- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Historie, formål.......

Rækker Mølle Borgerforening blev stiftet i 1921 i forbindelse med etableringen af gadebelysningen i byen. Foreningen er et vigtigt bindeled mellem borger og kommunalbestyrelse, samt til det øvrige foreningsliv i området. Foreningen tager initiativ til udarbejdelse af forskellige forslag til forbedringer og udvikling i området. Til stadighed holdes kommunalbestyrelsen ”til ilden” med mange forskellige ønsker for vort område. Det gælder bl.a. almindelig vedligeholdelse af veje og fortove, cykelsti, belysning, beplantning og rådighed over klargjorte byggegrunde.

Borgerforeningen arrangerer eller er medarrangør af en række forskellige aktiviteter. Her kan nævnes de årligt tilbagevendende arrangementer i forbindelse med Skt. Hans og tænding af juletræ.
Af andre opgaver i foreningen kan nævnes: Julepyntningen i december. Beplantning af kummer til forskønnelse af byen. Flagning i forbindelse med flagdage og andre forskellige lejligheder.

Foreningen har generalforsamling i februar måned.

Alle som er bosiddende, ejer fast ejendom eller på anden vis er tilknyttet Rækker Mølle eller nærmest omegn, kan blive medlem af foreningen.

Medlemskontingentet er 100 kr./år.

Nye ideer til gavn for området er altid velkomne.
 

Sidst opdateret: 20-11-2014
Kalender
07-10-2022 20:00
Damehåndbold
-----------------------------------

08-10-2022 10:00
Æblesalg Møllegården
-----------------------------------

08-10-2022 15:00
Herrehåndbold
-----------------------------------

09-10-2022 15:00
Håndbold 1. div.
-----------------------------------

12-10-2022 18:00
Stegt flæsk
-----------------------------------

28-10-2022 20:30
Herrehåndbold
Opslagstavlen
Design: MediaConnect