- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

I anledning af 25-året for stiftelsen af ”Den selvejende institution Rækker Møllegaard” indbød bestyrelsen til reception fredag den 15. september fra 15-17 på Møllegaarden.

Jubilæet blev fejret med manér med pindemadder og kransekage. Ellen Danielsen og Birgit Pallesen, der begge er medlemmer af bestyrelsen, stod for det fornemme traktement. Bestyrelsen tæller foruden de to nævnte, Marie Tylvad, Mads Vendelbo (formand) og Jens Holm (kasserer). Fra kommunalbestyrelsen deltog Bent Dyrvig som observatør.

Flagene var sat frem og den røde løber var rullet ud. I omegnen af 45 fra lokalsamfundet og særligt indbudte havde fundet vej til Møllegaarden for at gratulere og overrække gaver. Blandt de særligt indbudte var den første formand for bestyrelsen, Peter Høy Jespersen.

Mads Vendelbo bød velkommen, og efter at deltagerne havde nydt det gode traktement overlod Mads Vendelbo ordet til tre personer, som var med fra begyndelsen.

Hans Dalgaard deltog i planlægningen af købet af Møllegaarden. Han indledte med at sige et stort tillykke til alle. Da det i 1992 blev klart, at Jørgen og Inga Jensen ville afhænde Møllegaarden, tog en gruppe bestående af Hans Dalgaard, Harald Søe og Peter Høy Jespersen initiativ til at oprette en selvejende institution. Der blev straks etableret en støtteforening med 420 medlemmer og indsamlet 400.000 kr. til købet. Kommunen støttede med et rente- og afdragsfrit lån og købet blev realiseret. Der blev valgt en bestyrelse, som bestod af Peter Høy Jespersen, Inger Dalgaard, Niels Riis og Harry Hansen.

Inger Dalgaard, der som nævnt fik plads i den første bestyrelse fortalte om arbejdet med at møblere og etablere kaffestuen. Hun omtalte også fyrrummet/kommandocentralen, som ”i røg og damp” blev samlingssted for de mange frivillige hænder. Hun omtalte også det lille skilt, der var ophængt i kommandocentralen. Teksten lød: ”Hele Danmark er en tosseanstalt; men her er hovedcentralen!”
Inger Dalgaard afsluttede sit indlæg med håbet om, at alt ville blive holdt i fin stand i fremtiden.

Efter Inger Dalgaard fik Niels Nielsen ordet. Han fortalte, at de var flyttet til Rækker Mølle i 1993 og at deres genbo, Kristian Laursen straks havde inviteret dem til at deltage i arbejdet med restaureringen af Møllegaarden. Niels Nielsen omtalte de mange restaureringsarbejder, der var pågået i de 25 år skiftende bestyrelser havde virket. Murværket i hovedbygningen var blevet restaureret med mursten fra præstegården i Kloster. Stråtaget var blevet skiftet. Staldens gulv er på det seneste blevet udskiftet. Niels omtalte også etableringen af udebørnehaven, spejderhuset og krocketbanen på Møllegaardens arealer. Med stolthed fortalte han også om anlæggelsen af en sti gennem det naturskønne område langs Ganer Å. Endelig omtalte Niels Nielsen den chokbølge, der havde ramt bestyrelsen, da kommunen pludselig og uden varsel sendte et girokort med andragende om at få tilbagebetalt det ydede lån. Sagen endte med at Møllegaarden solgte jord fra.
Niels Nielsens indlæg høstede stort bifald, og han sluttede af med at med at fortælle, at skønt han var fraflyttet Rækker Mølle i 2004, følte han sig stadig som en del af lokalsamfundet.

Mads Vendelbo takkede for de tre indlæg og gav den garanti, at bestyrelsen fortsat og af alle kræfter og med omtanke ville søge at bevare Møllegaarden. Han sluttede af med at rette en stor tak til de mange frivillige uden hvilke, det ikke er muligt at bevare Møllegaarden i den fine stand.

Lokalarkivets leder, Erik Rasmussen viste film i mindestuen fra indvielsen af Møllegaarden den 15. maj 1993. Det var en stor oplevelse at se filmen. Peter Høy Jespersen holdt indvielsestalen og Borgmester Viggo Nielsen hejste flaget med hjælp fra ”Nancy Esmarch”. Borgmesteren talte efterfølgende, ligesom Kim Clausen og læge Lars Foged.

Et fornemt jubilæumsarrangement afholdt bestyrelsen. En stor indsats for at bevare en kulturinstitution i Rækker Mølle har skiftende bestyrelser ydet. Tak for en god oplevelse og mange gode timer på Møllegaarden.
JH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 19-09-2017
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect