- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Uddrag af Skifteprotokol for Bølling N. Herred 1876 – 1884(B 81 – 5154)

Disse protokoller findes ikke på lokalarkivet, men på Landsarkivet i Viborg. Siderne der bliver refereret til findes i protokol (B 81 — 5154) . alle personer fra Hanning, Finderup, Bølling og Sædding, der står omtalt i protokollen. Vil blive afskrevet. Det vil sige. De afdøde de nævnte arvinger, formyndere og kuratorer.
Selve skifte og boopgørelser skal ses i original protokollen.

1. Folio 9.
Barnet Kirstine Andersen af Hanning død 5. Marts 1876. Efterlader intet. 2 Folio 9 - 11
Karen Jørgensen af Hanning død 26. Januar 1876. Skifte udsat igen.
3 Folio 10
Gaardmandskone Maren Vad Christensen af Bølling død 8. Marts 1872. Enkemanden Jesper Chr. Enevoldsen opgav Arvingerne efter den afdøde foruden Kompt. at være følgende i deres Ægteskab sammenavlede Børn nemlig:
1. En Søn Enevold Jespersen 9 Aar gl.
2. En do. Chr. Vad Jespersen 8. Aar gl
3. En do. Christian Jespersen 6 Aar gl.
4. En Datter Kirsten Jespersen 6 Aar gl
5. En do. Kirsten Marie Jespersen 5 Aar gl.
For hvilke umyndige den afdødes Broder Gaardmand Christen Kjærgaard Christensen af Hanning beskikkedes som Kurator.
4. Folio 12
Skræddersvend Niels Kyndesen af Bølling død den 5. April 1876. Anmeldt af Mads Pedersen ibdm. Myndige Arvinger Arven under 200 Kr.                                                                                                 
5. Folio 13
Aftægtsenke Ane Kirstine Christensen af Bølling død den 19. April 1876. Anmeldt af Bendt Skaaning. Efterlader intet.
6 Folio 13
Barnet Mette Madsen af Bølling død den 19. April 1876 Anmeldt af Christen Andersen Nygaard. Forældrene lever. Efterlader intet.
7. Folio 13
Pigen Ane Marie Knudsen af St. Boel i Bølling død den 25. April 1876 Anmeldt af Hans Christensen Boel. Efterlader kun til begravelsen.
8. Folio 14
Barnet Carl Jensen Kirkegaard af Sædding død den 1. Maj 1876. Forældrene lever. Efterlader intet.
9. Folio 17
Aftægtskone Kirsten Marie Jespersdatter af Frydenberg i Bølling død den 5. Juni 1876. Anmeldt af Gaardmand Mads Pedersen i Bølling. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
10. Folio 17
Ungkarl Niels Knudsen af Hanning død 10. Juni 1876. Anmeldt af Jens Poller. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
11. Folio 17
Barnet Sidsel Kirstine Madsen af Sædding død den 11. Juni 1876. Anmeldt af Sognefoged Jespersen. Forældrene lever. Efterlader intet.
12. Folio 18
Barnet Niels Throels Sørensen af Skaarup i Hanning død 18. Juni 1876. Anmeldt af Faderen Anders Sørensen. Forældrene lever. Efterlader intet.
13. Folio 20
Gaardmandskone Ane Margrethe Jensdatter af Hanning død 15. Juli 1876. Anmeldt af Sognefoged Niels Bendtsen. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med umyndige Børn.
14. Folio 25
Ungkarl Frederik Jensen af Hanning død 28. Juli 1876 Skriftlig anmeldt. Efterlader intet.
15. Folio 25
Gaardmand Laurids Jonasen af Finderup i Hanning død 31. Juli 1876. Skriftlig anmeldt. Myndige arvinger ifølge Testamente.
16. Folio 33
Tienestepige Abelone Kirstine Andersen af Bølling død den 29. August 1876. Anmeldt af Faderen Indsidder Anders Lauridsen af Bølling. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
17. Folio 34
Gaardmandskone Ane Kirstine Jensen af Bølling død 19. September 1876. Anmeldt af Enkemanden Gmd. Mads Christian Jensen. Enkemanden hensidder i Uskiftet Bo med 1 umyndigt Barn.                                                    18. Folio 37
Christen Bjølbøl Nielsen Barn i Bølling død 26 September 1876. Anmeldt af Jens Peder Henriksen af Bølling. Forældrene lever. Intet at arve.
19. Folio 45.
Insidder Christen Thomsen af Rækkergaard i Hanning død den 16. October 1876 Anmeldt af Jesper Stausberg. Boets ekstract betaler for Begravelsen og Gjælden. Boets værdi under 400 Kr.
20. Folio 46.
Barnet Ane Margrethe Christensen af Kyhe i Bølling død den 6. November 1876. Anmeldt af Faderen P. Chr. Kyhe. Forældrene lever. Efterlader intet.
21. Folio 51 - 145.
Husmand Anders Nielsen Vendelbo af Sedding død den 22. November 1876. Anmeldt af Sognefogeden i Sedding. Enken hensidder i uskiftet Bo med umyndige Fællesbørn. mødt var Enken Else Marie Enevoldsen der opgav at Arvingerne foruden hende at være følgende i deres Ægteskab sammenavlede Børn
1. En Søn Niels Pedersen Vendelbo 4 Aar gl.
2. En Søn Jens Nielsen Vendelbo 2 aar gl.
For de to umyndige var mødt som født Værge, den afdødes Broder Peder Nielsen Vendelbo af Videbæk.
22. Folio 52
Pigen Abelone Marie Madsen af Hanning død 4. December 1876. Anmeldt af Laust Christian Madsen. Efterlader intet.                      
23. Folio 56
Gaardmand Peder Halskov Pedersen af Finderup i Hanning død den 3. Januar 1877 . Skriftlig anmeldt. Enken hensidder i uskiftet Bo med 5 umyndige Børn.
24. Folio 57
Barnet Jens Andreas Jensen af Sedding død 26. Januar 1877 Skr. Anm. Forældrene lever. Efterlader intet.
25. Folio 61
Barnet Henriette Gottlieb af Bølling død d. 9. Februar 1877 Skr. Anm. Forældrene lever endnu. Efterlader intet.
26. Folio 72.
Barnet Magdalene Kristine Nielsen af Hanning død 7. Marts 1877. Anmeldt af Sognefogeden i Hanning. Forældrene lever. Efterlader intet.
27. Folio 77.
Barnet Christen Spangsberg Sørensen af Hanning død 16. Marts 1877. Anmeldt af Jens Peter Christensen. Forældrene lever. Efterlader intet.
28. Folio 82.
Aftægtsmand Søren Lauridsen af Sedding død den 27. Marts 1877. Anm. Af Anders Christensen. Intet at arve.
29. Folio 82
Barnet Karen Marie Nielsen af Gl. Hanning død 27. Marts 1877. Anmeldt af Jens Henrik Nielsen. Forældrene lever. Efterlader intet.
30. Folio 82 - 88 - 91 - 92 - 96 - 97 - 100.
Barnet Maren Jørgensen af Hanning død 1. April 1877. Anmeldt af Sylvester Jørgensen.
Mødt var Gaardmand Sylvester Jørgensen af Hanning, der bemærker at Afdøde hverken efterlader Søskende eller Forældre, og opgav han derefter Arvingerne at være følgende.
A. Paa Fædrene side.
1. Den Afdødes Farbroder Kompt.
2. En Faster Maren Jørgensen gift med Anders Andersen af Randbæk i Breining.
3, En Faster Johanne Kirstine Jørgensen, død men i Ægteskab med ligeledes afdøde Laurids Nielsen Randbæk efterladt følgende Børn:
a. En Datter Mette Marie Lauridsen af Hee 22 Aar gl.
b. En Søn Niels Lauridsen af Breining 21 Aar gl.
c. en Søn Jørgen Hjallund Lauridsen Ibidm 20 Aar gl.
d. En Datter Karen Lauridsen af Stauning 17 Aar gl.
e. En Datter Sidzel Lauridsen af Skjern 15 Aar gl.
f. En Søn Peder Lauridsen af Breining 13 Aar gl.
g. En Søn Mads Lauridsen Ibdm 11 Aar gl.
h. En Datter Karen Marie Lauridsen Ibidm 9 Aar gl.
4. En Faster Dina Jørgensen død men i sit Ægteskab med Huusmand Niels Jensen Dalgaard af Sneiberg efterladt følgende Børn:
a. En Søn Jens Christian Nielsen af Sneiberg 20 Aar gl.
b. en Datter Karen Nielsen Ibidm. 18 Aar gl.
c. En Søn Jørgen Nielsen Ibidm 15 Aar gl.
d. En Datter Johanne Nielsen Ibidm. 11 Aar gl.
e. En Datter Karen Marie Nielsen Ibidm. 8 Aar gl.
f. En Søn Peder Nielsen Ibidm. 5 Aar gl.
5. En Faster Kirsten Jørgensen død men i sit Ægteskab med Gaardmand Christen Olesen af Alkjærsig efterladt følgende Børn alle umyndige
a. En Søn Ole Christensen af Alkjærsig 13 Aar gl.
b. En Datter Ane Christensen Ibidm 10 Aar gl.
c. En Datter Karen Christensen 9 Aar gl.
d. En Datter Jørgenline Christensen 4 Aar gl.
For de sidste umyndige mødte som født Værge deres Fader Christen Olesen.
6. En Farbroder Gaardmand Jens Jørgensen af Houen
7. En Faster Karen Jørgensen gift med Huusmand Thomas Hansen af Breining.
B. Paa Moderens side.
1. En Morbroder Huusmand Jesper Christensen af Hanning.
2. En Morbroder Søren Christensen død men i sit Ægteskab med Christine Pedersen efterladt følgende Børn:
a. En Søn Christen Sørensen af Aarup i Hanning 21 Aar gl.
b. En Datter Maren Sørensen Ibidm 18 Aar gl.
3. En Morbroder Huusmand Gjøde Christensen af Hanning.
4. En Moster Margrethe Christensen gift med Huusmand Anders Lauridsen af Rahbek i Aadum.
Som Kurator og Værge for Afdøde Johanne Kirstine Jørgensens mindreaarige og umyndige Børn blev beskikket Anders Andersen af Rahbæk, endvidere Niels Jensen Dalgaard af Sneiberg der mødt som født Værge for sine umyndige Børn og som kurator for de mindreaarige Christen Sørensen og Maren Sørensen beskikkedes Huusmand Jesper Christensen af Hanning.
31. Folio 84
Barnet Martine Jensen af Høghøj i Hanning død den 7. April 1877. Skr. Anm. Forældrene lever. Intet at arve.
32. Folio 85
Barnet Jens Christian Jensen af Hestkjær i Hanning, død den 17. April 1877 Skr. Anm. Forældrene lever. Intet at arve.
33. Folio 87
Barnet Mads Pedersen af Gl. Hanning død den 22. April 1877. Anmeldt af Laust Chr. Madsen Efterlader intet.
34. Folio 91
Barnet Ane Kristine Thomsen af Finderup i Hanning død den 7. Maj 1877. Skr. Anm. Forældrene lever. Efterlader intet.
35. Folio 91
Aftægtsmand Hans Pedersen Hestkjær i Hanning død den 13. Maj 1877 Skr. Anm. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
36. Folio 92
Barnet Sidsel Kirstine Hansen af Sedding død den 31 Maj 1877. Anm af Jens Pedersen af Herborg. Forældrene lever. Intet at Arve.
37. Folio 93.
Enken Ane Jensdatter af Sedding død 1. Juni 1877. Almisselem. Efterlader intet.
38. Folio 94.
Barnet Ane Marie Lauridsen af Vestervig i Bølling død den 4. Juni 1877. Anm. Af Faderen Niels Lauridsen. Forældrene lever. Efterlader intet.
39. Folio 94.
Iver Jepsen Iversen af Bølling død den 5. Juni 1877. Anm. Af Faderen Niels Iversen. Forældrene lever. Efterlader intet.
40. Folio 95
Aftægtsmand Niels Graversen af Hanning død den 13. Juni 1877. Anm. af Sønnen Peder Nielsen . Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
41. Folio 95
Barnet Kirsten Enevoldsen af Hanning død 14. Juni 1877. Anmeldt af Sognefogeden. Forældrene lever. Efterlader intet.
42. Folio 100
Huusmand Christen Nielsen af Hestkjær i Hanning død den 17. Juli 1877 Skr. Anm. Enken hensidder i uskiftet Bo med umyndige Børn.
43. Folio 103.
Barnet Else Cathrine Nielsen af Hanning død 8. August 1877. Anmeldt af Sognefogeden i Hanning. Efterlader intet.
44. Folio 113
Gaardmandskone Ane Andersen af Hanning død 28 September 1877. Manden hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
45. Folio 123 - 308
Fæstehuusmand Peder Andersen af Bølling død 25. November 1877. Anm. af Mads Pedersen Ibidm.. Efterlader intet. Mødt var Enken Mette Andersen, der bemærker, at den Afdødes Arvinger foruden hende er følgende Fællesbørn nemlig:
1. En Datter Ane Marie Andersen 9 Aar gl
2. En Søn Mads Andersen 5 Aar gl.
For hvilke umyndige beskikkedes som Værge den Afdødes Broder Gaardmand Christen Andersen af Stensig i Sedding.
46. Folio 126.
Barnet Hans Kragmose Christensen af Bølling død 13. December 1877. Anm. af Niels Dalgaard. Forældrene lever. Intet at arve.
47. Folio 129 - 132
Gaardmandskone Mariane Jensen af Bølling død den 11. Januar 1878. Anmeldt af Gaardmand Niels Iversen af Bølling. Mødt var Enkemanden Jeppe Christensen, der opgav Arvingerne foruden ham, at være den Afdødes følgende Børn nemlig:
A. af hendes første Ægteskab med
Hans Thomsen
1. En Datter Ane Cathrine Thomsen 12 Aar gl.
2. En Datter Sørine Marie Thomsen 10 Aar gl.
3. En Datter Thomasine Thomsen 9 Aar gl.
4. En Søn Thomas Rosbjerg Thomsen 5 Aar gl.
B af hendes andet Ægteskab med Kompt.
5. En Datter Sidsel Marie Christensen nyfødt.
Den for Børnene af første Ægteskab tidligere beskikkede Værge Sognefoged Jesper Chr. Enevoldsen var mødt, men blev efter Begjæring Ankladiget som Værge, og blev i hans Sted beskikket som Værge for Børnene såvel af 1 ste samt 2 det Ægteskab Gaardmand Anders Bjergbo Jensen af Clausager.                                            48. Folio 133
Barnet Barbara Christiansen af Hanning død 6. Februar 1878 Anmeldt af Faderen. Efterlader intet.
49. Folio 134
Barnet Christian Andreas Jensen af Bølling død 11. Februar 1878 Anmeldt af Drengens Jensen. Efterlader intet.
50. Folio 136
Aftægtsenke Karen Madsdatter af Sedding død den 5. Marts 1878. Anmeldt af Huusmand Niels J. Birk af Sedding. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
51. Folio 138
Gaardmand Søren Pedersen af Hanning død 15. Oktober 1875. Mødt var Enken Ane Madsen, der opgav Arvingerne at være et i deres Ægteskab sammenavlet Barn, nemlig en Søn Peder Sørensen Pedersen 4 Aar gl. for ham blev beskikket som værge Gjøde Christensen af Lykkehus i Hanning.
52. Folio 146 - 194 - 197
Aftægtskone Ane Cathrine Thuesdatter af Sedding død den 24 April 1878. Anmeldt af Andreas Mikkelsen af Sedding. Boet exitraderet. Myndige Arvinger. Mødt var Gaardmand Thue Clemmensen af Løstbæk i Thorsted, der fremlagde et af afdøde oprettet Testamente hvorved der er tillagt hendes afdødes mand af 2det Ægteskab Chresten Clemmensens Arvinger en Sum af 300 Rd. eller 600 Kr.og oplyser han derfor begæret Boet taget under Skifterettens behandling. Arvingerne efter Christian Clemensen er
1. En Broder Kompetanten.
2. En Søster Mette Cathrine Clemmensen gift med Gaardmand Peder Nielsen af Suusgaard i Ulfborg.
3 en Søster Kirstine Clemmensen, død men i i sit Ægteskab med Nis Nielsen Nygaard af Thim efterladt følgende Børn.
A. en Datter Edel Kirstine Marie Nielsen gift med Gaardmand Knud Pedersen af Tørring
b. en Datter Ane Johanne Nielsen af Thim
c. en Datter Inger Marie Nielsen ibidem
d. en Datter Nielsine Nielsen ibidem
e. en Datter Kirsten Marie Nielsen gift med Forpagter Andreas Jensen Gade af Ringkøbing
Som Kurator for den mindreaarige Nielsine Nielsen beskikkedes hendes Fader Nis Nielsen . Desuden var mødt Ole Chr. Jensen Grimstrup af Sedding for at kjende Testamentets rigtighed.
53. Folio 148
Husmandskone Kirsten Jensdatter af Bølling død 30/4 1878 anmeldt af hendes Mand. Enkemanden eneste Arving ifølge Testamente.            54. Folio 149
Aftægtsenken Karen Jensdatter af Hanning død den 7. Maj 1878. Anmeldt af Bendt Nielsen ibidem. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
55. Folio 150
Pigen Christine Mortensdatter af Hanning, død den 11. Maj1878. Anmeldt af Sognefoged N. Bendtsen. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
56. Folio 150.
Madam Marie Miltersen født Krag. Enke efter Chr. Miltersen. D. i Bølling 15/5 1878. Anmeldt af Hans Chr Boel. Efterlader intet.
57. Folio 153
Aftægtsmand Hans Nielsen af Hanning død 24. Maj 1878. Skr. Anmeldt. Enken Ane Margrethe Jensen Hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
58. Folio 157 - 161.
Aftægtsenke Karen Christensen af Hanning død den 8. Juni 1878 Anmeldt af Mads Christensen Skjern. Mødt var Gaardmand Chr. Sørensen af Hanning Hedegaard, der forklarer at den afdøde har siddet i uskiftet Bo efter sin tidligere i April Maaned 1847 afdøde Mand Søren Nielsen af Hanning, samt at Arvingerne er følgende Fællesbørn.
1. En Søn. Gaardmand Niels Sørensen af Stensig i Sedding, for hvem mødte Broderen Jens Chr Sørensen af Hanning.
2. Kompetanten.
3. En Datter Ingeborg Sørensen død, men i sit Ægteskab med Gaardmand Lyder Andersen af Vennergaard efterladt følgende Børn
A. En Søn.
Søren Lydersen
B. En Søn
Anders Lydersen.
C. En Søn
Christen Spangsberg Lydersen.
D. En Søn
Peder Tang Lydersen
E. En Datter Karen Lydersen.
For hvilke mødte Gaardejer Christen Hansen Holm som Kurator.
4. En Datter Else Sørensen gift med Gaardmand Peder Chr. Hansen af Østergaard for hvem mødte Arvingen Peder Tang Sørensen.
5. En Søn Hans Sørensen død, men efterladt følgende Børn.
A. En Datter Sophie Dorthea Hansen 11 Aar gl.
B. En Datter Karen Hansen 8. Aar gl.
C. En Søn Niels Hansen 5 Aar gl.
For hvilke umyndige mødte Bønnelykke Sørensen af Hanning.
6. En Søn Gaardmand Niels Bønnelykke Sørensen af Hanning.
7. En Søn Gaardmand Jens Chr. Sørensen Ibidem.
8. En Søn Gaardmand Peder Tang Sørensen af Lyhne.
9. En Søn Gaardmand Morten Søndergaard Nielsen af Skjern.       59. Folio 171
Aftægtskone Gunder Ane Andersdatter af Rævbjerg i Bølling død 12/8 1878. Anmeldt af Niels Iversen. Manden lever og hensidder i uskiftet Bo med Myndige Børn.
60. Folio 177
Pigen Kirsten Andersen af Sedding død 6/11 1878. Anmeldt af Sognefogeden af Sedding. Efterlader intet. Forældrene lever.
61. Folio 177
Ungkarl Niels Laurids Pedersen af Bølling død 12. November 1878. Anmeldt af Niels Peder Nielsen af Bølling. Efterlader intet.
62. Folio 178
Barnet Hanne Marie Eskildsen af Bølling død 13/11 1878 Anmeldt af Faderen. Efterlader intet. Forældrene lever.
63. Folio 182
Aftægtskone Karen Lauridsdatter Bølling død 14. December 1878. Anmeldt af Peder Jensen. Eftelader intet.
64. Folio 183 - 221
Gaardmandskone Ane Jensen af Skaarup død 22. December 1878. Skr. Anm. Manden hensidder i uskiftet Bo med umyndige Børn. Mødt var Enkemanden Niels Andreas Nielsen der opgav Arvingerne foruden ham, at være følgende i deres Ægteskab sammenavlede børn nemlig
1. En Søn Niels Nielsen 14 Aar gl.
2. En Datter Karen Nielsen 12 Aar gl.
3. En Datter Johanne Mariane Nielsen 9 Aar gl.
4. En Søn Jens Christian Nielsen 8 Aar gl.
For hvilke umyndige beskikkedes som Værge Gaardmand Sylvester Jørgensen af Hanning.
65. Folio 184
Ungkarl Søren Nielsen af Hanning død 20. Januar 1879. Anmeldt af Faderen. Forældrene lever. Efterlader intet.
66. Folio 184.
Gaardmand Gravers Christensen Sand af Bølling død 2. Februar 1879. Anmeldt af Peder Graversen. Enken Ane Pedersen hensidder i uskiftet Bo med myndige og umyndige Børn.
67. Folio 184
Barnet Ane Kirstine Bjerg Hansen af Finderup i Hanning død den 3. Februar 1879. Skr. Anm. Forældrene lever. Efterlader intet.
68. Folio 184.
Barnet Christen Christensen af Østerby i Bølling død 3. Februar 1879. Anmeldt af Anders Jensen Østerby i Bølling. Forældrene lever. Efterlader intet.
69. Folio 187.
Barnet Maren Knudsen 16. Uger gammel af Lervad i Hanning. Død 12. Februar 1879. Skr. Anm. Forældrene lever. Efterlader intet.
70. Folio 189.
Aftægtsmand Mourids Lauridsen af Sedding død 25. Februar 1879. Anmeldt af Anders R. Ostersen. Efterlader intet.                             
71. Folio 190
Aftægtsmand Jens Ovesen Grimstrup af Sending død 1. April 1879. Skr. Anm. Efterlader intet.
72. Folio 190
Barnet Frants Christian Peder Alexander Birk af Sedding død 5. April 1879. Anm. Af Faderen. Forældrene lever. Efterlader intet.
73. Folio 190
Pigen Johanne Hansen af Hanning død 9. April 1879 anmeldt af Broderen . Boet overtaget af Anders Hansen, Christen Hansen og Jens Nielsen.
74.. Folio 190
Husmand Anders Lauridsen Boel af Bølling død 13. April 1879 . Anm. Af Jens Nielsen Dalgaard. Efterlader intet.
75. Folio 190
Aftægtsmand Niels Peder Andersen af Slumstrup i Sedding død 12. April 1879. Skr. Anm. Enken Kirsten Nielsdatter hensidder i uskiftet Bo med et myndigt Barn.
76. Folio 191
Barnet Niels Peder Andersen af Sedding død 20. April 1879 anmeldt af Mads Pedersen. Forældrene lever. Efterlader intet.
77. Folio 194
Barnet Laurids Peder Lauridsen af Hanning død 16. Mai 1879 anmeldt af Moderen. Forældrene lever. Efterlader intet.
78. Folio 196
Aftægtsenke Magdalene Corneliussen af Skaarup i Hanning død 5. Juni 1879. Anm. Af Berthel Iversens Hustru Bodil Marie Larsen af Faster. Efterlader intet.
79. Folio 197.
Enkemand Mikkel Madsen af Sedding død 16. Juni 1879 Anm. Af Sognefogeden i Sedding. Enken hensidder i uskiftet bo med umyndige Børn.
80 Folio 199
Barnet Marius Madsen af Sedding død den 5. Juli 1879 anm. af Jens P. Osteren. Forældrene lever. Intet at Arve.
81. Folio 200
Pigen Dorthe Marie Mortensen af Hanning død 17. Juli 1879 skr. Anm. Forældrene lever. Efterlader intet.
82.Folio 200
Ungkarl Peder Christian Nielsen af Sedding død 8. August 1879. Anmeldt af Faderen. Forældrene lever. Efterlader intet.
83. Folio 201
Aftægtsmand Niels Andersen af Bølling død 28. August 1879. Anm. af Jens Christensen ibidem . Enken hensidder i uskiftet Bo.
84. Folio 210
Gaardmand Thomas Simonsens Barn i Løvstrup Ane Marthea Simonsen ¼ Aar gl. død 19/11 1979. Forældrene lever. Efterlader intet.
85. Folio 224
Aftægtsmand Jens Pedersen Gammelgaard af Sedding død 15. December 1879 . Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
86. Folio 226.
Aftægtskone Christense Nielsen af Bølling død 29. December 1879. Myndige Arvinger. Efterlader intet.
87. Folio 226
Gaardmandskone Ane Marie Jacobsen af Hanning død 4. Januar 1880. Hensidder i uskiftet Bo med myndige Arvinger.                                  88. Folio 229.
Aftægtsmand Niels Kjeldsen i Skaarup død 16. Januar 1880. Efterlader intet.
89. Folio 231
Aftægtskone Abelone Pedersen af Bølling død 3. Februar 1880. Manden hensidder i uskiftet Bo med myndige Fællesbørn. Skifte sluttet 11. April 1892
90. Folio 231.
Barnet Laurids Jensen af Bølling død den 3. Februar 1880. Forældrene lever. Efterlader intet.
91. Folio 232.
Aftægtsmand Peder Pedersen af Landting i Hanning død 9. Februar 1880. Efterlader intet.
92. Folio 235.
Ungkarl Niels Peder Christensen af Bratbjerg død 28. Februar 1880. Myndige Arvinger. Efterlader intet.
93. Folio 235
Husmandskone Ane Kristine Pedersdatter af Bølling død 3. Marts 1880. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med myndige Arvinger.
94. Folio 236 - 249
Aftægtsmand Christen Nielsen af Bølling død 12. Marts 1880. 17/9 1880 ekstraderet myndige arvinger. Mødt var Mads Jensen af Bølling der fremlagde skriftlig Fuldmagt for sig fra den afdødes Enke Ane Marie Pedersdatter, han opgav den afdødes Arvinger foruden Enken at være følgende i deres Ægteskab sammenavlede Børn nemlig:
1. En Datter Ane Marie Christensdatter gift med Lars Christian Christensen af Faster.
2. En Datter Pedersine Christensen gift med Gravers Lauridsen af N. Omme.
3. En Søn Niels Christensen af No, fra hvem Kompetanten fremlagde skriftlig Arveafkald.
4. En Datter Maren Kirstine Christensen gift med Gravers Chr. Nielsen af Bølling.
95. Folio 236
Barnet Anders Andersen af Hanning, død den 19. Marts 1880. Forældrene lever. Efterlader intet.
96. Folio 237
Aftægtskone Mette Jensdatter af Lille kragmose i Bølling død den 23. Marts 1880. Myndige Arvinger. Medarvning Chr. Jensen af Bølling pålæg om inden ½ Aar at berigtige Arveafgiften.
97. Folio 237
Aftægtsmand Peder Sørensen af Gl. Hanning død 31. Marts 1880. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
98. Folio 240 - 244 - 246
Ugift Karen Nielsen af Mel. Finderup i Hanning død 20. April 1880.Mødt var afdødes Broder Peder Nielsen af Finderup, der opgav den afdødes Arvinvger at være følgende Søskende nemlig:
1. Kompetanten
2. En Broder Aftægtsmand Peder Christian Nielsen af Skjern.
3. En Søster Ane Nielsen af Finderup.
99. Folio 240
Barnet Albert Christian Ove Gottlieb af Bølling Præstegaard død 20. Mai 1880. Forældrene lever. Efterlader intet.
100. Folio 240
Barnet Herluf Beck Okholm af Bølling død 22. Mai 1880. Forældrene lever. Efterlader intet.                                                                     101. Folio 241.
Gaardmand Jesper Jensen af L. Kastberg i Bølling død 30. Mai 1880. Enken Laurine Johanne Christensen hensidder i uskiftet Bo med myndige Børn.
102. Folio 250
Ugift Kjersten Lauridsen af Vestervig i Bølling død 21. September 1880. Efterlader intet.
103. Folio 250
Gaardmand Niels Andersen Skaarup i Hanning død 24 September 1880. Enken hensidder i uskiftet Bo med umyndige Børn . Skiftet sluttet 4/3 1885.
104. Folio 253 - 270
Aftægtsenke Kirsten Christensdatter af Sedding død 5. October 1880. 14/3 ekstraderet myndige Arvinger. Mødt var den Afdødes Søn Gaardmand Christen Jensen Gammelgaard i Sedding, der bemærkede, at den afdøde hensad i uskiftet Bo efter hendes under 16 December 1879 afdøde Mand Jens Pedersen Gammelgaard, og opgiver, at afdødes Arvinger er følgende sammenavlede Børn nemlig
1. En Datter Mette Jensen gift med Gaardmand Anders Jensen af Gammelgaard
2. En Datter Petrine Jensen gift med Carl Nielsen af Ledding i Deiberg.
3. Kompetanten.
105. Folio 257
Aftægtsenkemand Jeppe Christensen af Bølling død 29. October 1880. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
106. Folio 257
Barnet Maren Andersen i Skaarup i Hanning død 2. November 1880. Moderen Lever. Efterlader intet.
107. Folio 261
Tjenestekarl Anders Sørup Jensen af Borris død 6. Juli 1880. Mødt var Afdødes Broder Gaardmand Christen Jensen af Rahberg i Borris, der opgiver afdødes Arvinger at være
1. En Søster Dorthea Marie Jensen, gift med Jens Peder Ostersen af Sedding.
2. Kompetanten.
108.. Folio 263
Gaardmand Sylvester Jørgensen af Hanning død 4. Januar 1881. Ifølge skr. Anmodning er Boet overtaget af Afdødes Børn. Bendt, Jørgen Hjøllund og Johanne Marie Sylvestersen.
109. Folio 263
Aftægtsmand Jens Larsen af Hanning død 4. Januar 1881. Efterlader intet.
110. Folio 266
Barnet Peder Martinus Madsen af Bølling død 26. Januar 1881. Forældrene lever. Efterlader intet.
111. Folio 266
Barnet Jens Clausager Jensen af Sedding død 30. Januar 1881. Forældrene lever. Efterlader intet.
112. Folio 266
Barnet Christian Markus Ramskov af Sedding død 31. Januar 1881. Forældrene lever. Efterlader intet.
113. Folio 269
Aftægtsmand Peder Pedersen af Sedding død 14. Februar 1881. Enken eneste Arving ifølge testamente.
114. Folio 269
Barnet Niels Andreas Simonsen af Hanning død 14. Februar 1881. Efterlader intet.
115. Folio 269
Barnet Anton Beck Søren Andersen af Ø. Finderup i Hanning død 16. Februar 1881. Forældrene lever. Efterlader intet.
116. Folio 269
Aftægtsenke Ane Margrethe Laugesdatter død 27. Februar 1881 i Bølling. Efterlader intet.
117. Folio 269 - 334
Husmandskone Maren Christensen af Hanning død 2. Marts 1881. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med 4 umyndige Fællesbørn. Mødt var enkemanden Søren Christian Andersen, der opgiver Arvingerne foruden ham at være følgende i hans Ægteskab med den afdøde sammenavlede Børn nemlig.
1. En Datter Johanne Marie Sørensdatter Andersen 16 Aar gl.
2, en Søn Christen Bunk Søren Andersen 14 Aar gl.
3. En Datter Ane Johanne Søren Andersen 8 Aar gl
4. En Søn Christian Vestergaard Andersen 5 Aar gl.
Som Værge for de umyndige beskikkedes Sognefoged Niels Bendtsen af Hanning.
118 Folio 270
Husmandskone Ane Marie Olesen af Skaarup i Hanning død 22. Marts 1881. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn.
119. Folio 275
Ugift Mette Nielsen af Hanning død 18. Mai 1881. Efterlader intet.
120. Folio 282
Barnet Jensine Jepsen af Skaarup Mark i Hanning død 13. Juli 1881. Forældrene lever. Efterlader intet.
121. Folio 282 - 287 - 309.
Aftægtsenke Kirstine Nielsdatter af Slumstrup Mark død 4. August 1881. Skiftet slutter 20/3 1882.
122. Folio 289
Barnet Mads Jensen af Hanning død 28. August 1881. Efterlader intet.
123. Folio 291
Gaardmand Jens Abildtrup Jensen af Stensig i Sedding død 8. September 1881. Enken eneste myndige Arving ifølge Testamente.
124. Folio 296
Pigen Else Kirstine Nielsen af Sedding død 3. October 1881. Efterlader intet.                                                                                            125. Folio 300
Gaardmand Svend Nielsen Høi af Bølling død 30. October 1881. Enken hensidder i uskiftet Bo med umyndige Fællesbørn. Skiftet sluttet 14/11 1892
126. Folio 300 - 306
Aftægtsmand Peder Nielsen af Finderup i Hanning død 31. October 1881.30/1 1882 ekstraderet myndige Arvinger. Skifte efter Peder Nielsen i Finderup og hans tidligere den 11. Marts 1873 afdøde Hustru Ida Cathrine Martinsdatter. Mødt var sognefoged Niels Bendtsen af Hanning, der opgav at der 5. Januar 1869 var oprettet et Testamente.
Arvingerne er efter Peder Nielsen.
1 en Broder Aftægtsmand Peder Chr. Nielsen af Marup i Skjern.
2. En Søster Ane Nielsen af Finderup.
Efter Ida Cathrine Martinsdatter
3. En Broder Gaardmand Jens Berthel Martinsen af lem.
4. En Søster Ane Martinsdatter af Lem.
127. Folio 302
Aftægtskone Ane Johanne Christensdatter af Finderup i Hanning død 8. December 1881. Efterlader intet.
128. Folio 302
Barnet Viggo Gottlieb af Bølling død 13. December 1881. Forældrene lever. Efterlader intet.
129. Folio 304
Husmandskone Ane Birgitte Olesen af Hanning død 6. Januar 1882. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med umyndige Fællesbørn. Skifte 9/9 1987.
130. Folio 304.
Ugift Anna Kirstine Pedersdatter af Bølling død 10 Januar 1882. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
131. Folio 304
Aftægtskone Valdborg Kirstine Pedersen af Bølling død 16. Januar 1882. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med et myndigt Fællesbarn.
132. Folio 305
Barnet Anders Andersen af Hanninggaards Mark død 16. Januar 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
133. Folio 305
Barnet Sidsel Kirstine Hansen af Sedding død 18. Januar 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
134. Folio 309
Barnet Maren Kirkegaard af Sedding død 22. Marts 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
135. Folio 309
Gaardmand Jens Jepsens Datter Thomasine Jepsen af Bølling død den 31. Marts 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
136. Folio 309
Barnet Jacob Andersen af Rækker Mølle i Sedding død 2. April 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
137. Folio 310
Barnet Christen Christensen af Ø. Finderup død 19. April 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
138. Folio 310
Barnet Thorvald Emil Ramskov af Sedding død 24. April 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
139. Folio 311 - 320
Ungkarl Anders Jens Christiansen af Østerby i Bølling død 1. Maj 1882. Efterlader myndige Arvinger.
140. Folio 311
Barnet Søren Christian Sørensen Skaarup Mark Hanning. Død 28. April 1882. Forældrene lever. Efterlader intet.
141. Folio 314
Aftægtsmand Axel Thomsen af Bølling død 26. Mai 1882 Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
142. Folio 315
Barnet Anders Jensen Iversen af Bølling død 31. Mai 1882. Efterlader intet.                                                                                                 143. Folio 320
Aftægtsmand Søren Jensen Rækkergaards Mark død 11. Juli 1882. Enken Mette Marie Andersen hensidder i uskiftet Bo med Myndige Børn
144. Folio 320
Barnet Else Kirstine Nielsen af Hanning død 13. Juli 1882. Efterlader intet.
145. Folio 325
Ungkarl Iver Nielsen af Hanning død 10. August 1882. Efterlader intet.
146. Folio 335
Aftægtsmand Jeppe Pedersen Holm af Rækker Mølle død 10. October. Enken eneste Arving ifølge Testamente.
147. Folio 351
Pigen Maren Christensdatter af Sedding død 27. November 1882 Efterlader kun til begravelsen.
148. Folio 351
Barnet Gudrun Beck Okholm af Bølling død 1. December 1882. Efterlader intet.
149. Folio 352
Barnet Peder Nielsen Graversen af Sedding død 17. December 1882. Efterlader intet.
150. Folio 354
Aftægtsenke Kirsten Poulsdatter af Skaarup Mark i Hanning død 4. Januar 1883. Efterlader intet.
151. Folio 354
Barnet Jens Peder Jensen af Øster Finderup i Hanning død 4. Februar 1883. Efterlader intet.
152. Folio 362
Aftægtsenke Mette Marie Graversdatter af Sedding død 4. Februar 1883. Efterlader intet.
153. Folio 363 - 369
Aftægts ungkarl Morten Jensen Bierregaard Hanning død 12. Februar 1883 Extraderet myndige Arvinger.Mødt var Afdødes Broder Gaardmand Peder Jensen af Skaarup, der opgiver Arvingerne at være.
1. En Broder Kompetanten.
2. En Søster Ane Marie Jensen af Hanning ugift, for hvem mødte Sognefoged Niels Bendtsen af Hanning efter fremlagt skriftlig Fuldmagt.
154 . Folio 372
Aftægtsenke Kirsten Nielsdatter af Bølling død 12. April 1883. Myndige Arvinger. Arven under 200 kr.
155. Folio 381
Pigen Christence Lauridsen af Bølling død 2. Maj 1883. Efterlader intet
156. Folio 382 - 384 - 417 - 419 - 420 - 439 - 440 - 441.
Pigen Petronelle Lauridsdatter af Bølling død 8. Mai 1883 . Skifte Sluttet 17/3 1884. Mødt var afdødes Broder Gaardmand Søren Skonning Lauridsen af N. Vium der bemærkede at den Afdødes forældre for længst er døde, samt at hun ikke efterlader Livsarvinger. Han opgiver Arvingerne at være følgende Søskende.
1. En Broder Kompetanten.
2. En Broder Søren Lauridsen død men efterlader følgende Børn
a. en Datter Mette Kirstine Sørensen død, men i sit Ægteskab med Gaardmand Peder Henriksen af Abildtrup efterladt følgende Børn.
1. En Datter Ane Cathrine Henriksen af Abildtrup 18 Aar gl.
2. En Datter Else Henriksen 14 Aar gl. for hvem mødte Faderen som født Værge.
b. En Datter Mette Cathrine Sørensen gift med Huusmand Chr. Clemmensen af Fiskbæk.
c. en Datter Else Sørensen gift med Huusmand Jens Lauridsen af Fiskbæk
d. En Datter Laura Cathrine Sørensen gift med Huusmand Christen Madsen Holm af S. Felding.
3. En Søster Clara Marie Lauridsen død men i sit Ægteskab med Villum Christensen af N. Vium efterladt følgende Børn.
a. en Datter Mette Villumsen gift med Huusmand Morten Jensen af Vorgod.
b. en Søn Laurids Christian Villumsen Sognefoged i Stauning.
c. en Datter Mette Kirstine Villumsen gift med Huusmand Niels Henriksen af Nørre Karstoft i Skarrild.
157 Folio 383
Pigen Mette Knudsen af Hanning død 18. Maj 1883. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
158. Folio 391.
Barnet Iversine Iversen af Bølling død 6. Juli 1883. Efterlader intet.
159. Folio 401.
Elisa Petrea Bendtsen Barn af Bølling død 8. August 1883. Forældrene lever. Efterlader intet.
160. Folio 402
Mads Marinus Pedersen (17 Aar gl) af Hanning død 9. August 1883. Efterlader intet.
161. Folio 415.
Pigen Mette Kirstine Pedersen af Borris. Død i Bølling 11. November 1883. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.                                   
162. Folio 416
Aftægtskone Ane Houlesdatter af Bølling død 18. November 1883. Efterlader intet.
163. Folio 417
Pigen Ane Andersen af Sedding død 20. November 1883. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr.
164. Folio 423
Husmandskone Mariane Hansen af Hanning død 16. Januar 1884 Efterlader intet.
165. Folio 423
Barnet Ane Pedersen af Hanning død 20. Januar 1884. Efterlader intet.
166. Folio 423
Barnet Maren Lauridsen af Hanning død 21. Januar 1884. Efterlader intet. Skiftet sluttet 5/11 1886.
167. Folio 426
Aftægtsmand Christen Mortensen af Hanning død 10. Februar 1884. Efterlader intet.
168. Folio 433
Aftægtsenke Karen Dynesen af Hanning død 16. Februar 1884. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
169 Folio 435
Aftægtsmand Jens Thomsen af Hanning død 24. Februar 1884. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
170. Folio 435
Barnet Hans Nielsen af Bølling død 26. Februar 1884. Efterlader intet.
171 Folio 435
Barnet Simon Andreas Graversen af Bølling død 27. Februar 1884. Efterlader intet
172. Folio 436
Pigen Johanne Marie Andersen af Hanning død 19. Februar 1884. Efterlader intet.
173. Folio 439
Ungkarl Laurids Boel Andersen af Bølling død 6. Marts 1884. Efterlader intet.
174. Folio 440
Aftægtsenke Nielsine Nielsdatter af Hanning død 11. Marts 1884. Efterlader intet.
175. Folio 444
Pastor C. L. M. Scheels udøbte Datter i Bølling død 24. Marts 1884. Efterlader intet.
176. Folio 446
Barnet Ane Johanne Graversen af Hanning død 30 Marts 1884. Efterlader intet. 

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect