- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Det sker.

Foto: Jens Kristian Holmgaard

Årsmøde

Tirsdag den 14. maj 2019 indbød Lokalhistorisk arkiv til årsmøde på Rækker Møllegaarden kl. 19.30. I indbydelsen lød der en opfordring til at komme i god tid før mødet begyndelse, hvis man havde lyst til at studere nogle af de gamle arkivalier og se nogle af de mange billeder arkivet har. Erik Rasmussen havde begået en fin PowerPoint-præsentation af billederne.

Årsmødet blev afholdt i mindestuen for Søren Kierkegaard. 35 deltog i årsmødet - og i betragtning af, at støttekredsen tæller 76 medlemmer, må man sige, at deltagelsen var i top. I øvrigt, hvis der havde været flere deltagere kunne mødet ikke være afholdt i mindestuen – der ville ganske enkelt ikke være plads.

Ved årsmødet er det skik, at formanden og arkivlederen aflægger beretning ligesom regnskabet for arkivet og støtteforeningen fremlægges. Formand Jens Axel Damgaard bød deltagerne velkommen, hvorefter man sang ”Jeg elsker de grønne lunde”.

Formanden kunne berette at arkivet havde 76 medlemmer. Antallet af besøg på arkivet har været dalende, hvorfor man har nedsat åbningstiden til 2 tirsdage om måneden. Til gengæld har der været stor aktivitet på nettet og på facebook. Kasserer, Iver Christoffersen havde bedt sig fritaget for hvervet. Hans Dalgaard er blevet ny kasserer. Formanden sluttede med at rette en tak til alle og især en stor tak til Bodil og Erik Rasmussen.

Arkivleder Erik Rasmussen indledte sin beretning med at meddele: ”Det går ufatteligt godt!”
Arkivet tæller 4.684 arkivalier og 5.669 billeder + nogle småfilm. Mængden af udklip er stigende. Edit Larsen og Knud Jensen sørger for, at der sakses mange nye udklip. Arkivet har også deltaget i præsentationer af lokalhistorie udenfor lokalerne på skolen. Man har præsenteret materiale i pensionistboligerne, og også ophængt billeder på gangene. Erik bemærkede, at man havde glemt at holde fernisering; men det ville man eventuelt gøre når billederne skulle udskiftes med andre. Arkivet deltog også ved Hallens jubilæum. En klasse fra Rækker Mølle Skolen havde været på arkivbesøg. Erik Rasmussen kunne fortælle, at man havde 274 følgere på facebook.

Kasserer for arkivet, Knud Jensen aflagde regnskab og kunne meddele at kassebeholdningen var blevet forøget med 1000 kr. i årets løb, således at man havde et indestående på ca. 16.000 kr. Arkivets indtægt kommer fra et kommunalt tilskud på ca. 4000 kr.
Knud konstaterede med glimt i øjet, at udgifterne ikke har været store, og så kan det jo kun gå godt. Hans Dalgaard havde revideret regnskabet inden fremlæggelsen.

Kasserer for støtteforeningen, Hans Dalgaard præsenterede i fint regnskab med indtægter på 3350 kr. og udgifter på 1311 kr. Det resulterede i et indestående på 16.148 kr. Støttekredsens udgifter dækker hovedsagelig udgivelsen af det lille blad ”Arkivnyt” to gange om året. Et støttemedlem gav udtryk for, at han med stor glæde nærlæste bladet.

Møllegaarden sørgede for et godt kaffebord med pålægsboller og lagkage. Under kaffen blev gæstebogen sendt rundt.

Efter kaffen havde man inviteret Jens Kristian Holmgaard til at give en introduktion til filmen ”Spor efter Kierkegaardslægten i Sædding sogn”. Holmgaard fortalte kort historien om filmens tilblivelse. Næsten på dato var det 20 år siden, man optog filmen på 2 dage. Efter introduktionen blev filmen vist, og deltagerne, hvoraf en del ikke havde set filmen, viste deres begejstring med en klapsalve.

Et godt årsmøde blev det med fin deltagelse blev det.

Tekst: Jens Kristian Holmgaard

Så fik vi afholdt Årsmødet for 2015

Det blev en rigtig hyggelig aften. Der var mødt 25 op, og det er vi rigtig godt tilfredse med.
 Aftenen startede med beretning af Formand og arkivleder, dernæst regnskabet fra arkivet og arkivets støtteforening.
 Så var der kaffe og brød, hvorefter Pastor Emeritus Jens Kristian Holmgaard fortalte om sin tid/fritid som sognepræst, og om tilblivelse af Bogen "Slægters gang i Sædding sogn" sammen med Maren og Anders Stengaard.
 Hvorefter han gik i gang med bogen "Slægters spor i Bølling sogn" sammen med Per Vig og Erik Willumsen.
 Pastor Særkjær havde samlet en del konfirmationsbilleder, Hvilket fik Jens Kristian og Per Vig til at begå endnu en bog "Ud går du nu på livets Vej" Med konfirmations billeder fra 1920 - 2003 og meget andet fra de år.
 Endelig fortalte Jens Kristan også om Møllebogen "Først til Mølle" som var et bestillingsarbejde fra Bryggeriet meningen var at bogen skulle uddeles til alle aktionærerne, men det blev jo så ikke til noget den blev skrevet i samarbejde med Anders Steengaard, Per Vig, Erik Villumsen og Erik Fogh Rasmussen. Den er der stadig en del af, og kan købes på Arkivet eller i Møllegården
 En film blev det jo også til "Kirkegårds rejse til Sædding" med tale af Anders Stengaard.
 Tak til Jens Kristian og alle de fremmødte for en vellykket aften.

Årsmøde 2010.

Tirsdag den 4. maj fik vi afviklet vores årsmøde.som vi jo kombinerede med befrielsen for 65 år siden, med lys i vinduerne, og meget passende startede vi aftenen med at synge "En lærke letted"

Efter de normale formaliteter med Formandens beretning, Arkivlederens beretning og regnskaberne, var der så kaffebord. En af gæsterne en gl. Hanningdreng Kristian Rindom fra Holstebro, bad om lov til at fortælle lidt om Hanning under besættelsen, og det blev en virkelig spændende fortælling. Herefter så vi et film fra Mølledammens oprensning, og Hans Dalgaard fortalte om baggrunden og udførelsen af dette, derefter en film fra indvielsen af Rækker møllegården, Hvor også Hans Dalgaard fortalte lidt.

Der var selvfølgelig også en del hyggesnak fra de 28 fremmødte gæster over alle de gamle billeder og arkivalier der var lagt frem.

Årsmøde 2009
Lokalhistorisk arkiv og støtteforening
For
Hanning, Finderup, Bølling og Sædding.


Blev afholdt tirsdag den 5. maj, i Tingagers samlingssal. Hvor der var mødt 20 op til en hyggelig aften.
Formanden Jens Axel Damgaard fortalte, at interessen i lokalområdet for at besøge os nok ikke var så stor, men at folk var flittige til at indlevere arkivalier. Han fortalte desuden, at der var stor interesse for vores hjemmeside, som er meget godt besøgt, og at der jo kommer henvendelser til os fra hele landet.
Efter beretningen fortalte han, at Kirsten og Hans Pedersen fra Finderup, desværre må stoppe arkivarbejdet på grund af svigtende helbred. Det bliver jo et stort savn for arkivet. Anna Kirkegaard stopper også på grund af alderdom så vi må til at finde nogle afløsere, helst fra Finderup området.
Herefter fortalte arkivleder Erik Fogh Rasmussen om Arkivets tilstand.
Beholdningen af arkivalier siden årsmødet i 2008 er steget fra 3004 – 3546 stk. Arkivalier, en fremgang på 542 stk.
Kristine Stensig og Knud Jensen har igen i år afleveret en Mappe med Avisudklip for året 2008.
Jens Axel Damgaard og Knud Jensen er i færd med at lave en opdatering af Hanning bogen, hvilket kan ses på hjemmesiden.
Og at Erik fogh Rasmussen er ved at lave en afskrift af gamle skifteprotokoller med alle personer fra vores sogne, kan også ses på hjemmesiden 1868 – 1900 er færdige.
Desuden er arkivet nu kommet på nettet, så vi kan servicere vores besøgende lidt bedre, når der altså kommer nogle.
Herefter fremlagde Edith Larsen regnskaberne for arkivet, og der var ingen røde tal på bundlinjen.
Derefter var det Søren Vilsens tur til at frmlægge regnskabet for Støtteforeningen, og der var ligeledes et pænt overskud.
Efter kaffen, blev der vist film fra Høsten på Løvstrupgård op gennem tiderne og derefter film fra Høsten i Rækker Mølle området i 1989.
Det blev en rigtig hyggelig aften.

Klik på billederne herunder og se dem i stort format

ÅBENT HUS

Den 22. november holdt Lokalhistorisk arkiv åbent hus. ca 35 benyttede sig af det, og kikkede ind til os. Der blev studeret, hygget og snakket, så det blev en dejlig eftermiddag på arkivet.

Klok på billederne herunder og se dem i stort format.

ÅRSMØDE 2008

Efter lokalarkivets årsmøde og Strøtteforeningens generalforsamling, var der kaffe og rabarberkage, og den blev der da godt nok gået til, mens der også blev hyggesnakket en del. Efter Kaffen fortalte arkivleder Erik Fogh Rasmussen nogle af de små sjove historier man kan finde i arkivet. et par stykker af dem kan læses under billederne, som alle er KLIKBARE

Dengang der var sne og Videbæk — Skjern toget var lige så upålidelig som Arriva.

Den længstvarende tog forsinkelse i banens historie indtraf i 1938, hvor det i dagene op til jul væltede ned med sne, så damptog måtte erstatte de noget svagere motortoge.

Lokomotivfører Knudsen i Skjern har fortalt: Jeg var dengang fyrbøder, og da vi mødte den 23. december om morgenen, var det første vi fik at vide, at aftentoget fra Videbæk sad fast i sneen ved Herborg.

Knudsen blev sammen med lokomotivfører Ude Sørensen sendt af sted med en sneplov for at komme toget til hjælp, hvilket skete uden de store vanskeligheder, toget der var løbet tør for vand, og havde tabt pusten, blev trukket til Skjern.

Da middagstoget skulle af sted senere samme dag med post og passagerer, var man jo godt klar over der kunne blive problemer på strækningen, så der blev sendt 7 snekastere med toget.

Viadukten ved Kongsholm var helt sneet til, så der blev sat fuld kraft på maskinen, og man kom også helskindet ud på den anden side. Toplanternen var røget af maskinen, og man fandt den først igen hen på foråret da sneen var smeltet.

Toget fortsatte mod Videbæk og der blev flere gange brug for snekasterne, det tog sin tid hver gang, og passagererne begyndte at blive godt utålmodige. En efter en rømmede de toget og fortsatte til fods. Til sidst var der kun to passagerer tilbage, som begge skulle til Videbæk for at fejre julen, og den ene var netop blevet udskrevet fra Tarm sygehus, efter et langt sygeleje så han kunne ikke gå nogen steder.

Der var derfor ikke andet at gøre end at fortsætte, men på bakken ved Herborg gik det helt galt, her var snedriverne for store, og det var næsten blevet mørkt, efter at have bøvlet et stykke tid for at komme frem, ja så var det sneet til bagved os, så vi kunne heller ikke komme tilbage og samtidig var førerhuset blæst helt fuld af sne.

Vor syge Passager havde det nu rigtig skidt, og klagede over en stærk tørst, og det eneste drikkelig vi kunne skaffe var sne, det var der jo så også rigeligt af, så vi fik smeltet et par skovlfulde til ham, det hjalp da også lidt på ham. men vi blev enige om, at Ude Sørensen skulle prøve at få fat i en kane, og på den måde få dem til Videbæk.

I Herborg fik han overtalt en mand til at spænde for kanen, og de to passagerer blev nu pakket godt ind, og de kom nu de sidste kilometer til Videbæk. Det var nu ved at være hen på aftenen. Kedlen var ved at koge tør, så man måtte sætte dampen ned. De 7 snekastere blev enige om, at de ikke kunne udrette mere, så de forlod toget og gik tilbage mod Skjern. Lidt efter kom Ude Sørensen tilbage fra Videbæk med 40 stykker smørrebrød, som han havde købt, for han vidste jo ikke snekasterne var gået tilbage til Skjern. så i løbet af natten blev de to Fyrbøder og lokomotivføreren meget mætte.

Men vi var blevet meget våde, og da det frøs omkring en snes grader var kulden forfærdelig, Klokken var nu over midnat, og det eneste vi kunne gøre var at prøve at få en smule søvn, så vi passede fyret på skift, så den smule vand der var tilbage ikke skulle fryse.

Knudsen fortæller, at han nok var faldet i søvn, men vågnede op med et sæt ved en forfærdelig stank, der bredte sig i vognen. Først troede jeg at toget var ved at brænde, men det var min makker Ude Sørensen der var ved at tø sine stivfrosne støvler op. De våde støvler var i nattens løb blevet helt stive af frost, og han kunne umuligt få dem på igen, Derfor stoppede han brændende papirstumper ned i støvlerne for at gøre dem mere medgørlige. Det lugtede bestemt ikke godt, og var heller ikke noget der bragte os i julestemning, selv om Sneen lå tykt over hele landskabet.

Det indesneede tog fik først hjælp juleaftensdag over middag, og inden toget var gravet fri, var det mørkt igen. Man nåede tilbage til Skjern efter 26 timer, men både passagerer og post nåede tidsnok frem til at juleaften kunne fejres.

Fra Jernbanehistorisk Årbog 2005

Jens Korsholm Bendtsen på Sæddinghedevej 3. altså ikke den Jens Korsholm der bor der i dag, men hans bedstefar var i vinteren 1911 — 12 på Ollerup Højskole. Her skrev han en stil om cyklens anvendelse.

For ti — tolv år siden var cyklen ikke ret almindelig ovre i Vestjylland, og det var den vel ingen steder her i landet. Cyklen er en rar maskine at være i besiddelse af, og i vore dage synes den jo næsten uundværlig for enhver tjenestekarl og pige, men jeg tror også godt man kan sige, at den bliver misbrugt i vore dage, der er vist ikke så ganske få unge mennesker, som cykler med lidenskab, og bruges cyklen på den måde, gør den selvfølgelig skade. Der siges også, der bliver mange unge mænd udygtige til krigstjeneste på grund af overanstrengelser på cyklen, som har medført blodknuder på benene, og måske ryggen er bleven lidt krum af at sidde og holde på disse grimme nedadbøjede styr, som var meget moderne en tid. Trods det at cyklen kan gøre meget skade, kan den også undertiden være til stor nytte, f. eks. på landet, når det træffer ind, der skal sendes bud efter læge eller dyrlæge og der ingen telefon er i nærheden, så er det jo ganske praktisk at have en cykel. Mange steder har arbejdere stor nytte af cyklen f. eks. hvem der har langt til arbejdspladsen, så er det jo langt behageligere at sætte sig på en cykel end at gå vejen ind på sine ben. I hæren bruges cyklen jo også en del nu til ordonancerne ved fodfolket,, og har vel også vist sig at være praktisk der, så man kan jo godt sige, at cyklen er en god befordringsmiddel, når den bruges med måde.

Åbent hus.

Lørdag den 17 november havde vi åbent hus, i forbindelse med Tingagers Novembermarked. Der kom mange besøgende forbi, både unge og ældre. mange studerede vores protokoller, så gamle film fra Fastermejeris indvielse, Løvstrupgård og elitegymnaster. Der blev også hyggesnakket og spist pebbernødder. Ca 30 besøgende var de, og det er jo meget flot over 2 timer. Klik på billederne for at se dem i stort format.

 

Årsmøde og generalforsamling 2007

Tirsdag den 15. maj holdt lokalarkivet og støtteforeningen årsmøde og generalforsamling.

Først mindedes vi Mads Andersen, som døde sidste år, han havde været med i lokalarkivet helt fra starten, til han trak sig tilbage for nogle år siden, men lavede stadig en del for arkivet sammen med hustruen Ella.

Herefter aflagde formanden beretning,  og kom med en stor tak til arkivarbejderne. Herefter fortalte arkivlederen om arkivets tilstand, bla.a. fortalte han, at der var indkommet 221 nye arkivalier siden sidste årsmøde, så der idag er 2545 emner i arkivet, samt en stor avisudklips samling, så der er nok at se på. Kassereren kunne fortælle om vores slunkne kasse. Heldigvis var det mere opløftende at høre kassereren for støtteforeningen, for der står 13.000 kr. på kontoen.

Efter kaffen fortalte Oskar Krogsgaard fra Aulum (Forfatteren til en jæger gik at jage) Om hvordan han var kommet igang med sine skriverier, og om sin bedstefar,Søren Clausager, som bogen jo handler om. Han fortalte meget levende,og underholdende, så de 33 der var mødt op fik sig en rigtig god aften.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Oscar Krogsgaard

Ny bog

Arkivet er igen kommet i besiddelse af en ny bog ”En jæger gik at jage” Søren Clausager in memoriam af Oskar Krogsgaard, som er et barnebarn til Søren Clausager.

Søren Clausager født 2. februar 1870 på gården Rahbek mellem Skjern og Stauning, og død i Sædding i 1947.

Ny bog

Billeder og tekst fra bogudgivelse er fra Skjern Dagblad

Jens Kr Holmgaard byder velkommen

Anders Stengaard, som har været med til at starte arkivet, og som har været en trofast medarbejsder lige siden, ønsker nu at trække sig tilbage fra arbejdet. Vi siger ham mange tak for det store arbejde han har gjort, og håber vi kan blive ved med at trække på hans store viden.

Stigning i lokalarkivet


AF CARSTEN PETERSEN
CAPE@BERGSKE.DK
Lokalarkivet for Hanning, Finderup, Bølling og Sædding har holdt årsmøde og generalforsamling

06. Maj 2006 08:00

HANNING: 28 medlemmer dukkede op til årsmøde i lokalarkivet for Hanning, Finderup, Bølling og Sædding. Et arrangement, der blev holdt på Tingager i Hanning, og som blev efterfulgt af generalforsamling i støtteforeningen.

Arkivleder Erik Fogh Rasmussen så tilbage på årets gang, og han kunne blandt andet konstatere en stigning i antal af emner i lokalarkivet. Nu er der 2324 mod 2123 ved sidste årsmøde. Der er kommet 76 billeder taget fra toppen af den nu nedlagte silo i Rækker Mølle i arkivets besiddelse, og de lægges nu ud på hjemmesiden lidt efter lidt.

Kommunesammenlægningen spøger også i de små foreninger rundt omkring, og lokalarkivet er ingen undtagelse. Således er der i 2005 holdt en del møder med andre lokalarkiver - dog uden at der kom et entydigt svar på arkivernes fremtid.

Edith Larsen fremlagde et regnskab, som viste, at der inklusive kommunalt tilskud er kommer 1500 kroner i kassen. Udgifterne har dog været på 2426,71 kroner, så der har været et lille underskud.

Støtteforeningen har nu 82 medlemmer, og her var der til gengæld et overskud på godt 2500 kroner, så foreningen nu har cirka 10.000 kroner i kassebeholdning. Erik Villumsen og Søren Wilsen var på valg, og de modtog begge genvalg.

Efter årsmødet og generalforsamlingen kom Mads Andersen med et spændende foredrag om udviklingen i Rækker Mølles erhvervsliv, foreningsliv, samt skolen og samfundet generelt.

Rund Fødselsdag


Sædding Forsamlingshus har rund fødselsdag den 23. marts 2006.
Lokalarkivet vil gerne sige tillykke med de 100 år.
Forsamlingshusets vedtægter blev vedtaget af aktionærerne den 2. maj 1906 i Sædding Skole.
Til bestyrelse valgtes: Jens Barde Kirkegaard, Søren Andersen, Søren Gammeljord, Christen Fyrstenborg og Peter Kjærgaard, Sidstnævnte Formand. Til revisor lærer Pedersen og Jens Bilberg.
Vi kan da lige fortælle at byggeriet med byggeplads og alt det løse beløb sig til 3350 kr
Opførelsen af huset blev overdraget H. P. Hansen i Sædding og Jørgen Pedersen Bølling.
Betaling for husets brug er intil 1. November 1907 fastsat således:
Gymnastikforeningen 25 kr. Møllen og Mejeriets generalforsamling 6 kr. hver gang, for møder i den store sal 2 kr og i den lille sal 1 kr.

Ny bog

"Syv Slægtsled" af Hjørdis Lembcke Søvsø.
Fra Hjørdis har vi modtaget bogen "Syv Slægtsled" som er en slægtsbog, Tilegnet Rigmor og Svend Andersens Børnebørn og Oldebørn.
Et lille uddrag fra Forord: I bogen følger vi syv slægtled midt i en lang række hændelser. I centrum af slægtshistorien og som stammen på slægtstræet er Rigmor og Svend. De blev gift i 1946. De udgør i bogen det fjerde og midterste slægtsled. Tilbage i slægtener deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre, beskrevet i en historisk og tidstypisk ramme. I bogenssidste del tegner Rigmor og Svends børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørnderes billede af vores samtid.

Bogen omtaler meget her fra vores sogne. Damgaard, Løvstrupgaard og Meldgaard i Finderup Bjergbo i Sædding og Lille Gadegaard i Sædding.
Nok er det en slægtsbog, men så sandelig også en bog af lokalhistorisk interesse.
Foruden sognene her omkring kommer vi næsten rundt i resten af kongeriget også.

Sidst opdateret: 15-05-2019
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect