- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Hvad vore sogne gemmer på.

I første omgang vil vi her vise og fortælle om de forskellige mindesten der gemmer sig rundt omkring i Hanning, Finderup, Bølling og Sædding.

Alle billederne er klikbare, hvis man vil se dem i stort format.

Finderup gamle kirke

FINDORP KIRKE LAA HER 1125
STENEN REJST 1914

 

 

Stenen står vest for gården Meldgård, der fører en sti/markvej dertil fra den nordvestlige hjørne af Finderup by.

Genforeningsstenen i Hanning

Genforeningssten i Hanning

Minde om Sønderjyllands Genforening med Moderlandet d. 10 Juli 1920 efter 56 Aars Adskillelse.

I Hanningbogen står at læse:

I 1920 fik Tinghøjen en ærefuld tilføjelse idet det nedsatte udvalg, Lærer Borup, Gdr. Mads Andersen, Gdr Hans Nielsen, Gdr Søren Søe og Partikulier Laurids Jansen alle af Hanning, rejste for Sønderjyllands genforening med moderlandet en mindesten. Stenen og den meget høje flagstang ved siden af rejstes den 6. September 1920 og såvel højen som stenen er overdraget sognerådet for Dejbjerg- Hanning kommune.

Den store sten, knap 3 m høj med en vægt af 6000 kg hat i umindelige tider ligget på Dalgaards hede i Finderup. Den er transporteret de 7 km fra findestedet til dens nuværende plads af vognmand Peter Knudsen med et forspand af 6 heste. Indskriften er hugget af en gammel veteran fra 1864, husmand Chr. Møller fra Herborg, der således ikke bare med våben i hånd har kæmpet for Sønderjylland, men også medvirket ved rejsning af en mindesten for genforeningen

 

Tinghøjen bliver passet og plejet, så det sikkert er Danmarks flotteste Tinghøj.

Grenevej Sædding

Plade opsat i Johannes Tophøjs plantage (krat) på Grenevej.

Egetræerne er plantet i 1945 af Edel og Anton Hansen Sæddinghedegård i anledning af Danmarks befrielse, de er plantet i en rundkreds, tanken med pladsen var at den skulle bruges som mødeplads, det er den vist aldrig blevet brugt til.

Jesper er søn af Edel og Anton Hansen, det var nok meningen, at han skulle overtage gården, men sådan gik det ikke, han var kun nogle få år ved landbruget, derefter købmand, og senere lærer i Esbjerg og Bramminge. I dag bor han i Bramminge som pensionist.

Jim er Englænder (Wales) han tjente på Sædding Hedegård i 1956, men Jesper og Jim har holdt forbindelsen ved lige i gennem de mange år, det er ham der på et tidspunkt kom med skiltet fra Wales, som så er sat op ved krattet. Pladen er måske Walisisk skiffer. (Frit efter Jens Axel Damgaard)

 

Ps: Husk krattet er privatejet, men Johannes Tophøj har ikke noget imod at man kigger ind hvis man viser lidt hensyn til naturen.

Løvstrup plantage

Løvstrup Plantage.

Vest for plantørboligen i Løvstrup plantage finder vi en mindesten over dem som tog initiativet til plantagens oprettelse. Stenen er rejst i 1923.

 

Indskriften lyder” Løvstrup plantage stiftedes 1873 af Apoteker C. C. Heiberg, Ringkøbing, Papirfabrikant P. Smith Lem, Direktør og Købmand J. P. Harpøth Ringkøbing, Kartoffelmelsfabrikant og gdr. Chr. Sørensen Lambæk Lem, Amtmand Bardenfleth Ringkøbing, Plantør Chr. Nielsen”.

Mindesten for C. C. Heiberg.

Mindesten for C. C. Heiberg

“Her hvor Lyng og Revling gror i Sandet, fandt han Kærlighed til Fædrelandet. Stedet hvor med tak han kunne bygge - o Danmark - på din fremtids Lykke. Tak og Ære være - som Danmarks Hus at smykke”

Stenen er rejst af beboere i Finderup og Hanning sogne i 1898, og står i en lysning i Løvstrup plantage lidt vest for Løvstrupgård.

Personerne på billedet er
Bagerst nr 2 fra venstre plantør Christen Martinus Nielsen.
2 række drengen Bertel Højmark, Chr. M. Nielsens søn, som blev ansat som plantør hos Mourier Pedersen i Langerdal nr 3 fra venstre Apoteker C.C. Heiberg fra Ringkøbing.
Forreste række fra venstre Joachimine Kirstine Nielsen, (Chr. M. Nielsens Hustru) en datter, en datter Nikoline, som blev gift med Vilhelm Knudsen, de overtog Plantør stillingen da Chr M. Nielsen døde i 1914. De to næste er døtrene Maren og Karen ved ikke hvem der er hvem af dem. Yderst til højre har vi Abelone, som blev gift med landmand Kristen Mogensen i Vostrup.

Mindesten i Løvstrupgårds have

Afsløring af stenen 19/7 1949. Umiddelbart til venstre for stenen står J. M. Voigt

Mindesten for Marie og J. M. Voigt

Rejst af “gamle” børn på Løvstrupgård i 1949

Indskrift: Kærligheden søger ikke sit eget.

Stenen står i den vestlige ende af Løvstrupgårds have.

Damslund plantage i Bølling

Damslund Plantage i Bølling

Plantagen består af gamle mergelgrave, hvorom der er plantet bøgetræer.

Mindestenen er rejst over Hans Jørgen Okholm fra Bøllinglide som udvandt mergel her, og som senere plantede bøgetræerne. Ved Okholms død i 1919 blev stedet overdraget til Bølling - Nørre Herreds Landboforening, hvor Okholm havde været formand i mange år.

Der er nu lavet stier og broer over vandløbene, så det er blevet et flot område at besøge.

 

I 1891 faldt “æ Pjaltkræmer” Anders Sudergaard i en af mergelgravene og druknede, han havde været på besøg i Hanning Hedegaard Kro, og på hjemvejen faldt han i (Dødsdagen er usikker, men liget fandtes den 8. November).

Søren Kiekegaard mindesten i Sædding

SØREN KIRKEGAARD MINDESTENEN

Mindestenen er rejst hvor Søren Kirkegaards slægtshjem lå, på 80 års dagen for Søren Kirkegaards død den 11. November 1935 blev stenen afsløret. Efter en gudstjeneste kl 12 i Sædding kirke gik man til stenen, hvor Salomon frifelt holdt afsløringstalen, han sluttede “ Vi overgiver stenen til Sædding sognefolk, til værn og hæg, i sikker forvisning om, at de også i kommende tider, vil frede om deres store landsmands minde.

 

Fotograf Graversen i Skjern var til stede ved lejligheden, og optog en lille film, som kan ses på lokalarkivet.

Hedens opdyrkere Tylvadvej i Hanning.

Mindesten for hedeopdyrkere i Hanning

Ved Høghøj på Tylvadvej er der rejst en mindesten for hedens opdyrkere. Initiativet er taget af landmand Laurids Dalgaard , og mindestenen er sat i en dysse fra det sidst opdyrkede jord i Hanning sogn. Stenen er rejst i 1973.

Teksten er

Under lyngrod laa

dyssesten her staa

som æres minder

Egns mænd og kvinder

Der hedens vælde

Ved arbejd fælde

1854 - 1954

Nu skov og ager

Gror frodig og fager

 

1973
Sidst opdateret: 22-03-2015
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect