- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Faster Arena

Bestyrelsen for Faster Arena er næsten i mål med opførelsen af den nye hal i Rækker Mølle

Bente Tang, der er bestyrelsesformand for Rækker Mølle Hallen, byder indenfor til gennemsyn af det sidste skud på stammen af haller i Rækker Mølle.

Efter et træls tovtrækkeri med kommune omkring lokaletilskud lykkedes det i marts måned 2019 at få ”kommunalpolitikerne til at lægge sig fladt ned” så ildsjælene i Rækker Mølle kunne gå videre med planerne om at bygge en ny hal i Rækker Mølle.

Den 16. november 2019 kunne bestyrelsen indbyde til rejsegilde. Forud for festdagen lå mange frivilliges indsats med at få gravet ud til den nye hal. De havde været stort udfordret af et meget vådt efterår – men det lykkedes!
Ved rejsegildet blev hallens navn afsløret. Hovedsponsor med et lån på 3 mill. er Faster Andelskasse, som derfor fik overdraget retten til at døbe hallen med navnet: Faster Arena.

Den 11. juni 2020 kl. 9 indbød bestyrelsesformand Bente Tang Portalens udsendte til at besigtige det nye halbyggeri, som bestyrelsen næsten er i mål med. Tydeligt glad og stolt fremviste Bente den nye hal - Og der er virkelig grund til at være stolt over et smukt resultat udført af lokale håndværkere.

Hallens gulv har en smuk mosaik af felter i forskellige farver. Grunden er at Faster Arena er en multihal med mulighed for at udfolde flere forskellige spil. 4 baner til volleyball og 5 badmintonbaner kan det blive til ud over en håndboldbane. Der er holdt afleveringsforretning på hallen – og der var ikke meget at komme efter.

Den nye hal har fået sin egen indgang, der naturligvis er handicapvenlig. Udover en hovedindgang, er der adgang til den nye hal fra Rækker Mølle Hallen og fra en parkeringsplads bag hallen.

Hanning Boldklubs hus har også fået forbindelse til den nye hal. Det er under gennemgribende renovering og skal fungere som omklædning med baderum til den nye hal. Ud over at facilitere hallen skal huset også lægge kvadratmeter til et fitnesscenter, der flyttes fra den gamle hal.

En ”atriumgård” mellem det gamle og det nye byggeri er endnu ikke færdig; men ivrige frivillige har givet tilsagn om at gøre arbejdet færdigt.

Bente Tang kan fortælle, at budgettet på de 6 mill. holder – så hun og bestyrelsen kan sove roligt om natten! Det kan de også fremadrettet, fordi der allerede er indgået lejekontrakter om brug af hallen til en værdi på ca. 300.000 kr. årligt, hvilket er det beløb, der er brug for til drift og afdrag.

På vejen ud efter en spændende rundvisning stødte vi på halbestyrer Margit Hansen. Hun får også ansvaret for den nye hal, men bestyrelsen regner med at ansætte hjælp til rengøring.

På spørgsmålet om hvornår der kan holdes indvielse svarer Bente, at det afhænger af, hvornår forsamlingsforbuddet hæves til en passende størrelse; for bestyrelsen vil selvsagt gerne have mange med til festen.

Formand Bente Tang havde en travl dag i Hallens tjeneste, idet hun også skulle afvikle et repræsentantskabsmøde om aftenen. Hun regnede med, at byggeriet ville komme til at fylde det meste af formandens beretning. Bestyrelsen består af Bente Tang, Michael Emborg, Brian Nielsen, Erik Skovgaard og Birgitte Petersen. 
Michael Emborg har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Som afløser tiltræder Dorte Agerbo. Bente Tang og Brian Nielsen, der var på valg, blev begge genvalgt.

JH
> Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse.

Sidst opdateret: 11-06-2020
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect