- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Traditionen tro blev der afholdt julekoncert i Firkløveret. De to organister, Anette Kjærgaard og Asbjørn Hansen stod for arrangementet og gjorde brug af deres respektive kor. Anette Kjærgaard leder Kirkekoret og Asbjørn Hansen Ansgarkoret fra Ikast.

To kor i den lille ydmyge middelalderkirke - det erindrer jeg ikke er overgået Sædding kirke. Men nu skete det, og det påtrængende spørgsmål var – er der plads? Det var der præcis. I omegnen af tres ville ikke gå glip af sognets tilbud om at berede sig til jul - så i betragtning af det begrænsede antal kirkebænke, som også skulle give sæder til to kor - blev kirken fuld.

Klokken 19.30 var alle pladser besatte, og Anette Kjærgaard gik til mikrofonen og bød velkommen.
Hun pegede på, at aftenens mål var, at tilhørerne gennem poetiske ord og lyse toner måtte gribes af det ubegribelige - julens mysterium: At Gud blev menneske.
Anette greb om mysteriet med Brorsonske spørgsmål, som de møder os i salmen: Mit hjerte altid vanker. Kan vi begribe, at Gud blev menneske og fornedrede sig og blev et menneskebarn, der skulle ammes og lære at gå?
Svaret er, at det kan vi ikke! Inkarnationen kan ikke rummes i nogens forstand - den kan kun tros!
Anettes ønske for aftenen var derfor, at det under, der overgik Maria og skabte fryd i hende, måtte overgå aftenens tilhørerne.

En fryd for øret blev koncerten. Koncerten indledtes med en fællessalme, hvorefter Ansgarkoret havde en afdeling med 3 salmer. Herefter fulgte en afdeling, hvor begge kor sang sammen. Derved blev der flere sangere på hver af de fire stemmer, og det kunne tydeligt høres. Lydtrykket steg også betydeligt i det lille kirkerum og nåede tinderne i den smukke salme: ”Julenat”, der spontant affødte en applaus fra tilhørerne.

Efter afdelingen med de to kor fulgte en improvisation på orgel over salmen ”Mit hjerte altid vanker”. Asbjørn Hansen afsøgte inkarnationens mysterium ved hjælp af et moderne tonesprog. Improvisationen sluttede i det genkendelige. Efter Asbjørns flotte improvisation fulgte en fællessalme, og derefter sang Kirkekoret. Den fine og stilfærdige julesalme ”Himlen i min favn”, af Carola Häggkvist blev fint akkompagneret af Asbjørn på klaver. Til slut havde begge kor en afdeling, der efterfulgtes af en læsning og en bøn ved sognepræst Flemming Møller. Koncerten blev rundet af med en fællessalme – ”Tak og ære være Gud”. Tilhørerne stod op under denne salme.
Anette Kjærgaard sluttede koncerten med en tak til de fremmødte og mindede om at menighedsrådet havde sørget for at deltagerne kunne få en kop kirkekaffe på vej ud af kirken.

En fin julekoncert, som helt levede op til formålet: At vi skulle fryde os sammen, over Guds indgriben med frelse julenat.
JH

Sidst opdateret: 12-12-2017
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect