- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Uddrag af Skifteprotokol for Bølling N. Herred 1884 – 1890 (B 81 – 5155)

Disse protokoller findes ikke på lokalarkivet, men på Landsarkivet i Viborg. Siderne der bliver refereret til findes i protokol (B 81 — 5155) . alle personer fra Hanning, Finderup, Bølling og Sædding, der står omtalt i protokollen. Vil blive afskrevet. Det vil sige. De afdøde de nævnte arvinger, formyndere og kuratorer.
Selve skifte og boopgørelser skal ses i original protokollen.

1. Folio 7
Ungkarl Niels Nielsen af Hanning død 14. April 1884. Efterlader intet.
2. Folio 18
Barnet Carl Mølgaard Christensen af Hanning død 30. Maj 1884. Efterlader intet
3. Folio 20
Jacob Bollerup Nielsen
Tjenestekarl af Hanning død 19. Juni 1884. Efterlader intet.
4. Folio 29
Barnet Martinus Andersen af Hanning død 31. Juli 1884. Efterlader intet.
5. Folio 30
Barnet Ane Søndergaard Christensen af Sædding død. 6, August 1884. Efterlader intet.
6. Folio 31
Barnet Christen Christensen af Bølling 14. August 1884. Efterlader intet.
7. Folio 35
Aftægtsmand Enevold Jespersen af Bølling død 6. September 1884. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr. Enken Kirsten Christensdatter hensidder i uskiftet Bo med myndige Arvinger.
8. Folio 38
Husmandskone Ane Elsine Severine Madsen af Hanning død 6. Maj 1883. Enkemanden Jens Jørgen Christensen oplyser at Arvingerne foruden ham selv er følgende i hans Ægteskab med Afdøde sammenavlede Børn:
1. En søn Christen Christensen 6 Aar gl.
2. En Søn Hans Christensen 4 Aar gl.
3. En Datter Mette Christiane Christensen 2 Aar gl.
Som Værge for de umyndige Arvinger var mødt Afdødes Broder Hans Nielsen af Storgaard i Vorgod.
9. Folio 39 - 41
Pige Ane Andersen af Sædding død 20. November 1883. Mødt var Thomas Peder Madsen af Faster, der forklarede, at afdødes Fader Mads Andersen er død i Aaret 1864. Han forklarer at Afdødes eneste Arving er hendes Moder Johanne Andersen, som sammen med kompetanten nu lever i Ægteskab.
10. Folio 40
Pigen Maren Nielsen af Hanning (14 Aar gl) død 24. September 1884. Efterlader intet.
11. Folio 40
Aftægtsmand Frands Bastian Bastiansen af Hanning død 30. September 1884. Efterlader intet.
12. Folio 44
Aftægtsmand Niels Christensen af Bølling død 13. Oktober 1884. Efterlader intet.
13. Folio 46 - 76 - 78
Gaardmand Niels Andersen af Skaarup i Hanning død 24 September 1880. Enken Christine Madsen opgiver Arvingerne foruden hende selv følgende i hendes med den afdøde sammenavlede børn.
1. En Søn Anders Andersen 24 Aar gl. i Amerika
2. En Datter Magdalene Andersen 21 Aar gl.
3. En Datter Ane Andersen 18 Aar gl
4. En Datter Mette Marie Andersen 17 Aar gl.
5. En Søn Mads Andersen 15 Aar gl.
6. En Søn Knud Andersen 12 Aar gl
7. En Søn Niels Christian Andersen 7. Aar gl.
Som Værge for de umyndige var mødt afdødes Broder Jesper Christian Severin Andersen af Mølgaard Mark i Hanning , og tillige som Kurator for de Mindreaarige.
14. Folio 62 - 129
Ungkarl Peder Pedersen af Hanning død 8. December 1884. Efterlader intet. Mødt var afdødes Moder Karen Johanne Jensen, der forklarer, at den afdødes Fader tidligere ved døden er afgået, samt at den afdødes Arvinger foruden hende er følgende hans søskende.
1. En Broder Gaardmand Jens Pedersen af Dalgaard
2. En Søster Karen Pedersen 24 Aar gl.
3 En Søster Inger Marie Pedersen 22 Aar gl.
4. En Søster Sidsel Marie Pedersen 17 Aar gl.
Som Kurator for de umyndige , og Værge for den 17 Aarige var mødt henholdsvis Gaardmanden Bendt Christian Jensen af Sædding og Mads Jensen af Finderup.
15. Folio 67
Barnet Mette Marie Jensen af Hanning død 5. Januar 1885. Efterlader intet.
16 folio 67
Gaardmandskone Ane Lauridsdatter af Sædding død 7. Januar 1885. Enkemanden ønsker at hensidde i uskiftet Bo med særskilte og Fællesbørn.
17. Folio 67
Barnet Anton Nielsen af Hanning død 7. Januar 1885. Efterlader intet.
18. Folio 67 - 78 - 86.
Barnet Thomasine Thomsen af Bølling død 2. Januar 1885. Mødt var afdødes Søster Ane Cathrine Thomsen der fortæller, der er følgende Arvinger
1. En søster Kometantinden 19 Aar gl
2. En Søster Sørine Marie Thomsen 12 Aar gl.
3. En Broder Thomas Rasbjerg Thomsen 12 Aar gl
4. En Halvsøster Sidsel Marie Christensen 7 Aar gl.
De tre førstnævnte er afdødes Helsøskende som Værge for de Umyndige er tidligere tilstillet Folketingsmand Gmd. Anders Bjergbo Jensen Clausager, for hvem var mødt Mads Jensen Clausager efter Skriftlig Fuldmagt. Som Kurator for Ane Cathrine Thomsen ligeledes Mads Jensen Clausager.
19. Folio 70
Pigen Jensine Margrethe Pedersen af Hanning død 26. Januar 1885 Efterlader intet.
20. Folio 74 - 102 - 103
Gaardmandskone Ane Madsen af Hanning død 23. Februar 1885 skifte 1/6 1885. Enkemanden Bendt Pedersen forklarer at Arvingerne er foruden ham selv, afdødes Børn.
Af hendes første Ægteskab med Søren Pedersen.
1. En Søn Peder Sørensen Pedersen 11 Aar gl.
Og af hendes Ægteskab med Kompetanten
2. En Datter Sørine Madsine Pedersen 3 Aar gl.
Som Værge for Peder Sørensen Pedersen var mødt Husmand Gjøde Christensen af Hanning og som Værge for Sørine Madseine Pedersen var mødt afdødes Broder Gdm. Hans Chr. Madsen af Tarm.
21. Folio 76.
Barnet Jens Peder Villadsen af Bølling død 2. Marts 1885. Efterlader intet.
22. Folio 86
Drengen Jeppe Enevoldsen af Hanning død 26. Marts 1885. Efterlader intet.
23. Folio 88.
Pigen Kirstine Henriksen af Hestkjær i Hanning død 13. April 1885. Efterlader intet.
24. Folio 89.
Barnet Jens Peder Nielsen af Hanning død 19. April1855. Efterlader intet.
25. Folio 90.
Barnet Iver Christensen af Finderup i Hanning død 17. April 1885. Efterlader intet.
26. Folio 90 - 126.
Barnet Mette Claudiane Christensen af Finderup i Hanning. Død 27. April 1885. Mødt var afdødes Fader Jens Jørgen Christensen, der forklarer at der foruden ham selver der følgende Arvinger.
1. En Broder Christen Christensen 7 Aar gl.
2. En Broder Mads Christensen 6 Aar gl
For hvem var mødt som Værge adødes Morfader, Husmand Mads Nielsen af Øster Avsum pr. Hjerm.
27. Folio 90
Aftægtsmand Søren Pedersen af Hanning død 4. Maj 1885. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
28. Folio 96 - 126
Barnet Mette Claudiane Christensen af Hanning død 27. April 1885
Mødt var afdødes Fader Jens Jørgen Christensen af Finderup der forklarer at Barnets Moder tidligere ved døden er afgået, samt at hendes Arvinger foruden Kompt. Er følgende hendes Søskende.
1 en Broder Christen Christensen 7. Aar gl.
2. En Broder Mads Christensen 6 Aar gl.
For hvem var mødt som Værge Afdødes Morfader Husmand Mads Nielsen af Øster Ausind pr. Hjerm.
29 Folio 102
Tjenestekarl Johan Kristensen af Bølling død i Ringkjøbing den 25. Maj 1885. Eftelader intet.
30. Folio 102.
Husmand Niels Iversen Hanning død 29. Mai 1885. Enken Bodil Lauridsdatter hensidder i uskiftet Bo ifølge Familie Destenation og Sognefoged Attest.
31 Folio 105
Barnet Niels Peder Nielsen af Hanning død 13. Juni 1885. Efterlader intet.
32. Folio 106
Barnet Christine Martine Andersen af Hanning død 15. Juni 1885 Efterlader intet.
33. Folio 109
Gaardmandskone Mette Hansen af Sædding død de, 30. Juni 1885. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med umyndige Fællesbørn.
34. Folio 112
Aftægtskone Johanne Hansdatter af Hestkjær i Hanning død 16 Juli 1885. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn. Skiftet sluttet 22/3 1893.
35. Folio 112
Drengen Nicolai Emil Andersen af Sædding død d. 19. Juli 1885. Efterlader intet.
36. Folio 113
Aftægtskone Kirstine Nielsdatter af Skaarup i Hanning død den 28. Juli 1885. Efterlader intet.
37. Folio 113
Barnet Kirsten Larsen af Finderup i Hanning død d. 29 Juli 1885 Efterlader intet.
38. Folio 113 - 124
Barnet Ane Johanne Sørensen Andersen af Finderup i Hanning død d. 2. August 1885. Mødt var hendes Fader Husmand Søren Christian Andersen af Finderup, der forklarer, at Barnets Moder tidliger ved Døden er afgået, og at hendes Arvinger saaledes foruden ham, er følgende den Afdødes Søskende, nemlig.
1. En Søster Johanne Marie Sørensdatter Andersen 19 Aar gl. fraværende i Amerika.
2. En Broder Christian Bunk Søren Andersen 17 Aar gl.
3. En Broder Christian Vestergaard Andersen 8 Aar gl.
Som tidligere beskikket Værge for de umyndige var mødt Sognefoged Niels Bentsen af Hanning der tillige beskikkedes som Værge for den i Amerika fraværende Søster Johanne Marie Sørensdatter Andersen.
39. Folio 115
Jacob Jensen Tylvad
af Tylvad i Hanning død 21. August 1885. Efterlader intet.
40. Folio 116.
Aftægtsmand Jens Andersen af Clausager i Sædding død den 2. September 1885. Intet at arve.
41. Folio 118 - 120 - 131 - 138 - 139 - 141 - 142 - 143 - 144 - 146 - 149 - 150 - 154 - 157 - 159 - 161 - 164 - 175 - 192 - 203.
Aftægtsmand Niels Jensen Kjærgaard af Skjern død 15. Sept. 1885. Skiftet sluttes den 29. okt.. 1886.
Mødt var Gaardejer Chr. Christensen Rahbek af Albæk, der forklarer at Afdøde hensidder i uskiftet Bo efter hans under 29. November 1872 afdøde Hustru Ane Johanne Poul Henriksdatter, samt at arvingerne er følgende Fællesbørn.
1. En Datter Ane Marie Nielsen gift med Gaardejer Bønnelykke Sørensen af Hanning.
2. En Datter Maren Nielsen, gift med Jens Sch. Sørensen af Hanning.
3. En Søn Jens Nielsen Gaardejer i Hanning.
4. En Søn Niels Henrik Nielsen, Gaardejer i Skjern
5. En Datter Kirsten Marie Nielsen, død, men i sit Ægteskab med Kompt. Efterladt følgende Børn.
a. En Søn Christen Rahbek Christensen 13 Aar gl.
b. En Søn Niels Kjærgaard Christensen 8 Aar gl.
c. En Datter Ane Johanne Christensen 5 Aar gl.
For hvilke Umyndige Kompt. Mødte som født Værge.
42. Folio 124
Husmandskone Dorthea Christensen af Bølling død 18. October 1885. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn.
43. Folio 126
Aftægtsenke Kirstine Marie Mortensen af Mellem Finderup i Hanning død 22. Octbr. 1885 efterlader intet.
44. Folio134
Barnet Ane Nielsen af Skaarup i Hanning død den 24. Novbr. 1885 Efterlader intet.
45. Folio 134
Gaardmandskone Birgitte Kirstine Jensen af Nedergaard i Bølling død 26 Novbr 1885. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn.
46. Folio 137.
Aftægtsenke Maren Hansdatter Vesterby i Bølling død 2. Decbr 1885. Efterlader intet.
47. Folio 144.
Barnet Christen Nielsen af Hanning død 3. Januar 1886. Efterlader intet.
48. Folio. ??
Barnet Peder Christian Jensen af Høghøj i Hanning død 18. Januar 1886. Efterlader intet.
49. Folio 149
Barnet Marie Christine Christensen af Kongensholm i Hanning død 7. Februar 1886. Efterlader intet.
50. Folio 152 - 160
Pigen Kirsten Jespersen af Nørgaard i Bølling. Død 5. Marts 1886 Mødt var Afdødes Fader Jesper Chr. Enevoldsen der forklarer at Arvingerne foruden ham er følgende, den Afdødes Søskende.
1. En Broder Enevold Jespersen 19 Aar gl.
2. En Broder Chr. Vad Jespersen 18 Aar gl.
3. En Broder Christen Jespersen 17 Aar gl.
4. En Søster Kirsten Marie Jespersen 15 Aar gl.
Som tidligere beskikket Værge for de umyndige var mødt Gaardmand Chr. Kjærgaard Christensen af Hanning. Og som Kurator for de Mindreaarige beskikkedes disses Fader Jesper Chr. Enevoldsen.
51. Folio 160.
Barnet Andrea Kjerstine Andersen af Hanning død 29. Marts 1886. Efterlader intet.
52. Folio 163.
Jeppe Holms Enke Inger Lauridsdatter af Rækker Mølle Hanning. Død 8. April 1886. Efterlader intet.
53. Folio 167
Pigen Laurine Christiansen af Hanning død 5. Juli 1886 Efterlader intet.
54. Folio 198
Barnet Valdemar Andersen af Sædding død den 7. Oktober 1886. Efterlader intet.
55. Folio 206
Barn Maren Lauridsen af Hanning død 21. Januar 1886 Mødt var Afdødes Fader Husmand Laurids Jepsen, der forklarer at Afdødes Moder tidligere ved Døden er afgået saa at Arvingerne foruden Kompetanten alene er en Broder Morten Lauridsen 14 Aar gl. for ham var mødt hans tidligere beskikkede Værge Husmand Mathias Peder Mortensen af Opsund i Breining.
56. Folio 207
Barnet Karen Lauridsen af Bølling død den 8. Novbr. 1886. Efterlader intet.
57. Folio 209
Pigen Mariane Lauridsen af Hanning død 26. Novbr 1886. Efterlader intet.
58. Folio 212
Husmandskone Barbara Madsen af Bølling død den 26. December 1886. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn Skiftet sluttet 3/5 1893
59. Folio 225
Pigen Mette Iversen af Gl. Hanning død den 4. Marts 1887. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
60. Folio 226 - 229 - 231.
Aftægtsmand Mads Jensen af Sædding død den 15. Marts 1887. Skiftet slutter 12/4 1887. Mødt var Laurids Hansen af Sædding der forklarer, at afdødes Hustru Sidsel Kirstine Mikkelsen er død 27. Januar 1858 efter hvem den afdøde har siddet i uskiftet Bo, og er Arvingerne følgende deres Fællesbørn nemlig:
1. en Søn Mikkel Madsen død men efterladt følgende børn
a. en Søn Knud Jensen Madsen formentlig 18 - 19 Aar gl.
b. en Søn Mads Peder Madsen 15 Aar gl
2. en Søn Jens Madsen død men efterlader følgende Børn.
a. en Datter Mette Sønderup Madsen af N. Vium 21 Aar gl.
b. en Datter Sidsel Kirstine Madsen af N. Vium 20 aar gl.
c. en Datter Karen Marie Madsen af N. Vium 18 Aar gl.
d. en Søn Svend Sønderup Madsen 16 Aar gl.
e. en Søn Mads Madsen 14 Aar gl.
f. en Datter Christenze Madsen 10 Aar gl
3. En Datter Inger Cathrine Madsen gift med Kompetanten.
61. Folio 226 - 234 - 238 - 248 - 249 - 250
Enken Sidsel Jensen af Finderup i Hanning død 22. Marts 1887. Skiftet sluttet 19/8 1887. Mødt var afdødes Søn Johannes Mortensen som opgav , at afdøde hensad i uskiftet Bo efter hendes d. 29. Januar 1867afdøde Mand Morten Poulsen, og derefter opgives den Afdødes Arvinger saaledes.
1 en Søn Poul Mortensen Gårdmand i Vinding
2. en Søn Mathias Peder Mortensen Husmand i Breining
3. en Søn Jens Mortensen Husmand i No.
4. en Søn Jeppe Mortensen Husmand i Sneibjerg
5. en Søn Johannes Mortensen Husmand i Hanning.
6. en Søn Iver Mortensen Husmand i Aulum
7. en Søn Christen Mortensen 34 Aar gl. i Australien.
8. en Datter Karen Mortensen død men i ægteskab med Laurids Jepsen af Hanning efterladt sig en Søn Morten Lauridsen født 22. Juni 1872. For den umyndige var mødt dennes fader og fødte Værge Laurids Jepsen. Og blev som tilsynsværge, for den fraværende Christen Mortensen beskikket dennes Broder Johannes Mortensen..
62. Folio 230
Ungkarl Peder Christian Christensen af Sæddinghede Sædding sogn død 1. April 1887. Myndige Arvinger. Arven under 200 Kr.
63. Folio 233
Gaardmandskone Christine Jensen af Bølling, død den 17 April 1887. Efterlader intet.
65. Folio 234
Barnet Christen Knudsen af Sædding død d. 19. April 1887. Efterlader intet.
66. Folio 235 - 280.
Husmandskone Kirsten Cathrine Andersen af Slumstrup mark i Sædding død den 3. Mai 1887. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo efter forannævnte afdøde Hustru. Samt at Arvingerne er følgende deres Fællesbørn nemlig.
1. Nielsine Kirstine Andersen 7 Aar gl.
2. Maren Andersen 6 Aar gl.
3. Niels Peder Andersen 4 Aar gl.
For hvilke umyndige var mødt og blev beskikket som Værge Afdødes Broder Svend Andersen af Hanning.
67. Folio 238
Barnet Peder Christian Nielsen af Mølgaard i Hanning død den 6. Juni 1887. Efterlader intet.
68. Folio 242
Barnet Iver Christensen af Finderup i Hanning. Død 6. Juli 1887. Efterlader intet.
69. Folio 250
Aftægtskone Kirsten Marie Christensdatter af Løvstrup i Hanning død 22. August 1887. Efterlader intet. Skiftet slutter 7. 10. 1892.
70. Folio 254.
Husmandskone Ane Birgitte Olesen død 6. Januar 1882. Mødt var Enkemanden Jesper Christian Severin Andersen af Hanning, der forklarer at Arvingerne er følgende deres Fællesbørn nemlig.
1. Anders Laurids Andersen 16 Aar gl.
2. Ole Christian Andersen 15 Aar gl.
3. Magdalene Marie Andersen 12 Aar gl.
4. Morten Stokholm Andersen 8 Aar gl.
5. Ane Andersen 6 Aar gl.
Som Værge for de umyndige var mødt Husmand Jacob Jacobsen af Hanning.
71. Folio 255
Barnet Jacob Bollerup Faurby Nielsen af Aarup i Hanning, død 10. Septbr. 1887 efterlader intet
72. Folio 258.
Fattiglem Christen Andersen af Fyrsteborg i Sædding død den 23. Septbr. 1887 Efterlader intet.
73. Folio 263.
Aftægtsmand Laurids Jepsen af Hanning død den 4. Nov. 1887. Enke og 1 umyndigt Barn, men efterlader intet til Skifte.
74. Folio 263.
Barnet Peder Jespersen Jensen af Bølling død den 10 Nov. 1887. Efterlader intet.
75. Folio 264.
Barnet Hedevig Mariane Agger af Bølling død den 22 Nov. 1887. Efterlader intet.
76. Folio 264
Barnet Thomas Peter Bendtsen af Bølling død den 23. Nov 1887. Eferlader intet.
77. Folio 264.
Drengen Jeppe Holm Andersen af Hanning død 28. Novbr. 1887. Efterlader intet.
78. Folio 267.
Aftægtsmand Christen Jensen Rosbjerg af Bølling død 21. December 1887. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr.
79. Folio 268
Aftægtskone Kirsten Marie Christensdatter af Bølling død d. 23. December 1887. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med myndige Fællesbørn.
80. Folio 268
Aftægtsmand Peder Jensen af Bølling død d. 30 December 1887. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr.
81. Folio 268
Fhv. Husmand Simon Hansen, død under et midlertidigt ophold i Hanning død 31. December 1887. Hjemmehørende i Vorgod. Efterlader intet.
82. Folio 284 - 290 - 313 - 326
Forhenværende Gaardmand Bendt Pedersen af Hanning død 14. Marts 1888. Fremstod Gaardmand Hans Chr. Madsen af Tarm, der bemærker at Afdødes eneste Hustru Ane Madsen afgik ved døden den 23. Februar 1885. Kompetanten var da Værge for den eneste Arving, den nu 6 Aar gl. Sørine Madsine Pedersen, der er fællesbarn af de afdøde. Gaardejer Mikkel Nielsen af Kjærgaard i Skjern blev nu beskikket som Værge for den Umyndige. Skiftet sluttet 16. Oktober 1888.
83. Folio 295
Barnet Peder Birk af Sædding død 6. Maj 1888. Efterlader intet.
84. Folio 295
Barnet Sylvester Jørgensen Husted Sylvestersen af Hanning død 8. Maj 1888. Efterlader intet.
85. Folio 296
Barnet Christen Kodbøl Graversen af Bølling død 12. Maj 1888. Efterlader intet.
86. Folio 299 - 301 - 310 - 324 - 340 - 342 - 355 - 358 - 361 - 397.
Aftægtsmand Søren Skonning Kruse af Bølling død den 12. Maj 1888 samt hans den 30 April 1875 afdøde Hustru Kirsten Jensdatter.
Fremlagt blev et Testamente oprettet 8. Maj 1879 af Manden, til fordel for hans Husholderske Inger Marie Hartvigsen. Fremstod Husmand Kjeld Pedersen i Skjern der er gift med afdøde Søren Skonning Kruses Søsterdatter Clara Marie Holm, der opgiver afdødes Arvinger at være følgende Helsøskende nemlig:
1. Rasmus Henrik Kruse død, men i sit første Ægteskab med Elise - Efternavn ved Kompt.inden ikke - efterlader sig følgende Børn;
a. Jørgen Kruse, boet paa Lolland eller Falster
b. Theodor Kruse fhv.. Smed på Fur, om hvem Kompt. inden har hørt, at han mulig skulle være sindssyg.
c. Johannes Kruse Urmager i Nyborg.
d. Christian Kruse der for mange Aar siden skal være omkommen paa Søen, og er der i hvert fald ikke hørt noget fra ham, siden denne Begivenhed skulle være indtruffet.
i sit andet Ægteskab med Helga - efternavn ved Kompt. inden ikke,- der endnu lever og bor på Fur efterladt sig følgende børn;
e. Lise Kruse
f. Klara Kirstine Kruse mulig gift.
g. Søren Skonning Kruse mulig i Amerika,
Samt 4 andre Børn som Kompt. Inden ikke ved Navn paa.
2. Hans Frederik Kruse død og i sit Ægteskab med Ane - Efternavn ved Kompt. Inden ikke - efterladt sig en Datter Andrine Kirstine Kruse gift med en mand ved navn Kjær i Horsens.
3. Dorthea Kruse død og i sit Ægteskab med afdøde Prokurator Holm af Svanninge Sogn paa Fyn efterladt sig følgende Børn nemlig:
a. Johannes Jørgen Holm død og i sit Ægteskab med Afdøde Marie Dorthea Nissen efterladt sig følgende Barn nemlig en Datter Dorthea Marie Margrethe Holm 23 Aar gl. i Vedslet Sogn pr. Hovedgaard Station.
b. Hans Theodor Holm, Dyrlæge i Kjøbenhavn
c. Kompetantinden.
Endvidere mødt Gaardmand Jens Jepsen af Bølling som opgiver Arvingerne efter Afdøde Kirsten Jensdatter at være:
1. En Broder Peder Jensen af Rosborg i Bølling død, men i sit Ægteskab med Gunder Ane Andersdatter efterladt følgende Børn.
a. Gaardmand Niels Ole Pedersen af Husby.
b. Partikulier Jens Pedersen af Kjøbenhavn, for hvem var mødt Gaardejer Clausager af Skjern ifølge skriftlig Fuldmagt.
c. en Broder Thomas Jensen død af Bølling og i sit Ægteskab med Severine Marie Hansen af Bølling efterladt sig følgende Børn:
a. Gaardmand Hans Thomsen af Bølling død men i sit Ægteskab med afdøde Mariane Jensen efterladt sig følgende Børn.
Ane Cathrine Thomsen af Nøvling gift med Otto Nielsen.
Severine Marie Thomsen 20 Aar gl ugift af Bølling
Thomas Rosbjerg Thomsen 15½ Aar gl af Hanning
b. en Datter Karen Margrethe Thomsen gift med Kompt.
3. En Broder Christen Jensen af Bølling død men i sit Ægteskab med Birthe Cathrine Hansen efterladt sig følgende Børn:
a. en Søn Husmand Jens Christensen af Herborg i Vorgod.
b. en Datter Margrethe Christensen gift med Gaardmand Hans Mikael Hansen af Faster.
27. Februar 1889 Blev fremlagt Anmeldelse fra Afdøde Rasmus Henrik Kruses Børn nemlig.
1. Theodor Kruse, Smed på Fur
2. Johannes Kruse Urmager i Nyborg.
3. Clara Kirstine Kruse gift med Gartner A. Poulsen Bro Fur.
4. Jørgen Kruse, Smed i Stubbekøbing.
5. Elisabeth Thomsen f. Kruse af Kjøbenhavn
6. Bertha Thomsen af Fur.
7. Andrine Kruse i Kjøbenhavn
8. Alexandra Kruse Kjøbenhavn.
Disse Arvinger have anmeldt, at de have en Broder Hans Bjerregaard Kruse i West Hartlepool.
88. Folio 322
Husmand Jens Hansen Jørgensen af Sædding død 30. August 1888. Enken eneste Arving ifølge Testamente.
89. Folio 322
Aftægtskone Abelone Andersdatter af Sædding død 2. August 1888. Efterlader intet. Anmeldt af Jens Andersen Rækker Mølle
90. Folio 323 - 375
Aftægtskone Petrine Jensen af Bølling død 6. September 1888. Efterlader intet.
Mødt var Enkemanden Carl Nielsen af Bølling. Han opgiver Arvingerne at være foruden Kompt.
1. En Datter af et tidligere Ægteskab Nielsine Petrine Pedersen gift med Husmand Jens Mortensen af Sædding
2. To med Kompetanten sammenavlede Børn. 
a en Søn Lærer Jens Gammelgaard Nielsen af Herborg
b. en Datter Mariane Nielsen gift med Gaardmand Jens Dalgaard af Bølling.
91. Folio 337
Pigen Christiane Grimstrup af Sæddingdød 18. December 1888 Efterlader intet.
92. Folio 340 - 346 - 370 - 387 - 393 - 394 - 395 - 401.
Husmand Bendt Nielsen af Skaarup i Hanning. Død 5. Januar 1889. Mødt var Enken Ane Johanne Pedersen, der forklarer at Afdøde foruden hende efterlod sig følgende i et tidligere Ægteskab avlede Børn nemlig
1. En Søn Niels Bendtsen i Amerika.
2. En Søn Morten Bendtsen i Kjøbenhavn
3. En Datter Karen Johanne Bendtsen død i Amerika, men hun har efterladt sig et umyndigt Barn.
4. En Datter Kirsten Marie Bendtsen i Amerika
5. En Datter Maren Bendtsen gift med Niels Johnsen Nielsen i Esbjerg.
6. En Søn Christen Bendtsen i Amerika
7. En Datter Ane Kirstine Bendtsen i Amerika.
Endvidere mødte Sognefoged Niels Bendtsen, der blev beskikket som Tilsynsværge for de fraværende Arvinger.
Enken tilføjer til sin tidligere forklaring, at Karen Johanne Bendtsen var gift i Amerika med en mand ved navn Christian Olsen og efterlod hun sig i dette Ægteskab en Søn Ole Olsen ca. 14 Aar gl.og som sammen med faderen er kommet her til Landet og opholder sig i Hammerum.
93. Folio 346.
Aftægtsmand Jens Christian Andersen af Bølling død 26. Januar 1889 anmeldt af Gaardmand Niels Peder Nielsen. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr.
94. Folio 347
Barnet Kirstine Christensen af Finderup i Hanning død 5. Februar 1889. Efterlader intet.
95. Folio 349
Barnet Ane Margrethe Christensen af Hanning død 12. Februar 1889. Efterlader intet.
96. Folio 354
Aftægtsenke Maren Thomsen Kirkegaard Sædding død 23. Februar 1889. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr. Meddelt af Chr. Gammelgaard Sædding.
97. Folio 361
Leje-Husmand Peder Boile Hansen af Bølling død den 12. Marts 1889. Enken ønsker at hensidde i uskiftet Bo med 1 umyndigt Fællesbarn. Arveafkald fra Mandens 3 myndige Børn af et tidligere Ægteskab. Afdøde efterlader sig intet. Anmeldt af Chr. Andersen af Sædding.
98. Folio 361
Barnet Sylvester Jørgensen Husted Sylvestersen af Hanning død den 11. Marts 1889. Efterlader intet.
99. Folio 370
Husmand Jens Jensen af Sædding død 1. April 1889. Enken hensidder i uskiftet Bo med myndige Fællesbørn.
100 Folio 373.
Husmand Peder Nielsen af Hanning død 4. April 1889. Enken hensidder i uskiftet Bo med umyndige Fællesbørn. Skiftet sluttet 15/3 1890.
101 Folio 376
Barnet Morten Bendtsen af Bølling død 4. Maj 1889. Efterlader intet
102 Folio 376
Barnet Iversine Christiansen af Hanning død 4. Maj 1889. Efterlader intet.
103 Folio 378
Barnet Helga Beck Oxholm i Bølling død 2. Juni 1889. Efterlader intet.
104 Folio 380
Aftægtsenke Dorthe Marie Iversen af Hanning død 20. Juni 1889. Efterlader intet.
105 Folio 384
Gaardmandskone Mette Marie Hansen af Bølling død 10. Juni 1889. Enkemanden hensider i uskiftet Bo med 1 myndigt Fællesbarn.
106. Folio 385
Barnet Ane Kirkegaard af Sædding død 30. Juli 1889. Efterlader intet.
107 Folio 386
Aftægtskone Mariane Andersdatter af Hanning død 3. August 1889. Efterlader intet.
108. Folio 387
Barnet Johanne Marie Hansen af Sædding død 20. August 1889. Efterlader intet.
109. Folio 389
Gaardejer Niels Christian Jensen Kastbjerg af Bølling død 8. Sept. 1889 . Enken Elisabeth Christensdatter eneste Arving ifølge Testamente. Skifte slutter 11/1 1890.
110. Folio 390 - 402 - 404 - 408 - 410.
Pigen Kirsten Lauridsen af Bølling død 17 september 1889. Efterlader intet. Mødt var afdødes Fader Niels Lauridsen Nygårdhus i Bølling, der forklarer at eneste Arving foruden Kompt. Er Kompetantens Søn og afdødes Broder Laurids Lauridsen 15 Aar gl.
111. Folio 390
Gaardmandskone Marie Christensen af Skaarup i Hanning død 14. September 1889. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med Fællesbørn. Skiftet slutter 3/10 1896.
112. Folio 391
Barnet Anthon Nielsen af Skaarup i Hanning død 19. September 1889. Efterlader intet.
113. Folio 396
Barnet Christian Christensen af Finnerupi i Hanning død 14. October 1889. Efterlader intet.
114. Folio 401
Drengen Hans Christian Bendtsen af Bølling død 11. November 1889. Efterlader intet.
115. Folio 401
Gaardmand Hans Olesen af Damgaard i Bølling død 14. November 1889. Myndige Arvinger. Arven over 200 Kr.
116. Folio 415.
Drengen Anders Christian Andersen af Bølling død 22. December 1889. Efterlader intet.
117. Folio 417
Aftægtsmand Lars Clemensen af Sædding død 31. December 1889. Efterlader intet.
118. Folio 426
Aftægtsmand Anders Sørensen af Rækkergaard i Hanning død 10. Februar 1890. Efterlader intet
119. Folio 426
Barnet Lavrine Christiansen af Hanning død 9. Februar 1890. Efterlader intet.
120 Folio 433.
Barnet Simon Henriksen af Hestkjær i Hanning død 15 Februar 1890. Efterlader intet.
121. Folio 435
Barnet Else Kirstine Nielsen af Bølling død 24. Februar 1890. Efterlader intet.
122. Folio 435
Barnet Kirsten Nielsen af Bølling død 24. Februar 1890. Efterlader intet.
123. Folio 443
Husmandskone Ingeborg Kirstine Jørgensen Bank af Bølling. Død 29. Marts 1890. Enkemanden hensidder i uskiftet Bo med umyndige Fællesbørn.
124. Folio 444
Barnet Niels Nielsen af Hanning død 28. Marts 1890. Efterlader intet.

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
08-12-2023 20:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

10-12-2023 19:30
Julekoncert i Hanning Kirke
-----------------------------------

12-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

21-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

12-01-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-01-2024 18:00
Gule ærter på Møllegården
Design: MediaConnect