- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Sognefest i Rækker Mølle Firkløver

Den 17. august blev der indbudt til Sognefest i Rækker Mølle Firkløver – det, der i gamle dage blot hed firkløverweekend. Mon det ikke var en idé at holde sig til det gamle og enkle favnende udtryk: Firkløverfest!

PROGRAM:
Arrangørerne havde lagt mange kræfter i at få festen på skinner. Jeg nævner fra programmet: Gågademarked – Loppemarked – Hoppeborg – Fiskedam – Kørekort for de små – Tombola – Guldgraver – Segways for de store – spejderliv – Stand up padle …

CYKELTURE:
Nogle af programpunkterne ”blev en våd omgang; men skønt en regnvåd formiddag, tog 20 mandfolk imod indbydelsen til ”En cykeltur for ham” og ikke færre end hundrede kvinder i spredt alder imod indbydelsen til ”En gåtur for hende”.
Det dårlige vejr afholdt givetvis en del fra at stille op til ”Gågademarkedet” på den afspærrede Søvej. Ved søbredden var der rejst et stort kaffe- og spisetelt, hvor man kunne søge ly for regnen og med gratis 5-stjerneudsigt til Møllesøen.

INDVIELSE:
Et særligt programpunkt på dette års Firkløverfest blev indvielsen af Sø-projektet. Dette punkt var annonceret til kl. 12 – og minsandten om ikke vejrguderne tilsmilede arrangementet med et smilende solstrejf – måske i erkendelse af, at det ikke går an at lægge sig ud med den verdslige øvrighed.
Borgmester, Hans Østergaard var hidkaldt til at forestå indvielsesceremonien. Ejnar Tylvad, der har været primus motor for projektet, skitserede kort forløbet og forhold omkring finansieringen og takkede for de gode input projektgruppen havde modtaget fra de borgermøder, der har været afholdt.


Borgmester Hans Østergaard nævnte i sin indvielsestale at kommunalt, så man med velvillighed på borgerdrevne projekter – i dette tilfælde en aktivering af Møllesøen. Han omtalte de tiltag, der allerede er gjort med oprensning af søen og etablering af et stryg – tiltag, der er med til at klimasikre forholdene omkring Ganer Å – hvem husker ikke oversvømmelserne i 2014?

Borgmesteren havde sat sig grundigt ind i de historiske forhold omkring Møllesøen og skitserede den 400 år gamle historie med mølledrift i Rækker Mølle.
Han pegede endvidere på konsekvenserne af en aktivering af søen, der forhåbentligt kan føre til øget bosætning og turisme.

Sluttelig - inden et stort tillykke, pegede borgmesteren på den store frivillige indsat og omtalte også finansieringsforholdene – ikke mindst den anonyme gave på 300.000 kr.

Åbningsceremonien sluttede med, at borgmesteren med hjælp fra et par drenge klippede den røde snor.
En stor og højtidelig stund blev det for Udviklingsrådet, der har stået for aktiveringen af søen. Kritiske røster er blevet gjort til skamme – folk i området har virkelig virket til aktivering af de nye faciliteter og har benyttet det rene vand til badning og sejlads - og den overdækkede søterrasse til hygge omkring grillen.
Godt gået og stort tillykke til de mange frivillige ildsjæle!

FORENINGSDYST:
Et tilbagevendende programpunkt på Firkløverweekend har været sognedysten, der de sidste par år er blevet til en foreningsdyst. Firkløveret savner virkelig ikke foreninger, der kan stille op til dyst.
I år stillede 4 foreninger med dystdeltagere: Rækker Mølle KFUM Håndbold, Hanning Boldklub, Rækker Mølle GÚF og Rækker Mølle Spejderne.
De 4 foreningshold med 4 deltagere på hvert hold - halvt af hvert køn – blev udsat for 4 aktiviteter. De 4 opgaver søgte på hver deres måde at gøre brug af de nye forhold omkring søen.

1. opgave præsenterede den nye bro gennem en ”kryds og bolle stafet”.
2. opgave præsenterede søens muligheder for at ”Stand up padle”. Opgaven gik ud på at padle efter en kniv – skarp langt borte, sløv tæt på.
Alle deltagerne valgte at padle efter en skarp kniv, der hjemført til kajen, skulle bruges til at overskære en snor. Det udløste et træstykke, der skulle afleveres i en spand i løbeafstand.
3. opgave præsenterede søterrassen ved, at deltagerne fik monteret bogstaver under fødderne og efterfølgende siddende på terrassen skulle danne forskellige ord.
4. opgave præsenterede søen som vand, man kan få sig en kold dukkert i. En fra hvert hold blev præsenteret for 10 spørgsmål med 3 svarmuligheder for hvert spørgsmål. Svarede man forkert, måtte man træde et skridt tilbage og ud i søen. Tre af holdene fik mere end våde tæer!
Der var gode præmier at hente til foreningerne, idet det samlede sponsorbeløb fra 4 sponsorer udgjorde 10.000 kr. De deltagende foreninger dystede om 3.000 kr. – 500 kr. pr. aktivitet og 1000 kr. til samlet vinder.
Det resterende beløb vil blive uddelt til lokale aktiviteter efter ansøgning.

Vindere:
1. aktivitet blev en delt førsteplads mellem: Hanning Boldklub og Spejderne.
2. aktivitet vandt Hanning Boldklub.
3. aktivitet vandt GUF
4. aktivitet vandt spejderne.
Den samlede stilling:
1. pladsen: Hanning Boldklub
2. pladsen: Rkmølle GUF
3. pladsen: Spejderne
4. pladsen: Rk. Mølle KFUM håndbold.

Tillykke til vinderne – og må pengene virke til gavn og glæde i de respektive foreninger. Og en stor tak til sponsorerne, der har set værdien i lokalt engagement.

PRISER:
Et fast punkt på Firkløverprogrammet har de senere år været uddelingen af to priser: Rækker Mølle Prisen, der blev uddelt for 16. gang og Forskønnelsesprisen for 12. gang.
Hvis du klikker her kan du se de indstillede og begrundelserne.
Rækker Mølle Prisen gik i år til Bent Lassen fra Finderup, der har aktiveret Finderup Forsamlingshus. Velfortjent vinder må jeg sige.
Bent takkede i en længere tale for prisen, der skulle deles med de mange frivillige, der har tage del i aktiveringen af det døende forsamlingshus. Han mente i øvrigt, at prisen burde hedde: Firkløverprisen.

Forskønnelsesprisen gik i år velfortjent til ”Sø-projektet”. Ejnar Tylvad takkede for de mange input fra Borgermøderne og de mange frivilliges indsats til realiseringen af projektet -  og bebudede, at den medfølgende plade ville blive ophængt i den overdækkede terrasse, der er blevet forsynet med info-tavler om Ganer Å og fiskebestanden i den.

MØLLEGÅRDEN:
Møllegården er en del af Firkløverudvalget og præsenterede deres aktiviteter gennem loppemarkedet og en tombola med fine gevinster – jeg ved det, for jeg havde held på to lodder ud af fem!

En flot dag for Firkløveret blev det i Rækker Mølle. Dagen sluttede med hygge og fællesspisning omkring sø-grillen og børne-disko.

Firkløverweekenden afsluttedes med Gudstjeneste søndag kl. 10 - og forinden da tilbød menighedsrådet kaffe og rundstykker.
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!
JH

Sidst opdateret: 17-08-2019
Kalender
07-10-2022 20:00
Damehåndbold
-----------------------------------

08-10-2022 10:00
Æblesalg Møllegården
-----------------------------------

08-10-2022 15:00
Herrehåndbold
-----------------------------------

09-10-2022 15:00
Håndbold 1. div.
-----------------------------------

12-10-2022 18:00
Stegt flæsk
-----------------------------------

28-10-2022 20:30
Herrehåndbold
Opslagstavlen
Design: MediaConnect