- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

EN HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN

Vores land er ramt af konsekvenserne af Corona-virussen. Det gælder også de kirkelige aktiviteter i Rækker Mølle Pastorat.
Regeringens seneste udmelding er at frem til og med den 10. maj er alle gudstjenester og øvrige aktiviteter i kirken aflyst.
Nødvendige og uopsættelige kirkelige handlinger afholdes under hensyntagen til de af myndighederne forskrevne forholdsregler. Det vil blandt andet sige med begrænset deltagerantal.
Pastoratets kirker vil desuden være aflåste i henhold til de af myndighederne udsendte forholdsregler, det vil sige også i dagtimerne. Man kan dog stadig færdes på kirkegården.

Pastoratets præster står til rådighed for samtaler m.m. og kan træffes på telefon eller mail. Besvares opkald ikke, vil vi snarest muligt ringe tilbage.
Sognepræst Preben Skov Jensen: Telefon 51158027 / 97368027   Mail: prsj@km.dk 
Sognepræst Ruben Elkjær Kristensen: Telefon 21312696   Mail: rek@km.dk
Er der behov for personligt fremmøde, skal det så vidt muligt aftales på forhånd.

---------

”Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe.” Esajas’ bog 26,4.

Der er meget der ikke er evigt. I de sidste uger har vi gjort rig erfaring af det. Måske havde vi glemt det, men Coronavirussen har mindet os om, hvor hurtigt alting kan bringes til at vakle. Verdens økonomier, befolkningers sundhed og regeringers muligheder for at gennemføre langsigtede planer. Også familiebånd og venskaber er berørt. Bevidstheden om vi menneskers dødelighed er blevet forstærket. Vi selv og alt hvad vi omgiver os med og har bygget op er skrøbeligt.

Alt dette minder os om, at vi har brug for noget holdbart og stærkt uden for os selv. - Vi har brug for Gud. I alt det vi netop nu står i, kalder han på os: Vend jer til mig. - For han er en evig klippe. Derfor opfordrer Bibelen os til at stole på ham. For det han lover holder han. Hvad lover han os da? Han lover os syndernes forladelse ved Jesus Kristus og evigt liv i troen på ham.

Han er ikke undergivet de omskiftelige forhold som vi er. Tvært i mod er det ham, som styrer og råder i det alt sammen. Derfor kan han holde sine løfter. I Jesus kom han til os og besejrede synden, døden og Djævelen i vores sted. Ved at stole på ham får, vi del i alt dette. Det kan hverken sygdom, død eller noget andet tage fra os. Derfor: Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe

--------

  For tiden kan vi ikke mødes til gudstjeneste, men på Youtube vil jeg så vidt muligt uploade en prædiken over søndagens tekst. Søgeordet er: Rækker Mølle prædikener. 

Til sidst vil jeg atter minde om, at der bag i Den danske Salmebog s. 881 er en ”Bønnebog” med bønner. Her er der bønner til brug i forskellige situationer i livet og man kan få lov at lægge sine tanker ind i ordene i disse bønner.- Fra side 912 er der daglige morgen og aftenbønner. På side 951 er der et afsnit med ”Bibelord til opmuntring og trøst.”  - Hermed også en opfordring til at gøre brug disse afsnit af vores Salmebog, samt Guds eget ord Bibelen.

Med ønsket om Guds fred.
Sognepræst Preben Skov Jensen
Tlf. 51158027/97368027
Mail: prsj@km.dk

Sidst opdateret: 15-04-2020
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect