- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Grundlovsmøde på Møllegaarden

Traditionen tro indbød Møllegaarden og Indre Mission i Sædding-Bølling til grundlovsmøde på Møllegaarden den 5. juni.

I år faldt grundlovsdag sammen med 2. pinsedag, hvilket kan have haft en indflydelse på deltagerantallet; men trods pinseferie kunne mødet mønstre 45 deltagere inklusive 14 fra Rækker Mølle Kirkekor.

Vejret artede sig, så det var muligt at gennemføre arrangementet i det fri og i de smukke omgivelser omkring Møllegaarden.

Maria Tylvad fra Møllegaarden bød de fremmødte velkommen, hvorefter man sang ”Når egene knoppes”. Derefter blev der serveret kaffe og kage.

Rækker Mølle Kirkekor indtog herefter scenen. Korleder Anette Kjærgaard introducerede koret og de sange, man havde valgt at synge. Hun havde ikke fundet frem til sange skrevet specielt i anledning af grundlovens givelse; men der findes dog nogle! Grundtvig har skrevet om tiden op til 1949, og Emil Aarestrup har skrevet ”Sang om grundloven”. Hun havde valgt sange om Danmark. Hun tilføjede, at fordi det også var 2. pinsedag, fandt hun det passende, at der blev sunget en lovsang - så koret indledte med salmen: ”Herre Gud dit dyre navn og ære.”
Herefter sang koret Grundtvigs: Moders navn …, og koret sluttede af med ”Danmarks-kanon – Danmark er et lille land …” Efter at deltagerne var blevet fortrolig med tekst og melodi, blev de inddelt i 4 grupper, og efterfølgende blev sangen sunget som 4-stemmig kanon. Festligt indslag!
Inden grundlovstalen blev der istemt fællessangen: ”Er lyset for de lærde blot?”

Regionsmedlem Bent Dyrvig var indbudt til at holde grundlovstalen.
Han indledte med at fortælle, at han havde valgt overskriften: ”Fællesskab og tillid”, for talen. Bent pegede på, at fællesskabet var udfordret af globaliseringen. Han understregede dette, ved at henvise til Brexit og Trumps udmelding om at melde USA ud af klimaaftalen – og dertil henvise til den højredrejning der i øvrigt præger mange EU-lande.
Omkring tilliden pegede han på, at danskerne længe har haft stor tillid til de offentlige institutioner; men at tilliden havde fået ridser i lakken pga. af problemer i Skat og postvæsnet.
Bent pegede på, at vi lever i en brydningstid og henviste til tilsvarende perioder i Danmarkshistorien.
Omkring grundlovens givelse i 1849 var det brydningstid og ligeledes i 1864. Man valgte at svare med at rykke sammen efter devisen: ”Hvad udad tabes skal indad vindes”. Og der fødtes nye fællesskaber. Bent nævnte: Dalgas, andelsbevægelsen og et rigt forgrenet foreningsliv.
Efter 2. verdenskrig forsatte samlingen i mange nye fællesskaber. Bent understregede betydningen af denne samling og indrømmede, at den også lokalt var udfordret. Han nævnte, at der eksempelvis ikke kunne holdes konfirmation i Finderup, fordi skolestrukturen og det frie skolevalg gjorde en samling umulig. Han pegede i den forbindelse også på Rith Bjerregårds uheldige skolereform, der løste Folkeskolen fra et ellers solidt fundament. Han sukkede i den forbindelse over den stigende sekularisering og dermed en fast grund at stå fast på.
Til de skadelige virkninger af den tiltagende sekularisering pegede Bent på afskaffelsen af blasfemiparagraffen, ligesom skadevirkningerne slog igennem på et område, han selv har beskæftiget sig med: Kirkesale på nye sygehus. Sådan må de ikke længere hedde; men skal indrettes som refleksionsrum uden kristne symboler.
Bent Dyrvig pegede til slut på gode Grundtviske værdier som fortsat bør være bærende og rundede af med at udtrykke sin glæde over den Grundlov, vi har valgt at bygge land efter.
En god og vedkommende grundlovstale, der tog fat om væsentlige emner, som bør give anledning til eftertanke og refleksion.

Gert Thorø fra Indre Mission sluttede arrangementet med at takke de mange, der havde deltaget i forberedelserne, så det kunne blive endnu et vellykket grundlovsmøde på Møllegaarden.
JH

Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 06-06-2017
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect