- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

De angivne datoer er datoerne hvor artiklen er i avisen

Alle sogne 1. Verdenskrig erklæret 1914 - 29.07
Alle sogne Annonce. Drik Skjern Hvidtøl 1914 - 21.09
Alle sogne Bølling-Nr. Herreds Landbororening  Landbrugskursus J. M. Voigt 1914 - 01.11
Alle sogne Festgaver fra Guldsmed N. Chr. Ormstrup Skjern 1915 - 12 04
Alle sogne Fødevare priser 1914 1914 - 03.09
Alle sogne Generalforsamling Bølling Nr. Herreds Landboforening. Formand Kr. Lodahl Bølling 1932 - 22 03
Alle sogne Generalforsamling Bølling Nr. Herreds Landboforening. Formand Kr. Lodahl Bølling 1932 - 22 03
Alle sogne Hanning m. fl. Sognes Mergelfosyning afholder generalforsamling i Sædding forsamlingshus 1915 - 29 03
Alle sogne Køreplan Skjern Videbæk banen 1932 - 29 01
Alle sogne Legater til Hedeopdyrkere Claus Lauridsen Hanning. 1932 - 16 03
Alle sogne Reklame Adler skrivemaskine Repræsentant  Alfred H. Laursen 1914 -
Alle sogne Reklame Bredtærsker maskine 1914 -
Alle sogne Reklame Festgaver. Guldsmed N. Chr. Ormstrup Skjern 1914 -
Alle sogne Reklame for "Kohaleholder" 1913 -
Alle sogne Reklame for ure 1915 - 27 04
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 28.10
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 02.11
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 22.01
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 22.01
Bølling Akrobat kørsel i Bølling Mejeriby, hvilket gik ud over ”Nørgaard” 1932 - 02 05
Bølling Bryllup i Bølling kirke Frk. Agnes Knudsen og Johannes Damgaard Bølling 1932 - 12 02
Bølling Dødsannonce Chr. Hindbo 1913 - 24.11
Bølling Dødsannonce Kristiane Kristensen f. Jensen 1915 - 19.07 
Bølling Dødsannonce Maren Mulbjerg Æsterby i Bølling 1914 - 30.04
Bølling Ejendomshandel Kristen Nielsen i Aanum til Jeppe Jacobsen Bølling 1914 - 27.07
Bølling Ejendomshandel Peter Graversen har solgt sin gaard St. Kragmose til R. P. Frandsen 1915 - 08.07
Bølling Ejendomshandel. ”Petersborg” mageskiftet mellem Graakjær og Chr. Mikkelsen 1915 - 27 04
Bølling Ejndomshandel Hans Møller Nielsen til Christen Lodahl - Hans M. Nielsen til Hans Chr. Jensen 1915 - 04.08
Bølling Forretningssalg Dagmar Andersen Skjern til Frk. Signe Lunde Bølling 1932 - 07 05
Bølling Gård til salg Anders Chr. Andersen Gasdalgaard 1915 - 06 04
Bølling Hjertelig tak Jens Chr. Mulbjerg 1914 - 05.05
Bølling Kørselsuheld Gdr. N. Thomsen der var cyklende blev kørt ned af en bil 1932 - 03 05
Bølling Lærerindstilling Lærer B. Hahn Andersen 1932 - 02 03 
Bølling Maren Mulbjerg f. Hansen af Bølling. Dødsfald anm. for skifteretten 1914 - 15.05
Bølling Overretsdom i tyendesag Jensine Jacobsen og fader Jens Jacobsen - Jens Chr. Muldbjerg 1914 - 23.05
Bølling Overretsdom i tyendesag Jensine Jacobsen og fader Jens Jacobsen - Jens Chr. Muldbjerg 1914 - 23.05
Bølling Salg af Gaard i Bølling Mads Holk 1914 - 17.02
Bølling Skøde fra Niels Clausager og Søren Larsen i Sædding til Niels Peder Nielsen 1914 - 17.01
Bølling Sognefoged Jesper Nørgaards enke Kirsten Nørgaard fylder 80 Aar. 22 April 1932 - 18 04
Bølling Sølvbryllup hos Mads Olesen og Hustru i Bølling 1915 - 26 04
Bølling Tak  ved Sølvbryllup Kirsten og Mads Olesen 1915 - 27 04
Bølling - Sædding Sygeplejeforeningens ordinære generalforsamling 1914 - 27.02
Bølling – Sædding Bekendtgørelse fra Bølling Sædding sogneråd valg af Valgmand hos Thomas Sørensen 1915 - 06 05
Bølling Sædding Den Udrakte Haand  -  Den udstrakte Haand 1914 - 21.04
Bølling Sædding Hjælpeforeningen "Den udstrakte haand" 1914 - 08.04
Bølling Sædding Licitation  for Bølling Sædding kommune 1915 - 01.03
Bølling Sædding Sygeplejeforeningen har holdt sin ordinære generalforsamling 1915 - 27.02
Bølling Sædding Valgmandsvalget  Th. Sørensen og B. Clausager 1914 - 01.07
Dejbjerg Fangekolonien i Dejbjerg 1914 - 29.07
Dejbjerg Hanning Sognerådet har genvalgt Niels Pedersen i Skaarup til formand 1915 - 06 04
Finderup Andelspenge. Lokalkredsen af Jord, Arbejde og Kapital i Finderup 1932 - 16 04
Finderup Dødsannonce Jens Husted 69 Aar gl. 1914 - 10.12
Finderup Dødsannonce Mads Madsen af Hestkjær 1915 - 21.07
Finderup Dødsannonce Vor kære gamle Moder hensov i Gaar (Karen Johanne Jensen) 1913 - 17.10
Finderup Ejendom til salg Jens Dalgaard Finderup pr Skjern 1915 - 03.08
Finderup Ejendomshandel Jan Aaes Finderup til Chr. Pedersen Velling. 1914 - 22.09
Finderup Ejendomshandel Købmand Mads C. P. Andersen til Finderup Brugsforening 1915 - 07.07
Finderup Finderup Andelsmejeri Tilbud paa Kørsel 1915 - 24.07
Finderup Generalforsamling Finderup mejeri 1932 - 18 05
Finderup Gaardhandel Jens Nygaard Finderup til Spangsberg Sørensen af Herborg 1913 - 03.11
Finderup Husmand Jens Larsens Enke Kirsten Larsen f. Knudsen Finderup. Dødsfald anm.  skifteretten 1914 - 15.05
Finderup Indvielse af Finderup Gymnastikhus 1913 - 10.09
Finderup Jens Dalgaard Finderup har solgt sin Ejendom til Chr. Petersen i Brjning. 1915 - 13.08
Finderup Kogekone Dorthea Pedersen Annonce. 1914 - 15.01
Finderup Mads Sørensen Hestkjær til Jakob Valdemar Johansen 1915 - 14.08
Finderup Niels Peder Nielsen i Finderup har købt Leergaarden i Dover 1913 - 22.09
Finderup Sølvbryllup Opmærksomhed fravedes på grund af sygdom Andrea og Kristen Madsen 1915 - 17 03
Finderup Tak for opmærksomhed ved Sølvbryllup Ellen og Anton Nielsen, Engvang Finderup 1915 - 06 04
Finderup Hanning Bispevisitas 1913 - 06.09
Finderup Hanning Bispevisitas 1913 - 06.09
Hanning Afdød Veteran fra 1864 Ole Svendsgaards jordefærd 1914 - 09.03
Hanning Bestilling på hegnspæle og brænde Løvstrup og Løvstrupgaards plantage Chr. Nielsen 1914 - 03.02
Hanning Bortsalg af afdøde gartner Johan Christensens hus. Morten Noe af Skræpsgaard 1914 - 27.05
Hanning Bortsalg af Besætning og avl Ole Thuesen og Søren Grønborg 1913 - 27.10
Hanning Christen Sørensen af Aarup i Hanning. Dødsfald anm. for skifteretten 1914 - 15.05
Hanning Dødsannonce Chr. Sørensen Kjær Aarup i Hanning 1914 - 17.04
Hanning Dødsannonce Christiane Christensen 1914 - 05.12
Hanning Dødsannonce Else Olsen Skaarup 94½ Aar gl. 1914 - 08.12
Hanning Dødsannonce Gartner John Christensen Veteran fra 1864 1914 - 22.05
Hanning Dødsannonce Ingeborg Sørensen 1915 - 12.02
Hanning Dødsannonce Kirsten Thuesen  Landting i Hanning 1915 - 16.01
Hanning Dødsannonce Kirstine Olsen Skaarup 1914 - 07.11
Hanning Dødsannonce Maren Christensen (Svensgaard) f Pedersen død 22 april 1915 Skårup 80 år gl. 1915 - 24 04
Hanning Dødsannonce Ole Christensen (Svendsgaard) Skaarup i Hanning 1914 - 04.03
Hanning Dødsannonce Peder Nielsen Langtind 77 Aar 1913 - 11.10
Hanning Dødsfald. Jacob Peder Nielsen af Skaarup i Hanning 1915 - 07.07
Hanning Ejendomshandel Chr. Sørensens Enke Mariane af Aarup til Sønnen Søren Peter Sørensen 1915 - 14. 08
Hanning Festlig sammenkomst for at fejre Pastor Fønss- Jørgensen og Hustrus Bryllup 1915 - 16.07
Hanning Gdr. Peter Iversen gamle Hanning har solgt sin gaard til Knud Agerbo Lem. 1914 - 26.05
Hanning Generalforsamling i Hanning sogns sygekasse 1915 - 03.02
Hanning Generalforsamling i Hanning Sogns Sygeplejeforening 1915 - 04.02
Hanning Grunlovsdagen i Mads Andersen plantage i Skaarup 1915 - 29 05
Hanning Gaard til salg Peder Iversen Gl. Hanning 1914 - 28.03
Hanning Hanning skyttekreds Mesterskabsskydning 1913 - 23.11
Hanning Hanning Svineavlerforening indkøb af Orne 1914 - 28.07
Hanning Hanning Svineavlerforening. Ornen flyttes fra Hans Olsen til Jens Chr. Husted Skaarup 1913 - 29.10
Hanning Jobannonce Hans Nielsen Hanninggaard 1914 - 05.09
Hanning Jordrystelse i Vestjyllan 1913 - 30.07
Hanning Licitation Sogneraadet 1915 - 06.03
Hanning Lærer P. Borup svar fra Hans Bendtsen Borris 1914 - 14. 03
Hanning Mergelarbejdet i Hanning 1914 - 11.05
Hanning National Kristelig møde i Hanning Præstegaards have 1913 - 04.07
Hanning Overfald på en pige nord for Hanning Hedegaard. Gerningsmanden en karl fra Bølling 1914 - 02.06
Hanning P. Iversen gl. Hanning køber P. Iversens enkes gaard 2Lille Søgaard" Holmsland 1914 - 28.05
Hanning Svend Andersens Enkes ejendom i Skaarup er nedbrændt 1914 - 09.06
Hanning Sølvbryllup Gdr Jens Høghøj og Hustru Hanning Sølvbryllup 27 April 1932 - 20 04
Hanning Sølvbryllup Niels Pedersen  og Hustru af Hedelund i Hanning 1915 - 13 03
Hanning Sølvbryllup Niels Pedersen  og Hustru af Hedelund i Hanning 1915 - 13.03
Hanning Ulykkeserstatning Anton M. Mathiesen 1914 - 09.07
Hanning Ung pige søges til arbejde og undervisning af børn på Løvstrupgaard Marie Voigt 1914 - 20.02
Hanning Uvejr Broen over kirkegaards bæk fuldstændig bortskyllet 1915 - 06.08
Hanning Uvejr Jens Andersens butik, Nancy Esmark og Smed Clausen under vand 1915 - 05.08
Hanning Dejbjerg Valgmandsvalget Jens Landting og Mads Andersen 1914 - 30.06
Hanning Finderup Bispevisitas 1913 - 06.09
Hanning Finderup Bispevisitas 1913 - 06.09
Hanning Finderup Smukke Gaver til Brudeparret Fønss-Jørgensen og Hustru 1915 - 16.07
Hanning Finderup Usmagelig reklame Valgplakater på kirkedørene i Hanning og Finderup 1914 - 29.06
Hanning Sædding Andelsmejeriets halvårlige Generalforsamling. 1914 - 02.11
Hanning Sædding Foredragsforeningen. Foredrag i Hanning Forsamlingshus 1914 - 09.09
Hanning Sædding Generalforsamling i Hanning Sædding Andelsmejeri 1932 - 18 05
Hanning-Sædding Halvaarlig Generalforsamling Hanning Sædding Andelsmejeri. 1913 - 04.11
Hanning-Sædding Ordinær generalforsamling Hanning-Sædding Mejeri. J. Mosgaard Finderup 1913 - 29.10
Rækker Mølle Annonce Julelukning i Rækker Mølle 1913 - 24.12
Rækker Mølle Auktion i Smed Niels Chr. Clausens Konkursbo 1915 - 01.03
Rækker Mølle Begravelse Sædding kirke Ole Sørensen 1932 - 16 02
Rækker Mølle Dygtig Syerske søges P. Krogh Rækker Mølle 1914 - 02.02
Rækker Mølle Dødsannonce Ane Marie Jensen 1914 - 06.01
Rækker Mølle Franskvadskeri hos Benned Jensens Enke. Sanne Nielsen 1913 - 25.10
Rækker Mølle Husbestyrerinde søges Træhandler L. Martin Andersen 1914 - 27.02
Rækker Mølle Ny telefoncentral hos Skomager A. Andersen 1913 - 07.11
Rækker Mølle Smed Niels Christian Aas Klausen Konkursbehandling 1915 - 06.02
Rækker Mølle Tak for udvist opmærksomhed Sophus Jensen Rækker Aktiemølle 1914 - 15.01
Rækker Mølle Tvangsauktion Smedemester Niels Kristian Klausen 1915 - 17.02
Rækker Mølle Udbetaling af Renter af Aktier 1915 - 08 06
Rækker Mølle Uvejr Jens Andersens butik, Nancy Esmark og Smed Clausen under vand 1915 - 05.08
Rækker Mølle Reparation af Rækker Aktiemølle 1914 - 03.07
Skjern Ildebrand i Møbel og Roeskærerfabrikken Herborg i Skjern 1913 - 19.09
Sædding Begravelse Sædding kirke Anders Andersen Skjern 1932 - 24 02
Sædding Den overdrevne tørst 1914 - 13.05
Sædding Dødsannonce Karl M. Jensen Død på Rigshospitalet. 1914 - 13.11
Sædding Dødsannonce Knud Jensen Madsen død 21 April 1915 1915 - 23 04
Sædding Dødsannonce Morten Fyrstenborg død d. 25 Maj 1915 90 år gl. 1915 - 26 03
Sædding Dødsannonce Nielsine Lauridsen  død 13 April 1915 82 år gl. 1915 - 14 04
Sædding Ejendomshandel Svend Falner Pedersen købt af Jens Jensen Slumstrup mark 1932 - 15 03
Sædding Ejendomshandel Thomas P. Sørensen  Slumstrup til Hans Mortensen Bølling 1915 - 05.06
Sædding Fodboldkamp mellem Brejning og Sædding. Brejning sejrede med 4 - 0 1913 - 08.07
Sædding Fodboldkamp mellem Brejning og Sædding. Sædding sejrede med 1 - 0 1913 - 21.10
Sædding Fordringer i Dødsboet efter Tjenestekarl Carl Marinus Jensen af Sædding 1915 - 25.08
Sædding Hingsten ”Aldrup Staal” til bedækning hos R. Dahl slumstrup 1915 - 20 05
Sædding Husmandspræmier. Ane Marie Jensen 30 kr til Ajlekumme 1914 - 19.08
Sædding Korthornstyr til salg Jens Barde Kirkegaard Stensig 1913 - 30.10
Sædding Licitation over vejarbejde m. m. hos Thomas Sørensen Slumstrup 1914 - 14.02
Sædding Lærer M. K. Pedersens 25 Aars jubilæum 1914 - 06.01
Sædding Lærer M. K. Pedersens 25 Aars jubilæum 1914 - 06.01
Sædding Lærer M. K. Pedersens 25 Aars jubilæum 1914 - 06.01
Sædding Skøde fra N. Christensen Troldhede til B. Stensig Søndergaard i Sædding 1914 - 17.01
Sædding Slumstrupgård solgt 1914 - 11.06
Sædding Slumstrupgaard solgt A. Andersen Fousing til Proprietær Dahl Juellingsholm 1914 - 12.09
Sædding Slumstrupgaard solgt A. Andersen Fousing til Proprietær Dahl Juellingsholm 1914 - 12.09
Sædding Slumstrupgård tilhørende proprietær Niels Matzen brændt 1914 - 09.06
Sædding Sædding Ungdomsforenings ordinære generalforsamling 1914 - 04.11
Sædding Sølvbryllup Lars Gammeljord og Hustru Sædding 1932 - 19 03
Sædding Sølvbryllup. Tak for opmærksomhed Johanne og Hans Peder Nielsen 1915 - 16 04
Sædding Tak for udvist imødekommenhed Mette Jensen 1914 - 24.11
Sædding Tinglæste ejendomshandler Jens Ole Jensen til Lars Gammeljord Sædding 1914 - 02.04
Sædding Tinglæste ejendomshandler Knud Jensen Madsen sædding til Chr. Bertelsen Sædding 1914 - 02.04
Sædding Tinglæste ejendomshandler Knud Jensen Madsen Sædding til Søren Vestergaard Andersen 1914 - 02.04
Sædding Ungdomsforenings Generalforsamling 1913 - 04.11
Sædding Vinterlærerinde søges 1915 - 31.07
Sædding Bortkommen Faar hos Thomas Sørensen 1915 - 01.03
Sædding Kirsten Nørgaard Graversens Datter Marie Amalie Dødsfald anm.  Skifteretten 1914 - 02.03
Sædding Forlovede Frk. Sigrid Krogh Ølstrup og Grd. Johs. Bendtsen Sædding 1932 - 03 04
Hanning Dødsfald Inger Tylvad Hanning 1932 - 23 05
Rækker Mølle Motorløb Videbæk og Omegns Motorklub Orienteringsløb 2 pr. Kaalund Rækker Mølle 1932 - 31 05
Alle sogne Landpostbudenes Centralforening Husted i Sædding og Bøjle Sørensen Sædding 1932 - 31 05
Bølling Dødsfald Gdr P. Nygaard Skjern 1932 - 03 06
Bølling Dødsfald Gdr P. Nygaard Skjern 1932 - 03 06
Bølling Dødsfald Gdr P. Nygaard Skjern 1932 - 03 06
Hanning Teologisk Embeds eksamen Johannes Jensen Søe 1932 - 09 06
Rækker Mølle Ildebrand hos Smedemester Christensen Rækker Mølle 1932 - 29 06
Hanning Rekord jordbær hos Gartner Mortensen Kongsholm 1932 - 06 07
Finderup Lærerindstilling Jens Kirk Dalgaard i Finderup til ledig stilling ved skolen i Æksbøl 1932 - 18 07
Bølling Dødsfald Engeline Eskildsen Marup 1932 - 26 07
Hanning Forlovelse Gdr. Niels Christensen s. Bork og Frk. Anna Pedersen Hanning 1932 - 29 07
Bølling Dødsfald Kresten Mikkelsen lille Bøel i Bølling 1932 - 29 07
Finderup Sølvbryllup Hans Søndergaard og Hustru Finderup 1932 - 04 08
Sædding Dødsfald Cecilie Bach Sædding 1932 - 06 08
Hanning Gdr. Mads Kamps enkes ejendom i Hanning 1932 - 15 08
Alle sogne Vejviser for Skjern 1915 - 04 09
Hanning Sædding Hanning Sædding Foredrags forening, oplæsning i Finderup Gymnastikhus 1915 - 04 09
Hanning Sædding Hanning Sædding Foredrags forening, oplæsning i Finderup Gymnastikhus 1915 - 04 09
Alle sogne Dødsfald i Bølling Nr. Herred aug. Andrea Andersen Aarup og Mads Vendelbo Sædding 1915 - 08 09
Hanning Sædding Hanning Sædding Mejeri Udbetaling, Skyllevand og tomme tønder sælges 1915 - 10 09
Bølling Kørselsuheld Gaardejer A. Sejer Andersen uheld ved mejeriet i Faster 1915 - 14 09
Hanning Dødsannonce Mads Nisgaard død i aarup 13 Sept. 1915 1915 - 14 09
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Jacob Cecilius Madsen af Skaarup 1915 - 14 09
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Jacob Peder Nielsens enke Ane af Skaarup 1915 - 14 09
Hanning Tak for udvist Deltagelse Hansine Nisgaard Aarup i Hanning 1915 - 23 09
Bølling Stævningsmænd i Bølling Købmand J. C. Larsen og Gaardejer Niels Vig 1915 - 24 09
Finderup Ejendomshandel Knud Larsen Finderup til Peder Kastberg af Bølling 1915 - 27 09
Finderup Ledigt Lærerembede som førstelærer i Finderup skole 1915 - 02 10
Bølling Tak for opmærksomhed ved Guldbryllup Sidsel og Kjeld Pedersen Bølling 1915 - 06 10
Alle sogne brugte maskiner til salg i bla. a. Bølling og Hanning Hestegange og hakkelsesmaskiner 1915 - 06 10
Sædding Sølvbryllup hos Proprietær R. Dahl og Hustru Slumstrup 1915 - 08 10
Alle sogne Reklame Ford Automobiler 1915 - 20 10
Alle sogne Dødsfald Bølling Nr. Herred Hanning sogn Husmand Mads Nisgaard af Aarup 57 Aar. 1915 - 11 10
Alle sogne Dødsfald Bølling Nr. Herred Bølling sogn gaardejer Jesper Che Nørgaard Bølling 74 Aar 1915 - 11 10
Rækker Mølle Politiretten En Smedesvend fra Rækker Mølle 1915 - 29 10
Sædding Sædding Gymnastik Forening 1915 - 11 11
Alle sogne Ejendomshandler Tingstens Bølling Nr Herred Jacob Cecilius Madsen af Skaarup 1915 - 13 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Knud Larsen Finderup 1915 - 13 11
Sædding Politiretten Tjenestekarl fra Sædding 1915 - 15 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Peder Kastbjer Bølling til Iver Th. Iversen 1915 - 22 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred  Mads E, D. Andersen Finderup køber i Astrup 1915 - 22 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred  Mads Kamp Opstrup Hanning til Chr. Søndergaard 1915 - 22 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred  Mads Kamp Opstrup Hanning til Morten Jeppesen 1915 - 22 11
Alle sogne Skjern Videbæk banen 1915 - 23 11
Bølling Børnegudstjeneste i anledning af 2 året for afholdelse af børnegudstjeneste i Bølling 1915 - 23 11
Hanning Sølvbryllupsfest Peder Knudsen og Hustru Bakken Hanning 1915 - 25 11
Hanning Sølvbryllupsfest Peder Knudsen og Hustru Bakken Hanning 1915 - 29 11
Bølling Dødsannonce Kirsten Kristensen død 24. 11. 1915 Frydenborg i Bølling 1915 - 29 11
Alle sogne tinglæste ejendomshandler Andreas Graversen Bølling – Peder Graversen Sand Bølling 1915 - 29 11
Alle sogne Dødsfald Bølling Nr. Herred Bølling sogn Kirsten Christensen 1915 - 09 12
Alle sogne Ejendomshdler I Bølling Nr. Herred. N. Ecmarch Rækker Møllegaard & Jens Christiansen af Hanning 1915 - 09 12
Finderup Finderup Actiemølle 1915 - 15 12
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1915 - 18 12
Alle sogne Ejendomshandler Andr. Gravesen Bølling 1915 - 22 12
Finderup Mund og Klovsyge hos Fru Dorthea Graakjærs 1932 - 20 08
Bølling Avlsdyrhandler Gdr. S. Vinge 1932 - 03 09
Bølling Forlovelse Frk. Kamilla Hansen af Slumstrupgaard og Kommis Laurits Jørgensen Finderup Brugsforening 1932 - 03 09
Hanning Bryllup Frk Karen Jacobsen ”Lille Gadegaard” og Gdr. Alfred Nielsen Højvang Brejning 1932 - 10 09
Bølling Ejendomshandel Villiam Thuesen Bøllinglide 1932 - 29 09
Hanning Fødselsdag Dorthea Dalgaard 85 Aar. 1932 - 03 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 05 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 05 10
Hanning Bryllup Frk. Anna Pedersen Hanning og Gdr. Niels Kristensen Sdr. Bork. 1932 - 26 09
Bølling Dødsfald Hans Peder Nielsen Pedersborg i Bølling 1932 - 05 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 08 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 10 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 14 10
Hanning Belønning for redningsarbejder ved branden i Kongensholm Aksel Jensen og Henrik Reisholt Hnning 1932 - 15 10
Hanning Sølvbryllup Købmand Hans Lunde og Hustru Hanning 1932 - 17 10
Bølling Bølling Kirkes Blytag fornyes 1932 - 18 10
Bølling Bølling Kirkes Blytag fornyes 1932 - 18 10
Finderup Dødsfald Ane Katrine Laursen 1932 - 19 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 20 10
Bølling Bryllup i Bølling kirke frk Dagmar Andersen og Gdr. William Thuesen 1932 - 22 10    
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 24 10
Sædding Ejendomshandel P. Jespersen sin Gaard Grønne til Senius Jensen 1932 - 24 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 26 10
Bølling Bryllup Kirstine Pedersen Rækker Mølle og Kristen Bertelsen Vind 1932 - 26 10
Alle sogne Særtog til Skjern 1932 - 05 11
Alle sogne Rutebil Videbæk – Skjern over Herborg, Sædding, Rækker Mølle, Aarup og Bøllong Mejeriby 1932 - 09 11
Finderup Bryllup Frk. Kristiane Toft Rørkjær og Adolf Pedersen Finderup 1932 - 18 11
Hanning Præsteindsættelse Pastor Johannes Søe 1932 - 18 11
Hanning Bryllup Frk. Sørence Opstrup og Georg Hansen Nr. Omme 1932 - 21 11
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 26 11
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 03 12
Hanning Sølvbryllup Gdr. Jens Kudsk og Hustru 1932 - 13 12
Alle sogne Prædikantliste Søndag den 6. Januar 1901 - 05 01
Bølling – Sædding Bølling- Sædding Sogneraad har valgt Ole Pedersen til formand og Smed P. Jensen til kasserer 1901 - 15 01
Bølling Bølling fattighus solgt for 21 kr. 1901 - 15 01
Bølling – Sædding Kommuneligning for 1901. 1901 - 15 01
Bølling – Sædding Kommuneligning for 1901. 1901 - 15 01
Finderup Møde i Luthersk Missionsforening i Finderup 1901 - 31 03
Sædding Møde i Luthersk Missionsforening hos Søren Andersen i Sædding 1901 - 31 03
Alle sogne Bekendtgørelse fra Ringkøbing amts Hagelskadeforsikring A. Stengaard Sædding 1901 - 31 03
Alle sogne Kåring af søer ved Hanning svineavlerforening 1901 - 03 04
Alle sogne Dødsfald anm. Skifteretten Sidsel Andersdatter Finderup, Anders Lydersens søn Jens Peter Hestkjær 1901 - 12 04
Bølling Bølling Foredragsforening 1901 - 13 04
Bølling Tinglyste ejendomshandler Jens Jensen Nedergaard til smed Peter Jensen 1901 - 21 04
Bølling Tinglyste ejendomshandler Chr. Olesen til Møller Konrad Fromberg 1901 - 21 04
Finderup Auktionsskøde til Johannes Andreasen paa en Ejendom i Øster Finderup 1901 - 21 04
Hanning Skøde fra Peder Christensen til Mads Kamp Opstrup paa en gaard i Skaarup 1901 - 21 04
Hanning Skøde fra Svend Andersen til Anton Jørgensen paa en Ejendom i Skaaup 1901 - 21 04
Hanning Adkomst for Kirstine Marie Jørgens på en ejendom i Løvstrup 1901 - 21 04
Hanning Præmiehingsten ”Langkjær den 2.” til bedækning Hanninggaard Chr. Nielsen 1901 - 26 04
Sædding Dødsfald anmeldt ved Skifteretten Søren Sørensens Søn Jeppe Holm Stensig i Sædding 1901 - 19 05
Sædding Dødsfald anmeldt ved Skifteretten Bøge Hansens hustru Else Kirstine Andersen Stensig i Sædding 1901 - 19 05
Finderup Dødsfald anmeldt ved Skifteretten arbejdsmandJens Nielsens Hustru Johanne Marie Jensen i Hestkjær 1901 - 19 05
Finderup Tinglæste ejendomshandler Mads Madsen til Anders Lydersen paa et sted i Finderup 1901 - 26 05
Bølling Tinglæste ejendomshandler Niels Iversen til Mette Iversen en ejendom i Østerby i Bølling 1901 - 09 06
Hanning Dejbjerg Tilbud på arbejdet ved tilbygning til Rabjerg skole Dejbjerg Hanning Sogneråd 1901 - 16 06
Bølling Tinglæste ejendomshandler Mette Iversen til Johannes Knudsen på en gård i Østerby i Bølling 1901 - 19 06
Rækker Mølle Ejendomshandel Købmand Jens Andersen Rækker Møller et hus i Skjern til Maler Fr. Jensen 1901 - 28 06
Sædding Ny brandfoged Jacob Stensig Svendsen i Sædding Sogns Søndre Distrikt 1901 - 09 07
Alle sogne Kapskydning i Ringkøbing Sydlige Kredse. Søren Nielsen - B. Jensen – N. Chr. Jensen alle Finderup 1901 - 10 07
Bølling Møllerlærling søges Konrad Fromberg Bølling Mølle 1901 - 02 08
Dejbjerg 22 Børn   Præmie for flest børn tilfaldt mand i Dejbjerg 1901 - 04 08
Bølling Tinglæste ejendomshandler Villads Miltersen til Mads Peder Jensen på en gård i Bølling 1901 - 23 08
Rækker Mølle Dødsfald Svend Andersens Hustru 24 August 1901 1901 - 27 08
Alle sogne Bølling Nørre herreds landboforening præmie for Biavl  H. Okholm Bøllinglide 1901 - 31 08
Bølling Sparket af en hest Gaardejer Peder Chr. Hansen i Bjerg bølling 1901 - 10 09
Bølling Ulykken i Bølling Peder Chr. Hansen døde 1901 - 13 09
Hanning Hanning Foredragsforening 1901 - 14 09
Hanning Dødsfald anmeldt til Skifteretten Svend Andersens Hustru Kirsten Christensen Skaarup i Hanning 1901 - 14 09
Bølling Dødsfald anmeldt til Skifteretten Aftægtsenke Sørine Marie Hansdatter 97½ år 1901 - 14 09
Bølling Dødsfald anmeldt til Skifteretten Gaardejer Peder Christian Hansen, Bjerg i Bølling 1901 - 14 09
Hanning Tinglæste ejendomshandler Jeppe Christensen til Chr. Søndergaard Christensen på gården ”Pig” 1901 - 14 09
Finderup Tinglæste ejendomshandler Jens Nielsen til Martinus Hansen på en parcel i Finderup 1901 - 05 10
Sædding Vinterlærerinde søges Bølling Sædding Sogneråd Ole Pedersen 1901 - 05 10
Hanning Farlig Kreatursygdom hos Mads Nielsen Stokholm, Skaarup i Hanning (miltbrand) 1901 - 05 10
Alle sogne Bølling Nørre herreds landboforening præmie og rejseunderstøttelse 1901 - 08 10
Alle sogne Bølling Nørre herreds landboforening præmie og rejseunderstøttelse 1901 - 08 10
Hanning Ikke Miltbrand hos Mads Nielsen Stokholm Skaarup i Hanning (Billede kommer senere) 1901 - 06 10
Bundsbæk Tvangsauktion over Bundsbæk Mølle 1901 - 09 10
Hanning Ejendomshandel Chr. Brosbøl i Lykkeby til Chr. Kloster 1901 - 09 10
Bundsbæk C. R. Christensen og M Svendsen til Peder Christensen Ejendommen Bundsbæk Mølle 1901 - 10 10
Hanning Branddirektør Clausager til Chr. Brosbøl af Hanning en ejendom i Skjern. 1901 - 11 10
Hanning Hanning og Omegns Svineavlsforening 1901 - 12 10
Bølling Bølling foredragsforening m. Valgmenigheds præst Th. Helveg Vallekilde 1901 - 16 10
Hanning Hanning Foredragsforening m Pastor Th. Helveg 1901 - 16 10
Finderup Tinglæste ejendomshandler Søren Chr. Andersen til Kristen Bunk Søren Andersen Ø Finderup 1901 - 27 11
Hanning Tinglæste ejendomshandler Chr Knudgaard Nielsen til Niels Nielsen Gl. Hanning 1901 - 27 11
Sædding Dødsfald anm. Skifteretten Gdr.ejer Peder Pedersens enke Karen Pedersdatter 87 år af Stensig 1901 - 26 11
Sædding Stor kålrabi hos Husmand Anders Thomsen på 25 Pd 1901 - 15 11
Sædding Dødsfald anm. Skifteretten Gdr. Chr. Astrups Christensens tvillinge sønner Fyrstenborg 1901 - 18 12
Rækker Mølle Rækker Mølle og omegns Elektricitetsværk. Bestyrer A. Nielsen 1918 - 07 10
Hanning Forsamlingshusets 25 års jubilæum. Pastor Føns Jørgensen, Balslev, Spangsberg Sørensen, Mads Andersen 1918 - 17 10
Finderup Dødsannonce Geert Forældre Marie Johansen og Valdemar Hansen 1918 - 19 10
Bølling Guldbryllup. Aftægtsmand Gravers Chr. Nielsen. Kaldet Chr. Østerby 1918 - 26 10
Bølling S. Bølling Mølle. Em. Villadsen 1918 - 26 10
Finderup Kaffemærker Finderup Brugsforening. Emil Østergaard 1918 - 30 10
Bølling Petroleums mærker Bølling – Sædding kommune 1918 - 31 10
Sædding Petroleums mærker Bølling – Sædding kommune 1918 - 31 10
Sædding Andenkarl søges Thomas Sørensen 1918 - 31 10
Finderup Finderup Mejeri Halvaarlig Generalforsamling J. M. Voigt 1918 - 07 11
Finderup Finderup Elektricitetsværk ekstra generalforsamling i Gymnastikhuset 1918 - 07 11
Sædding Aflysning af sølvbryllup Jensine og L. Lauridsen Mølgaard på grund af epidemi (Den spanske syge) 1918 - 08 11
Finderup En god Avlstyr til salg Opstallet hos R. C. Mortensen.  Eder Østergaard Finderup pr. Skjern 1918 - 11 11
Bølling Bølling – Sædding kommune. Bestilling af kartofler 150 kg. Pr. medlem af husstanden. 1918 - 13 11
Sædding Bølling – Sædding kommune. Bestilling af kartofler 150 kg. Pr. medlem af husstanden. 1918 - 13 11
Finderup Tak for udvist opmærksomhed ved vort sølvbryllup Kristine og Morten Chr. Jensen Finderup 1918 - 20 11
Sidst opdateret: 05-12-2018
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect