- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Uddrag af Skifteprotokol for Bølling N. Herred 1862 – 1868  (B 81 – 178)


Disse protokoller findes ikke på lokalarkivet, men på Landsarkivet i Viborg. Siderne der bliver refereret til findes i protokol (B 81 — 178) . alle personer fra Hanning, Finderup, Bølling og Sædding, der står omtalt i protokollen. Vil blive afskrevet. Det vil sige. De afdøde de nævnte arvinger, formyndere og kuratorer.
Selve skifte og boopgørelser skal ses i original protokollen.


1. Folio 3 - 7
Indsidderske Abelone Kirstine Pedersen af Aarup i Hanning Sogn død 11. August 1862.
2. Folio 5
Almissselem Søren Jacobsen af Skaarup Hede i Hanning død 25 August 1862. Intet at arve.
3. Folio 12 - 28
Boet efter Maren Christensdatter af Piig i Hanning død 1. Mai 1861.Arvingerne er følgende Børn.
1. En Datter Ane Johanne Larsdatter gift med Jens Madsen Kjærgaard i Ølstrup.
2. En Datter Ane Larsdatter gift med Ib Toft Andersen i Hee
3. En Datter Mariane Larsdatter gift med Anders Laugesen i Piig i Hanning
4. En Søn Christen Larsen Bjerg i Madum.
4. Folio 28 - 82.
Ane Marie Pedersen af Skaarup i Hanning. Gaardmand Jens Mortensens Kone død 22. November 1862. Skiftet sluttet 10. April 1863. Enkemande opgav arvingerne at være følgende Børn.
1. Else Kirstine Jensen 26 Aar gl.
2. Karen Jensen 24 Aar gl.
3. Petrine Jensen 21 Aar gl.
4. Morten Jensen 18½ Aar gl
5. Mads Jensen 16 Aar gl.
6. Peder Jensen 13 Aar gl
Som Værge for de umyndige børn var mødt Afdødes Svoger Iver Jepsen, og som Kurator for de mindreaarige og Befuldmægtiget for Morten og Else var mødt Møller Jacob Jensen af Rækker Mølle.
5. Folio 63
Barnet Christen Andersen af Deiberg Hanning Fattighus død 7. Marts 1863. Forældrene lever. Efterlader intet.
6. Folio 64
Barnet Marie Sophie Margrethe Nielsen af Hanninggaard i Hanning Sogn død 16. Marts 1863. Forældrene lever. Efterlader intet.                  7. Folio 66
Cathrine Mogensen af Slumstrup i Sedding død 19 Marts 1863. Manden hensidder i uskiftet Bo.
8. Folio 67.
Almisselem Hans Thomsen 69 Aar gl af Hanning Fattighus død 21. Marts 1863. Efterlader intet.
9. Folio 74.
Iver Peder Ostersen af Sedding død 21 mai 1863. Mødt var afdødes Fader Oster Pedersen, der opgiver Arvingerne foruden ham at være Afdødes Søskende.
1. Niels Peder Ostersen 20 Aar gl.
2. Andreas Ostersen 18 Aar gl.
3. Ole Peder Ostersen 12 Aar gl.
4. Karen Margrethe Ostersen 17 Aar gl.
5. Ane Ostersen 9 Aar gl
6. Barbara Ostersen 7 Aar gl.
Som Værge fir de umyndige og Kurator for de mindreaarige var mødt Gaardmand Mads Jensen af V. Herborg i Vorgod Sogn.
10. Folio 95
Barnet Magdalene Nielsen af Skaarup i Hanning død 10 Mai 1863. Forældrene lever. Efterlader intet.
11. Folio 96
Ungkarl Anders Nicolaisen 41 Aar gl. af Sedding Død 21. Mai 1863. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
12. Folio 102.
Huusmand Ebbe Knudsen af Sedding død 7. Juni 1863. Enken hensidder i uskiftet Bo.
13. Folio 104.
Magdalene Gregersen af Hanning død 24. Juni 1863. Datter af Møllersvend Jeppe Gregersen Rækker Mølle Enkemanden sidder i uskiftet Bo.
14. Folio 110.
Gaardmandskone Bodil Jensen af Ø. Finderup i Hanning død 4. September 1863. Myndige Arvinger.
15. Folio 113.
Karen Nielsdatter
af Sedding død 21 October 1863. Intet at arve. Almisselem.
16. Folio 124
Huusmand Mads Jakobsen Hestkjær i Hanning. Død 30. December 1863. Testamente.                                                                          17. Folio 128
Aftægtsmand Jeppe Christensen af Bølling død 15. Januar 1864. Intet at arve,
18. Folio 146
Aftægtsmand Anders Lauridsen af Hanning død 3. April 1864. Intet at arve.
19. Folio 146
Johannes Jensen af Hanning død 18. April 1864 (17 Aar gl) Forældrene lever. Intet at arve.
20. Folio 146.
Barnet Mariane Pedersen i Sedding død 18. April 1864. Forældrene lever. Intet at arve.
21. Folio 146.
Barnet Maren Torbensen af Bølling død 18. April 1864. Forældrene lever. Efterlader intet.
22. Folio 147
Ane Marie Hansen af Hanning død 13. April 1864. Forældrene lever. Efterlader intet.
23. Folio 148.
Maren Christensdatter
af Hanning død 6. Juni 1864.
24. Folio 150.
Aftægtsmand Jens Andersen af Bølling død 22. Juni 1864. Efterlader intet.
25. Folio 151
Barnet Anton Henriksen af Sedding død 24. Juni 1864. Forældrene lever. Efterlader intet.
26. Folio 152
Fattiglem Ane Kirstine Madsdatter af Bølling død 19. Juli 1864. Intet at arve.
27. Folio 153
Barnet Kirsten Marie Jepsen af Bølling død 3. August 1864. Forældrene lever. Efterlader intet.
28. Folio 154
Ungkarl Niels Laurits Nielsen af Hanning død i Varde den 25.. August 1864. Efterlader intet.
29. Folio 157 - 168
Anders Poulsen af Bølling død 24. April 1864. Skiftet sluttet 2. December 1864. Skifteforvalteren fremlagde en for Anders Poulsen modtagen Dødsattest, hvorfra han er død på et Fjendtligt Lazaret i Stenderup. Der er følgende Arvinger.
1. Faderen Aftægtsmand Poul Nielsen af Bølling.
2. Broderen Gaardmand Jacob Poulsen af Skjern.
3. Broderen Huusmand Niels Poulsen af Faster
4. Broderen Gaardmand Christen Poulsen Hjemme.
5. En Broderdatter Anna Jensen af Skjern 13 Aar gl
Jakob Poulsen blev beskikket som Værge for den umyndige Anna Jensen.
30. Folio 158 - 163.

Gaardmand Mads Andersen Petersborg i Bølling død 17 September 1864 Skiftet sluttet 24. October 1864. Enken Johanne Andersen mødte og meddelte at Afdødes Arvinger er 2 med hende avlede Børn.
1. En Datter Ane Andersen 2 Aar gl.
2. En Datter Sidsel Cathrine Andersen ½ Aar gl.
Som Værge for disse umyndige var mødt. Mads Pedersen af Rolighed i Bølling Sogn, som er Morbroder til den Afdøde.
31. Folio 161
Aftægtsmand Chr. Christensen af Hanning død 7. October 1864. Myndige Arvinger. Testamente.                                                        32. Folio 166 - 186
Barnet Ane Marie Pedersen af Bølling død 23. October 1864. Moderen lever. Skiftet sluttet 6. Mai 1864. Mødt var Huusmand Axel Thomsen af Bølling, der nu er gift med den Afdødes Moder Valdborg Kirstine Pedersdatter. Han opgav Arvingerne at være.
1. Moderen Valdborg Kirstine Pedersdatter.
2. Barnet Marie Kirstine Pedersdatter 13 Aar gl
Som Værge for den umyndige mødte Skolelærer Fjord af Bølling.
33. Folio 167.
Barnet Dorthea Johanne Larsen af Hanning død 6. November 1864. Forældrene lever. Efterlader intet.
34. Folio 167.
Barnet Niels Laurids Christensen af Hanning død 10. November 1864. Forældrene lever. Efterlader intet.
35. Folio 173
Boile Pedersen Finderup i Hanning død 26. August 1864 paa Lazarettet i Odense. Intet at Arve. (Ifølge kirkebogen døde han den 23. August)
36. Folio 175 - 178
Gaardmand Hans Nielsen af Hanning død 23. Januar 1865. Skiftet sluttet 10. Marts 1865. Enken Johanne Christensen mødt med Kurator Chr. Jepsen Christensen af Lemb. Arvingerne efter Afdøde er følgende i Ægteskab med Enken avlede Børn.
1. Ole Gadgaard Hansen 3 Aar gl.
2. Niels Christian Hansen 5 Aar gl.
Som Værge for disse umyndige var mødt Gaardmand Jens Nielsen af Lemb, en Broder til Afdøde.
36. Folio 176
Indsidderske Karen Nielsen af Bølling død 13. Februar 1865. Efterlader intet.
37. Folio 181.
Barnet Christen Andersen af Sedding død 12. Marts 1865. Forældrene lever.
38. Folio 181.
Aftægtskone Sahra Christensen Tang af Hanning død 16. Marts 1865. Efterlader intet.
39. Folio 188.
Aftægtskone Mette Kirstine Jensdatter af Bølling død 14. Mai 1865. Intet at Arve.
40. Folio 189.
Barnet Kirsten Torbensen af Bølling død 21. Mai 1865. Forældrene lever. Efterlader intet.
41. Folio 189 - 206
Gaardmandskone Margrethe Jensen af Gl. Hanning i Hanning død 23. Mai 1865. Manden Gmd. Christen Enevoldsen hensidder i Uskiftet Bo.
42. Folio 189
Barnet Enevold Enevoldsen af Hanning død 24. Mai 1865. Intet at arve.
43. Folio 192 - 193 - 200
Enke Johanne Bendtsen af Sedding død 23. Mai 1865. Skiftet sluttet 20. Juni 1866.
44. Folio 196
Pigen Sidsel Nielsen Hanning død 3. Juni 1865. Forældrene lever. Efterlader intet.
45. Folio 197
Pigen Karen Marie Nielsdatter af Hanning død 6. Juni 1865. Myndige Arvinger.
46. Folio 197
Pigen Ane Else Nielsen af Hanning 18½ Aar gl. død 10. Juni 1865. Forældrene lever. Efterlader intet.
47. Folio 197
Barnet Maren Esbensen af Bølling død 13. Juni 1865. Forældrene lever. Efterlader intet.
48. Folio 199
Aftægtskone Mette Kirstine Nielsdatter af Skaarup i Hanning.død 16. Novbr 1861. Mødt var afdødes mand, Aftægtsmand Bendt Nielsen der angav Arvingerne efter afdøde at være følgende i Ægteskab med ham avlede Børn
1. Morten Bendtsen 19Aar gl
2. Niels Bendtsen 18. Aar gl
3. Karen Johanne Bendtsen 16 Aar gl.
4. Kirsten Marie Bendtsen 16 Aar gl
5. Maren Bendtsen 12 Aar gl.
6. Christen Bendtsen 9 Aar gl.
7. Hanne Kirstine Bendtsen 6 Aar gl..
49. Folio 200
Barnet Anne Marie Nielsen af Hanning død 18. Juni 1865. Ejer Intet
50. Folio 200
Barnet Enevold Esbensen af Bølling død 19. Juni 1865. Ejer intet.
51. Folio 200
Barnet Thomas Christensen af Hanning død 20. Juni 1865. Forældrene lever. Efterlader intet.
52. Folio 201
Barnet Hans Peder Madsen af Bølling død 4. Juli 1865. Forældrene lever. Efterlader intet.
53. Folio 202 - 206
Gaardmandskone Ellen Marie Christensen af Sedding død 14. Juli 1865. Enkemanden Anders Pedersen hensidder i uskiftet Bo.
54. Folio 202
Aftægtsmand Poul Nielsen af Toftgaard af Bølling død 20. Juli 1865. Intet at arve.
55. Folio 208
Aftægtsmand Bendt Nielsen Husteds kone Maren Sylvestersdatter i Hanning død 15 August 1865. Myndige Arvinger . Arven under 100 kr.
56. Folio 208
Barnet Mette Andrea Nielsen af Hanning død 23 August 1865. Efterlader intet.
57. Folio 212
Barnet Marie Christine Augusta Krarup af Bølling død 6. Sept. 1865 forældrene lever. Intet at arve.
58. Folio 217
Barnet Jensine Cathrine Jensen af Hanning død 2. Octbr. 1865. Intet at arve.
59. Folio 219 - 227
Gaardmand Oster Pedersen af Sedding død 13 October 1865 . Enken hensidder i uskiftet bo.
60. Folio 219
Barnet Nielsine Sidsel Kirstine Pedersen i Hanning død 15. October 1865. Forældrene lever. Intet at Arve.
61. Folio 222
Aftægtsmand Peder Christensen af Kragmose i Bølling død 7. Novbr. 1865. Intet at arve.
62. Folio 222
Sophie Andersen af Hanning død 7. Novbr 1865 Almisselem. Intet at arve.
63. Folio 223
Barnet Anders Nielsen af Langtind i Hanning død 20. Novbr. 1865. Forældrene lever. Intet at arve.
64. Folio 223
Barnet Johanne Christensen af Mølgaard i Hanning død 10. Novbr 1865. Forældrene lever. Intet at arve.
64. Folio 231
Aftægtsmand Christen Andersen i Sedding død 20 Decbr 1865 Efterlader intet.
65. Folio 245
Aftægtsmand Bendt Nielsen Husted af Hanning død 4. Febr. 1866.
66. Folio 247
Barnet Serine Marie Thomsen af Gasdalgaard i Bølling død 22. Febr. 1866 Forældrene lever. Intet at arve.
67. Folio 250
Barnet Mads Madsen Skaarup af Hanning død 10 Febr. 1866. Forældrene lever. Intet at arve.
68.. Folio 250 - 387
Husmandskone Maren Andersen Mølgaard i Hanning d. 1. Marts 1866. Mødt var enkemanden Enkemanden Husmand Christen Pedersen, Arving er foruden ham et barn Niels Christensen 8 Aar gl. Værge for ham er Afdødes Broder Husmand Jeppe Andersen Stensig i Sedding.
69. Folio 254
Aftægtskarl Søren Jensen af Hanning d. 14. Marts 1866. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
70. Folio 259
Barnet Ellen Marie Pedersen af Hanning død 11. April 1866. Forældrene lever. Intet at arve.
71. Folio 262
Aftægtsenke Maren Jensdatter af Bølling død 6. Mai 1866 Efterlader intet.
72. Folio 270
Ungkarl Peder Jørgensen af Finderup død i Tarm 20. Mai 1866. Intet at arve.
73. Folio 273.
Barnet Christen Pedersen fra V. Finderup i Hanning død 3. Juni 1866. Forældrene lever. Intet at arve.
74. Folio 288
Almisselem Ane Sophie Poulsen af Hanning død 13. Juli 1866. Intet at arve.
75. Folio 296 - 302 - 308 - 313 - 331 - ???
Indsidder Jens Olsen Rærup af Damgaard i Bølling d. 12. September 1866. Skifte.
Mødt var Arvingen Hans Olesen og dennes datter Villadsine Margrethe Damgaard Hansen og Ole Christensen paa hans Faders Chr. Pedersen Olesens vegne. Skifte Arvinger:
Niels Christian Christensen Lynggård mødte for Hans Olesen,
Christian Peder Olesen der var mødt med sin Søn Ole Christiansen, som fuldmægtig, der tillige mødte for Oline og Mette Marie ???
Christen Christensen N. Lydum
Bertel Christensen der mødte ved Chr. Christensen Friisgaard efter Fuldmagt.
Husmand Jørgen Christensen af Sedding.
Mathias Jensen af N. Bork.
Niels Andersen Herborg gift med Mette Steffensen
Niels Nielsen af Strelluf g. m. Jensine Jensen.
76. Folio 298
Barnet Jeppe Jepsen af Hvirvelgård i Bølling d. 11. September 1866. Forældrene lever. Intet at arve.
77. Folio 303
Barnet Inger Andersen Rekker Mølle Hanning død 19. Septbr. 1866. Forældrene lever. Intet at arve.
78. Folio 316.
Aftægtskone Kirsten Mortensdatter af Aarup død 5. Mai 1866. Intet at skifte.
79. Folio 316
Barnet Mouritssine Christine Jepsen af Finderup i Hanning d. 8. Dec. 1866. Forældrene lever. Intet at arve.
80. Folio 317
Almisselem Anton Frandsen af Hanning død 29. Dec. 1866. Intet at arve.
81. Folio 322
Aftægtsmand Laurids Larsen Skaarup død 27. Januar 1867. Enken sidder i uskiftet Bo
82. Folio 322 - 327 - 336 - 364
Gaardmand Jens Mortensen død 3. Febr. 1867 og hans Kone Finderup i Hanning Skifte. Mødt var den mindreaarige Søn Jens Jensen samt Værge for de umyndige Aftægtsmand Jens Larsen af Vester Finderup, som Kurator for den mindreaarige mødte Sognefoged og Gaardmand Niels Bendtsen af Hanning. Som Kurator for Aftægtskone Christiane Mortensdatter var mødt Gaardmand Jens Clausager.                              
83. Folio 332 - 346
Aftægtsmand Anders Pedersen af Sedding død 6. Marts 1867 . Skifte 5/2 1868
Afdødes Arvinger er 2 Børn Kirsten Marie Andersen og Maren Andersen , for hvem mødte mødte Anders Andersen som Beskikket Værge.
84. Folio 236
Ungkarl Carl Jensen af Sedding død 5. April 1867 Myndige Arvinger. Skifte 22/9 1867.
85 . Folio 339
Pigen Ane Cathrine Christensen af Sedding død 5. Maj 1867. Forældrene lever. Intet at arve.
86. Folio 339
Husmandskone Bodil Sørensdatter af Sedding 11. Mai 1864. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo..
87. Folio 339
Barnet Christen Nielsen af Hanninggaard i Hanning død 13. Mai 1867. Forældrene lever. Intet at arve.
88. Folio 339
Barnet Abelone Larsen af Sedding død 21. Mai 1867. Forældrene lever. Intet at arve.
89. Folio 344
Barnet Maren Eibensen af Bølling død 11. April 1867. Forældrene lever. Intet at arve.
90. Folio 346.
Aftægtskone Kirsten Marie Christensdatter i Hestkjær i Hanning død 25. Juni 1867. Efterlader intet.
91. Folio 346
Ane Marie Christensdatter af Bølling død 1. Juli 1867. Intet at skifte.
92. Folio 353
Pigen Christiane Olesen af Bølling død 7. August 1867. Forældrene lever. Intet at arve.
93. Folio 356
Indsidder Mikkel Olesen af Bølling død 25. September 1867. Enken ønsker at hensidde i uskiftet Bo med umyndige Børn.
94. Folio 356 - 376
Huusmandskone Kirsten Marie Lauridsen af Hanning død den 14. October 1867. Manden hensidder i uskiftet Bo.
Mødt var enkemanden Peder Pedersen Talund, som oplyser at Arvingerne er følgende børn.
Mikkel Christian Jespersen Myndig
Marie Sørensen Jespersen Myndig
Ane Kirstine Pedersen 16 Aar
Kirsten Pedersen 13 Aar
Ane Marie Pedersen 10 Aar
Peder Pedersen 9 Aar
Christian Pedersen 4 Aar
Som tilsynsværge for de Umyndige var mødt Sognefoged Gaardmand Niels Bendtsen af Hanning.
95. Folio358.
Aftægtsmand Christen Jepsen Søndergaard i Sedding død 22. October 1867. Myndige Arvinger Arven under 100 RD.
96. Folio 361
Aftægtsmand Jens Andersen Sedding død den 8. November 1867. Myndige Arvinger. Arven under 100 RD.                                                          97. Folio 371 - 402
Gaardmand Peder Eskildsen Søe i Finderup død den 8. Januar 1868. Enken ønsker at hensidde i uskiftet Bo med umyndige børn.
98. Folio 373
Drengen Niels Pedersen af Hanningdød 16. Januar 1868 Intet at arve.
99. Folio 373
Almisselem Niels Mogensen af Bølling død 22. Januar 1868 Intet at arve.
100. Folio 374
Pigen Maren Hansen af Finderup død 3. Februar 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
101. Folio 375
Husmand Jens Peder Mogensen af Hanning død 6. Februar 1868
102. Folio 378
Barnet Jens Jensen af Bølling død 11. Februar 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
103. Folio 385
Barnet Abelone Andrea Andersen af Sudergaard i Bølling død 27. Marts 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
104. Folio 385
Almisselem Else Jensen af Hanning død den 5. April 1868. Intet at Arve.
105. Folio 385
Pigen Kirsten Marie Mortensen af Hanning død 9. April 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
106. Folio 387
Drengen Hans Christen Christensen af Bølling død den 20. April 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
107. Folio 388
Drengen Christen Mortensen af Hanning død 22. April 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
108. Folio 397
Ungkarl Jens Sørensen af Hanning død 14. Juni 1868. Efterlader intet.
109. Folio 400
Aftægtskone Ane Nielsdatter af Sædding død 21. Juni 1868. Efterlader intet.
110. Folio 404
Pigen Karen Christensdatter af Sædding død 16. Juli 1868. Myndige Arvinger Arven over 100 Rdl. Afgift erlagt 31/8 1868.
111. Folio 404
Ugift Maren Andersen af Sedding død 21. Juli 1868 Skifte slutter 10/6 1870.


 

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
08-12-2023 20:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

10-12-2023 19:30
Julekoncert i Hanning Kirke
-----------------------------------

12-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

21-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

12-01-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-01-2024 18:00
Gule ærter på Møllegården
Design: MediaConnect