- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Med stiftelsen af ”Rækker Mølle Købmandsgård Aps” er grundstenen lagt til en fortsat lang, tryg og stabil købmandsdrift i Rækker Mølle.

Initiativgruppen bag stiftelsen af ”Rækker Mølle Købmandsgård Aps” indkaldte som følge af det første informationsmøde den 3. december til et nyt informationsmøde og stiftende generalforsamling den 17. december på Møllegaarden.

Initiativgruppen, der består af: Hans Christian Tylvad, Robert Hansen, Jens Tylvad, Jens Kjærgaard, Olav Tylvad og Carsten Vennevold, havde, som følge af infomødet den 3. december, valgt at søge at udvide skaren af investorer. På portalen og ved omdelte tegningsbeviser i Firkløveret havde man opfordret til, at flere i lokalområdet ville investere i anparter i det nye selskab. Forud for den stiftende generalforsamling havde man indkaldt til informationsmøde.

H. C. Tylvad gennemgik historikken. Inden tvangsauktionen på Købmandsgården havde Initiativgruppen, Møllegaarden og Borgerforeningen meldt sig hos Nykredit som købere af Købmandsgården; men Nykredit afslog og valgte at sende Købmandsgården på tvangsauktion. Initiativgruppen repræsenteret ved Robert Hansen var til stede ved auktionen med en pose penge, som så ikke rakte til de bud, der kom. Benny Gosvig fik Købmandsgården for i omegnen af 450.000 kr. men var modtagelig for muligheden for at sælge til initiativgruppen, hvis den kunne finde den nødvendige kapital.

Det er nu lykkedes - og så godt og vel endda! afslørede infomødet. H. C. Tylvad kunne oplyse, at man havde tilsagn om anparter for omkring 600.000 kr. Deltagerne i infomødet havde mulighed for at underskrive anpartsbeviser af 1000 kr. og køb for minimum 5000 kr.

Carsten Vennevold og H. O. Tylvad kunne fortælle, at de havde inspiceret Købmandsgården for fejl og mangler.
Det er naturligvis selskabets formål at tilbyde købmanden de bedste vilkår for butiksdrift, så der var presserende mangler, der skulle udbedres. Det kunne oplyses, at en kreds af borgere havde meldt sig til at give en hånd med til at få udbedret manglerne, som bl.a. handler om skader på taget, ledningsnettet og kølefaciliteter.
Det blev oplyst, at man ikke agtede at ændre på huslejen på 8.400 kr. pr. md. + moms, men søge at skabe lettelser for købmanden mht. til el-udgifter. Vennevold og Tylvad understregede, at det var vigtigt for det nye selskab at vise handlekraft og initiativ og søge hurtigst muligt at udbedre mangler.
Det blev oplyst, at de faste årlige udgifter for Købmandsgården ville beløbe sig til 25.000 kr.

H. C. Tylvad udtrykte glæde over den ekstra interesse for at sikre købmandsdriften i Rk. Mølle og glædede sig over, at det selskab, ”Brydeholm Ejendomme” som har købte ”Mejeriet” har vist interesse for at investere i ”Rækker Mølle Købmandsgård Aps”.

H. C. Tylvad oplyste, at det nystiftede selskab overtager købmandsgården den 21. december og modtager huslejeindtægter for december måned.

Godt initiativ, der helt sikkert vil medvirke til at ”Rikke Købmand” i årene fremover kan drive en rentabel købmandsbutik i Rækker Mølle.

JH

Sidst opdateret: 18-12-2014
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect