- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Søndag den 5. oktober blev firkløverets nye sognepræst indsat i Hanning og Sædding kirker. I et firsogns pastorat er det ikke muligt at holde indsættelse i alle kirker på én søndag. Derfor blev indsættelsen delt over 2 søndage.

Den nye sognepræst havde indvilget i at begynde før den officielle tiltrædelsesdato den 1. oktober. Derfor kunne der holdes indsættelse i Bølling og Finderup den 28. september. Det var provst, Poul Ivan Madsen der forestod indsættelsen. Efter gudstjenesten i Finderup havde menighedsrådet inviteret til en let frokost i Sædding, hvor deltagelsen var så stor, at forsamlingshuset fik rammerne fyldt ud. Preben Skov Jensen og familien udtrykker stor taknemlighed for den gode dag og den flotte modtagelse.

Søndag den 5. oktober blev der så holdt indsættelse i Hanning og Sædding. Det var sognepræst Flemming Harpøth Møller, der stod for indsættelsen, der omfattede en tale, oplæsning af biskoppens kollats og kirkeministeriets udnævnelse.

Kirkekoret medvirkede stort til at festliggøre indsættelsen, som i Hanning ikke havde den store deltagelse. I Sædding var kirken næsten fuld. Kirkekoret sang til præludium: ”I østen stiger solen op” på Niels W. gades meget smukke melodi. Flemming og Preben gik ind i procession. Flemming holdt indsættelsestalen, hvori han bl.a. pegede på, at den nye præst var kaldet til en tjeneste af Gud og menigheden – en løfterig tjeneste til at forkynde frelsen i Jesus Kristus. Flemming omtalte også, at Preben måtte indstille sig på at møde modgang i tjenesten – sådan er vilkåret! og derfor er det også nødvendigt at holde sig nær til Gud.
Til slut ønskede Flemming, at menigheden ville tage godt i præsten og hans familie og vise dem tillid og respekt. Efterfølgende oplæstes kollats og ansættelsesbrev.

Preben Skov Jensen prædikede over søndagen evangelium, som var beretningen om Lazarus’ død og Jesu opvækkelse af ham. Preben Skov Jensen indledte søndagens prædiken med at pege på døden, som en naturlig del af liv; men Skriften når dog bag om det, vi opfatter som naturligt. Skriften ved, at vi oprindeligt er skabt til at leve og leve evigt. Vi ved om det, og derfor elsker vi livet, understregede Preben. Døden fylder meget i medierne – langt mere end det opbyggelige: fødsel.
Døden kom til Martha og Maria, men ved Jesu ord skabtes livet på ny. Det Ord, der skaber liv på ny, har vi stadig iblandt os i Sakramenterne og Ordet.
Mesteren kalder stadig på os med ordene: ”Jeg er opstandelsen og livet”. Døden er derved ikke forklaret fuldt og helt ved sorgen og savnet – døden er i Jesus Kristus ikke blot en udgang til fortabelse, men også en indgang og en åben dør til det evige liv. I den tro skal vi gribe evangeliet om Jesus Kristus til vor frelse og vide os sikre på, at der kommer en opstandelsesdag.

Bedømt af en gammel ræv i faget, var det en smuk og sand prædiken over søndagens evangelium, som pastor, Preben Skov Jensen holdt. Formalia blev holdt, og under meddelelser takkede Preben menighedsrådet for valget, der har bragt stor glæde ind i familien. Ligeledes takkede han provst og biskop for stor velvilje omkring ansættelsen. En tak blev der også rettet til Flemming for indsættelsestalen ligeledes en tak til Anette Kjærgaard og Kirkekoret for deres medvirken ved indsættelsen.

Portalen ønsker menighederne til lykke og velsignelse med den nye sognepræst og hans familie.
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

JH

Søndag den 28. september blev sognepræst Preben Skov Jensen indsat i Bølling og Finderup kirker. Provst Poul Ivan Madsen forstod indsættelsen.
Klik på et billede og se serie i stor størrelse!

Sidst opdateret: 10-10-2014
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect