- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Onsdag den 2. december 2015 inviterede Lokalarkivet til et foredragsmøde i Mindestuen på Møllegaarden. Trods en rasende håndboldfeber havde 22 fundet vej til Møllegaarden. Jens Axel Damgaard, der er formand for Lokalarkivet, bød de fremmødte og aftenens foredragsholder velkommen. Omkring sidstnævnte kunne Jens Axel oplyse, at den annoncerede foredragsholder, formidlingsinspektør Per Lunde Lauridsen havde meldt afbud pga. influenza. Han havde dog sørget for en kompetent afløser, idet museumsdirektør Kim Clausen, der er en stor kender af Rakkernes historie og levevis, med kort varsels var sprunget til.

Under overskriften ”På sporet af Rakkerne” delte Kim Klausen generøst ud af sin store viden om Rakkerne. Til indledning oplyste han, at foredraget ville vare 1 time og 20 minutter, men at han sagtens kunne dele det i 2, hvis deltagerne skulle have kaffe at styrke sig på. Det blev nu ikke nødvendigt. Kim Clausen fortalte så medrivende om Rakkerne, at deltagerne uden problemer klarede foredraget i en mundfuld.

Kim Klausen fortælle, at man mener at Rakker er lånt fra det plattyske og har betydningen: Radbrække. En betegnelse der givetvis har hold i at nogle rakkere ernærede ved at gå bødlen til hånde, når han skulle henrette forbrydere. Kim Clausen kunne fortælle at Rakkerne var kendte under mange andre navne – Kæltringe – Natmænd – Tatere – Jyske sigøjnere – Skærsliberfolk og Rejsende.

Kim Clausen fortalte også om de mange teorier der eksisterer om ”Hvor Rakkerne kom fra”. Den teori Kim Clausen mente var mest sandsynlig var at de var efterkommere af europæiske lejesoldater. Han omtalte også de andre teorier, at de var efterkommere af sigøjnere der var indvandret fra Indien i 1400-tallet. Andre teorier går på at de var efterkommere efter jødiske konvertitter eller efterkommere af spedalske fra Sct. Jørgensgårdene.

Spørgsmålet om ”hvem Rakkerne var” besvarede Kim Clausen bla. ved at fortælle om ”den rotvelske ordbog” der fortæller om det særlige/hemmelige sprog Rakkerne talte: rotvelsk. Han nævnte flere morsomme eksempler fra ordbogen. En degn hedder på rotvelsk ”en skraaler. Ordbogen, der kan findes på nettet http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433087350678;view=1up;seq=50 , vidner om at Rakkernes sprog har låneord fra europiske sprog. Kim Klausen kunne da også tilføje at Rakkerne kendes i mange europæiske lande. Til svaret på spørgsmålet ”hvem Rakkerne var”, føjede Kim Clausen også en omtale af Rakkernes særlige ritualer omkring fødsel og bryllup, ligesom den særlige beklædning med høj hat og tiggerpose blev omtalt. Fortællingen om Rakkerne blev suppleret med billeder af bl.a. Hans Smith.

I begyndelsen af 1800-tallet bliver Rakkerne et socialt problem, som myndighederne forsøger at løse med både gulerod og pisk. Til guleroden hører skolepligten og til pisken en kriminalisering med hårde straffe og en udlicitering af Rakkerbørnene. Nogle Rakkere vælger selv at fjerne problemet gennem udvandring.

Kim Clausen rundede foredraget af med at fortælle lidt om de lokale Rakkere, der har haft ophold i Dejbjerg sogn, og han omtalte naturligvis, Niels Kvembjerg og Mette Mus, der boede i Rakkerhuset i Bjørnemosen frem til 1932.

Efter foredraget serverede den allestedsnærværende Maria Tylvad kaffe og brød til deltagerne, der efterfølgende fik lejlighed til at komme med spørgsmål til Kim Clausen.

En fin aften og et godt initiativ fra Lokalarkivet, som tåler en gentagelse.
JH
Klik på et biillede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 03-12-2015
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect