- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Lokalhistorisk arkiv holdt den 28. maj årsmøde med generalforsamling i Kierkegaardmindstuen på Rækker Møllegaarden. 23 deltog og arrangementet indledtes med velkomst ved Jens Axel Damgaard. Efter en fællessang aflagde formanden beretning. Jens Axel kunne fortælle, at Lokalhistorisk arkiv har 100 medlemmer hvoraf 25 kommer fra steder udenfor lokalområdet.
Jens Axel glædede sig over, at arkivet i det forgangne år har modtaget mange arkivalier. På grund af salgsplanerne for Tingager har man set sig om efter nye lokaler. Man har bl.a. forhørt sig hos kommunen om muligheden for lokaler på Rækker Mølle Skolen. Pladsen på Tingager er trang og en mulighed for bedre at kunne præsentere arkivets materialer står højt på ønskesedlen. Det blev oplyst, at Ole Jakobsen lå i forhandlinger med kommunen om at købe Tingager. Hvis købet gennemføres kunne det være en mulighed at leje en af de store lejligheder til arkivet. Jens Aksel takkede de 10 frivillige, der på skift passer arkivet om tisdagen, og sluttede med en stor tak til arkivets leder Erik Fogh Rasmussen.
Efterfølgende fik han ordet og kunne fortælle at arkivet råder over 3985 arkivalier og er i gang med at digitalisere de ca. 4000 billeder arkivet har. Man havde nylig modtaget arkivalier fra Hanning Forsamlingshus og fra Kristine Stensigs dødsbo. Ligeledes arbejdes med digitalisering af skøder og servitutter og et register til brandprotokoller. Arkivet har besøg af mange udensogns gæster, der ønsker hjælp til at finde oplysninger om deres slægt. Arkivet har med succes deltaget med en stand på 4 loppemarkeder på Møllegaarden.

Edit Larsen og Ivar Kristoffersen fremlagde arkivregnskabet og støtteforeningsregnskabet. Begge regnskaber blev godkendt.

Efter kaffen fik Børge Østergaard Hansen, der formand for Skjern-Egvad Museumsforening, ordet. Han fortalte, at Museumsforeningen er det folkelige bagland for museet og har til opgave at styrke egnens lokalhistorie gennem mange forskellige tiltag og arrangementer. Museumsforeningen støtter også udgivelse af lokalhistoriske bøger. Foreningen har 400 medlemmer. Børge Østergaard Hansen opfordrede til at tegne et medlemskab, der koster 150 kr. pr. år. Et medlemskab giver mange fordele. Man kan bl.a. gratis besøge de mange aktivitetssteder Ringkøbing-Skjern Museum har.

Efter Børge Østergaard Hansens indlæg fik formidlingsinspektør Per Lunde Lauridsen ordet. Han indledte med at fortælle, at han bare måtte sige ”ja” til opfordringen om at tale ved Lokalhistorisk arkivs årsmøde. Han begrundede ”ja’et” med de mange gode og hyggelige stunder med forskellige projekter, han havde deltaget i Rækker Mølle.
Han tog udgangspunkt i den kortlægning af Landsbyernes kulturmiljø, han havde udarbejdet for år tilbage. Per Lunde Lauridsen viste eksempler på den klassificering af byggeskik og -stil, han har foretaget i Ringkøbing Skjern-området. En spændende tur gennem forskellige historiske perioders byggestil blev det. Per Lunde Lauridsen sluttede foredraget af med at pege på nyttige links til hjemmesider, der kan være til hjælp for lokalhistorikere, der søger oplysninger fra gamle kort og om stednavne. På adressen www.gst.dk kan man finde gamle matrikelkort og på adressen www.digdag.dk kan man finde oplysninger om stednavne.
En indholdsrig aften for de lokalhistorisk interesserede.
JH

Sidst opdateret: 29-05-2013
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect