- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

BORGERMØDE
Den 24. marts 2015 kl. 19.30 afholdt Udviklingsrådet borgermøde i Sædding Forsamlingshus vedr. Møllesøen og en udviklingsplan for området. Deltagelsen var ikke overvældende med 18 deltagere.
Dagsorden for mødet:
1. Fase 1:Status på arbejdet i og ved Møllesøen lige nu og hvad er planen fremad?
2. Fase 2: Oprensning af Møllesøen. Hvad er status og hvad forventes der?
3. Fase 3: Rekreative muligheder ved Møllesøen, status og hvad forventes der?
4. Udviklingsplan: Hvad kan ”bygges” på forskønnelsen ved Mølle-søen, for at skabe udvikling og løfte hele byen? Kan beliggenheden løfte ny bosætning?

Ad. 1
Anlæggelsen af "stryget" går planmæssigt og forventes afsluttet medio april. Staten afholder udgiften.

Ad. 2
Oprensning af søen påhviler kommunen. Der er udtaget prøver af slammet og der er fundet cadmium i prøverne. Der skal tages yderligere prøver som vil afgøre hvilken løsning for en oprensning der vælges. Det drejer sig om 8-10.000 tons slam. Når styreget er færdiggjort fyldes stryget op.

Ad. 3

Klik og forstør!

Ejnar Tylvad gennemgik et forslag udarbejdet på baggrund af de indkomne forslag ved det første borgermøde.
Det blev understreget, at det var vigtigt at have fokus på vedligeholdelse og pasning i ansøgninger om støtte. Som eksempel blev nævnt Finderup-park.
Det blev understreget at berørte lodsejere endnu ikke havde givet tilsagn vedr. forslaget.

Ad. 4
Der var enighed om at bebyggelse omkring Møllesøen kunne blive attraktiv for tilflytningen, men at udstykning kunne blive problematisk i forhold til kommune og lodsejere.
Man enedes om at Udviklingsrådet skulle arbejde videre med Fase 3 og forsøge at tage initiativ til at udarbejde et udviklingsplan i samarbejde med de 4 sognes Borgerforeninger.
 

Sidst opdateret: 26-03-2015
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect