- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Grundlovsfest på Rækker Møllegaarden
”Kamp må der til, skal livet gro! "

Traditionen tro indbød Rækker Møllegaarden og Indre Mission i Sædding til grundlovsmøde på Møllegaarden den 5. juni. Helt sommer var det nu ikke, men på den dejlige plet ved Alkjærsigs minde var der læ at finde for de ca. 60 fremmødte, der kunne nyde udsigten til den lille sø og rododendronen i fuldt flor.

Mads Vendelbo fra Møllegaarden bød de fremmødte velkommen og rettede en tak til Anette Kjærgaard og Kirkekoret og til dagens grundlovstaler Bent Dyrvig, Finderup.
Efter fællessangen, ”Se det summer af sol over engen” sang Kirkekoret to sange – ”Vort modersmål, og Lovsynger Herre”. Derefter blev kaffen serveret og snakken gik livligt.

Efter sangen, ”Jeg elsker de grønne lunde” holdt Bent Dyrvig grundlovstalen. Han takkede for velkomsten og nævnte, at han altid holdt fri fra arbejdet den 5. juni for at fejre og festligholde grundloven.
Han tog udgangspunkt i den første lov, der har været med til at danne det danske folk – ”Jyske lov” fra 1241, givet af kong Valdemar. Fortalen til loven indledes med de berømte ord, ”Med lov skal land bygges”. Fra fortalen hæftede han sig især ved lovens intentioner. Loven skal være tålelig, ærlig og pege på sandheden. Den skal være efter alles tarv og ikke mindst skal den være ”tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger”. Ikke mindst omkring det sidste spørgsmål kom Bent Dyrvigs grundlovstale til at handle.

Omkring grundloven af 1849 pegede han på, at den til en begyndelse faktisk ikke var særlig demokratisk i folkelig forstand - idet kun ca. 15% af befolkningen kunne deltage i den demokratiske proces. ”Fruentimmerne” havde f.eks. ikke stemmeret og fik det først ved revisionen i 1915. Bent mente nu nok, at de på mange måder var kommet godt efter det sidenhen.

Omkring tiden, mente Bent nok, at den tog alt for meget for givet, og fokuserede mere på retten end på pligten og også pligten til at tage del i den kamp, der hele tiden må kæmpes for at demokratiet kan bestå og fremmes. Omkring loven og dens tydelighed, så alle kan forstå den og følge den, pegede Bent på den ”DJØF-isering”, der er sket omkring nutidig lovgivning. Han bragte eksempler fra hverdagen som landmand. Når en dags arbejde var afsluttet kunne han være meget i tvivl om, hvor mange lovbrud han egentlig havde begået? Han efterspurgte mere sund fornuft, livsvisdom, erfaring og forbindelse til dagligdagen hos lovgiverne.

Til slut pegede Bent på, at vi har det godt under grundloven, så det er vigtigt at holde fast ved de værdier, den bygger på og værner om. Til dem hører det personlige ansvar overfor næsten og samfundet.
Efter talen sluttede Kirkekoret grundlovsfesten af med to sange, ”Danmarkskanon og Den lyse nat”.
JKH

Sidst opdateret: 06-06-2013
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect