svend S. Schultz. Paulunets dug vibrerede ved denne performance knapt så meget. Koret sluttede med den smukke salme: ”Guds sol Jesus Krist” med melodi af Villy Egmose. Kirkekoret høstede et velfortjent bifald.

Arrangørerne havde indbudt sognepræst Preben Skov Jensen til at holde grundlovstalen. Han indledte med at fortælle, at det var den første grundlovstale, han skulle holde. Han kunne fortælle, at han havde gennemlæst flere grundlovstaler på nettet for at hente inspiration og indrømmede, at det var svært - og jo ganske umuligt at nærme sig Grundtvigs høje standard, så han føjede til, at tilhørerne sikker ikke ville forstå et ord af det, han nu sagde. Det var da også mærkelige lyde, der kom ud af munden på sognepræsten, som efterfølgende forklarede, at der var tale om et spørgsmål stillet på swahili, som han i sin tid, da han var i Afrika, var blevet stillet. Oversat til modersmålet lød spørgsmålet: ”Hvilken dato er jeres nationaldag?”.
Han var blevet dem svar skyldig i den forstand, at Danmark er så gammelt et rige, at selve fødselsdagen fortoner sig i det uvisse. Preben Skov Jensen pegede på, at Valdemarsdag og Grundlovsdag måske var det bedste bud på et svar på nationaldage. Preben fortsatte talen med at overhøre forsamlingen i hvor meget den egentlig vidste om Grundloven af 1849, og pegede videre på, at vi har meget at være taknemlige for. Grundloven giver os religionsfrihed men ikke religionslighed. Gud har velsignet vort land med fred og frihed, og vi er blevet forskånet for meget ulykkeligt. Preben nævnte i den forbindelse 70-året for oprettelsen af staten Israel, som siden har måttet leve en med en konstant frygt for angreb. Preben hæftede sig videre ved datoen den 5. juni. Den optræder i sammenhæng med mange skelsættende og interessante historiske begivenheder. Blandt andet var det på den dag i 1945, at Tysklands nederlag i 2. verdenskrig blev beseglet med en deling af Tyskland i en fransk, britisk, amerikansk og russisk zone. Friheden var genvundet – også i det danske rige. Preben sluttede grundlovstalen af med at pege på en større frihed – friheden fra synden i Guds rige, vundet for os ved Jesus Kristus.

Efter talen sang forsamlingen: ”Du gav mig o, Herre en lod af din jord” og Gert Thorø takkede Preben for en god grundlovstale og føjede en tak til Kirkekoret og Ellen Danielsen og Maria Tylvad.
Møllegården oplyste, at man ekstraordinært ville åbne loppemarkedet, og indtil flere af grundlovsmødedeltagerne benyttede sig af muligheden for at slå et slag forbi Stalden og få en ting med hjem, som de netop ikke vidste at de stod og manglede.

Fint arrangement som Møllegården og IM i Bølling/Sædding skal roses for.
JH
Klik på et billede og se serien i stor størrelse

Sidst opdateret: 06-06-2018
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect