- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Påsketoner i Hanning Kirke søndag den 2. april

Det er efterhånden blevet en god og kærkommen tradition, at de to dygtige organister i Rækker Mølle pastorat, Anette Kjærgaard og Asbjørn Hansen byder ind med et musikalsk oplæg til at komme i mål med den største højtid i kirkeåret – PÅSKEN. Og et oplæg behøves, hvis bolden skal nå i mål!!!! – Stort er det! Den kirkelige tradition ved om dette, da man indførte Fasten før Påsken og Advent før Jul. Højtid bliver det kun gennem meditation og forberedelse!

Musikken er givet den force at kunne skabe en bro til menneskehjerter og røre det dybeste i menneskesjælen – så, vil man nå igennem til hjerterne med påskens mægtige og aldrig før hørte evangelium, må der ord og toner til. Dette fik en fyldt Hanning Kirke til fulde, i et sandt overflødighedshorn af påsketoner den 2. april.

Til traditionen hører at Kirkekoret medvirker, og det er også før set, at der er inviteret et gæstekor. I år var det Solgårdens ”Lillekor”, der medvirkede. Koret talte blandt andet et par elever med lokalt tilhør. Koret blevet ledet af Emilie Slot Pedersen.

Kl. 19.30 kaldte kirkens gamle klokke til andagt og bøn med 9 bedeslag. Efterfølgende bød Anette Kjærgaard de mange kirkegængere velkommen med ønsket om, at aftenens program netop måtte medvirke til at påskens glade budskab fandt vej ind i tilhørernes hjerte.

Aftenens program var tilrettelagt efter to Bibelske påskefortællinger. Der blev læst om Herrens lidende tjener fra Es. 53 og om Påskemorgen efter Matt. 28. Sognepræst Flemming Harpøth Møller stod for begge læsninger.
Det er før set, at en fejllæsning kan giv en ny vinkel på en gammel tekst – eller ligefrem en prædiken over en gammel tekst. Måske blev det tilfældet, da Flemming Møller læste Matt. 28. Han læste, at ”Jesus gik i vejen for” og rettede det hurtigt til det skrevne: ”Jesus gik i forvejen”. Måske fik vi en lille påskeprædiken i fejllæsningen? Thi sandt er det, at Jesus gik i vejen for ”Døden” – og sejrede!!!!!

Kirkekoret indledte med at synge ”Nu blomstertiden kommer” efter et arrangement af Margrethe T. Østergaard. Det er en kendt sag at øjet ofte indtager førstepladsen i forhold til øret – veldokumenteret i sætningen: ”Jeg vil se, før jeg tror”.
Mit øje bemærkede da også straks, at da Kirkekoret trådte op på podiet, havde det indført en ny ”dress-code”. Ikke så ringe endda - hvem designeren end er? Sort mod et stænk af blåt!
Min tanke faldt straks på påskesalmen: Herren af søvne opvågned (DDS 223), hvor det lyder:
Det er hvert dødeligt menneskes fryd,
det er på jorden en himmelsk lyd:
Kristus opstod fra de døde!

”Himmels lyd” – ja, det leverede Kirkekoret! Så det er helt fint med mig og på sin plads med en ny ”dress-code”! Koret levede fuldt og helt op til den nye ”style” og beviste det, da de sluttede af med det mægtige ”Halleluja” i ”Jesus Krist stod op af døde”.

”Lillekoret” fra Solgården leverede et fint indslag med det stænk af forår, tidehverv og glædens sejr over vinterens mørke og kulde, som påsken bebuder, og som vi alle trænger til. Uniformitet i det ydre hører ikke ungdommens tid til – og dog – jeg blev overbevist ved glædens uniformitet kendt på glædens smil fra ”Lillekoret”. At se glæden, over det største, finde udtryk i en ny generation er altid stort for min slags af gamle mænd! Den er mig et håb for en verden, det er svær at finde håb i!

Til bøn og lovsang kaldte klokken og en dejlig aftenbøn fik deltagerne at gå hjem med - og dertil et oplæg til at nå i mål med påskeglæden.

Tak for en dejlig oplevelse med ”Påsketoner 2017”. ”Mere end Godkendt” er mit skudsmål, hvis det ellers har noget at betyde, og det har det vel, når man har deltaget i mange år!
Tak for påsketoner og -ord, der rørte mit hjerte!

Efter det velbesøgte arrangement bød Menighedsrådet på kaffe og dejlige chokolade-påskeæg.
JKH

Sidst opdateret: 03-04-2017
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect