- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Uddrag af Skiftebog for Skjern Retskreds 1900 - 1905

(B 375 – 2002/152)


Disse protokoller findes ikke på lokalarkivet, men på Landsarkivet i Viborg. Siderne der bliver refereret til findes i protokol (B 375 – 2002/152). alle personer fra Hanning, Finderup, Bølling og Sædding, der står omtalt i protokollen. Vil blive afskrevet. Det vil sige. De afdøde de nævnte arvinger, formyndere og kuratorer.

1. Folio 14
Husmand Christen Marinus Pedersen af Løvstrup i Hanning død 15. April 1900.
Mødt var Enken Kristine Marie Jørgensen der opgav arvingerne at være følgende Børn af tidligere Ægteskab nemlig
1. Datteren Ane Margrethe Pedersen 17 Aar gl.
2. Sønnen Hans Pedersen 15 Aar gl
3. Datteren Ane Pedersen 13 Aar gl.
Og følgende Børn i Ægteskabet med Kompetanten
4. Datteren Jensine Pedersen 8. Aar gl
5. Datteren Nielsine Pedersen 5 Aar gl
6. Datteren Mette Kristine Pedersen 3 Aar gl
7. Datteren Maren Pedersen 2 Aar gl.
Med hvilke Børn enken ønsker at hensidde i Uskiftet Bo.
2. Folio 14
Gaardmand Peder Nielsen af Mølgaard i Hanning død 22. Juni 1900. Mødt var Enken Kirsten Pedersen, der opgav Arvingerne foruden hende at være følgende Fællesbørn.
1: Datteren Inger Marie Nielsen gift med Gaardmand Anders Storgaard Andersen af Sedding
2. Datteren Christiane Nielsen Ugift af Skjern
3. Datteren Cecilie Dorthea Nielsen ugift af Hanning.
4. Datteren Nielsine Else Nielsen ugift af Hanning
5. Datteren Karen Nielsen ugift af Sedding.
Enken ønsker at hensidde i uskiftet Bo.
3. Folio 19
Ugifte Mette Jessen af Bølling død 12. August 1900. Mødt var afdødes Broder Tømrer Poul Jessen af Bølling, der opgiver at han er eneste og Myndige Arving efter afdøde.
4. Folio 25
Husmandskone Nielsine Jensen af Sædding død 4. November 1900
Fremlagt erklæring fra Enkemanden Husmand Christen Søndergaard Bendtsen af Sedding hvorefter afdøde ikke efterlader sig andre Arvinger end følgende Fællesbørn:
1. Datteren Maren Søndergaard Bendtsen 19 Aar gl
2. Sønnen Bendt Christian Bendtsen 16 Aar gl.
3. Sønnen Jens Korsholm Bendtsen 13 aar gl.
4. Datteren Kirsten Korsholm Bendtsen 9 Aar gl.
Med hvilke Børn Enkemanden hensidder i uskiftet Bo.                                    6. Folio 31 - 166
Aftægtsmand Hans Christian Eskesen af Bølling død 9. Decbr. 1900 og hans den 26. Novbr. 1885 afdøde Hustru Birgitte Kirstine Jensen.
Herredsfuldmægtig Schytte af Skjern opgav Arvingerne at være følgende fællesbørn.
1. Sønnen Mejeriejer Jens Christian Eskesen af Viborg
2. Sønnen Mejerist Andreas Eskesen af Stauning
3. Sønnen Ungkarl Christen Eskesen af Herborg
4. Sønnen Esben Eskesen udvandret til Amerika
Alle myndige . Esben Eskesen er efter modtagne oplysninger formentlig afgået ved døden for ca. 8 Aar siden.                                                                 7. Folio 31 - 32 - 33 - 34 - 37
Slagter Christen Pedersen Strandby af Sedding død 23. Novbr. 1896
8. Folio 34
Gaardmandskone Larsine Mette Marie Hansen af Sedding død 25. Decbr. 1900 Fremlagt erklæring fra Enkemanden Gaardejer Niels Nielsen af Sedding hvorefter afdøde ikke efterlader sig andre Arvinger foruden ham end følgende deres Fællesbørn Nemlig:
a, Datteren Mette Kathrine Nielsen 10 Aar gl.
b, Datteren Kirstine Petrea Nielsen 8 Aar gl.
c, Datteren Mette Marie Nielsen 4 Aar gl.
d, Datteren Hansine Nielsen 3 Aar gl.
e, Datteren Nelly Bothilde Nielsen 3 Mdr. gl.
Med hvilke Fællesbørn Enkemanden hensidder i uskiftet Bo.
9. Folio 36- 42 - 47 - 54 - 56 - 83 - 84.
Iver Christensen af Finderup i Hanning død 7. October 1899
10. Folio 40
Husmandskone Maren Kathrine Jakobsen af Østerby i Bølling død 3. Novbr 1900. Mødt var Enkemanden Husmand Jakob Eriksen der opgiver Arvingerne efter afdøde Foruden ham at være følgende Fællesbørn nemlig
1. Datteren Sidsel Cathrine Eriksen gift med Gaardmand Ole Hansen Christensen af Lindeballe.
2. Datteren Abelone Marie Kirstine Eriksen gift med Husmand Peder Gert Pedersen af Strelluf
3. Sønnen Tjenestekarl Jakob Eriksen af Kvodbøl i Borris
4. Sønnen Tjenestekarl Jens Eriksen af Holsted.
Alle Fuldmyndige, med hvilkefællesbørn Enkemanden hensidder i uskiftet Bo.
11. Solio 40 - 77
Boet efter den under 8. Januar 1901 afdøde Gaardejer Mads Christian Jensen af Astrup i Faster. Mødt var Enken Mette Madsen, der opgiver Arvingerne efter afdøde foruden hende selv at være følgende børn af tidligere Ægteskab nemlig:
1. Sønnen Husmand Jens Jensen af Bølling.
2. Datteren Christine Jensen gift med Mejerist Jens Christian Andersen af Nosdrup pr. Slagelse.
3. Datteren Ane Kirstine Jensen gift med Gaardejer Peder Madsen af Meldgaard i Faster
4. Datteren Christine Amalie Jensen gift med Husmand Niels Mathias Jensen af Debelmose i Borris
5. Sønnen Husmand Christen Jensen af Klokmose i Faster.
6. Sønnen Ungkarl Mads Peder Jensen Smst.
7. Sønnen Ungkarl Christen Jensen af Outrup
8, Sønnen Ungkarl ???? Jensen af Astrup
12. Folio 47
Gaardmand Milter Hansen af Skjern død 15. Januar 1901. Mødt var afdødes Søn Gaardejer Villads Miltersen af Bølling, der opgiver Arvingerne foruden Enken Mette Cathrine Dideriksen at være følgende Fællesbørn nemlig:
1. Datteren Kirsten Miltersen gift med Gaardmand Villads Pedersen af Lønborg.
2. Datteren Johanne Kirstine Miltersen gift med Gaardmand Frederik Jørgensen af Stauning.
3. Datteren Hansine Miltersen gift med Gaardmand Niels Jespersen Smst.
4. Sønnen, Kompetanten.
Alle Fuldmyndige. Moderen hensidder i uskiftet bo.                                       13. Folio 65
Husmand Laurids Hansen af Sædding død 2. Februar 1901. Mødt var Enken Inger Madsen der opgiver Arvingerne foruden hende at være følgende Fællesbørn nemlig:
1. Datteren Karen Hansen
2. Sønnen Hans Hansen.
3. Datteren Sidsel Kirstine Hansen. Alle umyndige
4. Datteren Madsine Hansen 16 Aar
5. Sønnen Mikkel Hansen 10 Aar.
Med hvilke Børn Enken Sidder i uskiftet Bo.
14. Folio 108 - 109.
Gaardmandskone Jensine Cristensen af Bølling død 6. Juni 1900. Mødt var Enkemanden Gaardejer Villads Miltersen nu af Skjern. Der opgav Arvingerne efter afdøde foruden ham at være følgende Fællesbørn nemlig
1. Sønnen Milter Hansen Miltersen 9 Aar gl.
2. Sønnen Christen Peder Miltersen 6 Aar gl.
For Hvilke umyndige var mødt afdødes Svoger Gaardejer Anders Christensen af Lønborg.
15. Folio 128 - 274 - 276.
Gaardmand Peder Christian Hansen af Bjerg i Bølling død 10. Sept. 1901. Mødt var Enken Mariane Jensen der opgiver Arvingerne efter afdøde foruden hende at være følgende fællesbørn nemlig
1. Datteren Else Cathrine Hansen 6 Aar gl.
2. Datteren Johanne Cathrine Jensine Hansen 2. Aar gl.
For hvilke umyndige var mødt som født Værge Afdødes Broder Gaardejer Niels Chr. Hansen af Hanning.
16. Folio 133 - 134 - 155 - 200 - 205 - 210 - 211 - 213.
Karen Pedersdatter Aftægtsenke af Stensig i Sædding død 20. Novbr 1901. Fremlagt blev et mellem Afdøde og hendes tidligere afdøde Mand Peder Pedersen den 6. Novbr. 1856 oprettet Testamente. Mødt var Ane Andersen Datter af den i Testamentet omtalte Chr. Andersen, afgået ved døden, men efterladt følgende Børn.
1. Kompetanten 23 Aar
2. Sønnen Peder Stensig Andersen 22 Aar af Sædding.
3. Datteren Mariane Andersen 19 Aar af Sædding
4. Datteren Bodil Kristine Andersen 15 Aar.
5. Sønnen Anders Peder Andersen 13 Aar.
Som beskikket Kurator for Ane Andersen var mødt Gaardmand Ole Nielsen af Skaarup i Hanning, der nu ogsaa blev beskikket som Kurator for Peder Stensig Andersen og Mariane Andersen og desuden som Værge for de umyndige.
17. Folio 148
Gaardmandskone Kirsten Christensen af af Skaarup i Hanning død 24. August 1901. Mødt var enkemanden Gaardejer Svend Andersen af Skaarup, som bekræfter, han er eneste og myndige Arving.
18. Folio 150 - 151 - 153 - 157.
Gaardmandskone Larsine Mette Marie Hansen af Sædding. Mødt var Enkemanden Gaardejer Niels Nielsen af Sædding, der bemærker at han hidtil har hensiddet i uskiftet Bo efter Afdøde . Han opgiver Arvingerne foruden ham at være følgende Fællesbørn nemlig:
1. Datteren Mette Cathrine Nielsen 11. Aar gl.
2. Datteren Kirsten Petrea Nielsen 9. Aar gl.
3. Datteren Mette Marie Nielsen 5. Aar gl.
4. Datteren Hansine Nielsen 3. Aar gl.
5. Datteren Nelly Bothilde Nielsen 1. Aar gl.
For disse umyndige var mødt og belv beskikket som Værge Gaardmand Andreas Mikkelsen Kirkegaard af Sædding.


 

Fortsættelse følger snarrest

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
08-12-2023 20:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

10-12-2023 19:30
Julekoncert i Hanning Kirke
-----------------------------------

12-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

21-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

12-01-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-01-2024 18:00
Gule ærter på Møllegården
Design: MediaConnect