- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Bliv medejer af Rækker Mølle Købmandsgård!

Onsdag den 3. december indbød Møllegaarden og en initiativgruppe til et møde, hvis formål det var at skabe et økonomisk fundament for at købe Købmandsgården i Rækker Mølle. Som bekendt var bygningen ejet af Rækker Mølle Invest A/S, som måtte kast håndklædet i ringen og gå konkurs. Der har efterfølgende været afholdt to tvangsauktioner. Ved den sidste, der blev afholdt den 21. november, var der folk fra initiativgruppen, der bød på ejendommen, men ikke fik den. Ejendommen blev solgt til Benny Gosvig for 435.000 kr.

Initiativgruppen har imidlertid ikke opgivet at erhverve ejendommen og har forhørt sig hos Benny Gosvig, som er villig til at sælge for ca. 450.000 kr. Initiativgruppens formål med at købe ejendommen skal være at skabe bedre og tryggere rammer for købmandsdriften.

H. C. Tylvad præsenterede initiativgruppens tanker omkring købet af ejendommen og efterspurgte investorer. Der var blandt de 15 fremmødte forståelse for gruppens initiativ og også en villighed til at indskyde kapital. Der var også bred enighed om at søge at brede muligheden for at bidrage med indskud ud til en bredere kreds af borgere i Firkløverområdet. Derfor blev det besluttet, at der omdeles et informationsbrev til husstandene i firkløverområdet.

H. C. Tylvad anbefalede, at man mindst rejser en kapital på 550.000 kr. Resultatet af mødet blev således at initiativgruppen sørger for et infobrev og indkalder til et informationsmøde, hvor man har mulighed for at tegne sig for et beløb. I umiddelbar forlængelse af informationsmødet, vil der blive indkaldt til en stiftende generalforsamling hvortil alle, der har tegnet sig for et beløb, har adgang. Man har ca. 3 uger at løbe på, hvis man skal undgå ekstraomkostninger i forbindelse med udstedelse af skødet.

Initiativgruppen arbejder videre med, hvilken selskabskonstruktion, der skal anvendes, men meget taler for at det bliver et Aps.

Initiativgruppen og Møllegaarden ser efter aftenens møde meget optimistisk på i nær fremtid at kunne gennemføre købet af Købmandsgården.
Kig i postkassen, inden længe vil du modtage en opfordring til at investere i købet af Købmandsgården. Hold dig også orienteret på Portalen. 
JH
Klik på et billede og se serien i stor størrelse

Sidst opdateret: 03-12-2014
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect