- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Nyt projekt sat i søen i Rækker Mølle!

Som det er fremgik af Skjern Dagblad den 25. januar skal ”Møllesøen endevendes og gøre byen attraktiv”. Der er givetvis mange af byens borgere, der har været uvidende om de allerede langt fremskredne planer i kommunen, og derfor var det et godt og velbegrundet initiativ fra Rækker Mølle Borgerforening og Rækker Mølle Udviklingsråd at indkalde til et borgermøde.

Mødet blev afholdt den 27. januar i Sædding Forsamlingshus. Interessen var stor. Omkring 50 deltog i mødet. Projektet består af tre faser. Første fase er allerede projekteret og skal være gennemført i midten af april. Staten har pålagt kommunen at etablere en ny fisketrappe. Ingeniør Per Søby fra kommunen deltog i mødet og gennemgik projektet. Man vil etablere et nyt løb – et såkaldt stryg, så fisk uhindret kan passere dæmningen og gå op i vandløbet for at gyde. Det nye løb etableres langs nordsiden af søen og separeres fra søen. Projektet har allerede været ude i licitation, og det blev vundet af Jacobsen & Blindkilde. Prisen for etableringen af stryget er anslået til 1,7 millioner kr. som dækkes af Staten. Anlægsarbejdet går i gang i begyndelsen af februar og forventes afsluttet i april.

Anden fase består i en oprensning af søen. En sådan er ikke sket siden slutningen af 80’er. Per Søby gennemgik planerne for oprensningen. Der er endnu ikke taget prøver af den slam, der dækker søens bund i et tykt lag. Man håber, at prøver vil vise at slammet ikke indeholder tungmetaller. Hvis det holder stik bliver en oprensning ikke så bekostelig for kommunen, som skal afholde udgiften. Hvis det viser sig at slammet indeholder tungmetaller bliver oprensningen en bekostelig affære. Per Søby nævnte i den forbindelse muligheden for at få dispensation til at samle slammet i en mindre del af søen. Per Søby oplyste, at man i nær fremtid vil fået taget prøver af slammet, og når stryget er etableret og søen aflastes for gennemstrømning, vil man kunne gå i gang med projekteringen af oprensningen og søge kommunen om midler hertil.

Tredje fase består i et forlag fra Rækker Mølle Borgerforening og Rækker Mølle Udviklingsråd om at etablere aktivitetsmuligheder både i og ved søen. Ejnar Tylvad, der repræsenterer Udviklingsrådet ledede mødet. Til indledning pegede han på at Rækker Mølle er en landsby i udvikling. Til grund herfor pegede han på følgende:

 • Skolen ny-renoveret for ca. 20 mio.
 • Hallen ny-renoveret
 • Købmandsbygning sikret gennem lokalt ejerskab og energisk købmand
 • Børnehave tilbygget af flere omgange.
 • Stærk ejer af bryghuset
 • Stærk ejer af mejeriet
 • God drift og aktivitet på Rækker Mølle Gården
 • Rækker Mølle Portalen er veldrevet og godt besøgt
 • Stærkt foreningsliv med håndbold-flagskibet i 1. division.

Omkring tredje fase redegjorde han for initiativtagernes tanker og efterlyste gode ideer til aktivitetsmuligheder. Ud over de forslag initiativtagerne selv bragte på bane, fremkom der en del fra forsamlingen. Her bringes listen:

 • Bro til øen fra det grønne område oven for købmandsbutikken
 • Sti om i å-dalen fra øen i søen
 • Terrasse ud over vandet.
 • Badebro
 • Sø-pavillon
 • Fiske-kig-post under vandet
 • Vandcykler til udlejning
 • Infotavler om fugleliv og fauna, Møllen, Mindestuen
 • Sti omkring søen og forbindelse til skinnecykelsystem
 • ”Vandlegeplads”
 • Opsætning af shelters
 • Tv-midtvest bør følge projektet
 • Facebook og Portalen følger projektet
 • Åben plads til ting at mødes om
 • Udkigsplatform – trappe terrasse
 • Trækfærge
 • Parkering på Møllebakken
 • Udkigstårn på øen
 • Springvand og lys

Fase tre skal finansieres gennem fondsmidler. Ejnar Tylvad kunne oplyse, at man allerede havde en startkapital på 50.000 kr. doneret af Revyen og Firkløverweekend.

Som afslutning på et meget vellykket møde, foreslog Ejnar Tylvad, at der blev udarbejdet en langsigtet udviklingsplan for området. Forsamlingen tilsluttede sig forslaget. Når man er kommet i gang med arbejdet vil der blive afholdt et nyt borgermøde.

JH

Planen over det nye stryg. Klik og forstør!

Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 29-01-2015
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect