- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Rækker Møllehallen fylder 40 år!

Fødselsdagen fejres i Rækker Møllehallens Cafeteria fredag den 16. november kl. 16.30-18.00

Der har i de fire sogne: Hanning, Bølling, Sædding og Finderup været en lang tradition for gymnastik- og håndboldforeninger. Efter at Rækker Mølle Skolen blev etableret som centralskole for de fire sogne i 1971 fødtes en tanke om også at centralisere sportsforeningslivet. Håndboldklubberne og gymnastikforeningerne havde længe lejet sig ind i Skjern-Hallen – så hvorfor ikke forsøge at samle dette liv lokalt centralt?

I 1976 samledes en initiativgruppe omkring etableringen af en sportshal i Rækker Mølle. Man henvendte sig til borgerne om en håndsrækning og fik tilsagn fra kommunen om, at den ville yde et tilskud svarende til det indsamlede beløb. Der blev afholdt en sportsfest, hvor overskuddet var på 15.000 kr. En husstandsindsamling gav i omegnen af 400.000 kr.

Der blev nu oprettet en selvejende institution, der optog et lån på 2 millioner kr. Initiativgruppen havde gennem en ”behovsundersøgelse” sikret sig, at der virkelig var brug for en hal i Rækker Mølle.
Den 25.-26. november 1978 – altså for 40 år siden - kunne bestyrelsen så præsentere den nybyggede hal i Rækker Mølle – tæt på skolen.

Fødselaren har gennem årene bevist sit værd. I dag er hallen booked mange af døgnets timer af Rækker Mølle Håndbold og gymnastikforeningen (GUF), der tilbyder aktiviteter fra badminton, kondiklub til senioridræt. Hallen, der i 2003 blev udvidet med en minihal benyttes også af skolen, SFO, børnehaven og dagplejerne – ja, den 40-årige er lige ved at sprænge rammerne, der også tæller en skydeklub i kælderen.

Derfor har bestyrelsen også planer om en udvidelse. Rækker Mølle Håndbold mangler træningsfaciliteter og lejer sig ind i andre haller. Der er også et ønske om, at der kan tilbydes Hockey og indendørs fodbold.

Bestyrelsen har taget dette behov alvorligt og arbejder på en udvidelse af hallen. Ved 40 års fødselsdagen har man mulighed for at se planerne for udvidelsen.

En vigtig del af hallens liv er cafeteriet. Gennem 40 år har der været 7 bestyrere, som har forpagtet cafeteriet og bestyret hallen med alt, hvad det indebærer. Margit Hansen – den nuværende bestyrer - er meget engageret og sørger ikke blot for at hallens mange gæster ikke savner mad og drikke; men at der også kan holdes fester og leveres mad ud af huset.

Bestyrelsen håber på, at mange vil aflægge fødselaren et besøg - og Margit skal nok sørge for noget godt til ganen.

Programmet for receptionen rummer bl.a. et indslag fra Lokalhistorisk arkiv om hallens historie, ligesom tidligere skoleinspektør og første formand for halbestyrelsen, Frede Agger vil fortælle om hallens opstart og betydning for lokalområdet.
Bestyrelsen håber at rigtig mange af de, der gennem år og dag har benyttet hallen, vil besøge fødselaren på den store dag.

Vel mødt halbestyrelsen.

Fra rejsegildet. (Lokal historisk arkiv)
Sidst opdateret: 31-10-2018
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect