- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Afslutningsfest 2005

Den 16. juni var der afslutningsfest på Rækker Mølle Skolen for 7. klasse.

Det blev en god og stemningsfuld aften for afgangseleverne. Aftenen indledtes med velkomst ved skolebestyrelsesformanden. Derefter blev der serveret et godt måltid mad.

Eleverne havde forberedt et meget morsomt indslag om to af deres superlærere og afsluttede med at overrække gaver og udtrykke en stor tak for deres indsats.

Under kaffen var der flere forældre, der tog ordet og udtrykte en stor tak til skolen for arbejdet med klassen. For nogle forældre var det det sidste barn, der skulle tage afsked med skolen.
For Vita og Hans Fyrstenborg var det tilfældet, og dermed afslutningen på 23 år med børn på Rækker Mølle Skolen.

Skoleinspektør Børge Østergaard sluttede talerrækken og mindene eleverne om, at læring er en proces, der kræver elevens engangement, og sluttede talen med gode ønsker for eleverne.

Aftenen sluttede traditionen tro omkring bålet i skolegården, hvor der blevet taget afsked og sunget "Altid frejdig" og bedt et Fadervor. 

Klasselæreren er vild med Poul Krebs. Mischa fortæller og Mette V. synger for.
(Peg og klik på billedet for at se det i stor størrelse.)
 

Klassen superlærere blev begavet. Til gaverne hørte et par T-shits med billede af klassen.
(Peg og klik på billedet for at se det i stor størrelse. )


Traditionen tro blev aftenen afsluttet omkring bålet i skolegården.
(Peg og klik på billedet for at se det i stor størrelse.)
Forældrene ser til mens eleverne tager afsked omkring bålet.
(Peg og klik på billedet for at se det i stor størrelse.)
Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
03-10-2020 10:00
Jagt
-----------------------------------

05-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

12-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

19-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

25-10-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-10-2020 18:30
Pigeaften
Opslagstavlen
Design: MediaConnect