- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Årsmøde

Tirsdag den 14. maj 2019 indbød Lokalhistorisk arkiv til årsmøde på Rækker Møllegaarden kl. 19.30. I indbydelsen lød der en opfordring til at komme i god tid før mødet begyndelse, hvis man havde lyst til at studere nogle af de gamle arkivalier og se nogle af de mange billeder arkivet har. Erik Rasmussen havde begået en fin PowerPoint-præsentation af billederne.

Årsmødet blev afholdt i mindestuen for Søren Kierkegaard. 35 deltog i årsmødet - og i betragtning af, at støttekredsen tæller 76 medlemmer, må man sige, at deltagelsen var i top. I øvrigt, hvis der havde været flere deltagere kunne mødet ikke være afholdt i mindestuen – der ville ganske enkelt ikke være plads.

Ved årsmødet er det skik, at formanden og arkivlederen aflægger beretning ligesom regnskabet for arkivet og støtteforeningen fremlægges. Formand Jens Axel Damgaard bød deltagerne velkommen, hvorefter man sang ”Jeg elsker de grønne lunde”.

Formanden kunne berette at arkivet havde 76 medlemmer. Antallet af besøg på arkivet har været dalende, hvorfor man har nedsat åbningstiden til 2 tirsdage om måneden. Til gengæld har der været stor aktivitet på nettet og på facebook. Kasserer, Iver Christoffersen havde bedt sig fritaget for hvervet. Hans Dalgaard er blevet ny kasserer. Formanden sluttede med at rette en tak til alle og især en stor tak til Bodil og Erik Rasmussen.

Arkivleder Erik Rasmussen indledte sin beretning med at meddele: ”Det går ufatteligt godt!”
Arkivet tæller 4.684 arkivalier og 5.669 billeder + nogle småfilm. Mængden af udklip er stigende. Edit Larsen og Knud Jensen sørger for, at der sakses mange nye udklip. Arkivet har også deltaget i præsentationer af lokalhistorie udenfor lokalerne på skolen. Man har præsenteret materiale i pensionistboligerne, og også ophængt billeder på gangene. Erik bemærkede, at man havde glemt at holde fernisering; men det ville man eventuelt gøre når billederne skulle udskiftes med andre. Arkivet deltog også ved Hallens jubilæum. En klasse fra Rækker Mølle Skolen havde været på arkivbesøg. Erik Rasmussen kunne fortælle, at man havde 274 følgere på facebook.

Kasserer for arkivet, Knud Jensen aflagde regnskab og kunne meddele at kassebeholdningen var blevet forøget med 1000 kr. i årets løb, således at man havde et indestående på ca. 16.000 kr. Arkivets indtægt kommer fra et kommunalt tilskud på ca. 4000 kr.
Knud konstaterede med glimt i øjet, at udgifterne ikke har været store, og så kan det jo kun gå godt. Hans Dalgaard havde revideret regnskabet inden fremlæggelsen.

Kasserer for støtteforeningen, Hans Dalgaard præsenterede i fint regnskab med indtægter på 3350 kr. og udgifter på 1311 kr. Det resulterede i et indestående på 16.148 kr. Støttekredsens udgifter dækker hovedsagelig udgivelsen af det lille blad ”Arkivnyt” to gange om året. Et støttemedlem gav udtryk for, at han med stor glæde nærlæste bladet.

Møllegaarden sørgede for et godt kaffebord med pålægsboller og lagkage. Under kaffen blev gæstebogen sendt rundt.

Efter kaffen havde man inviteret Jens Kristian Holmgaard til at give en introduktion til filmen ”Spor efter Kierkegaardslægten i Sædding sogn”. Holmgaard fortalte kort historien om filmens tilblivelse. Næsten på dato var det 20 år siden, man optog filmen på 2 dage. Efter introduktionen blev filmen vist, og deltagerne, hvoraf en del ikke havde set filmen, viste deres begejstring med en klapsalve.

Et godt årsmøde blev det med fin deltagelse blev det.
JH - Klik på et billede og se serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 15-05-2019
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect