- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

FOTOGALLERI

ALLE BILLEDERNE PÅ SIDEN ER KLIKBARE.

SKJERN VIDEBÆK BANEN
Tog trafikken startede den mandag 15. 11. 1920
Person trafikken ophørte søndag den 2. 10. 1955
Godstrafikken fortsatte fortsatte helt frem til engang i 1981

På billedet med Sædding station ses det gamle afholdshotel, Nu J.O.Pedersens hus hvor garagerne er ved at blive opførte.

På Bindeballe station står et af de tog som har kørt på Videbæk - Skjern banen.
Det er lige overfor Bindeballe gamle købmandsbutik som også er et besøg værd. Museumsbutik.

Mosen ved Fyrstenborg er malet  ca. 1932 af Hans Christensens Onkel Hoppe.

På billederne se en artikel fra Lemvig Folkeblad  den 13. 6. 1872 
om uvejret i Bølling, på billede nr. 2 er der en oversættelse.

(Gammelmarkshus) Dalbygaard Kildevej 71 Bølling
Billede nr. 1 1947
Billede nr. 2 1952
Billede nr. 3 1955
Billede nr. 4 1971
Billede nr. 5 - 6 - 7 - 8 2021
Billede nr. 9 Anton Peder Lauridsen Vig
Billede nr. 10 - 11 Skøder 1909 - 1915
Billede nr. 12 Anton L. Vigs grav på Silkeborg kirkegård
Billede nr. 13 Thorvald L. Vigs grav på Bølling Kirkegård.
Ejendomme stammer helt tilbage fra 1798 (iflg. Bølling bogen)
Da Skolen i Kyhe blev nedlagt i 1838 blev skolen flyttet hertil, beboerne i Bølling havde allerede erhvervet bygningerne i 1817.
Stuehuset er opført i 1918.
I 1909 solgte kommunen bygningerne til Iver Chr. Christensen Holk Se billede nr 10
I 1905 solgte Iver ejendommen til Tømrer Anton Peder Lauridsen Vig. Allerede i 1917 solgte han til Niels Lauridsen Vig.
Anton drog herefer til København og senere til Silkeborg hvor han i 1941 drev Silkeborg Afholdshotel.
I 1946 Købte Thorvald Lauridsen Vig ejendommen. 
i 1982 købte John Simonsen den, han døde i 1918 og huset har stået tomt siden.
Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek. Gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker. Og der er er mange flere billeder.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

 

Medegaard Aarupvej 6 Hanning

1 Medegaard Aarupvej 6 Hann. ca 1925. Bag fra V. 1 Laurids Christiansen (1875 – 1951) 2 . Jensine Født Jensen (1876 - 1951). 2 og 3 Uk.. 4 Viggo Emil Christiansen 5 Jeppe Søndergaard Christiansen
For  fra V. 1 Uk. 2. Karen Villie Christiansen 3. Christian Andry Christiansen 4 Petra Augusta Christiansen 5. Sigrid Oline Christiansen.
2 Laurids og Jensine Christiansen
3 Medegaard 1948
4 - 5 Medegaard 1952
6 - 7 - 8 Medegaard 2021
9 Laurids Chr. Jeppesen f. i Hanning 31. Jan 1885 d. s. St 30 Mar 1903
10 Jens Chr. Christiansen og Jeppesine Christiansen
11 Laurids og Jensine Christiansen
12 Del af aftægtskontrakten fra 1895

Ifølge Hanningbogen stammer gården fra 1798. I folketællingen fra 1801 står Laust Hansen og Karen Gregersdatter opført som ejere og han står opført som Huusmand med jord.
Den har været i slægtens eje tilbage fra 1830. I dag bor Finn Søndergaard Christiansen på gården og har et firma "Mika Design"
Peter Christiansen skrev i 1963 sine barndomsminder fra Medergaard i Hanning. Hans forældre Jens Christian Christiansen (kaldet Jens Chr. Medergaard) og Jeppesine Sørenline Maren Kirstine født Lauridsen.
de drev gården fra 1868 - 1898 og fik 4 piger og 4 drenge. Peter beskriver hvordan de levede af fåreavl og teglværk. 
Han fortæller bla. a. om det slidsomme arbejde med teglværket og opgravning af tørv til at fyre med både i hjemmet og på teglværket. Hans erindringer kan selvfdølgelig læses på arkivet.
Huset er opført i 1898.

Da Jeppesine og Jens Chr. Christiansen sælger til Chr. Christiansen gift med Andrea, udgør en del af købesummen en aftægtskontrakt. 
Aftægtskontrakten er på mange sider men vi nævner lige lidt fra den her. Resten kan læses på arkivet.
Aftægtsyderen Chr. Christiansen opfører et 5 Fags Hau af Grundmur og brændte Sten der ibygges den østre ende af Stedets Stuehus. 
Huset skal indrettes som aftægtsfolkene ønsker, når de ikke fordrer det bedre end almindeligt for Folk af deres Stand og Stilling.
Aftægtsfolkene have stedse fri Adgang til og afbenyttelse af Stedets nuværende grund med tilhørende redskaber, og skal jeg derfor til enhver Tid holde Grund og Redskaber i ren og Forsvarlig stand.
Endvidere skal de have adgang til og afbenyttelse af Stedets Bryggers og Bageovne.
Til 1. November skal Aftægtsyderen levere.
2 Td Rug - ½ td Byg - 1½ td Kartofler - 5 pund Uld - 12 kr. i Penge - 4 Potter Mjød - 25 L. Petroleum 4 pund Sæbe - 2 pund Soda - 8 p. Kartoffelmel - 40 P. fersk Flæsk uden Ben - 48 p. Farskjød -1 Skp Salt 1 P. Humle
5 p. Talg - 10 Alen Lærred 6 p. tør sød Ost - 6 p. Bitter Ost - 1 Snes Hvidliug
Hvert Forår
1 Torsk - 1 Snes Hvilling
Hvert Jul, Paaske og Pindse
2 p. Caffe - 2 p. Candis - 2 P. Cikorie - 2 P. Skaaren Melis - 4 p. Pudder sukker - 4 Snese æg.
1. dag hver måned 
15 pund rugsigtemel og 15 p Flormel 
hver Søndag Morgen1½ p. Dansk Natursmør og 1½ Potte Kjærnemælk 
Hver Middag 
2 potter Mælk og 1 Pot Skummetmælk
Der er meget meget mere i Aftægtskontrakten som er udfærdiget den 2. Juli 1895.

Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek. Gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker. Og der er er mange flere billeder.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Lysgaardvej 8 Finderup
Billede nr 1 fra v. Niels Kr. Jensen, Severine Kristensen, Johanne Kristensen og Midde Kristensen Han blev gift med Anine Simmelkjær Foto ca 1907
Billede nr 2 Foto 1954
billede nr 3 Foto 1966
Billede nr 4 og 5 Foto 2021
billede nr 6 Thorvald og Magda ukendt år Thorvald 13. 5. 1921 – 19. 9. 2005 Magda 03. 2. 1925 - 11. 6. 2020
Billede nr 7 Magda med Hunden Shampo Foto 2005
Billede nr 8 Anine og Kristian Jensens Gravsten på Finderup kirkegård.
Huset er opført i 1873.
Hans Wolff Ølgaard Jensens Enke Maren Kirstine sælger ejendommen til sin søn Søren Ølgaard den 33 Novbr. 1905 for 4200 kr.
19 marts 1907 Sælger Søren Ølgaard ejendommen til Niels Christian Jensen fra Vorgod. for 8500 kr. Han giftede sig med Anine Kristine fra Simmelkjær og de fik børnene 
Thorvald og Magda Som efter moderens død overtog ejendommen i lige sameje.
Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek. Gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker. Og der er er mange flere billeder.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Sæddinghedevej 2
1 Fra v med hestene Bendt Bendtsen - Maren - Kirsten Tjenestedrengen Birk Simonsen Chr. Søndergaard Bendtsen . posten er ukendt  Foto ca. 1910
2 Kirsten Bendtsen
3 Anne og Niels Arne Nielsen m datteren Grethe
4 Sæddinghedevej 2 med Sæddinghedevej 5 i baggrunden. Foto 1956
5 Foto 1955
6 Foto 1962
7 - 8 Foto 2021
9 Nielsine og Chr. Søndergaard Bendtsens grav på Sædding kirkegård.

i 1882 byggede Kristian Søndergaard ejendommen. sønnen Bent Christian Bendtsen overtog ejendomme.
10. 11. 1930 Døde Bendt Christian Bendtsen og søsteren Kirsten Korsholm overtog herefet ejendommen.
2. 12. 1944 Sælger Kirsten korsholm Bendtsen til Niels Christian Nielsen fra Vemb for 58.000 kr og hun flytter herefter til Borris.
2. 2. 1946 Sælger Niels Christian Nielsen ejendommen til Niels Arne Nielsen fra Herning for 44.000 kr.
Stuehuset er bygget i 1959.
20. 3. 1968 Købte Hans Jørgen Hansen gården og nu ejes ejendommen af sønnen Jens Henrik Hansen ( gift Risager)
Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek. Gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker. Og der er er mange flere billeder.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Ny Toftgaardhus Toftevej 7 Bølling
Allerede omkring 1888 byggede Jens Dalgaard forretningen på hjørnet af Lisenborgvej og Toftevej. Der var dog et hus på stedet, bygget i 1857.
Jens Dalgaard døde i 1895 og enken solgte Butikken til Johanne og Hans Madsen Lunde.
Hans lunde drev forretningen i 48 år i 1926 fik han tilladelse til at opstille et benzinanlæg.
Enkefru Johanne Lunde, enke efter købmand Hans Lunde sælger til Købmand Johannes Momme Pedersen fra Ejstrup til overtagelse d. 25. 4. 1944 Købesum 37,500 kr.
Han indgår kontrakt med "Det Danske Petroleums Aktieselskab" at det opstillede Benzin-Tankanlæg må drives på ejendommen i et tidsrum af 20 år og at der på ejendommen ikke må drives handel 
med benzin eller andre produkter til fremdrift af Motorkøretøjer  samt Petroleum og brændselsolie i konkurrence med "Det Danske Petroleums Aktieselskab".
Momme Pedersen sælger til Jens Peter Weiss Jensen den 7. maj 1947 Købesummen er på 51,000.
Han sælger til Ejnar Troelsen i 1959 som driver forretningen videre til ca. 1978 hvor forretningen blev nedlagt.

Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek. Gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker. Og der er er mange flere billeder.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

1. Johanne og Hans Lunde m. børn ca 1918
2. Aage Damgaard sammen med en kommis ved benzinstanderen. 
3. Købmand Johannes Momme Pedersen 
4. Foto 1947
5. Foto ca 1948 - 1950
6. Foto 1959
7. Foto 2021
8. Foto 2021
9. Johanne og Hans Lundes gravsten på Bølling kirkegård

Hestkjærvej 1 "Pip Op" - "Solbakken".
1 1959 Pip Op Jens Kristian Jensen (lykke)
2 1961 Pip Op Jens kristian Jensen (Lykke)
3 1966 Solbakken Jens Kristian Jensen (Lykke) Tilbygning mod syd er igang.
4 2021 Solbakken.
5 2021 Solbakken.
6 2021 Solbakken.
7 Jens Kristian Jensen kom i lære hos sin fætter Knud Henriksen i Hanning som 40 årig. (Det er da vist det vi i dage kalder i voksenlære)
8 Hans næringsbrev som murer af 8. Marts 1965. 
9 Ca 1970 Jens Kristian Jensen på kontoret.
10 Irma Dahl Jensen og Jens Kristian Jensen 1976
11 engang i 1960erne Hanning Tyrestatin bygges. Knud Henriksen og Jens Kristian Jensen. Er der nogen som kan sætte navne på???
12 Irma og Jens Kristians grav på Finderup kirkegård

I finderupbogen står at læse Hans Larsen måske bygger 1 1900, det er dog efter 1906, da han ifølge folketællingerne bor lidt rundt i sognet indtil da.

1939 Laurids Lauridsen  sælger til Johannes Jensen en Parcel der er udstykket fra 1f (Hestkjærvej 3) til 1V (Hestkjærvej 1) for 150 kr

1. 1. 1944 Johannes Jensens enke Mariane Jensen sælger til sin søn Arbejdsmand Thogo Erhardt Andersen Fabjerg pr Lemvig 3000 kr

18. 1. 1944 Arbejdsmand Thogo Erhardt Andersen sælger til Fiskehandler Chr. Jensen Røjkjær 4940 kr.

15 Januar 1948 Fiskehandler Chr. Jensen Røjkjær til sin søn Fiskehandler Sigvald Røjkjær 4160 kr

30. 4. 1951 Fiskehandler Sigvald Røjkjær til Vognmand Ejnar Kristiansen 8000 kr.

1. 8. 1951 Vognmand Ejnar Kristiansen Spjald sælger til sin medhjælper Marius Gregers Jensen 7000 kr.

23 . 11. 1955 Marius Gregers Jensen til Jens Chr Jensen (Lykke) 7000 kr.

18. 5. 1982 Skøde fra Jens Chr. Jensen til hans hustru Irma Dahl Jensen

Irma og Jens Kristian fik 11 børn. 4 sønner og 1 datter blev udlærte som murer hos deres far.

Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek. Gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker. Og der er er mange flere billeder.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Hanning købmandsbutik Kirkebakken 2

1. 1952 Mary og Villy Nielsen
2. 1959 Mary og Villy Nielsen
3. 1961 Mary og Villy Nielsen
4. 1964 Mary og Villy Nielsen
5. 2021
6. Anna og Hans Lunde med Mary Lunde – Mary født 10 marts 1910
7. Bryllupsbillede Mary Lunde og Villy Nielsen viede 19. 11. 1939 Mary 10. 3. 1910 – 3. 3. 1990 Villy 23. 6. 1913 – 19. 7. 1994
8 - 9. Deres grave på Hanning kirkegård


Tømrer Hans Sørensen Lunde byggede huset i 1920 og og han og hustru Anne Kirstine nedsatte dem som købmand.
De drev Forretningen frem til 1947, da overtog Datter og svigersøn Mary og Villy Nielsen butikken.
i 1974 kom Kirsten og Kurt Andersen de var der dog kun i 2 år.
i 1976 Kom Henny og Ernst clausager sørensen til. de kørte forretningen videre til 1984 da overtog Jytte og Georg Madsen butikken.
i 1987 blev forretningen nedlagt, og der er nu 2 lejligheder i bygningen.

Husk hvis i har billeder som har almen interesse, personer- bygninger protokoller eller gamle breve så vil vi gerne låne til indskanning.

Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek. Gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Rækker Mølle
1. Smed, mølle og bestyrerbolig ca 1907
2. Mølle og bestyrerbolig ca 1907
3. Mølle, bestyrerbolig købmand og Møllegården 1948
4. Mølle, bestyrerbolig og møllegården 1954
5. Mølle, Møllegård 2 købmandsbutikker og Rækkergaard 1962
6. Mølle, bestyrerbolig og Smed efter 1994 hvor DLG overtog møllen.
7. Brygmesterbolig og bryggeri.2021
Bogen "Først til Mølle" Kan læses eller købes på arkivet.
Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek 
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Flask - Kærholt (Ny Kærholt) Kastbjergvej 2 Bølling
Ifølge Bølling bogen er den udstykket fra Kastbjerg i 1789. 
Nuværende bygninger er fra 1904.
1. Kærholt 1948 ejer Charles Thuesen
2. Kærholt 1966 ejer Jens Jensen
3. Kærholt 2021 ejer Karsten Nielsen
4. Kontrakt til tørvegravning. Mange Skjern borgere lejede et stykke til tørvegravning.
her er en af kontrakterne. (Tørv brugtes som brændsel under 2. verdenskrig og i efterkrigstiden. 
For det meste brændte det ikke særligt godt og det lugtede fælt) Kontrakten kostede 500 kr.
5. Chr. Thuesen sælger til Chr. Damgaard Jensen. Købesummen er 60.000 kr. Besætningen var ikke stor,
men kunne jo nok forsørge en lille familie.
6. Charles Thuesens grav på Bølling kirkegård.

Kontrakter og skøder kan selvfølgelig læses på arkivet.
Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek og gravsten fra www.findengrav.dk
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Gammelgaard Vester Finderupvej 2.
Gården stammer helt tilbage fra 1688, da var den fæstergård under Vendergaard. 
i 1789 blev den selvejergård da Lars Jensen købte den. Hans far Jens Larsen fæstede den fra 1840 og har siden været i Slægtens eje.


1 1948 - 1952 ejer Søren Nielsen
2 1948 ejer Søren Nielsen
3 1959 ejer Søren Nielsen
4 1988 ejer Niels Nielsen
5 1961 Jens Christiansen
6 1973 Avisudklip
7 1973 Avisudklip
8 Den unge mand til højre er Thorvald Emil Jespersen som førte dagbog.
9 Johanne og Søren Nielsen grav på Finderup kirkegård
10 Gammelgaard 2021. Idag er der intet tilbage af gården.
11 Kort med Gammelgård 

Thorvald Emil Jespersen tjemte hos Johanne og Søren Nielsen fra 1921 - 1922.
Han førte dagbog noget af tiden. her er lidt af hvad hans skrev i disse dage for 100 år siden.

Mandag 20 Februar.
Jeg har kørt 4 læs Roer ind i dag, i morgen skal jeg til at køre Aijle, og har derfor gjort forberedelse til det, i dag har jeg smurt Vognen og lagt ajle tønden på den, så er jeg fri for det i morgen tidlig, Søren og Johanne er omme ved Laurids Husted i aften, lige da de var gået kom Ingvard Nielsen, han sad så, og underholdt os i aften, det er nemt at se på skriften, at jeg er søvnig.

Tirsdag 21 Februar
I formiddag børstede jeg Kreaturerne og var ovre ved Jens Nielsens med Duesuppe til Sørens Moder fordi hun er syg, i eftermiddag var jeg oppe at slå Lyng, jeg gik hjem kl 4, fordi jeg skulle have kogt nogle Kartofler til Svinene, Mens de kogte gav jeg kreaturerne deres aftensfoder, i aften var jeg oppe i Møllebyen efter nogle Konditorkager, som vi fik til vores aftenskaffe, fordi vi er ene hjemme, Søren og Johanne er ovre ved lærer Krog.

Onsdag 22 Februar
I dag har jeg kørt 10 læs Ajle på Rugen, frosten er ikke af jorden endnu, og da Sneen er smeltet er der meget vandet, så jeg fik træskoene fyldt med smadder, i aften er Søren og Johanne ovre i Forsamlingshuset til Gilde, jeg glæder mig til at komme i Seng i aften, da det har været sent de sidste aftener.

Torsdag 23 Februar
I dag har jeg kørt 9 læs ajle, i eftermiddag spændte jeg ikke for før kl. 4 fordi det regnede over middag, i aften kom Laurids Husted og Ingvard og Niels herom, vi spillede kort til Kl. 11

Avisudklip og dagbog kan selvfølgelig læses på arkivet.
Luftfoto er lånt fra det kgl. bibliotek og gravsten fra www.findengrav.dk

Håber nogen kan fortælle os hvornår bygningerne blev nedrevet og hvem der eventuelt har købt den.
Billederne kan som sædvanlig fås på arkivet uden vandmærker.
Skriv til 4kloever_arkiv@hotmail.dk - brug ikke messenger.

Astrupvej 2
Jens Pedersen var degn på sædding skole. fra 1842 - 1889. Han købte jord fra Søndergaard og byggede det særprægede Holstenske hus med Stuehus i to etager sammenbygget med Stald og lade.
Jens var gift med Johanne og de fik en del børn. Ole Pedersen kaldet Ole degn overtog gården i 1889. en anden søn Michael blev degn på Sædding skole.
Idag bor 6. generation på gården.
billede nr 1 Ukendt årstal men ca 1915
billede nr 2 f. v. Jens Rahbæk, Jens Pedersen, Johanne Pedersen, Ole (Degn) Pedersen, Mariane Pedersen og en tjenestekarl
billede nr 3 Ukendt årstal
Billede nr 4 1953 Øverst til venstre ses Sædding kirke og Øverst til Højre ses Meder Astrupvej 7
Billede nr 5 1962 til venstre ses Astrupvej 9.
Billede nr 6 Som astrupvej 2 ser ud i 2021. deter opført i 1998
Billede nr 7 Jens pedersens grav på Sædding kirkegård.
Billede nr 8 Ole Pedersens Gravsted på Sædding kirkegård
Luftfotos er lånt fra det kgl. Bibliotek og Gravsten fra Find en grav.

Skræbsgaard. Skræbsgaardvej 5 Hanning.

I følge Hanning bogen var Skræbsgaard en Fæstegaard under Dejbjerglund og Lundenæs og kan føres tilbage til 1682.
i 1741 Købte Niels Skræbsgaard og den blev nu selvejer gård.
Der kan læses meget mere om Skræbsgaard i Hanningbogen som kan Læses på Arkivet når vi åbner igen, den kan dog også købes på arkivet.

Billede nr. 1 1948 Ejer H. C. Christiansen
Billede nr. 2 1957 Hans Chr. Christiansen
Billede nr. 3 1961 Hans Chr. Christiansen
Billede nr. 4 1963 Hans Chr, Christiansen
Billede nr. 5 1977 Hans Chr. Christiansen
Billede nr. 6 2021 Jens Falk Thøstesen
Billede nr. 7 Kortudsnit med Skræbsgaard
Billede nr. 8 Helga (juelsgaard) og Hans Chr. Christiansens gravsten på Hanning kirkegård.
i 1988 Købte Jens Falk Thøstesen gården, den blev senere nedrevet og nu står der en stor gylletank på matriklen.
Luftfotos er fra Danmark set fra luften og Gravsten er lånt fra Find en grav.

Lille Holk Holkvej 1.

kan spores tilbage til 1790.

Huset er genopført i 1939 Da Rev Søren Chr. Konradsen stuehuset ned og opførte et nyt.
Sønnen Heny Verner Konradsen overtog gården i 1960 efter forældrene. 

billede nr 1. Lille Holk ca. 1910 Siddeende Ane Marie og Niels Mortensen Marius m. Cykel og Niels Chr. m. hest.
nr 2. lille holk 1948
nr 3. Lille Holk 1962
Nr 4. Lille holk 2021
Nr 5 & 6 Konradsens gravsten på Bølling kirkegård.

Lille Holk kan der læses meget mere om i Bølling bogen, som kan læses på arkivet når vi igen åbner efter Pandemien.
 
Billederne kan selvfølgelig fåes på arkivet uden vandmærker og tekst.

Holstebrovej 112.
Billede nr,1 1948
Billede nr.2 1948
Billede nr.3 1959 Stalden bygges om.
Billede nr.4 1961 Det færdige resultat kan nu ses.
Billede nr.5 Logo til Vestjysk smag som nu har til huse i bygningerne.
Billede nr.6 Udklip fra Finderup bogen, som kan læses på arkivet

Gammelgaard Søvejen 37 Rækker Mølle.
Billede nr 1 før 1942
Billede nr 2 Efter 1942
Billede nr 3 2021
Bryllupsbillede Lilly og Søren Bjerregaard Christensen
Gården har været i slægtens eje siden 1863

Fotograf Graversen.

Fotograf Graversen i Skjern har i 1930 erne og op lavet nogle smal film, som vi har på DVD på Lokalarkivet, det er lykkedes os at tage nogle billeder ud af disse film, som du kan se ved at klikke på billedet herunder. der vil af og til komme nogle nye med.

Lokalhistorisk Arkiv har fået et logo. Det er tegnet af Anna Laursen i Hanning. Bog og lup er taget ud af hendes tegning.

Hvis du vil se original tegningen, så klik på billedet.

Mange tak til Anna Laursen.

Galleri 1

Tekst Galleri 1


1 Niels Mortensen – kaldet Niels Dalgaard Købmand og spillemand
2 Ingeborg Jensen (1833 – 1906) og Poul Jessen (1833 – 1919) Ejede gården Bjerg i Bølling fra 1869 – 1885, og byggede herefter huset Østerbyvej 16.
3.Maren Andersen Damgaard og Simon Christensen Viet i Bølling kirke i 1907. Bosat i Herborg.
4 Severine Marie Hansdatter født 1804 i Gasdalgaard og død 1901 i Hvirvelgaard.
5 Marie Sofie Engeline Hansen – Houle Eskildsen Ejere af den Østre Nørgaard, nu Nørlund fra 1862 – 1869
6 Mette Jensen – Peder Kastberg Smed i Bølling
7. Niels Bendtsen i Kirkehuset
8. Peder Hansen Jensen fra l. Kragmose – Nielsine Kirstine Andersen fra Damgaard gift 1901 i Bølling Kirke.                             9. Bølling Herreds sognefogeder 1904
10.Niels Bendtsen i gl Hanning. Dannebrogsmand og sognefoged født 1807 død 16. okt. 1891
11. Jens Henrik Nielsen, Niels Bendtsens søn, og han overtager faderens post som sognefoged i Hanning. frem til ca. 1904, da flytter han til tarm. Han er født i gl. Hanning 9 marts 1855 og død i Tarm 9. August 1914.
12. Jens chr. Sørensen og Maren Nielsen havde Hanning Kirkegaard fra 1862 til 1908. Jens er født på Vennergaard i 1837, døde 1910 i Rækker mølle, Maren er født i Sædding i 1837 og død i rækker Mølle 1922.

Galleri 2

Tekst Galleri 2


1. Udstilling af Håndarbejde på Rækker Mølle skole 19. april 1982
2. Ved Rækker Mølle Hallen 16. juni 1973
3. Vester Finderupvej 1 i Finderup
4. Solvangvej 1 Sædding
5. Legitimationskort Ole Pedersen Sædding. han og Ester Marie Pedersen boede Solvangvej 1 i mange år
6. Legitimationskort Ester Marie Pedersen
7. Stensigvej 8 Sædding
8. Sognefoged i Finderup Anton Jensen og en tjenestepige Kirsten Jensen. På hestene fra v. Agnes og Emma.
9. Postkort fra Rækker Mølle
10 Maja Jakobsen (Andersen) og Datteren Krista i stuen i Skaarup, Skaarupvej 4 ca. 1952
11. Skaarupvej 4 Skaarup, Hanning
12. Skaarupvej 4 Skaarup, Hanning.                                             13 - 14 - 15 - 16. Tylvad før og nu Tylvadvej 6 Rækker mølle

Galleri 3

GALLERI 4

Tekst Galleri 4

1. Nexøs lastbil ved hjemmet Søvejen 17 Rækker Mølle
2. Nexøs første lastbil ved hjemmet Søvejen 17 i 1946
3. Da der var sne Jens H. Nexø med sin sneplov.
4..Da der var sne Jens H. Nexø med sin sneplov.
5. Bryllupsbillede Elna og Jens Holm Nexø 4. Januar 1943
6. Jens Holm Nexø.
7. Elna og Jens h. Nexø ved en af lastbilerne
8 Slagterbutkken Åglimt 10 Rækker Mølle. Chr. Thimes Christiansen.
9. Fra v. Anni og Hanna Nexø.
10. Jens Holm Nexø
11. Elna Nexø.
12. Elna har grønne fingre.

1

 Galleri 5      LANDBRUG

001. Ole Pedersen med Musse og Lise
002. Der hakkes roer i Dalgaard ca 1912
Fra v. Inga Dalgaard – Jenny Dalgaard – Anders Andersen
003. Roekørsel i St. Kragmose 1910 Fra v. Karl Klemmensen – Simon Jensen
004. Raderensning i Lille Kastbjerg ca 1912 Fra v.Simon Jensen – Hans Jensen – Laurence Jensen
005. Der køres hø i Lille Kastbjer Fra V Maren Katrine Jensen – Hans Jensen –Tjenestekarl Henry Dinensen
006. Der hakkes roer på Nedergaard ca. 1913
Til højre Dagmar Vig de andre er ukendte. I baggrunden ses Anton Vigs Tømmerværksted, mejeriet og Dalgaard.
007. Sigurd Vig (søn af Laurids Vig) med et kobbel køer
009. Vestervigs heste kørt frem til ære for fotografen. Jeg kan ikke præcis afgøre, hvem personerne er.
010. Kaffepause i kartoflerne Fra V. Thue Levin, Erna, Aage Søe, Niels Søe . Drengen bagved er Bjarne Søe. Hanning.
011. Thue Levin Christensen hakker roer i Hanning.
012. Fra v. Villiam Søe, Aage Søe, Johannes Søe, Agnes Søe, Esther Søe, Arnold Søe, som rejste til Californien hvor han døde 16 Nov 2005 99 år gl.
013. Meldgaard – Østerbyvej 20 – Matr.nr. 8, Østerby
014. Hanning – Sædding mejeri
015. Hanning - Sædding mejeri
016. Hos købmanden i Rækker Mølle

Galleri 6

Tekst Galleri 6

1. Knud (Smed) Christensen fra Hanning.
2. Niels Husted fra Finderup
3. Sæddinghedevej e ca 1910 Fra v. Bendt Bendtsen, Maren Bendtsen, Kirsten Bendtsen, Birk Simonsen, Chr. Søndergaard Bendtsen. Posten er ukendt.
4. Parti fra Rækker Mølle
5. Landting Østergaard Holstebrovej 95 Hanning.
6. Holstebrovej 100b ca 1925
7. Clausager ca 1917 på verandaen Anna og Søren Clausager, siddende foran A. B. Clausager, forrest fra v. Margrethe, Anders og Maja.
8. Clausager sådan lidt fra oven.

Bøllinglide

Billede 1

Siddende bagestMaren og Hans Jørgen Okholm. Sidende foan dem Marens døtre Bodil og Marie Moltesen. resten er ukendte.

Billede 2

Bodil Agger (Bodil Moltesen født 1882 i Vester Vedsted ved Ribe og død 1932 på Bøllinglide.

Billede 3

Bøllinglide.

Clausagervej 4

Til venstre i billedet står Jens Chr. Laurids Jensen med hunden Bjarne. Jens og kirstine havde ejendommen fra 1927 - 1975.

Bølling ca. 1940

Fra venstre Johannes Linderoth (lærer ved Bølling Friskole (1939 — 41) - Minna Bjerg Madsen - Jens Dalgaard.

Bølling ca. 1940 Klik på billedet og se det i stort format

Regnebog.

Christian Pedersen Kongsholm, afskrev i 1820 forskellige regnebøger i et hæfte, som vi har fået indleveret. Klik på billedet herunder og se et af siderne.

Christian Pedersen er født i Hanning Hedegaard i 1801 og hjemmedøbt 4. februar 1801. Hans forældre var Peder Christensen og Mette Bagges Christensdatter i Hanning Hedegaard. 26. december 1830 giftede han sig med Anna Margrethe Laugesdatter fra Tarm i Egvad kirke. De fik en søn Peder i Hanning.

I 1847 flyttede de til Kyhe i Bølling. I Bølling bogen står der at læse: Chr. Pedersen havde lidt "af et tungt og mørkt Sind i de sidste 30 år", og det endte med at han tog sit eget liv, idet han hængte sig på loftet i Kyhe, hvor hans kone fandt ham.

I Kirkebogen står der: aftægtsmand i Kyhe 70 Aar, aflivet sig selv ved hængning.

Anna Margrethe Laugesdatter død som enke og aftægtskone 27. februar 1881 i Kyhe 83 år gl. som dødsårsag står der Alderdomssvaghed..

Sønnen Peder Christensen som var født 1835 i Hanning overtog Kyhe.

Webbmaster på denne side Erik Fogh Rasmussen.
Kommentarer eller spørgsmål til siden skriv til 4kloever_arkiv@Hotmail.dk

Sidst opdateret: 12-11-2023
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect