- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Grundlovsmøde på Rækker Møllegaarden

Traditionen tro indbød Rækker Møllegaarden til grundlovsmøde. Som medarrangør stod Borgerforeningen og Indre Mission i Sædding. Arrangørerne var i sidste øjeblik blevet nervøse i forhold til den lokale vejrudsigt, så man havde valgt at flytte grundlovsmødet ind i Søren Kierkegaard-mindestuen. Da deltagerantallet rundede de 70 inklusiv kor og elever fra Sædding Efterskole, var stuens sparsomme kvadratmeter udnyttet mere end fuldt ud.

Gert Thorø bød velkommen til dagens grundlovstaler, Esben Lunde Larsen. Sædding Efterskoles kor under ledelse af Johannes Xie indledte arrangementet med et par rytmiske engelsksprogede sange, og koret modtog velfortjente klapsalver fra de fremmødte. Efter korindslaget blev kaffen serveret og snakken gik livligt blandt grundlovsmødedeltagerne. Ved et grundlovsmøde skal ”den danske sang” naturligvis lyde, og mindestuen genlød af ”Nu lyser løv i lunde” og ”Du kom med alt det, der var dig”.

Esben Lunde Larsen (ELL) holdt en flot og tankevækkende grundlovstale med bid i. Han tog udgangspunkt i den nye danske film om Hvidstengruppen. ”Nogle må dø, for at andre kan leve” lyder det fra en af gruppens medlemmer. Som så mange biografgængere var ELL blevet berørt af den stærke historie og spurgte: Er vi i dag klar til at tage den kamp, som Hvidstengruppen tog og betalte en høj pris for at vinde? Der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet, og qua den høje pris – livet - som mange betalte, var der tale om en kamp for stærke værdier. ELL pegede på, at tiderne gennem en generations hårde slid naturligvis har forandret sig til det bedre; men i det bedre er der måske begravet et dilemma? ”Vi lever trygt, godt og omkostningsfrit, og det har måske ført til, at kedsomhed, selvfølgelighed og ligegyldighed er kommet til at præge den generelle livsindstilling”. Som eksempel pegede ELL på uddannelsessystemet. I Danmark er det gratis og endda SU-støttet at få en uddannelse. Trods det, ser vi, at omkring 40% af de, der optages på læreruddannelsen, ikke gennemfører. De unge slæber ikke nok og er slet ikke så go’, som de går rundt og tror. Skyldes det mon, at der er for lidt at kæmpe for? spurgte ELL.

Esben Lunde Larsen pegede også på Grundlovens kernepunkter om frihed og selvstændighed. Grundloven skal sikre borgerne imod staten gennem religionsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. De kerneværdier sammen med det danske frisind, er truede. En trussel kommer fra den kant, ELL kaldte for ”totalitært magtmisbrug”. Som eksempel fremdrog han den just afsluttede sag imod de dømte i sagen om et planlagt terrorangreb mod JP. Der findes grupper i samfundet, som vil bekæmpe Grundlovens frihedsrettigheder, understregede ELL – så meget desto mere er der grund til at styrke bevidstheden om generationers grundlovskamp. Værdibevidsthed er det bedste værn mod forfaldet, påpegede ELL.

Efter talen, der høstede stort bifald og fik mange gode ord med på vejen, takkede Gert Thorø ELL og Efterskolens kor. Med tanke på den sidste scene i filmen om Hvidstengruppen opfordrede han forsamlingen til at synge ”Altid frejdig”. Et fint grundlovsmøde, hvor talen holdt fokus på dagens tema: Grundloven og dens værdier. Taleren afstod fra fristelsen til at lade ordene blive et partipolitisk indlæg. Den fristelse var der til gengæld mange andre grundlovstalere, der faldt for; men grundlovsdag er ikke 1. maj og skal ikke være det.
JH

Sidst opdateret: 05-06-2012
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect