- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Rækker Mølle Hallen
 
torsdag den 11. juni kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Brian Nielsen og Bente Tang.

Michael Emborg ønsker at udtræde af bestyrelsen, så der skal vælges en for 1 år

5. Gennemgang af reviderede vedtægter og oplæg til ændringer.

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet skal være undertegnede i hænde senest 8 dage før mødet.

På bestyrelsens vegne.

Bente Tang
Hanninggårdvej 1
6900 Skjern

Mail. hanninggaard@hanninggaard.dk

Sidst opdateret: 30-05-2020
Kalender
03-10-2020 10:00
Jagt
-----------------------------------

05-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

12-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

19-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

25-10-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-10-2020 18:30
Pigeaften
Opslagstavlen
Design: MediaConnect