- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Uddrag af Skifteprotokol for Bølling N. Herred 1895 – 1900 (B 81 – 5157)

Disse protokoller findes ikke på lokalarkivet, men på Landsarkivet i Viborg. Siderne der bliver refereret til findes i protokol (B 81 — 5156) . alle personer fra Hanning, Finderup, Bølling og Sædding, der står omtalt i protokollen. Vil blive afskrevet. Det vil sige. De afdøde de nævnte arvinger, formyndere og kuratorer.

1. Folio 8. 36. 38. 41. 61.

Ane Madsen

2. Folio 19. 24. 29

Smed Peder Jensens Hustru Lise Pedersen af Bølling død 11. November 1894. Enkemanden der har siddet i uskiftet Bo men nu ønsker Skifte afholdt, opgiver arvingerne at være følgende Fællesbørn:

1. Sønnen Jesper Jensen 8 Aar gl.

2. Datteren Laurine Johanne Jensen 6 Aar gl.

3. Datteren Ane Marie Jensen 5 Aar gl.

4. Sønnen Peder Christian Jensen 3 Aar gl.

For hvilke umyndige var mødt som ført værge Husmand Jens Pedersen af Sandager i Dejbjerg. Afdødes Broder.

3. Folio 20.

Gaardejer Andreas Ostersen af Bølling død 2. Juli 1895 Enken Maren Ostersen født Madsen opgiver Arvingerne efter afdøde foruden hende at være følgende Fællesbørn nemlig:

1. Datteren Mariane Ostersen gift med Arbejdsmand Christen Jørgensen af Varde.

2. Datteren Karen Marie Ostersen af Skjern

3. Sønnen Mads Peder Ostersen.

Arving nr. 1 er fuldmyndig Nr. 2 Mindreaarig og Nr. 3 Umyndig. Afdødes Broder Gaardmand Jens Peder Ostersen af Skjern beskikkedes som Værge og Kurator for den Mindreaarige og den Umyndige.

4. Folio 75

Ugift Karen Christensen af Bølling død 4. Febr. 1896. Gaardmand Niels Peder Nielsen af Østerby i Bølling opgiver at han ifølge Testamente er eneste Arving.

5. Folio 82

Indsidder Jens Peder Axelsen af Bølling d 25 Febr. 1896. Enken Inger Katrine Pedersen opgiver Arvingerne foruden hende at være følgende Fællesbørn:

1. Datteren Valborg Kirstine Axelsen 17 Aar gl.

2. Datteren Mette Axelsen 14 Aar gl.

3. Sønnen Peder Christian Axelsen 10 Aar gl.

4. Sønnen Julius Axelsen 6 Aar gl.

5. Sønnen Marius Axelsen 6 Aar gl.

Enken ønsker at hensidde i uskiftet Bo. Meddelt tilladelse hertil.

6. Folio 87

Aftægtsmand Søren Madsen af Lønborg død 26. Februar 1891 og hans afdøde Hustru Dorthea Birgitte Marie Sørensen død 6. Oktober 1890. Svigersønne Klaus Pedersen af Lønborg opgiver Arvingerne at være følgende Fællesbørn:

1. en Datter Maren Sørensen død men i Ægteskab med Niels Madsen Karsgaard nu af Ringkjøbing efterladt følgende Børn:

A. Datteren Ellads Marie Madsen af Bølling 20 Aar gl.

B. Datteren Birgitte Madsen 17 aar gl.

C. Sønnen Mads Karsgaard Madsen 17 Aar gl.

2. En Datter Birthe Kirstine Sørensen gift med Kompetanten. Broder Peder Madsen af Stoustrup i Aadum beskikkedes som Værge og Kurator for de Mindreaarige og Umyndige Børn.

Niels Madsens

7. Folio 89 A

Gaardmand Niels Strandbygaard Nielsen af Hanning død 30. Juli 1895. og hans den 17. April 1893 afdøde Hustru Mette Christensen. Afdødes Søn Christen Nielsen af Hanninggaard opgiver Arvingerne at være følgende Fællesbørn:

1. Datteren Sofie Margrethe Nielsen af Hanning

2. Sønnen. Kompetanten

3. Sønnen Hans Nielsen af Viborg.

8. Folio 90 B.

Husmand Jens Lauridsen af Hanning død 19. Marts 1896. Enken Mette Kirstine Pedersen opgiver Arvingerne foruden hende selv at være følgende Fællesbørn:
1. Datteren Laura Kirstine Lauridsen 14 Aar gl.

2. Sønnen Mads Pedersen Lauridsen 10 Aar gl.

Enken ønskede at hensidde i uskiftet Bo og fremlagde erklæring fra Sognefogeden i Hanning, om at hun er en huslig og forstandig Kvinde. Enken tillades at hensidde i uskiftet Bo.

9. Folio 109A

Husmandskone Barbara Christensen af Finderup i Hanning død 16. Juli 1896. Enkemanden Christen Hansen af Finderup i Hanning opgiver Arvingerne foruden ham selv at være.

1. et af Afdøde i Ægteskabet indbragt Barn Christian Lauridsen 5 Aar gl.

2. et i Ægteskabet sammenavlet Barn Christiane Hansen ½ Aar gl.

Efter erklæring af Afdødes Fader Gaardejer Chr. Christensen af Dejbjerg, meddeler skifteretten Husmand Chr. Hansen af Finderup i Hanning indtil videre Tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo efter sin afdøde Hustru med hendes i Ægteskabet indbragte umyndige Søn.

10. Folio 126B – 127 – 128.

Gaardmandskone Mariane Christensen af Skaarup i Hanning død 14. September 1889. Enkemanden Gaardejer Niels Andreas Nielsen som har hensiddet i Uskiftet Bo, men nu begjærer Skifteafkald. Han opgiver Arvingerne foruden ham et Fællesbarn.

Datteren Ane Christine Nielsen 9 Aar gl.

For hvem mødte Broderen til Afdøde Peder Christensen af Rækkergaard i Hanning som Værge.

11. Folio 127 – 129 – 137 – 138 – 139

Aftægtsmand Laurids Jensen af Bølling død 25 September 1896 og hans den 29. December 1879 afdøde Hustru Christine Nielsdatter. Afdødes Søn Jens Lauridsen af Bølling opgiver arvingerne at være følgende Fællesbørn.

1. Kompetanten.

2. Datteren Dorthe Lauridsen gift med Enevold Jensen af Bandsbøl Hemmet Mark.

3. Datteren Mette Marie Lauridsen gift med Boelsmand Ole Andersen af Fjeldsted paa Fyn.

4. Sønnesønnen Gaardbestyrer Laurids Lauridsen af Bølling.

5. Sønnedatteren Christine Lauridsen 23 Aar gl. af Bølling

6. Sønnesønnen Niels Lauridsen 21 Aar gl. af Bølling

7. Sønnedatteren Ane Marie Lauridsen 18 Aar gl af Bølling.

8. Sønnesønnen Niels Laurids Lauridsen 15 Aar gl.

9. Sønnedatteren Sidsel Lauridsen 13 Aar gl.

10. Sønnesønnen Peder Anton Lauridsen 10 Aar gl.

De 4 første er Arvinger er fuldmyndige Arvinger nr 4 – 10 er alle Børn af de afdødes Søn , Afdøde Gaardejer Niels Lauridsen af Bølling og efterlevende Hustru Kirsten Nielsen. Som Kurator for de mindreaarige er mødt Sognefoged Jens Henrik Nielsen af Hanning og som Værge for de umyndige Gaardmand Anders Chr. Nissen af Vig i Bølling.

12. Folio 154.

Husmandskone Mariane Nielsen af Sædding. Død 27. November 1897. Enkemanden Christen Strandby som ifølge Testamente er eneste og myndige Arving.

13. Folio 161.

Aftægtsenke Ane Pedersen af Bølling død 29. December 1897 og hendes den 3. Februar 1879 afdøde Mand Gaardmand Gravers Christensen Sand. Gaardmand Chr. Graversen af Bølling opgiver Arvingerne efter de afdøde at være følgende Fællesbørn.

1. Datteren Ane Graversen gift med Gaardmand Jens Peder Sørensen af Stamp i Dejbjerg.

2. Sønnen Gaardmand Peder Graversen af Bølling.

3. Sønnen Gaardmand Christen Graversen af Bølling

4. Datteren Christine Graversen gift med Gaardmand Jens Marinus Nielsen af Klokmose i Faster. Alle Fuldmyndige.

14. Folio 161B

Aftægtsmand Jørgen Bang Nielsen af Sædding død 1. Februar 1897. Mødt var Enken Karen Christensen som Overtager Boet som eneste og myndige Arving i henhold til Testamente.

15. Folio 162 – 166B – 183 – 216 – 218 – 222.

Aftægtsmand Hans Jensen af Gaasdal i Hanning. død 9. Marts 1897 og Hustru Maren Pedersen død 12 Juli 1890. Mødt var de afdødes Plejesøn Morten Jensen af Gaasdal i Hanning hos hvem afdøde Hans Jensen var paa Aftægt. Han opgiver Arvingerne at være:

I. efter Hustruen.

1. Broderen Gaardmand Jens Pedersen kaldet Hus af Debelmose i Borris.

2. Husmand Peder Pedersen død men i Ægteskabet med Karen Sørensen efterladt følgende Børn:

a. Datteren Johanne Marie Pedersen gift med Gaardejer Jens Christian Eriksen af Herborg i Vorgod.

b. Datteren Ane Kirstine Pedersen gift med Gaardmand Anders Lauridsen af Herborg i Vorgod.

c. Datteren Petrine Pedersen gift med Husmand Svend Pedersen af Videbæk.

d. Sønnen Husmand Søren Christian Pedersen af Herborg.

II. efter Manden.

1. Søsteren Mette Cathrine Jensen død, men efterlader følgende Børn:

a. Datteren Petrine Pedersen Enke efter Mikkel Madsen af Sædding.

b. Sønnen Jens Knudsen af Herborg i Vorgod er umyndigerklæret, Gaardejer Jens Dyrvig Jensen af Herborg mødte som beskikket Værge.

c. Sønnen Husmand Jens Stensig Knudsen af Fiskbæk.

2. Broderen Jacob Jensen død men efterladt følgende Børn:

a. Datteren Kathrine Kirstine Jacobsen gift med Gaardmand Chr. Eskesen af Odderup.

b. Datteren Jacobine Christiane Jacobsen gift med Gaardmand Jens Peder Jensen af Astrup.

3. Halvsøsteren paa Fædrene side Cathrine Kristine Jensen Enke efter Christen Jensen af Barde.

4. Halvsøsteren Ane Jensen ugift af Stensig i Sædding, for hvem mødte Branddirektør A. Clausager af Skjern.

5. Halvsøsteren Dorthea Jensen, enke efter Jens Jensen af Barde i Vorgod.

6. Halvsøsteren Karen Jensen. Enke efter Gaardmand Peder Jensen Grimstrup af Dejbjerg.

7. Halvsøsteren Maren Jensen gift med Gaardmand Ole Jensen Grimstrup af Sædding for hvem mødte Branddirektør A. Clausager af Skjern.. bemærkede at hans Datter Hansine Marie Jensen, der var indsat som Legatar efter Testamente er afgaaet ved Døden for 3 Aar siden og Efterlader sig følgende Arvinger:

Morten Jensen

1. Kompetanten og hans i Ægteskabet med sin afdøde Hustru sammenavlede Børn de ere Legatarens Fuldsøskende nemlig

2. Sønnen Jens Jensen 9 Aar gl.

3. Sønnen Peder Christian Jensen 7 Aar gl.

16. Folio 178

Gaardmandskone Mette Kirstine Nielsen af Bølling død 16. Februar 1897. Enkemanden Mads Peder Madsen af Bølling var mødt som eneste arving ifølge Testamente.

17. Folio 180

Gaardmand Christen Andersen af Søndergaard i Sædding død 4. Juli 1897. Mødt var Enken Mette Cathrine Nielsen, der opgiver Arvingerne foruden hende selv at være følgende Fællesbørn.

1. Datteren Ane Andersen mindreaarig.

2. Sønnen Peder Stensig Andersen

3. Datteren Mariane Andersen

4. Datteren Bodil Kristine Andersen

5. Sønnen Anders Peder Andersen.

de 4 sidstnævnte umyndige. Enken tillades at hensidde i uskiftet Bo.

18. Folio 198

Skolelærer Nis Christian Nissen Christiansen af Hanning død 22. August 1897. Enken Laurikke Ane Marie Christiansen født Ebbesen, der opgiver Arvingerne foruden hende selv at være følgende Fællesbørn.

1. Marie Christiansen ugift af Aadum

2. Laura Christiansen ugift af Hanning.

3. Henriette Christiansen gift med Møller Jørgen O. Christensen af Varde.

4. Christian Holger Christiansen af Hanning.

5. Christian Viggo Christiansen af Ølgod

6. Thora Christiansen ugift af Hanning.

De tre første er fuldmyndige nr. 4 og 5 mindreaarige og nr. 6 umyndig.

Enken tillades at hensidde i uskiftet Bo.

19. olio 246

Smed Peder Jensens afdøde Barn Ane Marie Jensen af Bølling død 6. April 1898. Faderen Smed Peder Jensen af Bølling opgiver arvingerne at være foruden ham selv at være følgende af Kompt. i Ægteskabet med sin afdøde Hustru Lise Pedersen sammenavlede Børn der er afdødes Helsøskende nemlig.

1. Broderen Jeppe Jensen 11 Aar gl.

2. Søsteren Laurine Johanne Jensen 9 Aar gl.

3. Broderen Peder Christian Jensen 6 Aar gl.

Som tidligere beskikket Værge for de umyndige er mødt Husmand Jens Pedersen af Sandager i Dejbjerg.

20. Folio 265.

Husmand Lars Lauridsen af Lykkeby i Hanning død 5. Juni 1898. For afdødes Enke Margrethe Lauridsen mødte Sognefoged Jens Henrik Nielsen af Hanning. Han opgiver Arvingerne foruden Enken at være et Fællesbarn, Sønnen Laurids Lauridsen af Amerika. Enken tillades at hensidde i uskiftet Bo med Skriftlig tilladelse af Sønnen.

21. Folio 286

Smed P. Jensens Hustru Karen Marie Madsen af Bølling død 25. September 1898. Enkemanden opgiver Arvingerne foruden ham selv at være et Fællesbarn, Datteren Karen Jensen ½ Aar gl med hvem han hensidder i uskiftet Bo.

22. Folio 308

Aftægtsenke Mette Marie Nielsen af Sædding død 18. August 1898 og hendes den 12. Marts 1892 afdøde Mand Peder Nielsen Vendelbo af Sædding. Mødt var afdødes Søn Niels Nielsen af Sædding der opgiver Arvingerne at være følgende Fællesbørn nemlig:

1. Kompetanten.

2. Sønnen Husmand Jens Christian Nielsen af Dejbjerg

3. Sønnen Gaardmand Mads Nielsen af Sædding.

23. Folio 314

Indsidder Iver Jensen af Bølling død 1. Januar 1899 og hans den 11. Oktober 1897 afdøde Hustru Else Marie Andersen. Mødt var Gaardejer Jens Chr. Holk af Bølling der opgiver Arvingerne efter Afdøde at være følgende Fællesbørn. Saavidt Kompt. ved er: Andersine Christine Jensen 11 Aar gl. og da de Afdøde ikke efterlader sig andre Slægtninge end en Søster til Iver Jensen, der er gift med Ledvogter Ved Guldager Station, blev Kompt. Beskikket som Værge for den umyndige.

24. Folio 322

Aftægtskone Mariane Thomsen af Finderup i Hanning død 16. Februar 1899. Enke efter Gaardmand Mourids Pedersen af Spaabæk i N. Omme. Mødt var afdødes Svigersøn Gaardmand Hans Chr. Jensen af Finderup i Hanning, der bemærkede, at afdøde, der fik Aftægt fra en Gaard i N. Omme, men i de sidste 3 Aar havde taget ophold hos Kompt.

25. Folio 332.

Ugifte Mette Sørensen af Astrup i Faster død 26. November 1898. Gaardmand Mads Christensen af Astrup opgiver Arvingerne at være:

1. Moderen Ane Christensdatter Enke efter Aftægtsmand Søren Christensen af Astrup og følgende Helsøskende nemlig:
2. Søsteren Maren Sørensen gift med Kompt.

3. Gaardmand Christen Astrup Sørensen død, men efterlader følgende Børn nemlig:
A Datteren Christine Sørensen.

B, Datteren Sørenje Sørensen.

4 Søsteren Karen Sørensen gift med Husmand Niels Nielsen i Lindbjerg i Ølgod.

5. Søsteren Kirsten Sørensen gift med Gaardmand Jesper Enevoldsen af Bølling.

6. Broderen Husmand Christen Vestergaard Sørensen af Astrup

7. Søsteren Kirsten Marie Sørensen gift med Husmand Carl Knudsen af Brejning.

8. Søsteren Petrine Sørensen gift med Husmand og Smed Jørgen Nielsen Lindbjerg i Ølgod

9. Søsteren Ane Birkmose Sørensen gift med Husmand Jeppe Nielsen af Brejning.

10. Søsteren Sara Andrea Sørensen gift med Husmand Chr. Madsen af Finderup i Hanning.

11. Søsteren Christine Sørensen Enke efter Gaardmand Carl Christensen af Astrup.

26. Folio 334

Gaardmand Niels Kristensen af Finderup i Hanning død 8. Februar 1899. Enken Karen Margrethe Christensen opgiver Arvingerne foruden hende selv en Datter Marianne Kristensen død men i ægteskab med Frederik Jespersen efterlader en Søn Niels Christian Jespersen 5 Aar gl.

27. Folio 349

Aftægtsmand Jens Korsholm Nielsen af Herborg. Mødt var afdødes Søn Husmand Niels Jensen af Herborg han opgiver Arvingerne foruden Enken Kirsten Lauridsdatter at være følgende Fællesbørn Nemlig:
1. Datteren Nielsine Jensen gift med Husmand Chr. Søndergaard Bendtsen af Sædding

2. Sønnen Kompetanten.

3. Datteren Mette Jensen gift med Husmand Lauge Jensen af Fiskbæk. Alle Myndige.

4. Datteren Laura Jensen død, men i Ægteskab med Søren Jensen af Birkkjær i Assing efterladt en Datter Jensine Jensen 13 Aar gl. Enken hensidder i uskiftet Bo.

28. Folio 350 – 360 – 361.

Gaardmand Bøjle Mortensen af Hanning død 1. April 1899. Enken Kirsten Christensen opgiver Arvingerne at være følgende Fællesbørn nemlig:
1. Sønnen Morten Overgaard Mortensen 11 Aar gl.

2. Sønnen Christian Mortensen 9 Aar gl.

3. Datteren Ane Christine Mortensen 8 Aar gl.

4. Sønnen Bøjle Mortensen 6 Aar gl.

Som Værge for de Umyndige er mødt Gaardejer Christen Mortensen, Broder til Afdøde.

29. Folio 364 – 365 – 368.

Husmandskone Nielsine Christensen af Bølling død 4. Juni 1897. Enkemanden Niels Mortensen kaldet Dalgaard af Bølling der opgiver Arvingerne foruden ham selv at være følgende Fællesbørn nemlig:

1. Sønnen Villads Damgaard Nielsen 9 Aar gl.

2. Datteren Mette Marie Dalgaard Nielsen 5 Aar gl.

For hvilke umyndige var mødt som Værge Lærer N. Bendtsen af Bølling. - 384

30. Folio 364

Ugift Sidsel Sørensen Sædding død 4. Juni 1899. Mødt var Husmand Jacob Sørensen af Fiskbæk, som var afdødes Broder og eneste myndige Arving. Hanning død 17. December 1895 Enkemanden Jens Mortensen af Finderup i Hanning har hidtil siddet i uskiftet Bo med følgende fællesbørn;

31. Folio 380 — 383

Mette Margrethe Simonsen

1. Datteren Inger Marie Mortensen 6 Aar.

2, Sønnen Bertel Mortensen 4 Aar

3. Sønnen Peder Georg Mortensen 3 Aar.

For hvilke umyndige blev beskikket som Værge Afdødes Fader Gaardejer Peder Simonsen af Aanum i Skjern.

32. Folio 392 — 398 — 423 — 425.

Kjøbmand Jens Nielsen kaldet Dalgaard af Bølling død 13. Januar 1895. Enken Mariane Nielsen opgiver Arvingerne at være følgende Fællesbørn nemlig:

1. Datteren Petrine Nielsen 10 aar.

2. Datteren Mette Marie Dalgaard Nielsen 9 aar.

3. Sønnen Jens Dalgaard Nielsen 4 Aar.

Som værge for de umyndige var mødt Afdødes Fader Gaardmand Niels Mortensen (Dalgaard) af Bølling

33. Folio 396

Husmand Jens Jørgen Christensen af Finderup i Hanning. død 31. August 1899. Enken Bolette Kirstine Mikkelsen opgiver Arvingerne foruden hende selv at være;

I Følgende Børn af et tidligere Ægteskab nemlig:

1. Sønnen Christen Christensen, der for tiden aftjener Værnepligt.

2. Sønnen Mads Christensen, Skomagerlærling af Tarm.

begge Mindreaarige.

II Følgende Børn i Ægteskabet med Kompetanten

3. Datteren Severine Klaudine Christensen 14 Aar.

4. Datteren Cathrine Kristine Christensen 12 Aar

5. Sønnen Mikkel Christensen 11 Aar

6. Datteren Thomine Christine Christensen 6 Aar

7. Datteren Johanne Kristine Christensen 2 Aar.

8. Datteren Kirsten Marie Christensen ½ Aar.

Som Værge mødte Lærer H. J. Christensen af Finderup i Hanning.

44. Folio 407

Husmandskone Ane Johanne Marie Jensen af Aarup i Hanning død 7. September 1899. Enkemanden Jens Faurby Nielsen hensidder i uskiftet Bo med følgende Fællesbørn nemlig;

1. Sønnen Niels Bollerup Faurby Nielsen.

2. Datteren Jensine Margrethe Nielsen

3. Sønnen Jacob Bollerup Faurby Nielsen

4. Sønnen Jens Eli Faurby Nielsen

5. Sønnen Peter Christian Faurby Nielsen alle umyndige af Finderup i Hanning død 7. nov 1899 og Hans afdøde Hustru Kirsten Marie Andersen død 25. Marts 1898. Mødt var Svigersønnen Husejer Jens Peder Jensen af Holstebro.

45. Folio 411 — 418 — 421 — 422 — 427 — 438 — 443 — 448 — 450 — 454 — 456 — 459 — 460 — 462 — 468 — 485.

Iver Christensen

Svigersønnen Skomager Andreas Jensen af Maabjerg

Svigersønnen Husejer Johannes Andreasen af Jettrup i Sevel.

Svigersønnen Husejer Jørgen Christensen af Borbjerg

Svigersønnen Christen Pedersen i Lind i Asp

Sønnen Christen Christensen i Vorgod

Hvorhos for Datteren Maren Christensen var mødt Husmand Anders Chr. Christensen af Herborg.

46. Folio 417

Gaardmand Christen Iver Christensen af Boel i Bølling. Mødt var Gaardejer Chr. Jensen af Kragmose i Bølling for Afdødes Enke Maren Jensen og opgiver Arvingerne foruden Enken at være følgende Fællesbørn:

1. Datteren Marie Cathrine Christensen

2. Sønnen Hans Christensen

3. Sønnen Christen Christensen.

Enken hensidder i uskiftet Bo med de umyndige Børn

47. Folio 432

Aftægtskone Mette Thomsen af Bølling død 26. September 1899 og hendes den 16. Februar 1872 afdøde Mand Gaardmand Mourids Andersen af Skjern

Mødt var Chr. Gade Hansen af Skjern der opgiver Arvingerne efter afdøde at være følgende Fællesbørn nemlig:

1. Datteren Kirsten Mouridsen gift med Gaardmand Thomas Andreasen af Marup i Skjern.

2. Sønnen Gaardmand Anders Mouridsen af Hemmeth

3. Sønnen Husmand Thomas Mouridsen af Tarm.

4. Datteren Johanne Mouridsen gift med Kompetanten

5. Datteren Christine Mouridsen gift med Gaardmand Jens Jakob Pedersen af Sudergaard i Bølling.

48. Folio 445

Aftægtsmand Jens Christensen af Bølling død 28. December 1899 Mødt var Afdødes Søn Gaardejer Christen Christensen af Bølling, der opgiver Arvingerne foruden Enken Johanne Pedersen at være følgend Fællesbørn;
1. Kompetanten

2. Datteren Ane Christensen ugift af Bølling.

49. Folio 448

Aftægtsmand Niels Andersen af Hanning død 8. Januar 1900. Mødt var Afdødes Søn Gaardmand Jens Nielsen af Landting i Hanning der opgiver Arvingerne foruden Enken Maren Jensen at være følgende Fællesbørn:
1. Datteren Cathrine Nielsen gift med Gaardmand Peder Jensen af Ahlergaard i Borris.

2. Sønnen Kompetanten.

3. Gaardmand Anders Nielsen af Sønderskov i Borris

4. Dattere Knudsine Andrea Nielsen gift med Lærer Rahbek af Ælling.

5. Datteren Ugift Nielsine Elisabeth Nielsen af Hanning.

af Hestkjær i Hanning død 4. 12. 1894. Mødt var Husmand Niels Christensen af Opsund i Brejning Kirkegaard, Gravers Lauridsen af List i Ølgod og dennes Søn Laurids Christian Lauridsen. Endvidere mødt for Ølgod Sogneraad dettes Formand Christen K. Mikkelsen som bemærkede at Afdøde Ane Madsen havde forpligtet sig til at betale Sogneraadet 50 Kr. om Aaret til Udgifterne ved den aandsvage Kristen Lauridsens Ophold paa det Kellerske Institut for hans indlæggelse paa dette den 27. Juli s. Aa og indtil han fylder 18 Aar den 22. Juni 1896.

50. Folio 448
Kirsten Christensen Kjærgaard i Sædding død 21. Marts 1900. Enkemanden Søren Nielsen af Kjærgaard i Sædding hensidder i Usk. Bo med deres Fællesbørn
1. Datteren Abelone Marie Sørensen gift med Gaardejer Christen Nielsen af Hanninggaard
2. Andersine Sørensen ugift af Sædding.


51. Folio 460 - 361 - 464 - 465 - 470 - 472 - 482 - 484.
Slagter Christen Pedersen Strandby af Sædding død 23. November 1896
Gaardejer Christen Nielsen af Hanninggaard opgiver Arvingerne efter afdøde at være følgende ifølge testamente..
Efter Manden
Halvbroderen Jesper Jensen
Halvbroderen Anders Gotfredsen
Halvsøster Ellen Cathrine Larsen
Hvilke Kompt. dog aldrig har kendt, ligesom han ikke ved andre. Efter disse Halvsøskenden er nærmeste Arvinger efter Manden:
Moderens Søster Marianne Jessen af Snejbjerg Enke efter Jens Chr. Christensen af Timring.
Morbroderen Peder Jessen af Stauning, død men efterladt følgende Børn:
1. Sønnen Insidder Jens Smedegaard af Stauning.
2. Datteren Ellen Cathrine Pedersen gift med Forhenv. Husmand Thomas Jensen.
3. Sønnen Avls???? Bertel Pedersen af Varde.
4. Datteren Karen Marie Pedersen gift med Rebslager J. O. Mikkelsen af Tarm.
5. Sønnen Husmand Christen Pedersen af Tarm.
Efter Hustruen
Søsteren Cathrine Nielsen Enke efter Gaardmand Hans Sørensen af Velling.
Broderen Gaardejer Niels Nielsen af Hanning død, men efterladt følgende Børn:
Sønnen Christen Nielsen af Hanninggaard i Hanning
Sønnen Hans Nielsen af Hanninggaard i Hanning.
Datteren Sophie Margrethe Nielsen af Skjern.


52. Folio 480
Jensine Christiansen af Bølling død 6. Juli 1900.
Enkemanden Gaardejer Villads Miltersen angiver Arvingerne at være følgende Fællesbørn nemlig:
1. Sønnen Milter Hansen Miltersen 8 Aar gl.
2. Sønnen Christian Peder Miltersen 5 Aar gl.
Med hvilke Fællesbørn han ønsker at hensidde i uskiftet Bo.
53. Folio 482
Mette Marie Sørensen af Bølling død 24. Juli 1900. Enkemanden Gaardejer Anders Markussen af Bølling er ifølge Testamente eneste og myndige Arving.

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
08-12-2023 20:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

10-12-2023 19:30
Julekoncert i Hanning Kirke
-----------------------------------

12-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

21-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

12-01-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-01-2024 18:00
Gule ærter på Møllegården
Design: MediaConnect