- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Uddrag af Skifteprotokol for Bølling N. Herred 1868 – 1876  (B 81 – 5153)


Disse protokoller findes ikke på lokalarkivet, men på Landsarkivet i Viborg. Siderne der bliver refereret til findes i protokol (B 81 — 5153) . alle personer fra Hanning, Finderup, Bølling og Sædding, der står omtalt i protokollen. Vil blive afskrevet. Det vil sige. De afdøde de nævnte arvinger, formyndere og kuratorer.
Selve skifte og boopgørelser skal ses i original protokollen.1. Folio 4 - 6 - 152
Gaardmandskone Dorthea Christensdatter af Aarup i Hanning død 14. August.1868. Manden sidder i uskiftet Bo. Enkemanden Morten Boilesen af Aarup i Hanning opgav at Arvingerne foruden ham selv, var følgende i Ægteskabet med Afdøde sammenavlede Børn nemlig
1. En Datter Kirsten Mortensen 14 aar gl.
2. En Søn Boile Mortensen 12 Aar gl.
3. En Datter Barbara Mortensen 10 Aar gl
4. En Datter Christine Mortensen 7 Aar gl.
5. En Datter Kirsten Marie Mortensen 5 Aar gl.
For hvilke umyndige var mødt som Værge Afdødes Broder Gaardmand Christen Christensen af Alkærsig i Dejbjerg
2. Folio 4.
Husmand Iver Iversen af Hanning død 28 August 1868. Enken hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
3. Folio 5
Barnet Petrine Pedersen af Bølling død 2. September 1868. Forældrene lever Intet at arve.
4. Folio 5
Aftægtskone Johanne Nielsdatter af Kongensholm i Hanning død 1. September. Efterlader intet.                                                               5. Folio 5
Aftægtskone Inger Marie Jepsdatter af Finderup i Hanning død 1. September 1868. Efterlader intet.
6. Folio 5.
Almisselem Peder Jepsen Graakjær af Sedding død 11. September 1868. Intet at arve.
7. Folio 6.
Aftægtsmand Boile Nielsen af Hanning død 14. September 1868 Efterlader intet.
8. Folio 10
Barnet Jens Rærup Jensen af Damgaard i Bølling død 15. October 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
9. Folio 11 - 20 - 43
Gaardmandskone Abelone Marie Christensdatter af Sedding død 12. November 1868. Manden hensidder i uskiftet Bo.
10. Folio 13
Barnet Christen Iver Christensen af Boel i Bølling død 28. November 1868. Forældrene lever. Intet at arve.
11. Folio 13
Aftægtskone Margrethe Jensdatter af Sædding død 27. November 1868. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
12. Folio 15
Aftægtskone Ane Kirstine Iversdatter af Hanning død 8. December 1868. Efterlader intet.
13. Folio 15
Insidder Lars Pedersen af Finderup i Hanning død 16. December 1868. Intet at Arve.                                                                                 
14. Folio 15 - 26
Gaardmandskone Ane Else Nielsdatter af Hanning død 21. December 1868. Skifte sluttet 15 marts 1869. Mødt var Enkemanden Anders Sørensen. Som Værge for de umyndige Børn var mødt Huusmand Laust Gjødesen af Bølling der er gift med en søster tik den afdøde.. Mødt var også Afdødes datter af første Ægteskab Bodil Mortensen af Hanning, der erklærede hun var fyldt 25 Aar.
Enkemanden opgav Arvingerne at være
Sønnen Søren Andersen
Steddatteren Bodil Mortensen.
15. Folio 16 - 20
Gaardmandskone Hanne Marie Jensdatter af Damgaard i Bølling død 4. Januar 1869. Manden hensidder i uskiftet Bo.
16. Folio 16 - 18 - 19 - 27 - 38 - 52 - 69 - 178.
Jens Olesen Rærup i Bølling død 12. September 1866.
17. Folio 17
Drengen Niels Andersen af Hanning død 19. Januar 1869. Forældrene lever. Intet at Arve.
18. Folio 17.
Indsidder Jens Pedersen af Skrebsgaard i Hanning død 19. Januar 1869. Arven under 100 Rdl. Myndige Arvinger.
19. Folio 18.
Almisselem Ane Marie Sudergaard af Bølling død 31. Januar 1869.
20. Folio 18
Aftægtsmand Anders Pedersen af Sedding død 6. Marts 1867. Mødt var Sognefoged Anders Andersen som Værge for den umyndige Kirsten Marie Andersen og Gaardmand Ole Christian Jensen Grimstrup af Sedding som Værge for Datteren Maren Andersen.
21. Folio 19.
Gaardmand Laurids Jacobsen af Sedding død 7. Februar 1869. Myndige Arvinger.
22. Folio 19
Aftægtskone Else Christensdatter af Bølling død 9. Februar 1869. Myndige Arvinger overtager Boet.
23. Folio 21 - 57 - 67 - 82 - 95 - 100 - 116 - 128.
Maren Andersen af Sedding død 21. Juli 1868 Mødt var Sognefoged Anders Andersen af Sedding som Værge for den Afdødes umyndige Søster Kirsten Marie Andersen 9 Aar gl. Samt Gaardmand Ole Christian Jensen Grimstrup af samme Sogn, der var værge for den afdøde , der bemærkede at bemeldte Kirsten Marie Andersen er Halvsøster til Afdøde. Da de begge er Børn af tidligere afdøde Anders Pedersen af Sedding. Medens Afdøde er en Datter af dennes første Kone Kirsten Marie Christensen, og Kirsten Marie Andersen er Datter af Anders Pedersens anden Kone Ellen Marie Christensen. Mødt var også Jens Peder Madsen af Breining der bemærker, han er gift med en Heelsøster til Afdødes Moder Kirsten Marie Christensen. Endelig var og mødt Mariane Andersen af Breining, gift med afdøde Jens Peder Poulsen som var Kirsten Marie Christensens Halvbroder.samt Sognefoged Anders Bendtsen af samme Sogn som Værge for dennes to umyndige Børn nemlig
Anders Christian Jensen 17 Aar gl
Kirsten Marie Jensen 15 aar gl.
24. Folio 25
Barnet Ane Kirstine Madsen af Sedding død 3. Marts 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
25. Folio 25
Barnet Jens Christian Madsen. Søn af Gaardmand Jacob Madsen af Sedding død 8. Marts Forældrene lever. Intet at arve.                          26 folio 26 - 58 - 60
Pigen Maren Kirstine Pedersen af Bølling død den 12. Marts 1869. Boet extraderet myndige Arvinger 15/6 69.Mødt var afdødes værge Skolelærer Fjord af Bølling der opgav Arvingerne at være Moderen Valborg Kirstine Pedersen gift med Axel Thomsen samt en Halvbroder Jens Peder Axelsen 14 Aar gl.
27. Folio 27
Drengen Peder Sørensen af Aarup død 13 Marts 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
28. Folio 28
Barnet Knud Nielsen af Finderup i Hanning død 23. Marts 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
29. Folio 29
Aftægtsmand Josva Andersen af Bølling død 30 Marts 1869 Efterlader intet.
30. Folio 32
Barnet Mariane Jensen af Hestkjær død 14 April 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
31. Folio 32
Barnet Søren Christian Pedersen af Hanning død 15 April 1869 Forældrene lever. Efterlader intet.
32. Folio 32
Barnet Maren Jensen Kragmose i Bølling død 16 April 1869 Forældrene lever. Efterlader intet.
33. Folio 34
Barnet Jens Grimstrup af Sedding død 30. April 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
34. Folio 35
Barnet Mads Peder Madsen af Sedding død 4. Marts 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
35. Folio Folio 35
Barnet Maren Pedersen af Hanning død 15. Maj 1869. Efterlader intet.
36. Folio 36
Aftægtsmand Jens Jensen Bratbjerg af Hanning død 20. Maj 1869. Efterlader intet.
37. Folio 39
Aftægtskone Karen Jensdatter Hanning død 1. Juni 1869. Efterlader intet.
38. Folio 40
Barnet Thomas Rosberg Thomsen af Bølling død 15 Juni 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
39. Folio 41.
Barnet Inger Kjerstine Larsen af Hanning død 17. Juni 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
40. Folio 42 - 53 - 60 - 133 - 142.
Aftægtskone Gunde Marie Hansen af Hestkjær i Hanning død 30 Juni 1869. Skifte slutter 19/8 1870. Af Arvingerne var mødt Huusmand Thomas Jacobsen der uagtet bemærkede, at han er Søn af Afdøde Gunder Marie Hansen og tidligere afdøde Mand Jacob Mortensen og opgav at de afdøde i deres Ægteskab havde 8 Børn nemlig.
1. En Søn Morten Jacobsen der boer i nærheden af Mariager.
2. En Datter Dorthea Jacobsen der er gift med Enevold Iversen Slot af Stadil.
3. En Søn Lauge Jacobsen gift med Maren, død, men lever Enken i Varde, men om han har efterladt sig Børn.
4. En Søn Huusmand Hans Andreas Jacobsen gift og boende i Bølling. 5. En Søn Huusmand Thomas Peder Jacobsen gift og boende i S. Vognbjerg.
6. En Søn Huusmand Mads Jacobsen gift med Ane Nielsen der boer i Finderup men han er afgået ved Døden uden Børn.
7. En Søn Huusmand Svend Jacobsen gift men død og efterladt Enken Maren Else Laugesdatter i N. Omme og umyndige Børn.
8 En Datter Mette Marie Jacobsen gift med Gmd. Jens Lauridsen i Lyhne.
41. Folio 43.
Aftægtsmand Anders Nielsen af Sædding død 19. Juli 1869. Efterlader intet.                                                                                             42. Folio 44 - 59 - 88
Gaardmandskone Karen Pedersen af Bølling død 27. Juli 1869. Skifte sluttet 20. Januar 1870. Mødt var Sognefogeden af Bølling, der forretter at Arvingerne efter afdøde og hendes den 25. Januar 1867 afdøde Mand Morten Christensen er følgende.
En Søn Peder Mortensen 26 Aar gl i Bølling
En Søn Hans Mortensen 21 Aar gl af Hanning.
En Søn Niels Mortensen 17 Aar gl i Borris.
En Datter Mette Maren Mortensen gift med Huusmand Hans Søren Jensen i Finderup.
En Datter Ane Else Mortensen 36 Aar gl i Sedding.
En Datter Christine Mortensen 23 Aar gl i Sedding
En Datter Else Mortensen 18 Aar gl i Bølling
Gaardmand Gravers Sand var mødt som Kurator for de mindreaarige.
43 Folio 51.
Barnet Peder Christian Jensen af Kyhe i Bølling død 16. August 1869 Forældrene lever. Efterlader intet.
44, Folio 57.
Iver Flinker død 28 August 1869 i Tarm. Mødt var Enken Maren Christensen, der opgav Arvingerne at være.
1. En Datter Kirsten Marie Iversen, gift med Jens Graversen i Tarm
2. Christen Iversen i Tarm.
3. Iver Iversen Huusmand i Hanning død, men efterlader følgende Børn
Bertel Chr. Iversen 30 Aar gl i Faster.
Cornelius Iversen 28 Aar gl i Kjøbenhavn.
Iver Chr. Iversen 20 Aar gl i Sedding.
Mette Iversen 17 Aar gl i Sedding.
4. Else Iversen død men efterlader sig 2 Børn
Mette Iversen 17 Aar gl i Borris Sønderskov
Ellen Marie Iversen 9 Aar gl.
45. Folio 64
Barnet Jensine Jensen af Løvstrup i Hanning død 23. September 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
46. Folio 67
Aftægtskone Maren Caspersdatter af Hanning død 15. October 1869 Efterlader intet.
47. Folio 69.
Huusmand Lars Marcussen af Hestkjær død den 9. November 1869. Enken hensidder i uskiftet Bo med myndige Arvingers tilladelse.
48. Folio 69.
Aftægtskone Else Kirstine Iversdatter af Sedding død 13. November 1869. Efterlader intet.
49. Folio 73.
Barnet Hansine Jensen af Løvstrup i Hanning. død 23. November 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
50. Folio 74.
Barnet Ane Cathrine Jensen af Sedding død 26. November 1869. Forældrene lever. Efterlader intet.
51. Folio 87.
Aftægtsmand Peder Christian Nielsen af Gaasdal i Hanning død 13. Januar 1970 Efterlader intet.
52. Folio 88.
Barnet Jens Jensen af Hanning død 14. Januar 1870. Forældrene lever. Efterlader intet.
53. Folio 90
Barnet Karen Andersen af Bølling død 24. Januar 1870 Forældrene lever. Efterlader intet.
54. Folio 100
Barnet Karen Madsen Bølling. Død 13. Februar 1870. Forældrene Lever. Efterlader intet.
55. Folio 103
Oster Pedersen
af Sedding 6 Maaneder. Død 13. Marts 1870. Forældrene lever. Efterlader intet.
56. Folio 107.
Gaardmand Jørgen Pedersen Hjøllund af Hanning død 1. April 1870. Enken hensidder i uskiftet Bo med myndige Børns Tilladelse.
57. Folio 116.
Aftægtskone Mette Jensdatter af Bølling død 12. Mai 1870. Efterlader intet.
58. Folio 138.
Aftægtskone Karen Poulsen af Bølling død 14. Juli 1870. Testamente. Myndige Arvinger.
59. Folio 141.
Aftægtsmand Peder Pedersen af Sedding død 24 Juli 1870. Efterlader intet.                                                                                             60. Folio 158
Barnet Peder Danielsen Christensen af Bølling død 6 December 1870 Forældrene Lever. Efterlader intet.
61. Folio 159
Ungkarl Jeppe Jensen af Finderup i Hanning død 3. Januar 1871. Forældrene lever. Efterlader intet.
62. Folio 159.
Barnet Jens Holm Mark Jensen af Bølling død 18. Januar 1871. Forældrene lever. Efterlader intet.
63. Folio 163
Barnet Hanne Marie Eskildsen af Bølling død 20. Februar 1871. Forældrene lever. Efterlader intet.
64. Folio 166
Barnet Dorthea Marie Mortensen af Hanning død 10 Marts 1871. Forældrene lever. Efterlader intet.
65. Folio 166.
Pigen Ane Cathrine Nielsen af Hanning død 10. Marts 1871. Anmeldt af Sognefogeden i Hanning. Intet at Arve.
66. Folio 177
Pigen Ane Marie Pedersdatter af Sedding død 2. Marts 1871. Anmeldt af Skolelærer Petersen af Sedding. Fattiglem.
67. Folio 177.
Aftægtsmand Christen Miltersen af Boel i Bølling død 3. Mai 1871 anmeldt af Gaardmand Jens Christensen af Øster Byen. Enken hensidder i uskiftet bo med myndige Børns samtykke.
68. Folio 182
Pigen Margrethe Clousager i Sedding død 17. Juni 1871 Forældrene lever. Efterlader intet.
69- Folio 183.
Barnet Oster Peder Ostersen af Sedding død 11. Juli 1871. Forældrene Lever. Efterlader intet.
70. Folio 185
Gaardmandskone Karen Sylvestersdatter af Aarup i Hanning død 21. Juli 1871. Myndige Arvinger.
71. Folio 186
Gaardmand Christen Enevoldsens nyfødte Barn af Hanning død 16. Juli 1871. Forældrene lever. Efterlader intet.
72. Folio 186
Barnet Birthe Marie Andersen død 22 Juli 1871 i Hanning. Efterlader intet.
73. Folio 187
Pigen Severine Caroline Andersen af Bjergby i Sedding død 14. August 1871 Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.                          74. Folio 192
Huusmand Poul Christensen af Gadegaard i Hanning død 2. September 1871 Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
75, Folio 193 - 196 - 242 - 275.
Ungkarl Ole Peder Ostersen af Sedding død 16. September 1871. Myndige Arvinger. Mødt var Afdødes Broder Gaardmand Jens Peder Ostersen af Sedding og opgiver, at Arvingerne er følgende 5 Heelsøskende nemlig
1. Kompetanten.
2. En Broder Andreas Ostersen
3. En Søster Karen Margrethe gift med Huusmand Knud Peder Mortensen af Fasterlund
4. En Datter Ane Ostersen ugift 18 Aar gl. fortiden i Faster.
5. En Datter Barbara Ostersen 16 Aar gl, tjener for tiden ved Veile.
76. Folio 198.
Barnet Mads Peder Madsen af Bølling død 17. October 1871. Forældrene lever. Efterlader intet.
77. Folio 207
Aftægtskone Mette Nielsdatter i Langtind Hanning død 5 December 1871. Intet at arve. Anmedt af N. Bendtsen i Hanning.
78. Folio 209.
Dines Christensen Mølgaard
af Hanning død i Skive 13. December 1871. Myndige Arvinger. Efterlader intet.
79. Folio 210
Aftægtsmand Jens Mortensen af Skaarup Hede i Hanning død 16 December 1871. Har nydt Fattighjælp. Fattiglem. Anmeldt af Sognefogeden i Hanning.
80. Folio 211
Pigebarnet Mette Christensen en Datter af Gaardmand Jens Christensen af Lisenborg i Bølling død 26. December 1871. Forældrene lever. Intet at Arve. Anmeldt af Johannes Christensen af Skjern.
81. Folio 214
Aftægtsmand Hans Chr. Hansen af Sedding død 14. Januar 1872. Anmeldt af Christen Jensen Gammelgaard. Enken hensidder i uskiftet Bo med myndige og umyndige Børn.
82. Folio 218
Skolelærer Christen Larsen Nielsen Fjord i Bølling død 26 Januar 1872. Anmeldt af Gaardmand Axel Thomsen. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
83. Folio 219.
Barnet Karen Kirstine, Huusmand Peder Hansens Datter i Hestkjær i Hanning død 30. Januar 1872. Anmeldt af Sognefogeden. Forældrene lever. Efterlader intet.
84. Folio 225 - 235
Gaardmand Knud Pedersen Rekkergaard i Hanning død 4. Marts 1872. Anmeldt af Anders Pedersen Enken Mariane Nielsen hensidder i uskiftet Bo med umyndige Børn.
85. Folio 237 - 230
Gaardmandskone Maren Vad Christensen af Bølling død 8. Marts 1872. Anmeldt af Manden, Jesper Christian Enevoldsen, som hensidder i uskiftet Bo med umyndige Børn
86. Folio 228 - 237
Niels Troels Andersen af Skaarup i Hanning død på Ringkjøbing Sygehus den 10 Marts 1872. Anmeldt af Byfogeden i Ringkjøbing. Mødt var Enken Petrine Jensen, som opgav at eneste Arving var et med afdøde sammenavlede Barn Ane Marie Andersen 2 Aar gl. for hende var mødt som Værge afdødes Broder Huusmand Søren Andersen af Foersum i Egvad.
87. Folio 230 - 237
Gaardmand Søren Christensen af Aarup i Hanning død 16. Marts 1872. Enken Christine Pedersdatter hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
88. Folio 235
Aftægtsmand Niels Madsen Bonde af Rækkergaards Mark i Hanning død 2. Mai 1872. Anmeldt af hans Datter. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.                                                                                            89. Folio 252
Ungkarl Jens Sylvestersen Skaarup i Hanning død 7. September 1872. Anmeldt af Sognefogeden. Faderen eneste Arving. Arven under 100 Rdl.
90. Folio 271
Aftægtsmand Jens Jepsen i Ø. Finderup Hanning Sogn død 22. November 1872. Anmeldt af Sognefogeden. Myndige Arvinger. Efterlader intet.
91. Folio 272.
Aftægtsmand Frands Pedersen i Sedding død 30. November 1872. Anmeldt af Søren Kirkegaard. Almisselem.
92. Folio 274 - 438
Huusmand Jens Christian Jensen af Ø. Finderup i Hanning Sogn død 10. December 1872. Enken hensidder i uskiftet Bo med umyndige Børn. 93. Folio 276
Barnet Sidsel Kathrine Jensen i Sedding død 22. December 1872 Anmeldt af Sognefogeden. Forældrene lever. Intet at arve.
94. Folio 279
Barnet Maren Christensen i Bølling død 14. Januar 1873. Anmeldt af Laurids Christensen . Forældrene lever. Efterlader intet.
95.. Folio 288
Fattiglem Ane Sophie Andersdatter i Sedding død 28. Februar 1873. Anmeldt af A. Andersen. Fattiglem.
96. Folio 291
Gaardmandskone Ida Kathrine Mortensen af Hanning død 11. Marts 1873. Anmeldt af Sognefogeden. Manden er eneste og myndige Arving ifølge Testamente.
97. Folio 295
Aftægtskone Mette Pedersine Kragmose i Bølling død 7. April 1873. Anmeldt af Niels Christensen. Arv under 100 Rdl.
98. Folio 295 - 299 - 332
Gaardmandskone Ingeborg Christiane Madsen af Sønderby i Bølling død 13. April 1873. Anmeldt af Jens Jensen Sønderby. Enkemanden hensidder i uskiftet bo med umyndige Børn. Skiftet sluttet 12. November 1873. Mødt var Enkemanden Jens Jensen der opgav Arvingerne foruden ham at være den i Ægteskabet med Afdøde sammenavlede Søn Jens Jensen 4 Aar gl. for hvem mødte Gaardmand Hans Christensen af Boel i Bølling var mødt, beskikket som Værge.
99. Folio 296.
Barnet Peder Daniel Christensen af Lisenborg i Bølling død 30. April 1873. Skr. Anmeldt fra Sognefogeden. Forældrene lever. Efterlader intet. 100. Folio 296.
Barnet Christen Christensen Lisenborg i Bølling død 30. April 1873. Skriftlig Anmeldese fra Sognefogeden. Forældrene lever. Efterlader intet. 101. Folio 299
Husmandskone Ane Marie Sørensen af Dalgaard i Hanning død 19 Maj 1873 Anmeldt af Sognefogeden. Manden hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
102. Folio 302
Aftægtsenke Karen Madsdatter af Piig i Hanning død 2. Juni 1873. Anmeldt af Sognefogeden. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
103. Folio 304 - 324 - 327 - 331 - 333 - 336.
Husmandskone Vilhelmine Eriksdatter af Bølling død 14. Juni 1873 Anmeldt af Sognefogeden . Skifte sluttet 12. November 1873. Mødt var Enkemanden Hans Andreas Jacobsen, der opgav Arvingerne foruden ham at være følgende Børn nemlig.
a. en af hans Hustrus udenfor Ægteskab født Datter Johanne Rebekka Villumsen, myndig, fortiden opholdende sig i Slesvig.
b. Samt en i Ægteskab med Kompt. avlet Datter Gunder Marie Hansen 17 Aar gl., For hvem Gaardmand Niels Mortensen af Dalgaard mødte som Værge.
104. Folio 308.
Aftægtskone Johanne Marie Jensdatter Rækkergaards Mark død 27. Juni 1873. Anmeldt af Sognefogeden . Manden eneste myndige Arving. Arven under 100 Rdl.
105. Folio 308
Barnet Thomas Christen Jensen af Bølling død 25. Juni 1873. Anmeldt af Christen Jensen. Forældrene lever. Intet at arve.
106. Folio 313
Gaardmand Jens Lauridsen Holk af Bølling død 29. August 1873. Anmeldt af Jens Lauridsen. Myndige Arvimger. Arven over 100 Rdl. Arvingerne er følgende Søskende.
1. Pernille Lauridsen
2. Søren Lauridsen
3..Søren Skonning Lauridsen
4. Villum Christensen gift med Clara Marie Lauridsen.
107. Folio 318.
Aftægtsmand Peder Jensen Østerby i Bølling død 29. August 1873. Anmeldt skriftlig af Chr Jensen. Efterlader intet.
108 Folio 336 - 344
Gaardmand Hans Thomsen i Bølling død 13. December 1873. Anmeldt af Niels Iversen. Enken Mariane Jensen hensidder i uskiftet Bo med myndige Børns tilladelse.                                                              109. Folio 338 - 341 - 349
Pigen Kirsten Larsdatter Slumstrup Hede i Sedding død 19. December 1873. Skiftet sluttet 13/5 1874. Mødt var Huusmand Jens Christensen af Herborg, gift med Afdødes Søster og opgiver Arvingerne at være følgende Børn.
A. en Datter Ane Sophie Jensen 20 Aar gl. tjenende i Fiskbæk.
B. en Søn Jens Larsen Jensen 11 Aar gl
For hvilke umyndige Børn Kompt. blev beskikket som Værge.
110. Folio 339
Barnet Mads Peder Madsen af Bølling død 22. December 1873. Anm. Af Mads Pedersen. Forældrene lever. Efterlader intet.
111. Folio 342
Barnet Mourids Vestergaard Mouridsen af Sedding død 27 Januar 1874. Forældrene lever. Efterlader intet.
112. Folio 343
Aftægtskone Kirsten Christensen af Hanning død 30 Januar 1874. Anm. Af Jens Christensen. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
113. Folio 345
Barnet Anders Andersen af Stenrig i Sedding død 20 Februar 1874. Forældrene lever. Efterlader intet.
114. Folio 345 - 403
Huusmandskone Ane Christensdatter af Sedding død 22. Februar 1874. Skiftet sluttet 12. April 1875. Mødt var enkemanden Peder Hansen, der opgav Arvingerne foruden ham at være et i Ægteskab med Afdøde sammenavlet Barn, nemlig en Datter Karen Kirkegaard Hansen 13 aar gl. for hvem mødte som Værge Huusmand Lars Clemmensen af Sedding.
115. Folio 346
Aftægtsmand Morten Nielsen Høghøi af Hanning død 28. Februar 1874. Myndige Arvinger. Arven under 100 Rdl.
116. Folio 349
Huusmandskone Abelone Nielsen af Sudergaardhus i Bølling. Død 8. Maj 1874. Anm. Af Anders Jensen i Bølling. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med umyndige Arvinger.
117. Folio 349
Barnet Sidsel Lauridsen af Finderup i Hanning død 11. Mai 1874. Forældrene lever. Efterlader intet.
118. Folio 357
Barnet Mariane Ostersen af Sedding død 9. Juli 1874. Anm. af Anders Mouridsen af Sedding. Forældrene lever. Efterlader intet.                119. Folio 365 - 371 - 374 - 376 - 378 - 386 - 387 - 389 - 394 - 421 - 435 - 438.
Husmandskone Maren Pedersdatter af Ø. Finderup i Hanning død 9. August 1874 skifte sluttet 1. November 1875. Mødt var Gaardmand Mads Jensen og Bertel Mortensen begge af Øster Finderup samt Gaardmand Niels Jensen af Vester Finderup, Der opgiver Arvingerne at være
1. En Søn Jens Jensen 8 Aar gl.
2. En Søn Mads Peder Jensen 4 Aar gl.
3. En Søn Jeppe Jensen 2 Aar gl.
For hvilke umyndige Farbroderen Mads Jensen blev beskikket som Værge for Jens Jensen, Gaardmand Niels Jensen for Mads Peder Jensen og Gaardmand Bertel Mortensen for Jeppe Jensen. Afdøde havde siddet i uskiftet bo efter sin den 18/2 afdøde Mand Jens Chr. Jensen.
120. Folio 374 - 382

Gaardmand Peder Hansen af Østerby i Bølling død 18. December 1874. Anm. Af Kjøbmand Chr Jensen i Bølling. Enken Abelone Cathrine Thomsen ønsker at hensidde i uskiftet Bo med en umyndig Datter.
121. Folio 378 - 382 - 386 - 388
Barnet Sidsel Cathrine Andersen af Pedersborg i Bølling død 1. November 1874. Anmeldt af Mads Pedersen. Skifte sluttet 12/1 1875. Mødt var aftægtsmand Mads Pedersen af Bølling, der opgav Arvingerne at være
1. Afdødes Moder Johanne Andersen, der nu er gift med Gaardmand Thomas Peder Madsen af Bølling.
2. En Søster Ane Andersen 12 Aar gl, for hvem Kompt. Blev beskikket som Værge.
122. Folio 380 - 396
Huusmandskone Karen Mortensen af Ø. Finderup i Hanning død 7. November 1874. Skiftet sluttet 10. Marts 1875. Mødt var Enkemanden Laurids Jepsen, der opgav Arvingerne foruden ham at være følgende i ægteskab med Afdøde sammenavlede Børn
1. En Datter Marie Lauridsen 3 Aar gl.
2. En Søn Morten Lauridsen 2 Aar gl.
For hvilke umyndige var mødt som født Værge den afdødes Broder Mathias Peder Mortensen af Breining.
123. Folio 381
Aftægtsenke Abelone Pedersdatter af Sedding død 26. November 1874. Anmeldt af Peder Christian Pedersen af Sedding. Efterlader intet.
124. Folio 387
Almisselem Søren Nielsen af Bølling død 21. October 1874. Anmeldt af Mads Jensen Bølling. Efterlader intet.
125. Folio 388
Pigen Ane Christensen af Hestkjær i Hanning, død 31 December 1874. Anmeldt af Christian Nielsen af Hestkjær. Efterlader intet.
126. Folio 388
Aftægtsmand Jeppe Christensen af Hvirvelgård i Bølling død 9. Januar 1875. Anmeldt af Christen Hansen. Efterlader intet.
127. Folio 392
Husfæster Peder Knudsen Glarbjerghus i Bølling død 6. Februar 1845. Myndige Arvinger Arven under 100 Rdl.
128. Folio 397
Aftægtsmand Christen Jensen i Bølling død 11. Marts 1875. Anmeldt af Gaardmand Chr. Andersen af Nygaard i Bølling. Efterlader intet.
129. Folio 398
Aftægtsenke Ellen Marie Jacobsdatter i Hanning død 20. Marts 1875. Myndige Arvinger. Efterlader intet.
130. Folio 398
Aftægtsemke Margrethe Hansdatter i Gade i Sedding død 24. Marts. Efterlader intet.
131. Folio 398.
Barnet Jens Iversen, Skaarup i Hanning død 27. Marts 1875. Forældrene lever. Efterlader intet.
132. Folio 404
Huusmand Niels Pedersen af Hanning død 13. April 1875. Myndige Arvinger.
133. Folio 404
Aftægtsenke Kirsten Marie Jensdatter af Bølling død 17 april 1875. Anmeldt af Huusmand Laust Gjødesen af Bølling. Efterlader intet.   134. Folio 408
Huusmand Chr. Andersen af Sedding død 28. April 1875 Enken Birthe Kirstine Andersen hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
135. Folio 411
Ungkarl Niels Laurids Pedersen af L. Boel i Bølling død 10 Mai 1875 Myndige Arvinger Arven under 200 Kr.
136. Folio 411
Ugift Fruentimmer Ane Kirstine Pedersdatter af Stensig i Sedding død 13. Mai 1875. Myndige Arvinger.
137. Folio 411
Huusmand Gravers Lauridsens Hustru af Hestkjær i Hanning Else Johanne Mikkelsen død 13 Mai 1875 Anmeldt af Mikkel Christian Jepsen af Marup. Enkemanden efter Testamente eneste Arving.
138. Folio 411
Barnet Mads Peder Christensen af Hanning død 138. Mai 1875. Forældrene lever. Efterlader intet.
139. Folio 415
Pigen Inger Kirstine Justesen af Hanning død 126. Mai 1875. Anmeldt af Thomas Bording Christensen. Myndige Arvinger.
140. Folio 416.
Enkefru Anna Christine Esmarch død 27. Mai 1875. Boet er overtaget af Myndige Arvinger nemlig Børn: Johannes Esmarch, Nancy Margrethe Esmarch, Peder Georg Henrik Esmarch, Hans Lybecker gift med Marie Dorthe Esmarch samt Christian Frederik Esmarch.
141. Folio 418.

Aftægtsmand Laust Jensen af Ø. Viig i Bøllingdød 17 Juni 1875. Efterlader intet.
142. Folio 418.
Aftægtsenke Margrethe Pedersdatter af Bjerregaard i Hanning død 28. Juni 1875. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
143. Folio 421
Aftægtskone Karen Pedersdatter af Kjærgaard i Sedding død 26. August 1875 Anm. Af Prop. And. Christensen. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn. Skiftet sluttet 30/9 - 1891.
144. Folio 427
Barnet Henrik Jensen af Kyhe i Bølling død 15. September 1875. Anm. Af P. Kyhe af Bølling. Forældrene lever. Efterlader intet.
145. Folio 433
Gaardmand Jacob Nielsen Kongensholm af Hanning død 30 September 1875. Myndige Arvinger.
146. Folio 435
Gaardmand Søren Pedersen af Haning død 15 October 1875. Anm. af Peder Boilesen af Marup. Skiftet sluttet 15. Marts 1878. Enken hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
147. Folio 438.
Barnet Mourids Vestergaard Mouridsen af Sedding død 23. October 1875. Anm. Af Ungkarl Ole Pedersen. Forældrene Lever. Efterlader intet.
148. Folio 440
Fruentimmer Karen Nicolajsdatter i Sedding død 5. November 1875. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.                                            149. Folio 441
Barnet Otto Simonsen af Hanning død 18. November 1875. Forældrene lever. Efterlader intet.
150. Folio 442.
Aftægtskone Sidsel Katrine Jespersdatter af Nygaard i Bølling død 24 November 1875. Myndige Arvinger. Arven under 100 Kr.
151. Folio 442
Aftægtskone Kirsten Andersdatter i Hanning død 13. December 1875. Efterlader intet.
152. Folio 447
Barnet Karen Jørgensen i Hanning død 16. Januar 1876, Anm. Af Gaardmand Sylvester Jørgensen. Skifte sluttet 30. Marts 1876
153. Folio 448
Ungkarl Niels Boel Andersen af Bølling død 11. April 1876. Efterlader intet.

 

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
08-12-2023 20:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

10-12-2023 19:30
Julekoncert i Hanning Kirke
-----------------------------------

12-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

21-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

12-01-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-01-2024 18:00
Gule ærter på Møllegården
Design: MediaConnect