- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Rækker Møllegaardens Historie

Klik for stort billede!

I 1638 fik ejeren af Rækkergård lov til at bygge en vandmølle ved en bæk, der blev opstemmet, så der opstod en mølledam. I 1785 blev møllen solgt fra og der blev bygget en møllegård, som malede korn for egnens bønder.
I 1872 overtog den 24 årige Nancy Esmark Møllegården og søgte om bevilling til at drive en høkerforretning med skænkestue. Hun udvidede høkerbutikken med et slagtehus og en slagterforretning. Hun tog selv rundt til egnens gårde og opkøbte dyrene.

Klik for stort billede!

Møllegården var efterhånden blevet et samlingssted for egnen og fra nu af tog udviklingen fart. Man oprettede Hanning-Sædding Andelsmejeri. Der var nu basis for flere handlende; smed, bager, barber, manufaktur, træsko- og cykelforretning.
I 1910 solgte Nancy Esmark Møllegården til broder-sønnen Johannes Esmark, der drev gården sammen med hustruen Ane indtil 1942, hvor deres datter "Lille Nancy" og hendes mand overtog gården. Desværre døde "Lille Nancy" i 1946. Søsteren Inga og hendes mand Jørgen Jensen overtog Møllegården og drev den frem til 1992.

Klik for stort billede!

Ingen af børnene ønskede at overtage gården og landsbyens borgere tog derfor initiativ til at danne en forening til Møllegårdens bevarelse. Der blev hurtigt indsamlet 450.000 kr og man oprettede derefter
"Den Selvejende Institution Rækker Møllegård".
Gårdens jord blev lejet ud og man søgte forskellige fonde samt kommune og amt om tilskud til renovering af det gamle stuehus. Da huset var blevet sat i stand var det tid at tænke på Møllegården som samlingssted for områdets beboere. Der blev lavet stier i parken og åbnet en kaffestue. Foreninger
og selskaber, der ønsker at se og bruge Møllegården kan købe kaffe og benytte parken. Der er tradition for bl.a. Grundlovsmøde og Sankt Hans fest.

Klik for stort billede!

Der er oprettet mindestue for Søren Kirkegaard, der oprindeligt stammer fra Sædding (Klik og læs mere). Børnehaven har lavet en udebørnehave, og en gruppe dagplejemødre har fået lov at bruge "Hønsehuset". Spejderne har bygget nyt, stort spejderhus og kroketklubben har lavet baner. Et område i parken er indrettet til minde om tømrermester Chr. Alsigers Havefond. Der er lavet natur- og motionssti på knap 3 km langs åen. I parken er der desuden sat en sten og plantet træer i forbindelse med at Rækker Mølle blev "Årets Landsby".

Der er gratis adgang til haven og parken, og madkurv må gerne medbringes. Kaffestuen er åbent alle søndage i ferietiden fra kl. 14 til 16. Øvrige dage kan der bestilles kaffe eller rundvisning gennem Maria Tylvad på tlf. 97-362158.

Rækker Møllegården drives stadig af frivillige.
Vedligeholdelse af gården og parken er afhængig af private bidrag.

Sidst opdateret: 25-08-2016
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect