- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Afsked med skattet sognepræst i Rækker Mølle Pastorat

Søndag den 2. september inviterede menighedsrådet til afskedsgudstjeneste med sognepræst Flemming Harpøth Møller.

Flemming Harpøth Møller blev ansat med 40% i Rækker Mølle Pastorat og 60% i Videbæk i oktober 2009. Hans primære opgave har været at bistå med gudstjenestehjælp, så der efter sognesammenlægningen ikke skulle blive for mange messefald i de fire kirker. Udover gudstjenestehjælp skulle Flemming Harpøth Mølle også tage sig at minikonfirmandundervisning og familiegudstjenester.

Da stillingen som sognepræst i Videbæk blev ledig efter pastor Esmarch indstillede et enigt menighedsråd Flemming H. Møller som hans efterfølger. Det betyder at Flemming H. Møllers forpligtelser i Rækker Mølle pastorat bortfalder. I den kommende tid skal menighedsrådene i Rækker Mølle og Videbæk til at finde en efterfølger i den stilling Flemming forlader. Stillingen bliver sandsynligvis opslået uændret.

Solen skinnede fra septembers blå himmel, da mange fra de fire sogne fandt vej til Hanning Kirke for at deltage i afskedsgudstjenesten. Alle pladser i kirken var besat og Flemming H. Møller ledede menigheden gennem gudstjenesten og prædikede over søndagens evangelium om Jesu helbredelse af den lamme ved Bethesda dam. Under meddelelser annoncerede han, at menighedsrådet indbød til afskedsreception i minihallen.

Omkring 80 fra menighederne tog imod indbydelsen til afskedsreception i minihallen, hvor menighedsrådet var vært ved en let frokost. Menighedsrådsformand, Søren Søe bød velkommen og meddelte, at der under kaffen var mulighed for at bringe en hilsen.

Søren Søe indledte selv talerrækken og bragte en varm hilsen fra menighedsrådet, og takkede for det gode samarbejde. Han bragte også en hilsen fra spejderne, som havde været glade for kreative og spændende familiegudstjenester.

Kirkesanger, Peder Bork Sørensen overbragte en hilsen fra personalet, der rummede en stor tak for et godt og fornøjeligt samarbejde.

Gert Thorø overbragte en kuvert med penge fra en indsamling, og udtrykte en tak for, ”at sognepræsten vil os det allerbedste”.

Organist, Anette Kjærgaard bragte en stor tak for samarbejdet omkring minikonfirmanderne.

Pastor emeritus, Jens Kristian Holmgaard udtrykte en stor tak for samarbejdet fra 2009 til 2014.

Flemming Harpøth Møller fik herefter ordet og fortalte, at han havde været meget glad for at være præst i Rækker Mølle pastorat; men at han nu også glædede sig til at kunne lægge alle sine kræfter i ét sogn. Han takkede for det givende samarbejde med de forskellige medarbejdere ved de fire kirker.

Sognepræst, Preben Skov Jensen afsluttede talerrækken og lod sin tak følge af et vers fra Paulus’ brev til Filemon kap 1 vers 6.

Det skinnede tydeligt igennem i de mange gode ord til sognepræst Flemming Harpøth Møller, at menighederne har været meget glade for hans tjeneste og forkyndelse.
Menighederne ønsker tillykke og Guds velsignelse med embedet i Videbæk.

JH
> Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse.

Sidst opdateret: 03-09-2018
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect