- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Uddrag af Skifteprotokol for Bølling N. Herred 1890 – 1895 (B 81 – 5156)

1. Folio 8.

Gaardmand Niels Lauridsen af Bølling død 29. April 1890.

Enken hensidder i uskiftet Bo med myndige og umyndige Fællesbørn. Skifterettens Tilladelse meddelt 29. 5 1890.

2. Folio 9.

Barnet Jens Henrik Christiansen af Hanning død 29. August 1890 paa Ringkjøbing Epidemihus. – Efterlader intet..

3. Folio 15

Barnet Andreas Kirkegaard af Sædding død 17. Juni 1890. Efterlader intet.

4. Folio 16

Tjenestekarl Carl Frederik Jensen af Slumstrup i Sedding død 21. Juni 1890. Efterlader kun til Begravelsen.

5. Folio 23.

Aftægtsenke Margrethe Poulsdatter af Sædding død 10 Juli 1890 Efterlader intet.

6. Folio 23

Aftægtskone Maren Pedersen af Hanning død 12 Juli 1890.

Enkemanden eneste Arving ifølge testamente.

7. Folio 29, 31, 32, 35, 36.

Husmand Peder Nielsen af Hanning død 4. April 1889.

Arvinger

Enken Magdalene Møller og deres 4 fællesbørn

1 en søn Niels Nielsen 12 Aar gl

2 en søn Hans Møller Nielsen 12 Aar gl.

3 en søn Carl Marinus Nielsen 10 Aar gl

4 en datter Mariane Nielsen 8 Aar gl.

Boet blev extraderet til Arvingerne til privat Skifte og deling.

8. Folio 34. 36

Gaardmandskone Mette Hansen af Sædding død 30 juni 1885

Arvinger

Enkemanden Jeppe Christensen af Sædding

1 Datteren Karen Søndergaard Christensen 18 Aar gl.

2 Datteren Abelone Søndergaard Christensen 16 Aar gl

3 Sønnen Christen Søndergaard Christensen 14 Aar gl

4 Sønnen Hans Christian Søndergaard Christensen 10 Aar gl.

Endvidere var mødt Gaardejer Christian Jensen Gammelgaard i Sædding, der er gift med afdødes Søster, han blev beskikket til Kurator for den mindreaarige og til Værge for de umyndige.

Efter Begæring fra Arvingerne blev Boet extraderet til privat skifte.

9. Folio 38

Jordemoder Dorthea Christine Christensen af Sædding død 16. September 1890.

Arvinger: Enkemanden hensidder i uskiftet bo med et Fællesbarn.

10. Folio 50

Ugifte Inger Marie Mortensen af Hanning død 27. Oktober 1890. Ejer intet.

11. Folio 53. 108. 109. 110.

Gaardejer Okholms Hustru Marie Christine Beik død 14. Nobvember 1890.

Arvinger:

Gaardejer H. J. H. Okholm der har siddet i uskiftet bo og deres 5 fælles Børn.

!. en søn Viggo Beik Okholm 12 aar gl.

2. en datter Astrid Beik Okholm 9 Aar gl

3. en datter Ragnhild 7 Aar gl

4. en datter Edith Beik Okholm 3 Aar gl

5. en søn Herluf Beik Okholm 1 Aar gl.

For de umyndige arvinger var mødt og blev beskikket som Værge Gaardejer Sv. Beik Dalagergaard i Borris.

12. Folio 56.

Husmandskone Jensine Hansen af Hanning død 17. Marts 1890. Enken hensidder i uskiftet Bo sammen med 3 umyndige fællesbørn.

13. Folio 56

Husmand Christen Pedersens Enke Karen. F. Christensen af Sædding, død 21. November 1890. Efterlader intet. Bliver til dels forsørget af Fattigvæsnet.

14. Folio 64

Aftægtskone Kirsten Olesen af Hanning død 14. December 1890. Efterlader intet.

15. Folio 69.

Skomager Jeppe Jensen af Hanning død 27. December 1890 paa Ringkøbing Sygehus. Der er myndige Arvinger. Arven er over 200 Kr Arveafgift betalt 5/3 91.

16. Folio 72.

Aftægtsmand Peder Nielsen af Hanning død 17. Jan. 1891. Efterlader intet.

17. Folio 73

Fæste – Husmandskone Ane Christine Hansen af Bølling død 21. Januar 1891. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.

18. Folio 76

Aftægtsenke Christiane Jacobsdatter af Bølling død 4. Februar 1891. Efterlader intet.

19 Folio 76

Pigen Mette Marie Knudsen af Hanning død 5. Febr. 1891. Efterlader intet.

20. Folio 87

Barnet Mads Christian Jacobsen af Hanning død 27. Febr. 1891. Efterlader intet.

21. Folio 90

Gaardmandskone Marie Cathrine Christensen, Bølling død 15. Marts 1891. Enkemanden Gmd.Hans Christensen hensidder i uskiftet Bo med 2 fællesbørn.

22. Folio 96

Aftægtsmand Frands Sørensen af Bølling død 1. April 1891. Enken Mette Rahbek Thomsen hensidder i uskiftet Bo med myndige Fællesbørn, ifølge forevist skriftlig Tilladelse.

23. Folio 103

Husmandsenke Karen Bojesen af Sædding funden død 21. Maj 1891. Efterlader intet.

24. Folio 103. 105. 128.

Aftægtsmand Jørgen Peder Hansen af Sædding død 20. Maj 1891 Skifte slutter 30/9 1891 ved extratition til en myndig Arving.

25. Folio 104

Aftægtsmand Laurids Andersen Hanning død 2. Juni 1891. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr. Afgift betalt 30/6 1891.

26. Folio 105

Aftægtsmand Jørgen Peder Hansen af Sædding død 20. Maj 1891 og Hustru Karen Pedersen død 26. August 1875.

Mødt var Brandinspektør A. Clausager af Skjern, der opgiver Arvingerne efter de afdøde at være følgende fælles børn

1. en søn Hans Kjærgaard Jørgensen myndig. I Australien

2. En Datter Cathrine Marie f. Jørgensen. Gift med Kompetanten.

27. Folio 106.

Husmandskone Kirsten Nielsen af Hanning død 15. Juni 1891. Enkemanden Laurids Chr. Madsen hensidder i uskiftet bo med 1 myndig og 7 umyndige fællesbørn.

Skifte sluttet 29/1 1892.

28. Folio 107

Gaardmandskone Ane Kirstine Sørensen Hanning død 22. Juni 1891. Enkemanden hensidder i uskiftet bo med Afdødes Livsarvinger ifølge skriftlig till. Af 29/6 1891.

29. Folio 110

Gaardmandskone Mariane Larsen af Hanning. Død 6. Juli 1891. Enkemanden And. Laugesen hensidder i uskiftet bo med Fællesbørn.

30. Folio 112.

Tjenestekarl Ole Olesen af Hanning. Død 20. Juli 1891. Efterlader kun til begravelsen.

31. Folio 117.

Barnet Barara Mathilde Christiansen af Finderup i Hanning. Død 11. August 1891. Efterlader intet.

32. Folio 119

Peter Boule Hansen. Lejehusmand af Bølling. Død den 12. Marts 1889 Arvinger:

Enken Mette Andersen der hensidder i uskiftet bo med et umyndigt Barn.

1. i Ægteskab med Maren Nielsdatter

A. en Datter Abelone Pedersen Enke efter Simon Christensen af Marup.

B. en Søn Tømrer Kjeld Pedersen af Vraa.

C. en Datter Edel Kirstine Pedersen gift med Simon Peder Pedersen af Tarm

2. i ægteskab med Kompetantinden. En søn Peder Andreas Pedersen 0 Aar gl.

For hvilken umyndig var mødt førnævnte Tømrer Kjeld Pedersen, der blev beskikket som Værge for ham.

33. Folio 121

Aftægtskone Ane Kathrine Jepsen af Bølling. Død 1. September 1891. Enkemanden hensidder i uskiftet bo med et myndigt Fællesbarn.

34. Folio125

Barnet Else Kirstine Nielsen Skaarup i Hanning død 11. September 1891. Efterlader intet.

35. Folio 128

Pigen Johanne Elise Christiansen Hanning død 18. Sept 1891. Efterlader intet.

36. Folio 136. 139. 150. 157. 198, 207, 209.

Sognefoged Niels Bendtsen af Hanning. Død 16. Oktbr. 1891. Skifte sluttet 25/7 1892.

Skifte efter Niels Bendtsen og tillige den 4. Januar 1880 afdøde Hustru Ane Marie Jakobsen.

Arvinger er følgende fællesbørn

1 en Datter Maren Nielsen gift med Gaardejer Milter Pedersen af Krages i Egvad

2 En Søn Husmand Bent Nielsen af Hanning

3 En Datter Kirsten Nielsen, Enke efter Niels Lauridsen af Bølling.

4 En Søn Gaardejer Christen Nielsen af Hanning.

5 En Datter Ane Nielsen gift med Husmand Christen Kastbjerg Nielsen af Hover.

6 En Søn Gaardejer Jens Henrik Nielsen af Hanning

7 En Søn Jakob Peder Nielsen i Australien.

37. Folio 139

Gaardmand Mads Christian Jensen af Bølling død den 23. Oktbr 1891

Boet overtaget af Enken Maren Christensen. Eneste myndige Arving efter at afdødes eneste Livsarving Datteren Jensine Dorthea Jensen med sin Kurator har givet Afkald på Fædrene og Mødrende Arv ifølge skriftlig afkald af 9/9 1891. 1 Kurator beskikkelse forevist. Arven over 200 Kr.

38. Folio 141. 142.

Husmandskone Mariane Nielsen af Hanning død 14 Oktbr 1890.

Arvinger: Enkemanden Husmand Johannes Frandsen af Hanning og følgende med ham sammenavlede børn.

1 en Søn Niels Peder Johansen 14 Aar gl.

2 en Datter Ane Margrethe Kirstine Johansen 12 Aar gl

3 en DatterMette Marie Dorthea Johansen 8 Aar gl.

for hvilke Umyndige Arvinger mødte og blev beskikket som Værge Landpost Hans Nielsen af Skjern, der er afdødes Broder.

39. Folio 142. 146. 148. 151. 158. 161. 176, 182,186.

Aftægtsmand Anders Jensen af Sudergaard i Bølling, funden død den 8. Novbr. 1891. Skifte slutter 11/4 1892.Mødt var afdødes Broder Gaardmand Chr. Jensen af Bølling, der opgiver at afdøde sad i uskiftet Bo efter sin Hustru, og at Arvingerne er følgende fællesbørn.

1 en Søn Jens Peder Andersen boende Grønnegade N. 37 i Kjøbenhavn Fuldmyndig.

2 en Datter Ellen Cathrine Andersen. Gift med Husmand Gravers Jensen af Hee.

3 en Datter Maren Andersen gift med Skomager Fidler boende Studiestræde N. 29 i Kjøbenhavn Fuldmyndig.

4 en Søn Jesper Fjord Andersen død, men i ægteskabet med med Christiane Andersen boende i Grønnegade N. 37 i Kjøbenhavn efterladt en Søn Alfred Andersen 10 Aar gl.

5. en Søn Murer Jens Christian Andersen boende Dybensgade N. 21 i Kjøbenhavn Fuldmyndig.

6 en Søn Bryggerkarl Niels Laurids Andersen af Kjøbenhavn. Bopæl ubekjendt. Fuldmyndig

7 en Søn Opvarter paa Hotel D’Angleterre i Kjøbenhavn Iver Andreas Andersen. Fuldmyndig.

8 en Datter Mariane Sofie Andersen Østergade N. 8 tjenende hos Grosserer Kolstrup Fuldmyndig.

9 en Datter Marie Dusine Andersen af Bølling Fuldmyndig.

10 en Datter Karen Sofie Andersen af Store Boel i Bølling Fuldmyndig.

40. Folio 145

Gaardmand Bertel Mortensen af Finderup i Hanning død 15. Novbr. 1891. Enken Else Marie Jensen hensidder i uskiftet Bo med et myndigt Fællesbarn, ifølge forevist skriftlig Tilladelse 23/11 1891.

41. Folio 155

Gaardmandskone Ane Kirstine Sørensen af Rekkergaard i Hanning død 22. Juni 1891

Enkemanden Peder Christensen der hensidder i uskiftet Bo , men nu begjærer Skifteafkald.
Arvingerne opgiver han at være hendes efterladte børn fra et tidligere Ægteskab.

1. en Datter Karen Marie Jacobsen gift med Købmand Peder Christian Jakobsen af Fjelstervang pr. Kibæk.

2. en Datter Ellen Cathrine Jacobsen gift med Husmand Martinus Nielsen af Obling i Assing.

3. en Datter Jakobine Jakobsen gift med Arbejdsmand Søren Lauritsen af Tarm.

4. en Datter Christine Jakobsen gift med Husmand Lars Thomsen af Obling i Assing.

5. en Datter Else Jacobsen af Tarm.

Alle Fuldmyndige.

42. Folio. 158

Husmandsenke Maren Kirstine Nielsdatter Bølling død 13. Januar 1892. Myndige Arvinger.Arven under 200 Kr.

43. Folio 158

Karen Pedersen. Mejerist Niels S. Christensens Hustru af Bølling død d. 13 Januar 1892. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med 1. umyndigt Fællesbarn.

44. Folio 159

Aftægtskone Ane Else Jacobsen af Hanning død 16. Januar 1892. Enkemanden Hensidder i Uskiftet Bo med myndige Fællesbørn.

45. Folio 159.

Barnet Marie Kirstine Lauridsen af Bølling død 19. Januar 1892. Efterlader intet.

46. Folio 159.

Aftægtsmand Peder Christensen af Hanning. Død 17. Januar 1892. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.

47. Folio 160

Aftægtsenke Karen Pedersdatter Hanning. Død 25. Januar 1892. Efterlader intet.

48. Folio 161.

Husmandskone Kirsten Nielsen af Hanning død 15. Juni 1891. Enkemanden Laurids Chr. Madsen.

Arvinger.

1. en Søn Niels Madsen af Hanning 18 Aar gl.

2. en Søn Mads Madsen 17 Aar gl.

3. en Datter Maren Madsen 16 Aar gl

4. en Datter Else Madsen 13 Aar gl.

5. en Datter Karen Margrethe Madsen 11 Aar gl.

6. en Søn Iver Madsen 8 Aar gl.

7. en Søn Jeppe Madsen 5 Aar gl.

8 en Datter Nielsine Cesilie Madsen 4 Aar gl.

Afdødes Broder Gravers Christian Nielsen af Bølling blev beskikket som Værge for de umyndige, for hvem mødte Gaardejer Peder Simonsen af Skaarup Hanning ifølge Skriftlig Fuldmagt. Nævnte Peter Simonsen blev derhos beskikket som Kurator for den Mindreårige.

49. Folio 162

Barnet Jens Christian Sørensen af Hanning død 27. Januar 1892. Efterlader intet.

50. Folio 162.

Enken Katrine Kristine Harder af Hanning død 29. Januar 1892. Efterlader intet.

51. Folio 162.

Aftægtsmand Jens Christian Andreasen af Hanning død 31. Januar 1892. Myndige Arvinger. Arven Under 200 Kr.

52. Folio 163.

Husmandskone Mette Cathrine Christensen af Bølling død 2. Februar 1892. Enkemanden Jens Lauridsen Holk, som hensidder i uskiftet Bo med myndige Fællesbørn

53. Folio 110, 167. 169. 176, 181, 186.

Gaardmandskone Mariane Larsen af Piig i Hanning. Død 6. Juli 1891. Enkemanden Anders Laugesen, der hensidder i uskiftet Bo, Arvingerne er foruden ham, følgende med ham sammenavlede børn.

1. Sønnen Husmand Laurids Andersen af Brejning.

2, Sønnen Gaardmand Lars Andersen sm. St.

3. Datteren Maren Andersen af Hanning, for hvem mødte Peter Jensen, med skriftlig Fuldmagt.

4. Mejerist Niels Andersen for Tiden Skjern.

5. Gaardmand Christen Andersen sm. St.

6. Mejerist Jens Tylvad Andersen af Østermarie paa Bornholm, for hvem mødte førnævnte Christen Andersen ifølge Skriftlig Fuldmagt.

54. Folio 170

Husmand Bent Nielsen af Hanning. Død 1. Marts 1892. Udleveret Enken til hensidden i uskiftet Bo den 3/6 1892.

55. Folio 174, 177, 191.

Husmand Peder Nielsen Vendelbo af Sædding. Død 12. Marts 1892. 20/5 1892 extraderet Enken Mette Marie Nielsen til hensidden i uskiftet Bo med Føllesbørn.

56. Folio 176, 178, 181, 182.

Husmandskone Jensine Hansen af Løvstrup i Hanning død 17. Nov 1890.

Enkemanden Christen Marinus Pedersen, der hensidder i uskiftet Bo. Arvinger foruden ham:

1. Datteren Ane Margrethe Pedersen 9 Aar gl.

2. Sønnen Hans Pedersen 7 Aar gl.

3. Datteren Ane Pedersen 4 Aar gl.

Som Værge for de umyndige beskikkedes Gaardejer Peder Pedersen af Bjerregaard i Hanning.

57. Folio 178

Forhenværende Sognefoged Anders Andersen af Sædding død 28. Marts 1892. Myndige Arvinger. Arven 200 Kr. Arveafgift betalt.

58. Folio 185

Barnet Marie Cathrine Knudsen af Hanning død 15. April 1892. Efterlader intet.

59. Folio 186.

Enken Ane Sørensdatter af Hanning død 22. April 1892. Efterlader intet.

60. Folio 187.

Husmandskone Anne Dorothea Pedersdatter af Sædding død 27. April 1892. Enkemanden Morten Christensen hensidder i uskiftet Bo med et myndigt Fællesbarn.

61.folio 184

Husmandskone Johanne Kathrine Jensen af Hanning død 3. Maj 1892. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med et Fællesbarn. Skiftet slutter 25.9. 1893.

62. Folio 192.

Aftægtsenke Ane Margrethe Jensdatter af Hanning død 18 Maj 1892. Efterlader intet. Anmeldt af Husmand Chr. Marinus Pedersen, Løvstrup.

63. Folio 192, 194

Barnet Mariane Nielsen af Hanning død 19. Maj 1892. Efterlader intet.

Mødt var afdødes Moder Magdalene Nielsen født Møller Enke efter Husmand Peder Nielsen af Lerkenborg i Hanning. Hun opgiver arvingerne efter afdøde at være.

1. Kompetantinden og afdødes helsøskende nemlig:

2. Broderen Niels Nielsen 14 Aar gl.

3. Broderen Hans Møller Nielsen 14 Aar gl.

4. Broderen Carl Marinus Nielsen 12 Aar gl.

Som Værge for de umyndige blev beskikket Husmand Gjøde Christensen af Lykkehuse i Hanning.

64. Folio 192

Aftægtsenke Birthe Kirstine Andersen af Sædding død 25. Maj 1892. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr. Afgift betalt 9.7.1892.

65. Folio 192

Forhenværende Husmand Jeppe Andersen af Sædding død 24. Maj 1892. Myndige Arvinger. Efterlader intet til Skifte.

66. Folio 193, 222, 223, 224

Christen Vad Christensen Af Kongsholm i Hanning død 29. Maj 1892. Afdødes Enke Kirsten Marie Jensen, der opgiver Arvingerne at være følgende Fællesbørn:

1. Datteren Maren Vad Christensen, død men i ægteskabet med Gaardmand Jesper Christensen Enevoldsen af Nørgaard i Bølling efterlader følgende Børn:

A en Søn Enevold Jespersen 25 Aar gl. i Amerika

B en Søn Christen Vad Jespersen 24 Aar gl i Amerika

C en Søn Christian Jespersen 23 Aar gl. Militærtjeneste i Kjøbenhavn.

D en Datter Kirsten Marie Jespersen 21 aar gl. i tjeneste i Skjern.

2 Sønnen Gaardejer Christen Kjærgaard Christensen af Kongsholm i Hanning.

3. Datteren Ane Christensen i Skjern, Enke efter Gaardmand Svend Nielsen Høj af Bølling.

Jesper Christen Enevoldsen mødte som Kurator for sine mindreaarige børn, og som Værge for de fraværende.

67. Folio196

Ugift Johanne Cathrine Larsen af Finderup i Hanning død 15. Juni 1892. Eftelader intet.

68. Folio 206

Barnet Niels Faartoft af Bølling død 19. Jui 1892. Efterlader intet.

69. Folio 212

Aftægtsenke Ane Margrethe Jensdatter af Hanning død 18. Maj 1892, og hendes afdøde Mand Hans Nielsen død 24. Maj 1876. Mødt var Gaardejer Peder Pedersen af Bjerregaard i Hanning, der opgiver Arvingerne at være følgende Barn af de afdøde, ligeledes afdøde Datter Jensine Hansen i hendes ægteskab med Christian Marius Pedersen, nemlig:

1 en Datter Ane Margrethe Pedersen 9 Aar gl.

2. en Søn Hans Pedersen 7 Aar gl.

3 en Datter Ane Pedersen 5 Aar gl.

for hvilke, Kompetanten er beskikket Værge.

70. Folio 215, 223, 229, 231, 232.

Gaardmand Svend Nielsen Høj af Bølling død 30. Oktober 1881. Enken Ane Christensen som sad i uskiftet Bo efter afdøde, hun opgiver, at der er følgende af afdøde med hende sammenavlede børn.

1 Sønnen Niels Svendsen af Bølling 24 Aar gl.

2. Datteren Kirsten Svendsen af Skjern 22 Aar gl.

3. Sønnen Christen Vad Svendsen 19 Aar gl. der indeværende Foraar er udvandret til Amerika.

4. Sønnen Jakob Christian Svendsen 16 Aar gl.

5. Datteren Kirsten Marie Svendsen 13 Aar gl.

For de Umyndige er afdødes Fader beskikket som Værge, men paa Grund af Alderdom ønsker han sig fritaget, derefter beskikkedes Sparekasse bestyrer af Skjern Jens Chr. Christensen, og som Kurator for de Mindreaarige samt som tilsynsværge for den fraværende.

71. Folio 218, 222, 224, 225.

Aftægtskone Kirsten Marie Christensdatter Løvstrup af Hanning. død 22. August 1887. Enkemanden Otto Diderik Madsen der opgiver Arvingerne efter afdøde at være følgende Børn af et tidligere Ægteskab nemlig:

1. Sønnen Gaardejer Christen Peder Olesen af Lyhne.

2. Sønnen Gaardejer Jens Løvstrup Olesen af Lambek i Lem.

3. Datteren Kirsten Marie Olesen gift med Gaardmand Thomas Christian Simonsen af Fasterlund.

4. Datteren Mette Kirstine Olesen gift med Husmand Anders Ejstrup Andersen af V. Herborg.

5. Datteren Martha Olesen død, men i ægteskab med Jakob Nielsen, efterlader en Datter Marie Nielsen, gift med Husmand Jens Nielsen af Gl. Hanning.

72. Folio 229

Ungkarl Thomas Peder Nielsen af Sædding død 30. October 1892. Efterlader intet.

73. Folio 231

Pensioneret Skolelærer Jens Pedersen af Sædding død 15. November 1892. Enken Johanne Olesdatter hensidder i uskiftet Bo med myndige Livsarvinger, ifølge Skriftlig tilladelse af 25/11 1892 Arveafg. betalt 5/1 1910.

74. Folio 231.

Murer Jens Madsen Bølling død 15. Novbr 1892. efterlader intet.

75 Folio 231

Husmandskone Ane Elisabeth Cathrine Faurby af Hanning død 15. November 1892. Enkemanden hensidder i uskiftet bo med myndige Fællesbørn.

76 Folio 238

Gaardmand Niels Sørensen af Sædding død 19. December 1892. Enken Mette Cathrine Thomasdatter hensidder i uskiftet bo med et umyndigt fællesbarn, ifølge afgiven skriftlig Tilladelse af 23/1 1893, idet et andet myndigt Fællesbarn har givet afkald som ligeledes er afgivet Skifteretten.

77. Folio 239

Barnet Thorvald Nielsen af Hanning død 27. December 1892. Efterlader intet.

78. Folio 247

Barnet Dorthea Jensen Kirkegaard af Sædding død 10. Februar 1893. Efterlader intet.

79. Folio 250

Barnet Marie Jensen af Bølling død 28. Februar 1893. Efterlader intet

80. Folio 251

Gaardmand Hans Madsen af Hanning død 6. Marts 1893. Enken Marianne Nielsen hensidder i uskiftet bo med myndige Børn.

81. Folio 251

Gaardmandskone Marianne Mortensen af Hanning død 4. Marts 1893. Enkemanden Morten Bøjlesen hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn.

82. Folio 253

Barnet Christen Jensen af Bølling død 20. Marts 1893. Efterlader intet.

83. Folio 255

Gaardmand Bøjle Mortensen af Hanning død 1. April 1893. Enken Kirsten Christensen hensidder i uskiftet Bo med Mindreaarige Fællesbørn ifølge skifterettens Tilladelse af 16. Maj 1893.

84. Folio 258

Gaardmandskone Mette Nielsen f. Christensen af Hanninggaard Hanning død 17. April 1893 under et midlertidigt ophold i Ribe. Enkemanden Niels Strandbygaard Nielsen hensidder i uskiftet Bo med myndige Fællesbørn.

85. Folio 259.

Barnet Ane Katrine Jansen af Sædding død 22. April 1893. Efterlader intet.

86. Folio 259.

Husmandskone Sidsel Madsen af Hanning død 24. April 1893. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn. Extraderet myndige Arvinger 30/1 – 1894. Arven under 200 Kr.

87. Folio 259

Husmandskone Barbara Madsen af Bølling død 26. December 1886. Enkemanden Ole Christian Jensen nu af Skjern, der hensidder i uskiftet Bo efter Afdøde, men nu begjærer skifteafkald. Han opgiver Arvingerne foruden Kompetanten at være følgende Fællesbørn nemlig:

1. Sønnen Husmand Mads Olesen af Bølling.

2. Sønnen Husmand og Snedker Jens Olesen af Velling

3. Sønnen Tjenestekarl Jens Kristian Olesen af Su???? i Skjern.

4. Datteren ugift Maren Olesen af Faster

5. Datteren Ane Kathrine Olesen af Kjøbenhavn

6. Sønnen Peder Simonsen Olesen af Amager

7. Sønnen Mejerist Christen Marcus Olesen af S. Bork

af hvilke de 6 førstnævnte er fuldmyndige og sidstnævnte mindreaarig.

Mads Olesen mødte for nr 2 – 7 ifølge skriftlig Fuldmagt, og han blev beskikket som Kurator for Peder Christian Marcus Olesen.

88. Folio 263 – 264 – 267 – 268 – 271 – 279 – 286 – 287 – 288 – 298 – 301 – 302 – 305 – 306 – 307 – 308 – 309 – 310 – 311 – 315 – 316 – 318 – 326 – 342 – 357 – 360 – 363 – 365 – 366 – 368 – 369.

Elisabeth Christensen, Enke efter Niels Christian Jensen af Kastberg i Bølling død 18. Maj 1893. Skiftet slutter 26/6 – 1904.

Arvinger efter Elisabeth Christensen.

En Søster Abelone Marie Christensen død, men i ægteskab med Gaardejer Søren Nielsen af Kjærgaard i Sædding efterladt følgende Børn.

1. en Datter Mette Marie Sørensen fuldmyndig. Ugift af Sædding

2. en Datter Maren Sørensen gift med Gaardejer Jens Halby Pedersen af Borris Fuldmyndig.

3. en Søn Gaardmand Niels Sørensen af Sædding Fuldmyndig

4. en Søn Ungkarl Thomas Peder Sørensen af Sædding. Fuldmyndig

Arvingerne efter Niels Christen Jensen

I. Halvbroder paa Fædrene side, Lærer af Ikast Peder Christian Jensen død, men efterlader følgende børn.

1. en Søn Jens Anton Kirkegaard i Ægteskab med Christine f. Poulsen efterladt følgende Børn

a. en datter Karen Brun Holm Kirkegaard gift med Gaardmand Christen Mouridsen af Uhre i Ikast. fuldmyndig.

b. en Søn Kunstdrejer Poul Christian Kirkegaard i Herning fuldmyndig.

c. en Søn Kunstdrejer Peder Christian Kirkegaard i Horsens fuldmyndig.

2. en Søn Partikulier Nicolai Kirkegaard Blegdamsvej i Kjøbenhavn

3. en Søn Carl Kirkegaard død men i Ægteskab med Bolette Vestergaard efterladt følgende Børn:

a. en datter Karen Kirkegaard gift med Captain og Mægler Pihl af Kjøbenhavn fuldmyndig.

b. en Datter Birgithe Cohn f. Kirkegaard gift med Læge Cohn i Australien.fuldmyndig

c. en Søn Ingenieur Peder Kirkegaard af Mexiko fuldmyndig.

d. en Søn Ingenieur Christian Kirkegaard af Amerika. fuldmyndig.

e. en Søn Fortepiano Fabrikant Georg Kirkegaard af Amerika. fuldmyndig.

f. en Datter Laura Kirkegaard gift med Premierlieutnant Madsen af Fredericia.

4. en Datter Laurette Kirkegaard død men i ægteskab med Snedker Nielsen efterladt (følgende) børn, som Navnene imidlertid ikke vides paa. Snedker Nielsen er endnu levende og boer i Fannerup pr. Grenaa.

5. en Datter Ane Kirkegaard død men i Ægteskab med Gaardmand Jacob Johnsen i Kjellerup efterladt følgende Børn:

a. en Datter Karen Johnsen. ugift af Kjellerup.

b. en Søn Laurits Johnsen Seargent i Kjøbenhavn.

c. en Datter Mette Johnsen ugift af Kjellerup.

d. en Datter Christiane Johnsen ugift af Kjellerup

e. en Datter Constance Johnsen ugift af Kjellerup.

f. en Søn Carl Johnsen i Amerika.

6. en Datter Hansine Petrine Thomassine Kirkegaard død men i ægteskab med Niels Martinus Andersen efterladt følgende barn.

a. en Datter Marie Thomasine Andersen gift med Boelsmand Otto Andersen af Lille Nørlund i Ikast.

7. en Datter Mathilde Kirkegaard død men i ægteskab med Lærer Schlütter efterladt følgende Børn:

a. en Søn Kommis Rasmus Johan Marius Schlütter af Horsens.

b. en Søn Peder Christian Kirkegaard Schlütter i Amerika.

c. en Datter Mette Marie Schlütter gift med Ejlersen i Amerika.

d. en Søn Carl Jensenius Konstantin Schlütter i Amerika.

8. en Datter Constance Koldby Kirkegaard død, men i ægteskab med Jeppe Christian Pedersen efterladt følgende Børn:

a. en Søn Peder Jeppesen i Amerika

b. en Datter Ane Marie Pedersen i Amerika

c. en Søn Konstantinus Pedersen Skomager i Herning.

9. en Søn Matthias Randrup Kirkegaard Skomagermester gl. Kongevej 98 Kjøbenhavn

10. en Søn Ottovarius Kirkegaard Grosserer i Malmø.

11. en Søn Magnus Kirkegaard død men i ægteskab med Thomasine Kirkegaard efterladt en Datter Magnete Kirkegaard 13 aar gl. for hvem Kunstdrejer Kirkegaard i Herning er beskikket Værge.

12. en Datter Frederikke Marie Kirkegaard gift med Husmand Jens Peder Sylvestersen af Vildbjerg.

II. en Halvsøster paa Fædrene side Ane Cathrine Jensdatter død men i Ægteskab med Jens Madsen efterladt følgende Børn:

1. en Datter Ane Marie Andersdatter død men i Ægteskab med Hans Tagmose efterladt følgende Børn:

a. en Søn Boelsmand Jens Nissen Hansen Tagmose.
Navnene paa de øvrige Børn kendes ikke.

2. en Datter Mette Marie Andersdatter død, men i Ægteskabe med Anders Nielsen af Alrum i Stadil efterladt følgende Børn:

a. en Datter Johanne Andersen gift med Gmd. Anders Knudsen af Lervad i Hanning

b. en Søn Gmd. Anders Andersen af Strelluf.

c. en Datter Ane Cathrine Andersen gift med Christen Pedersen af Alrum i Stadil.

d. en Datter Elisabeth Andersen gift med Gdm. Lyder, efternavnet vides ikke, af Hee.

e. en Søn Niels Sørensen Andersen Gmd. i Stadil

f. en Søn Niels Laurits Andersen Gmd. i Hee.

g. en Søn Jens Andersen Gdm. af Alrum i Stadil, død men i Ægteskabet med Kirsten Andersen efterladt Børn, paa hvilke Navnene ikke kendes.

h. en Datter Jensine Andersen gift med Gmd. Christen Andersen af Alrum i Stadil.

3. en Datter Ane Jensen død, men i Ægteskabet med Jens Bertel Mortensen af Faarborg i Lem efterladt følgende Børn:

a. en Søn Gmd. Morten Jensen af Finderup i Hanning

b. en Datter Johanne Marie Jensen gift med Laurits Nielsen Gmd. i Skaarup i Hanning.

c. en Søn Jens Jensen Gmd. i Raasted.

d. en Datter Maren Jensen gift med Husmand Christen Østergaard i Faarborg i Lem.

e. en Datter Ane Cathrine Jensen gift med Jacob Jensen af Faarborg i Lem.

f. en Datter Jensine Jensen gift med Kjeld Nielsen af Finergaard i S. Felding.

g. en Datter Laura Jensen ugift af Faarborg i Lem.

4. en Datter Ane Cecilie Marie Jensen død men i Ægteskab med Lærer Jens Videbæk Madsen efterladt følgende Børn.

a. en Søn Højskolelærer af Uldum Mark Christen Videbæk.

b. en Søn Jens Videbæk. Vistnok Redaktør i Odder.

5 en Søn Anders Jensen Aftægtsmand i Skaarup i Hanning.

6. en Søn Mads Hindhede i Lem.

7. en Datter Maren Jensen gift med Niels Andersen af Landting i Hanning.

8. en Datter Ane Hedevig Jensen gift med Pensioneret Lærer Christensen i nærheden af Aarhus.

9. en Datter Jensine Jensen gift med Lærer Lauridsen Vildsted pr. Løgstør.

III. Helbroder Søren Jensen død, men i ægteskab med Maren Nielsen Efterladt følgende Børn.

1. Kompetanten

2. En Datter Maren Sørensen gift med Laust Olesen af Knudgaarde i Stauning.

3. En Datter Johanne Sørensen gift med Jakob Peder Jensen af Gaasdal i Hanning

4. en Søn Gmd Niels Sørensen i Aagaard i Borris

5. en Datter Maren Cathrine ugift af Kolding.

IV. Helsøster Ane Jensdatter død men i Ægteskab med Mikkel Jørgensen Hindhede efterladt følgende Børn:

1. en Søn Jørgen Mikkelsen Bjerg død men i Ægteskab med Ane Else Jensen efterladt en Datter Maren Jørgensen død, men i Ægteskab med Gmd. Hans Adam Hansen i Lem efterladt følgende Barn:

a. en Søn Jørgen Bjerg Hansen 15 aar gl, for hvem Faderen mødte som ført Værge.

2. en Datter Ane Mikkelsen død men i Ægteskab med Gmd. Mads Hindhede i Lem efterladt følgende Børn:

a. en Søn Mikkel Hindhede Skovfoged i Løveodde pr. Kolding.

b. en Søn Jens Hindhede Gmd i Bresten pr. Vejle.

c. en Søn Niels Bolvig Hindhede Præst i Bording.

d. en Datter Ane Marie Hindhede ugift af Lem.

e. en Søn Jens Anton Hindhede Ungkarl af Lem.

3. en Datter Marie Mikkelsen død men i Ægteskab med Frands Nielsen af Ø. Lem efterladt følgende børn:

a. en Søn Gmd. Niels Peter Frandsen af Ø. Lem.

b. en Datter Ane Frandsen gift med Gmd. Christen Nielsen af Karstoft i Lem.

V. Helbroderen Niels Jensen af Kjærgaard i Skjern død men i Ægteskab med Ane Johanne Poulsdatter efterladt følgende Børn:

a. en Datter Ane Marie Nielsen Gift med Gmd. Niels Bønnelykke Sørensen af Hanning.

b. en datter Maren Nielsen gift med Gmd. Jens Christian Sørensen af Hanning.

c. en Søn Gmd. Jens Nielsen af Gadegaard i Hanning.

d. en Søn Gmd. Niels Henrik Nielsen af Kjærgaard i Skjern.

e. en Datter Kirsten Marie Nielsen død men i Ægteskabet med Gaardejer Christen Christensen Rahbek af Albek i Skjern efterladt følgende Børn:

1. en Søn Christen Rahbek Christensen af albek i Skjern mindreaarig for hvem Gaardejer Jens Nielsen, Gadegaard i Hanning er beskikket som Kurator.

2. en Søn Niels Kjærgaard Christensen 15 Aar. gl.

3. en Datter Ane Johanne Christensen 12 Aar gl.

For hvilke umyndige Faderen mødte som ført Værge.

For de i Udlandet nævnte Arvinger blev Kunstdrejer Kirkegaard i Herning beskikket som Tilsynsværge.

Jens Nissen Hansen Tagmose af Bording opgiver at arvingerne efter Hans Moder Ane Marie Andersdatter foruden Kompt. er følgende Børn.

en Søn Anders Nielsen Møller Hansen af Aulum død men i Ægteskab med sin Hustru Tuni efterladt Børn paa hvilke Kompt. dog ikke Kjender Navnene men ere de alle umyndige.

en Søn Husmand Jeppe Staustrup Hansen af Tjørring

en Søn Hans Peder Monrad Hansen død men i Ægteskab med sin Hustru Ane efterladt vistnok 5 Børn der alle ere umyndige, men paa hvilke Navnene heller ikke vides.

en Søn Hans Andreas Hansen i Amerika fra hvem der er hørt i indeværende Foraar,

89 Folio 269

Drengen Niels Nielsen, Søn af Gmd. Jens Nielsen af Finderup i Hanning. død 19. Juni 1893 paa Epedemihuset i Videbæk. Efterlader intet.

90. Folio 270

Husmand Niels Pedersen af Hestkjær i Hanning død 27. Juni 1893. Extraderet myndige Arvinger den 30/1 – 1894. Arven under 200 Kr.

91. Folio 271.

Aftægtsenke Kirsten Christensen, Enke efter Aftægtsmand Enevold Jespersen af Bølling død 10. Juli 1893. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.

92. Folio 272.

Husmand Niels Pedersen af Hestkjær i Hanning død 27. Juni 1893 og hans den 24. April 1893 afdøde Hustru Sidsel Madsen.

Mødt var Husmand Johannes Mortensen af Ø. Finderup, der opgiver Arvingerne efter de afdøde at være følgende fællesbørn nemlig:

1. Datteren Karen Nielsen gift med Kompetanten.

2, Sønnen Peder Nielsen Australien.

3. Datteren Ane Nielsen gift med Gaardmand Ole Jespersen af Aarup. Myndig.

4. Sønnen Ungkarl Mads Nielsen af Hestkjær i Hanning. Myndig.

5. Datteren Johanne Nielsen gift med Jens Bjerg Kristensen der lever paa Boets ejendom.

Som tilsynsværge for den fraværende blev beskikket Kompetanten Johannes Mortensen.

93. Folio 188 -289 – 290

Husmandskone Johanne Kathrine Jensen af Hanning død 3. Maj 1892. Enkemanden Husmand Mads Jakobsen af Hanning der har siddet i uskiftet Bo, men at han nu begjærer Skifte afholdt. Han opgiver Arvingen efter afdøde at være et med Komp. sammenavlet Barn Ane Jakobsen 3 Aar gl, for hvilken umyndig var mødt og blev beskikket som Værge, afdødes Broder Husmand Jens Jensen af Faster.

94 Folio 290

Barnet Andersine Iversen, Datter af Husmand Niels Iversen i Bølling død 21. Septbr.1893 paa Epidemihuset i Tarm. Myndige Arvinger, Arven under 200 Kr.

95 Folio 295

Snedker Niels Christian Pedersen af Bølling, død 13 Oktbr. 1893. Myndige Arvinger, Arven under 200 Kr.

96. Folio 296

Aftægtsenke Bodil Lauridsen af Gl. Hanning i Hanning død 15. Oktbr. 1893. Efterlader intet.

97. Folio 302

Fattiglem Lars Jensen af Bølling død 28. Nov. 1893. Efterlader intet.

98. Folio 303.

Barnet Peder Laurids Pedersen af Hanning – Søn af Husmand Niels Pedersen sm. Sted død 4. Decbr 1893. Efterlader intet.

99 Folio 312

Husmand Peder Mortensens Hustru Marie Vad Jensen af Bølling død 30. Decbr. 1893. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med et umyndigt Fællesbarn.

100. Folio 315.

Barnet Emilie Ane Elisabeth Nielsen. Datter af Plantør Chr. Nielsen Hanning. Død 5. Jan. 1894. Efterlader intet.

101. Folio 316

Barnet Laurits Boel Nielsen af Bølling død 5. Juni 1894. Efterlader intet.

102. Folio 316

Barnet Mette Marie Dalgaard Nielsen Bølling. Datter af N. Mortensen Dalgaard. død 10. Januar 1894. Efterlader intet.

103. Folio 319

Barnet Mette Kirstine Pedersen. Datter af Husmand. Chr. Marinus Pedersen Hanning død 2/1 – 1894. Efterlader intet.

104. Folio 319

Barnet Jenny Mariane Nielsen. Datter af Kjøbmand J. Dalgaard i Bølling. død 25. Jan. 1894. Efterlader intet.

105. Folio 323

Barnet Niels Albertsen Larsen af Sædding S. af Søren Larsen S. Sted. Død 1. Feb. 1894 paa Epidemihuset i Tarm. Efterlader intet.

106. Folio 326

Barnet Jens Clausager Larsen af Sædding. Død 8. Febr 1894 Søn af Søren Larsen Sm. Sted. Efterlader intet.

107. Folio 326

Husmand Morten Carstensens Hustru Ane Christensen af Sædding død 12. Febr 1894. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med et myndigt Fællesbarn.

108 Folio 328

Ugift Kirsten Marie Christensen af Bølling død 21. Feb. 1894 Myndig Arving. Arven over 200 Kr.. Afgift betalt 27/4 – 1894.

Niels Peder Nielsen af Østerby i Bølling fik paalæg om at indgive Arveanmeldelse efter førnævnte Kirsten Marie Christensen.

109. Folio 336

Ane Christine Andersen. Datter af Kjøbmand Jens Andersen af Rækker Mølle i Sædding død den 25. Marts 1894. Efterlader intet.

110. Folio 355 – 358 – 359 – 361.

Gaardmandskone Mette Sørensen af Hanning død 15/5 – 1894 Slutter 9/6 1894 med Extration til myndige og umyndige Arvinger.

Enkemanden Jens Jensen af Finderup i Hanning opgiver arvingerne efter afdøde at være.

1 Moderen Johanne Andersen, Enke efter Aftægtsmand Søren Knudsen af Søndergaard i Borris

2 Søsteren Kirsten Sørensen død, men i ægteskab med Gaardejer Anders Madsen af Søndergaard i Borris efterladt en søn Søren Christian Madsen 7 Aar gl. for hvem faderen mødte som Værge, hvorhos han tillige mødte for Enken Johanne Andersen.

111. Folio 358

Barnet Jens Laurids Larsen søn af Gaardmand Jacob P. Larsen af Slumstrup i Sædding død 26. Maj 1894. efterlader intet.

112. Folio 358

Drengen Søren Jensen Tylvad, Søn af Husmand Jakob Peder Jensen af Hanning, død 2. Juni 1894. Efterlader intet.

113. Folio 359

Barnet Hansine Marie Jensen. Datter af Gaardejer Morten Jensen af Gaasdal i Hanning død 4. Juni 1894. Efterlader intet.

114. Folio 360

Aftægtsenke Mariane Nielsen S. Bork. Enke efter Knud Pedersen Rækkergaard i Hanning død 14. Juni 1894 Begraves i Hanning. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr. Afgift betalt 20/8 1894.

115. folio 366

Barnet Christen Jensen, Søn af af Smed Peder Jensen Bølling død 28. Juni 1894. Efterlader intet.

116. Folio 369

Ugift Kirsten Jensdatter af V. Finderup i Hanning død 28. Juli 1894. Myndige arvinger. Arven over 200 Kr. Afgift betalt 26/7 1894.

117. Folio 382

Husmand Gjøde Christensens Hustru Maren Pedersen af Lykkeby i Hanning. død 23. Juli 1894. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn.

118. Folio 386

Ugift Ane Kirstine Andersen af Langtind i Hanning, død 10 August 1894. Myndige Arvinger, Arven over 200 Kr.

119. Folio 389

Husmand Jens Larsen af Finderup i Hanning død 5. Sept. 1894. Enken Kirsten Knudsen hensidder i uskiftet Bo med myndige Fællesbørnifølge Skifterettens afg. 1894

120. Folio 390

Barnet Thuesine Jørgine Sørensen. Datter af Gmd. Søren Sørensen af Stensig i Sædding død 19 Sept. 1894. Efterlader intet.

121. Folio 390

Aftægtsenke Maren Jensdatter, Enke efter Jens Pedersen af Sædding død 18. Sept. 1894. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.

122. Folio 391

Barnet Mette Marie Nielsen, Datter af Gaardmand Niels Nielsen af Sæding død 30. Sept. 1894. Efterlader intet.

123. Folio 394

Gaardmand Morten Jensens Hustru Margrethe Pedersen af Gaasdal i Hanning død 13. Oktbr. 1894. Enkemanden der hensidder i uskiftet Bo med umyndige Fællesbørn. Skifte 17/10 1904.

124 Folio 394

Maren Kristensen. Indsidder Frederik Jespersens Hustru af Finderup i Hanning. Død 14. Oktbr. 1894. Enken hensidder i uskiftet Bo med et umyndigt Fællesbarn.

125. Folio 409

Aftægtsenke Ane Madsen, Enke efter Husmand Christen Nielsen i Hestkjær i Hanning død 4. Dec. 1894 . Sluttet 26/11 1895

126. Folio 410 – 413 – 417 – 419 – 423 – 442 – 464.

Ugift Ane Marie Dusine Andersen, Sønderby i Bølling død 12. Decbr 1894. Sluttet 19/6 1895. Mødt var Gaardmand Christen Jensen af Bølling der opgiver, at Arvingerne er følgende helsøskende til afdøde nemlig:

1. Broderen Spækhøkermedhjælper Jens Peder Andersen af Kjøbenhavn.

2. Broderen Murer Jens Chr. Andersen af Kjøbenhavn

3. Broderen Maltgjører Niels Laurids Andersen Kjøbenhavn

4. Broderen Fouragehandler Jens Andreas Andersen Kjøbenhavn

5. Søsteren Mariane Andersen gift med Hørkræmmer Søren Lauridsen Kjøbenhavn.

6. Broderen Jesper Fjord Andersen af Kjøbenhavn død, men efterlader en Søn Alfred Andersen 13 Aar gl for hvem Arving No. 1 Jens Peder Andersen er ført Værge.

7. Søsteren Maren Andersen død men i Ægteskabet med afdøde Skomager Fridler af Kjøbenhavn efterladt en Søn Karl Andreas Marius Fridler 7 Aar gl. for hvem førnævnte Jens Peder Andersen saaledes ogsaa ført Værge.

8. Søsteren Ellen Cathrine Andersen gift med Husmand Gravers Jensen af Sønderby i Hee

9. Søsteren Karen Sofie Andersen. Gift med Husmand Jens Kristiansen af Rærup i Lydum.

127. Folio 417

Hans Christian Jensen Gammelgaard. Søn af Chr. Gammelgaard i Sædding død 8. Januar 1895. Efterlader kun til Begravelsesomkostningerne iflg. Skriftlig anmeldelse af 28/10 95 fra Faderen Chr. Gammelgaard, der har overtaget Boet som eneste myndige Arving.

128. Folio 418

Kjøbmand Jens Nielsen Dalgaard Bølling død den 13. Juni 1895. Enken Marianne Nielsen hensidder i uskiftet bo med 2 umyndige Fællesbørn iflg. Skifterettens tilladese af ½ - 95. Skifte sluttet 30/12 – 1899.

129. Folio 428

Aftægtsmand Peder Jensen af Hanning død 1. Marts 1895 Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr. Arveafgift betalt 20/5 – 95.

130. Folio 443.

Barnet Mette Marie Nielsen, Datter af Gaardmand Niels Nielsen i Sædding død 16. April 1895. Efterlader intet.

130. Folio 449.

Insidder Niels Andersen af Løvstrup i Hanning. død 10. Maj 1895 (Begraves i Lem) efterlader intet.

131. Folio 463

Pigen Ane Marie Lauridsdatter Datter af Indsidder Jens Vig Lauridsen af Bølling, død 23. Juni 1895. Efterlader intet.

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
08-12-2023 20:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

10-12-2023 19:30
Julekoncert i Hanning Kirke
-----------------------------------

12-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

21-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

12-01-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-01-2024 18:00
Gule ærter på Møllegården
Design: MediaConnect