- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Sankt Hans på Møllegaarden

Rækker Møllegaarden, Rækker Mølle Borgerforening og Familie & Samfund inviterede traditionen tro til sankt Hans aften på Møllegaarden den 23. juni. Vejret var til en halvt opslået paraply og de fleste klarede sig da også uden.  Vinden var sagte og mild og gav ikke arrangørerne anledning til bekymringer vedrørende bålet. En flot heks skænket af børnehaven, Lærkereden gjorde bålet til et rigtigt Sankt Hans bål.
Dejlig er Danmark ved midsommertid – lige til at elske, og derfor var sangen ”Vi elsker vort land” naturligvis med på sangbladet.

Som opvarmning til bålet indbød Rækker Møllegaarden til en ægte Sankt Hans menu. 115 havde takket "ja", og deltagerne fik en dejlig middag, som Familie & Samfund havde stor andel i.

Da klokken nærmede sig tyve samledes et par hundrede mennesker omkring bålet. Efter fællessang havde revyudvalget fået tildelt 5 minutter til at uddele overskuddet af anstrengelserne med årets revy.

Følgende fik andel i overskuddet:
Minihøjskolen modtog 5.000 kr. – Dagplejerne 10.000 kr. – Spejderne 20.000 kr. – Portalen 20.000 kr. – Rækker Mølle Borgerforening 50.000 kr.
Modtagerne takker stort for en økonomisk håndsrækning, som helt i revyens ånd vil blive anvendt til firkløverets bedste.

Som båltaler havde man inviteret Niels Jakob Hindhede (NJH). Hindhede har bopæl i Lem og har tillidshverv i LAG. NJH indledte sin båltale med at fastslå, at han ikke ville gøre holdt ved Johannes Døberens fødselsdag, som ellers lægger navn til Sankt Hans. Talen var fokuseret på det lokale og talerens engagement i LAG. LAG står for ”Lokale Aktions Grupper” og er et demokratisk organ, der får tildelt EU-midler til at støtte lokale ildsjæle og projekter. LAG har siden ordningens start uddelt 21.000.000 kroner.
Det er altid rart at blive set på udefra og især, når det sete giver anledning til dommen: ”I har møj at være stolte over i Rækker Mølle.” Det er ikke altid, at vi kan se det, men så er det godt at blive mindet om!
LAG har støttet flere projekter i lokalområdet bl.a.:  Tilbygning til Hallen, Multibanen og Købmanden ..
NJH pegede på, at der er indført en ny struktur i LAG. Området tæller nu Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner. Derfor mente NJH, at det var vigtigt at møde op til valget af nye LAG-medlemmer – og pegede i den forbindelse på Bente Tang som et godt bud på en repræsentant for lokalområdet.

NJH er selv en ildsjæl, der har engageret sig i lokalområdet. Han omtalte i rosende toner WOW-park, som en god og unik historie omkring en gammel gård – Løvstrupgård.
Han glædede sig over kommunens tiltag i ”Naturens rige” med at promovere Vestjylland som et bosted, der gør op med beskeden-heden. Vi har meget at være stolte af – bl.a. en meget lav fraværsprocent. Problemet er at få de unge og veluddannede overbevist om, at det er her, de skal bo og leve. Unge er kræsne og derfor gælder det om at opretholde gode tilbud.

NJH afsluttede båltalen med at fokusere på fremtiden og ønskede, at de, der allerede har gjort meget, vil fortsætte med at arbejde på en god fremtid for firkløverområdet.

Under midsommervisen blev bålet tændt. Det futtede lystigt af til ordene: ”Vi vil fred her til lands/ sankte  Hans, sankte Hans!
Tak til arrangørerne for en god aften på Rækker Møllegaarden. JH
Klik på et billede og se serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 24-06-2014
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect