- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

KIRKELIGE KONSEKVENSER AF CORONAVIRUSSEN

Vores land er ramt af konsekvenserne af Corona-virussen. Det gælder også de kirkelige aktiviteter i Rækker Mølle Pastorat.

Fra dags dato og frem til og med den 29. marts er alle gudstjenester og øvrige aktiviteter i kirken aflyst. Det gælder også Påsketoner søndag d. 29. marts i Finderup kirke.
Nødvendige og uopsættelige kirkelige handlinger afholdes under hensyntagen til de af myndighederne forskrevne forholdsregler. Det vil blandt andet sige med begrænset deltagerantal.
Pastoratets kirker vil desuden være aflåste i henhold til de af myndighederne udsendte forholdsregler, det vil sige også i dagtimerne. Man kan dog stadig færdes på kirkegården.

Pastoratets præster står til rådighed for samtaler m.m. og kan træffes på telefon eller mail. Besvares opkald ikke, vil vi snarest muligt ringe tilbage.

Sognepræst Preben Skov Jensen: Telefon 51158027 / 97368027   Mail: prsj@km.dk 
Sognepræst Ruben Elkjær Kristensen: Telefon 21312696   Mail: rek@km.dk

Er der behov for personligt fremmøde skal det så vidt muligt aftales på forhånd.


EN HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN

”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.”  Hebræerbrevet kap. 13, v. 8.

På få dage er meget forandret. Her hos os og overalt på kloden. En verdensomspændende virus er årsagen. Spørgsmålene kan være mange: Hvordan skal det gå og vil verden blive den samme igen? – Der er endnu ingen sikre svar. – Men ikke alt er forandret. Jesus er den samme. I Bibelen læser vi om at han lyttede til menneskers bøn om hjælp. Vi læser at han tog imod de hjælpeløse og tilgav syndere.

Sådan er Jesus stadig. Han lytter til vor bøn om hjælp. Han tager i mod os i vor hjælpeløshed og han tilgiver syndere.

En virus kan gøre mange ting usikre for os. Men ikke Jesus. Vel er han ikke en vaccine mod Coronavirus, men trøst, hjælp og håb vil han stadig give til alle der kommer til ham. Midt i livet, hvor alt pludseligt er så skrøbeligt, vil han minde os om at vi har brug for ham og kalde på os: Kom til mig for jeg er den samme. - Han vil række os håb, tilgivelse, evigt liv og fællesskab med Gud. Sådan læser vi om Jesus i evangelierne. Og Jesus er den samme i dag. – Lad os derfor vende os til ham med tak for at han er den samme og bede ham om hjælp, råd og tilgivelse også i dag. For det er ikke forgæves. Må Gud velsigne os til det.
---------
For tiden kan vi ikke mødes til gudstjeneste, men på Youtube vil jeg så vidt muligt uploade en prædiken over søndagens tekst. Søgeordet er: Rækker Mølle prædikener. Til sidst vil jeg minde om, at der bag i Den danske Salmebog s. 881 er en ”Bønnebog” med bønner. Her er der bønner til brug i forskellige situationer i livet og man kan få lov at lægge sine tanker ind i ordene i disse bønner.- Fra side 912 er der daglige morgen og aftenbønner. På side 951 er der et afsnit med ”Bibelord til opmuntring og trøst.”  - Hermed også en opfordring til at gøre brug disse afsnit af vores Salmebog, samt Guds eget ord Bibelen.

Med ønsket om Guds fred.
Sognepræst Preben Skov Jensen
Tlf. 51158027/97368027
Mail: prsj@km.dk


 

 
   LYT TIL EN PRÆDIKEN
 


 

Sidst opdateret: 10-04-2020
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect