- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Klik og forstør!

Det nye graverhus ved Bølling kirke er færdigbygget!

På årets gang er det i skrivende stund blevet fredag den 4. november 2016. En efterårsdag, hvor man mærker, at vi går en vinter i møde. Portalens udsendte bliver modtaget ved den nye låge af en stolt kirkeværge ved Bølling Kirke, Jens Landting. Lågen er fremstillet af en lokal håndværker, Finn Søndergaard Christiansen, der driver firmaet ”MIKA design”.
Efter et langt tilløb på 6½ år og flere kuldsejlede forsøg er det lykkedes at få nedrevet det gamle graverhus ved Bølling Kirke og få opført et nyt, og dertil fjernet kapellet.

Jens Landting har været med hele vejen og er glad for, at han får lov til at følge projektet til dørs, idet han udtræder af menighedsrådet med udgangen af november måned.
Han udtrykker stor tilfredshed med forløbet og resultatet. ”Der har været et unikt samarbejde med engagerede håndværkere og arkitekt Johnny Andersen”, fortæller Jens. Tidsplanen er kun blevet overskredet med blot tre uger; men det var nu ikke håndværkernes skyld, men ansvaret herfor må Nationalmuseet bære. Budgettet er overholdt, og jeg må sige, at man har fået rigtig meget og godt for pengene. Et smukt og funktionelt graverhus, der lægger lokaler til et stort graverkontor, et teknikrum med nyt tidssvarende fyr, som graveren kan styre via en app. Der er moderne toiletfaciliteter til graveren og besøgende på kirkegården. Naturligvis har graveren også fået et hus, hvor der er plads til de mange maskiner. Da Portalen var på besøg, var graver Bente Rix i fuld gang med at granpynte. Hun har fået opsat et hæve- sænkebord i maskinhuset, så hun kan stå inden døre og binde de fine dekorationer, der skal pynte gravene til jul. Bente Rix udtrykker stor tilfredshed med det nye graverhus.

Ikke blot er der bygget nyt graverhus, men der er også tænkt på en materialeplads til grus og affald. Hele byggeriet er smukt indrammet af et nyt kampestensdige, der forbinder sig smukt med det eksisterende kirkedige. De gamle piller, der tidligere dannede indgang til kirkegården, er blevet renoveret og trukket lidt tilbage i forhold til deres tidligere position og indgår i en smuk helhed med det nyopførte stendige.

Det nye graverhus er en stor gevinst for Bølling Kirke, må jeg medgive Jens Landting. Han har også modtaget en lille sidegevinst, som han gerne viser frem. Jens Erik Olsen, der er søn af nu afdøde Arne og Lilly Olsen, har doneret en lille model af Bølling Kirke, der sandsynligvis er fremstillet af Jens Eriks morfar, Svend Aage Vinge, der var graver ved Bølling Kirke fra 1952-64. Mon ikke modellen, der har indbygget lys, kan få en plads i våbenhuset i adventstiden og resten af året i graverens kontor?

Jens Landting slutter fremvisningen af med at fortælle, at menighedsrådet indbyder alle interesserede til kirkekaffe og rundvisning i det nye gaverhus efter Gudstjenesten søndag den 13. november kl. 14.
JH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 05-11-2016
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect