- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

SKØDE OG SERVITUT GENPARTER.

I løbet af de næste par år vil alle Skøde og Servitutgenparter for Hanning, Finderup, Bølling og Sædding blive fotograferet på Landsarkivet i Viborg og dermed kunne ses hos os i arkivet. I første omgang bliver det fra 1927 og op til ca. 1977

De bliver ordnet efter

1. Navn 2. Matr nr. og Ejerlag. 3. Gårdnavne . 4. Gadenavn og nr.

Ved de handler hvor det kun drejer sig om parceller, vil der ikke være gadenavn og nr.

Aktieselskabet Sædding Frysehus - 9bf Sædding By -
Andersen Jens Christian - 2a Klausager - Clausager - Clausagervej 1
Andersen Niels Chr. - 4e Sædding By -
Andersen Anders - 1e Stensig By - Stensigvej 6
Andersen Anders Peder Just - 15z Sædding By - Søvejen 29
Andersen Anders S. - 9c Sædding By - Søvejen 10
Andersen Anders S. - 9c Sædding By - Søvejen 10
Andersen Anders Storgaard - 1c Stensig By - Storgaard - Stensigvej 1
Andersen Anders Storgaard - 1h m.m.Stensig By -
Andersen Anders Søren - 9aø Sædding By - Kløverbakken 9
Andersen Anders Søren - 9f Sædding By - Telefon Centralen - Søvejen 12
Andersen Anders Vestergaard - 21b Sædding By -
Andersen Anders Vestergaard - 7a Sædding By - Grimstrupgaard - Sæddingvej 21
Andersen Anders Vestergaard - 7p Sædding By -
Andersen Anders Vestergaard - 7q Sædding By - Astrupvej 1
Andersen Anders Vestergaard - 7r Sædding By - Astrupvej 1
Andersen Anders Vestergaard - 7s Sædding By - Sæddingefterskole - Astrupvej 1
Andersen Anders Vestergaard - 8 Klausager -
Andersen Arnold - 2i Sædding By - Solvangvej 8
Andersen Chr. - 18d Sædding By -
Andersen Egon - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Andersen Egon - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Andersen Jacob - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Andersen Jacob - 9ah Sædding By - Søvejen 25
Andersen Jacob - 9ah Sædding By - Søvejen 25
Andersen Jacob - 9ax Sædding By -
Andersen Jakob - 9e Sædding By - Købmandsforretningen - Søvejen 3
Andersen Jens Chr. - 1z Slumstrup - Slumstrupvej 10
Andersen Jens Chr. - 1z Slumstrup - Slumstrupvej 10
Andersen Jens Chr. - 1z Slumstrup - Slumstrupvej 10
Andersen Jens Kristian - 3d Sædding by - Solvangvej 7
Andersen Jeppe Stensig - 1h Stensig By - Stensigvej 2
Andersen Jeppe Stensig - 1h Stensig By -
Andersen Jeppe Stensig - 3f Stensig By -
Andersen Jeppe Stensig - 3m Stensig By -
Andersen Kristian - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Andersen Kristian - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Andersen Kristine - 1e Stensig By - Stensigvej 6
Andersen Niel Chr. - 3f Sædding By -
Andersen Niels Christian - 3d Sædding by - Solvangvej 7
Andersen Niels Vilhelm - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Andersen Niels Vilhelm - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Andersen Nielsine - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Andersen Ole Grimstrup - 8 Stensig By -
Andersen Peder Mølgaard - 1c Stensig By - Storgaard - Stensigvej 1
Andersen Peder Mølgaard - 1h Stensig By - Stensigvej 3
Andersen Peder Mølgaard - 3m Stensig By -
Andersen Peder Mølgaard - 5a Stensig By -
Andersen Peter - 9d Sædding By - Søvejen 27
Andersen Peter - 9d Sædding By - Søvejen 27
Andersen Søren Vestergaard - 7a Sædding By - Grimstrupgaard - Sæddingvej 21
Andersen Søren Vestergaard - 7o Sædding By -
Andersen Søren Vestergaard - 8 Stensig By -
Bach Asta Dusine - 6ac Sædding By - Dyssevænget 7
Bach Asta Dusine - 6ac Sædding By - Dyssevænget 7
Bach Chr. Thuesen - 6aæ Sædding By - Dyssevænget 24
Bach Christian Thuesen - 8f Sædding By - Hostedhøj 10
Bach Kirsten - 6aæ Sædding By - Dyssevænget 24
Bach Kristian Thuesen - 6aæ Sædding By - Dyssevænget 24
Bach Niels - 10y Sædding By - Dyssevænget 9
Bach Niels - 5l Sædding By - Hostedhøj 8
Bach Niels - 6ac Sædding By - Dyssevænget 7
Bach Niels - 6ac Sædding By - Dyssevænget 7
Bach Niels - 8b Sædding By - Sdr. Grene - Grenevej 6
Bach Niels - 8f Sædding By - Hostedhøj 10
Bendtsen Alfred - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Alfred - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Bendtsen Alfred - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Bendtsen Bendt - 15ac Sædding By -
Bendtsen Bendt - 15af Sædding By - Kløverbakken 6
Bendtsen Bendt - 6ae Sædding By -
Bendtsen Bendt - 6ah Sædding By -
Bendtsen Bendt - 6bb Sædding By -
Bendtsen Bendt chr. - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Bendt Christian - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Bendt Christian - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Bendt Christian - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Bendt Kristian Søndergaard - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Bendt og Chr. - 6bb Sædding By - Dyssevænget 16
Bendtsen Chr. - 15af Sædding By - Kløverbakken 6
Bendtsen Chr. - 6bb Sædding By -
Bendtsen Chr.- 15ac Sædding By -
Bendtsen Christen Søndergaard - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Elisabeth Søndergaard - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Jens - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Jens - 6n Sædding By - Dyssevænget 39
Bendtsen Jens - 6n Sædding By - Dyssevænget 39
Bendtsen Jens - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Bendtsen Jens Korsholm - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Jens Korsholm - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Jens Peder - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Johannes - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Kirsten Korsholm - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Kirsten Korsholm - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Kirsten Korsholm - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Kirsten Korsholm - 7i Sædding By -
Bendtsen Maren Søndergaard - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Bendtsen Maren Søndergaard - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bendtsen Maren Søndergaard - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Bertelsen Poul Chr. - 7m Sædding By -
Bilberg Arne Jensen - 4a Stensig By -
Bilberg Jens Laurids Jensen - 2a Sædding By - Øster Kirkegaard Sæddingvej 24
Bilberg Jens Laurids Jensen - 3h Sædding by - Solvang - Solvangvej 4
Bilberg Jens Laurids Jensen - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Bilberg Laurids - 9ah Sædding By - Søvejen 25
Bilberg Laurids - 9az Sædding By - Søvejen 22
Bilberg Laurids - 9az Sædding By - Søvejen 22
Bilberg Laurids Jensen - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Bilberg Laurids Jensen - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Bilberg Søren - 14c Sædding By -
Bilberg Søren - 4a Sædding By - Pilgaard - Clausagervej 3
Bilberg Søren - 4d Sædding By -
Bilberg Søren Gammeljord - 4a Sædding By - Pilgaard - Clausagervej 3
Bilberg Theodor - 9ak Sædding By - Kløverbakken 5
Bilberg Theodor - 9bk Sædding By -
Bilberg Theodor - 9bq Sædding By - Kløverbakken 5
Bilberg Theodor - 9bs Sædding By - Kløverbakken 14
Bilberg Theodor M. Jensen - 3h Sædding by - Solvang - Solvangvej 4
Bilberg Theodor Marius Jensen - 3h Sædding by - Solvang - Solvangvej 4
Bilberg Theodor Marius Jensen - 9bd Sædding By - Kløverbakken 7
Bilbjerg Søren Gammeljord - 10 Stensig By -
Bilbjerg Søren Gammeljord - 14c Sædding By -
Bilbjerg Theodor Marius Jensen - 14c Sædding By -
Biltoft Børge - 9ak Sædding By - Kløverbakken 5
Bine Knudsen - 6k Sædding by - Sæddingvej 18
Bine Knudsen - 6k Sædding by - Sæddingvej 18
Bjerregaard Søren - 15c Sædding By - Gammelgaard - Søvejen 27
Boutrup Peder - 1æ Slumstrup - Granvej 2
Brunhøj Ejler - 1e Stensig By - Stensigvej 6
Brunhøj Ejler - 3q og 15b Sædding By -
Brunhøj Ejler - 3q Sædding By -
Bygningsinspektøren - 15c Sædding By - Gammelgaard - Søvejen 27
Bølling Sædding kommune - 18c Sædding By -
Bølling Sædding kommune - 27 Sædding By - Dyssevænget 40
Bølling Sædding Kommune - 6aq Sædding By - Dyssen Dyssevænget
Bølling Sædding Kommune - 6aæ Sædding By - Dyssevænget 24
Bølling Sædding Sogne kommune - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Bølling Sædding Sogne kommune - 11i Sædding By
Bølling Sædding Sogne kommune - 11k Sædding By -
Bølling Sædding Sogne kommune - 11l Sædding By - Astrupvej 5
Bølling Sædding Sogne kommune - 1an Slumstrup - Pogeskolen -
Bølling Sædding Sogne kommune - 1an Slumstrup - Pogeskolen -
Bølling Sædding Sogneraad - 18c Sædding By -
Bølling-Sædding kommune - 7q Sædding By - Astrupvej 1
Bølling-Sædding kommune - 7r Sædding By - Astrupvej 1
Carlsen Holger - 16d Sædding By -
Carlsen Holger - 16d Sædding By -
Christen Nørmark - 9bh Sædding By - Kløverbakken
Christensen A. Chr - 14y Sædding By - Dyssevænget 9
Christensen Anders Elkjær - 16d Sædding By -
Christensen Anders Elkjær - 18b Sædding By -
Christensen Anders Elkjær - 7 Stensig By -
Christensen Carl Oluf - 10 Stensig By -
Christensen Carl Oluf - 1n Stensig By - Sæddingvej 2b
Christensen Carl Oluf - 1s Stensig By -
Christensen Carl Oluf - 8 Stensig By -
Christensen Chr. - 6ad Sædding By -
Christensen Christen - 15u Sædding By - Fiskbækvej 9
Christensen Christen - 15u Sædding By - Fiskbækvej 9
Christensen Christen Astrup - 1r Slumstrup - Fyrstenborg - Fyrstenborgvej 10
Christensen Christen Astrup - 1t Slumstrup - Fyrstenborg - Fyrstenborgvej 10
Christensen Christen Frølund - 1ag Slumstrup - Fyrstenborgvej 9
Christensen Christian - 1q Slumstrup - Fyrstenborgvej 8
Christensen Jeppe - 1r Slumstrup - Fyrstenborg - Fyrstenborgvej 10
Christensen Johanne - 11y Sædding By - Dyssevænget 9
Christensen Kr. Astrup - 12y Sædding By - Dyssevænget 9
Christensen Mette Bjerregaard - 15c Sædding By - Gammelgaard - Søvejen 27
Christensen Mette Bjerregaard - 15c Sædding By - Gammelgaard - Søvejen 27
Christensen Søren Bjerregaard - 15c Sædding By - Gammelgaard - Søvejen 27
Christensen Søren Bjerregaard - 15c Sædding By - Gammelgaard - Søvejen 27
Christensen Søren Bjerregaard - 15z Sædding By - Søvejen 29
Christiansen Chr. - 9ax Sædding By -
Christiansen Chr. - 9c Sædding By - Søvejen 10
Christiansen Chr. Thimes - 23d Sædding By - Lyngvejen 7 -
Christiansen Chr.Thimes - 23a Sædding By -
Christiansen Christian Meldgaard - 9d Sædding By - Søvejen 27
Christiansen Else - 9ao Sædding by -
Christiansen Else - 9c Sædding By - Søvejen 10
Christiansen Jens - 3f Stensig By -
Christiansen Thomas - 9ao Sædding by -
Christiansen Thomas - 9c Sædding By - Søvejen 10
Clausager A.B. - 1f Klausager og Sædding -
Clausager Anders B. - 6ai Sædding By - Sæddingvej 16
Clausager Anders Bjergbo - 1a Klausager - Clausager - Clausagervej 1
Clausager Anders Bjergbo - 1a, 2a Klausager -
Clausager Anders. - 9ah Sædding By - Søvejen 25
Clausager Anders. B. - 6ai Sædding By - Sæddingvej 16
Clausager Anders. J. - 8l Sædding By - Kærgaardvej 1
Clausager Søren Ogelvig - 1c Klausager -
Clausager Søren Ogelvig - 3b Klausager - Clausager - Clausagervej1
Clausen Chr. - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Clausen Chr. - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Clausen Chr. - 1k Stensig By - Sæddingvej 15
Clausen Inger Mariane - 6ab Sædding By - Sæddinghedevej 5
Clausen Inger Mariane - 6ba Sædding By -
Dalgaard Chr. - 1i Slumstrup -
Dalgaard Jens Kongensholm - 8 Stensig By -
Danmarks Hypotekbank - 11l Sædding By - Astrupvej 5
Danmarks Hypotekbank - 1ad Slumstrup - Fyrstenborgvej 2
Danmarks Hypotekbank - 1ae Slumstrup - Fyrstenborgvej 5
Danmarks Hypotekbank - 1af Slumstrup - Fyrstenborgvej 7
Danmarks Hypotekbank - 1ag Slumstrup - Fyrstenborgvej 9
Danmarks Hypotekbank - 1g – 1z Slumstrup - Slumstrupvej10
Danmarks Hypotekbank - 1y Slumstrup - Slumstrupvej 8
Danmarks Hypotekbank - 1æ Slumstrup - Granvej 2
Danmarks Hypotekbank - 1ø Slumstrup - Granvej 1
Deleuran Krista - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Deleuran Krista - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Dyrholm Carl Johannes Nielsen 1g Sædding By -
Dyrholm Jens Mortensen - 2g Sædding By - Solvangvej 6
Dyrholm Johannes - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Dyrholm Johannes - 1g Sædding By -
Dyrholm Johannes - 2g Sædding By - Solvangvej 6
Dyrholm Karl Johannes Nielsen - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Dyrholm Karoline - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Dyrholm Karoline Petrine - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Dysse - 6y Sædding By - Dyssevænget 9
Eilertsen Frank Otto Kirkegaard - 1b Sædding By - Sæddingvej 22
Eilertsen Karl Ib - 1b Sædding By - Sæddingvej 22
Eilertsen Karl Ib - 1b Sædding By - Sæddingvej 22
Ejlert Brunhøj - 15b Sædding By -
Eriksen Kr.- 6ai Sædding By - Sæddingvej 16
Eschmark Ane - 26a Sædding By -
Eschmark Nancy - 9x Sædding By -
Esmarch Ane - 9a Sædding By - Møllegården - Søvejen 6
Esmarch Johannes Verner - 9a Sædding By - Møllegården - Søvejen 6
Esmarch Johannes Verner - 9x Sædding By -
Esmarch Johs. Verner - 9a Sædding By - Møllegården - Søvejen 6
Esmarck Ane - 9bt Sædding By -
Filsø Svend - 4a Sædding By - Pilgaard - Clausagervej 3
Flinker Jens Laurids Nielsen - 9aø Sædding By - Kløverbakken 9
Flinker Jens Laurids Nielsen - 9aø Sædding By - Kløverbakken 9
Fogedretten - 15u Sædding By - Fiskbækvej 9
Fromberg Konrad - 6r Sædding By - Dyssevænget 25
Faartoft Aksel - 9bc Sædding By - Søvejen 17
Faartoft Aksel - 9bc Sædding By - Søvejen 17
Faartoft Aksel - 9c Sædding By - Søvejen 10
Faartoft Aksel - 9c Sædding By - Søvejen 10
Faartoft Erik - 9bc Sædding By - Søvejen 17
Faartoft Erik - 9bc Sædding By - Søvejen 18
Faartoft Erik - 9æ Sædding By - Kløverbakken 1
Faartoft Erik - 9ø Sædding By - Søvejen 15
Gammelgaard Chr. Jensen - 10m Sædding By -
Gammelgaard Hans Christian Jensen - 10h Sædding By -
Gammelgaard Hans Jensen - 10k Sædding By -
Gammelgaard Kristian - 3c Sæding By - Sæddingvej 6
Gammelgaard Marianne - 10l Sædding By - Sæddingvej 8
Gammelgaard Markus Jensen - 10f Sædding By - Sæddingvej 10
Gammelgaard Markus Jensen - 10g Sædding By -
Gammelgaard Markus Jensen - 10h Sædding By -
Gammelgaard Markus Jensen - 10k Sædding By -
Gammelgaard Markus Jensen - 10l Sædding By - Sæddingvej 8
Gammeljord Lars - 13b Sædding By - Lyngvejen 4
Gammeljord Lars - 23a Sædding By -
Gammeljord Lars - 23c Sædding By - Lyngvejen 5 -
Gammeljord Laurids - 12c Stensig By -
Gammeljord Mariane - 13b Sædding By - Lyngvejen 4
Gammeljord Mariane - 23a Sædding By -
Gammeljord Marianne - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Gammeljord Marianne - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Gammeljord Marianne - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Graversen Johannes Tolstrup - 6l Sædding by - Fiskbækvej 8
Gaasdal Jens - 9f Sædding By - Telefon Centralen - Søvejen 12
Gaasdal Morten - 9af Sædding By - Søvejen 23
Hansen Arne - 9bo Sædding By - Kløverbakken 12
Hansen Bent - 9æ Sædding By - Kløverbakken 1
Hansen Bent - 9æ Sædding By - Kløverbakken 1
Hansen Birthe Kristine - 1an Slumstrup - Pogeskolen -
Hansen Carl Slovgaard - 1bb Slumstrup -
Hansen Chr. M. - 6ah Sædding By -
Hansen Dinna - 2b Bjerrebo og Slumstrup mølle - Højgårdvej 2 Sædding
Hansen Hans - 1a Slumstrup - Slumstrup - Slumstrupvej 15
Hansen Hans - 1an Slumstrup - Pogeskolen -
Hansen Hans - 2b Bjerrebo og Slumstrup mølle - Højgårdvej 2 Sædding
Hansen Hans Skovgaard - 1a Slumstrup - Slumstrup - Slumstrupvej 15
Hansen Harald Gustav 1g Sædding By -
Hansen Martinus - 4a Sædding By - Pilgaard - Clausagervej 3
Harald Gustav Hansen - 1l Sædding By - Sæddingvej 37
Henning Birgitte - 9af Sædding By - Søvejen 23
Henriksen Valdemar - 6ad Sædding By -
Henriksen Valdemar Emil - 6e Sædding By - Fiskbækvej 11
Hilding Johannes - 23d Sædding By - Lyngvejen 7 -
Hilding Johannes - 23d Sædding By - Lyngvejen 7 -
Holm Frederik Jensen - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Holm Frederik Jensen - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Holm Frederik Jensen - 8l Sædding By - Kærgaardvej 1
Holmgaard Laurids Nybo - 3f Sædding By -
Holmgaard Laurids Nybo - 3h Sædding by - Solvang - Solvangvej 4
Holmgaard Laurids Nybo - 4e Sædding By -
Husted Hans Christian - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Husted Marie Magdalene 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Højgaard Tobias - 19a Sædding By - Sæddingvej 20
Iversen Niels Peder Kristian - 10b Sædding By - Sæddinghedevej 1
Iversen Alfred - 11Stensig By -
Iversen Alfred - 13y Sædding By - Dyssevænget 9
Iversen Alfred - 4a Stensig By -
Iversen Alfred - 5b Stensig By -
Iversen Alfred - 6a sædding By - Søndergaard - Sæddingvej 19
Iversen Alfred - 6ac Sædding By - Dyssevænget 7
Iversen Alfred - 6x Sædding By - Dyssevænget 11
Iversen Alfred - 6z Sædding By - Lyngvejen 8
Iversen Alfred - 6aa og 9am Sædding By -
Iversen Iver Chr. - 1n Slumstrup - Ny Kjærgaard - Kjærgaardsvej 2
Iversen Iver Christian - 6ak Sædding By - Dyssevænget 30
Iversen Iver Christian - 6ak Sædding By - Dyssevænget 30
Iversen Kristine - 6ak Sædding By - Dyssevænget 30
Iversen Laurids - 1n Slumstrup - Ny Kjærgaard - Kjærgaardsvej 2
Iversen Laurids - 1n Slumstrup - Ny Kjærgaard - Kjærgaardsvej 2
Iversen Mads - 1n Slumstrup - Ny Kjærgaard - Kjærgaardsvej 2
Iversen Mads Peder - 10b Sædding By - Sæddinghedevej 1
Iversen Niels P. - 6ak Sædding By - Dyssevænget 30
Jacobsen Anne Marie - 13a Sædding By - Sæddingvej 23
Jacobsen Helga - 13a Sædding By - Sæddingvej 23
Jacobsen Jens Ole - 10m Sædding By -
Jacobsen Martinus - 15h Sædding By - Søvejen 9
Jakobsen Helga - 13a Sædding By - Sæddingvej 23
Jakobsen Jakob Lodahl - 9d Sædding By - Søvejen 27
Jakobsen Jens Ole - 10g Sædding By -
Jakobsen Jens Ole - 12g Sædding By -
Jakobsen Jens Ole - 12g Sædding By -
Jakobsen Jens Ole - 12h Sædding By -
Jakobsen Jens Ole - 23a Sædding By -
Jakobsen Jens Ole - 23d Sædding By - Lyngvejen 7 -
Jakobsen Jens Ole - 23d Sædding By - Lyngvejen 7 -
Jakobsen Martinus - 15h Sædding By - Søvejen 9
Jakobsen Peder - 13a Sædding By - Sæddingvej 23
Jakobsen Peder - 13a Sædding By - Sæddingvej 23
Jakobsen Peder - 7 Stensig By -
Jakobsen Svend Erik - 23d Sædding By - Lyngvejen 7 -
Jansen Andreas Marius Karl Ejner - 1l Slumstrup -
Jens Bendtsen - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Jensen Ane Kirstine - 9d Sædding By - Søvejen 27
Jensen Cenius - 15e Sædding By - Grønne - Grenevej 8
Jensen Chr. - 14c Sædding By -
Jensen Chr. - 4d Sædding By -
Jensen Chr. - 5a Stensig By -
Jensen Christian - 5b Stensig By -
Jensen Ejner Søndergaard - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Jensen Ejner Søndergaard - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Jensen Emborg - 1ae Slumstrup - Fyrstenborgvej 5
Jensen Emborg - 1ae Slumstrup - Fyrstenborgvej 5
Jensen Emborg - 1ae Slumstrup - Fyrstenborgvej 5
Jensen Ingvardt - 1y Slumstrup - Slumstrupvej 8
Jensen Jenny - 9h Sædding By - Bageri - Søvejen 16
Jensen Jens - 1ø Slumstrup - Granvej 1
Jensen Jens - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Jensen Jens - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Jensen Jens Martin - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Jensen Jens Peder - 9l Sædding By - Bageri - Søvejen 16
Jensen Jens Peder - 9l Sædding By -
Jensen Jens Peter - 9h Sædding By - Bageri - Søvejen 16
Jensen Jeppe - 1ad Slumstrup - Fyrstenborgvej 3
Jensen Johannes - 9aø Sædding By - Kløverbakken 9
Jensen Johannes - 9aø Sædding By - Kløverbakken 9
Jensen Johannes - 9ba – 9bb Sædding By - Søvejen 26
Jensen Johannes - 9ba – 9bb Sædding By - Søvejen 26
Jensen Johannes - 9bd Sædding By - Kløverbakken 7
Jensen Johannes - 9bd Sædding By - Kløverbakken 7
Jensen Johannes E. - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Jensen Johannes E. - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Jensen Johannes Evald - 9aø Sædding By - Kløverbakken 9
Jensen Jørgen - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Jensen K. Møller - 9z Sædding By -
Jensen K. Møller - 9ø Sædding By - Søvejen 15
Jensen Karl Møller - 9bt Sædding By -
Jensen Kirstine Petrea - 1ae Slumstrup - Fyrstenborgvej 5
Jensen Laurids Peder - 6l Sædding by - Fiskbækvej 8
Jensen Mary - 9bg Sædding By - Kløverbakken 20
Jensen Niels Chr. - 1ao Slumstrup -
Jensen Niels Chr. - 1d Slumstrup - Højbo 1
Jensen Niels Chr. - 8c Sædding By - Astrupvej 11
Jensen Niels Chr. - 9d Sædding By - Søvejen 27
Jensen Niels Chr. - 9d Sædding By - Søvejen 27
Jensen Niels Jørgen - 15b Sædding By -
Jensen Niels Jørgen - 3e Sædding By -
Jensen Niels Jørgen - 9a Sædding By - Møllegården - Søvejen 6
Jensen Poul Erik - 9h Sædding By - Bageri - Søvejen 16
Jensen Sidsel Kirstine - 6e Sædding By - Fiskbækvej 11
Jensen Simon - 1am Slumstrup -
Jensen Simon - 1am Slumstrup -
Jensen Tage Hestbjerg - 1ad Slumstrup - Fyrstenborgvej 2
Jensen Tage Hestbjerg - 1ad Slumstrup - Fyrstenborgvej 3
Jensen Thorvald - 6ag Sædding By - Dyssevænget 5
Jensen Thorvald - 9bg Sædding By - Kløverbakken 20
Jensen Thorvald - 9bg Sædding By - Kløverbakken 20
Jensen Thorvald - 9f Sædding By - Telefon Centralen - Søvejen 12
Jensen Thorvald - 9f Sædding By - Telefon Centralen - Søvejen 12
Jensen Thorvald Skov - 9l Sædding By -
Jensen Tove - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Jeppesen Jens - 3a Stensig By - Stensgaard - Sæddingvej 13
Jespersen Anders P. - 12g Sædding By -
Jespersen Anders P. - 12g Sædding By -
Jespersen Peder F. - 15e Sædding By - Grønne - Grenevej 8
Jysk Grundejer Kreditforening - 9bg Sædding By - Kløverbakken 20
Jørgensen Henning Hvid - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Jørgensen Henning Hvid - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Jørgensen Jakob Peder Hvid - 3e Sædding By -
Jørgensen Jens Chr. Marius Juulsgaard - 9h Sædding By - Bageri - Søvejen 16
Jørgensen Magnus Møller - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Jørgensen Magnus Møller - 6af Sædding By - Dyssevænget 4
Jørgensen Magnus Møller - 6ag Sædding By - Dyssevænget 5
Jørgensen Magnus Møller - 6aq Sædding By - Dyssen Dyssevænget
Jørgensen Oluf - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Jørgensen Oluf - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Jørgensen Oluf - 9l Sædding By - Bageri - Søvejen 16
Jørgensen Oluf Johan - 9h Sædding By - Bageri - Søvejen 16
Jørgensen Peder Hvid - 2i Stensig By -
Jørgensen Peder Hvid - 3q Sædding By -
Jørgensen Regnar - 3q og 15b Sædding By -
Kirkegaard Christen Jensen - 1b Sædding By - Sæddingvej 22
Kirkegaard Eline Marie - 2c Sædding By - Lille Kirkegaard Sæddingvej 33
Kirkegaard Eline Marie - 8y Sædding By - Dyssevænget 9
Kirkegaard Eline Marie - 9y Sædding By - Dyssevænget 9
Kirkegaard Jens Barde - 12g Sædding By -
Kirkegaard Jens Barde - 3i Stensig By -
Kirkegaard Jens Jensen Barde - 1m Stensig By -
Kirkegaard Karl - 11f Sædding by -
Kirkegaard Karl Jensen - 19a Sædding By - Sæddingvej 20
Kirkegaard Karl Jensen - 6r Sædding By - Dyssevænget 25
Kirkegaard Lars Clemensen - Sædding By - Lille Kirkegaard Sæddingvej 33
Kirkegaard Niels S. - 9bq Sædding By - Kløverbakken 5
Kirkegaard Niels Sørensen - 1u Slumstrup - Slumstrupvej 11
Kirkegaard Niels Sørensen - 1u Slumstrup - Slumstrupvej 11
Kirkegaard Niels Sørensen - 2c Stensig By -
Klausen Christian Ingvard - 1k Stensig By - Sæddingvej 15
Klausen Kirstine Marie - 1k Stensig By - Sæddingvej 15
Knudsen Birgitte - 9af Sædding By - Søvejen 23
Knudsen Kristen - 7f Sædding By - Hostedhøj 11
Kollerup Frederik - 1g Klausager -
Kollerup Frederik Hennebjerg Nielsen - 1a Klausager -
Kollerup Frederik Nielsen Henneberg - 1g Klausager -
Kongensholm Christen - 1ba Slumstrup -
Kongensholm Christian - 1f Slumstrup -
Kousgaard Chr. Sigfred - 15h Sædding By - Søvejen 9
Kousgaard Kristen - 9c Sædding By - Søvejen 10
Kousgaard Niels Christian - 9c Sædding By - Søvejen 10
Kristensen Hans - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Kristensen Hans - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Kristensen Peder Kristian - 1af Slumstrup - Fyrstenborgvej 7
Kristiansen Jens - 3i Klausager -
Krog Flemming - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Kaalund Niels S. - 9u Sædding By -
Kaalund Niels S. - 9u Sædding By -
Landbrugsministeriet - 15u Sædding By - Fiskbækvej 9
Landbrugsministeriet - 1l Slumstrup -
Landbrugsministeriet - 5l Sædding By - Hostedhøj 8
Landvæsennævnet - 15c -3c – 7o Sædding By -
Langbo Chr.- 9ba – 9bb Sædding By - Søvejen 26
Larsen J. k. - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Laurids Bilberg - 9af Sædding By - Søvejen 23
Laurids Bilberg - 9af Sædding By - Søvejen 23
Lauridsen Dagny Guldbjerg - 6ai Sædding By - Sæddingvej 16
Lauridsen Dagny Guldbjerg - 6ai Sædding By - Sæddingvej 16
Lauridsen Georg - 1c Slumstrup - Holk - Højgaardsvej 4
Lauridsen Laurids - 1c Slumstrup - Holk - Højgaardsvej 4
Laursen Alfred - 9a Sædding By - Møllegården - Søvejen 6
Laursen Alfred - 9a Sædding By - Møllegården - Søvejen 6
Lodahl Anthon Sand - 2b Klausager -
Lodahl Chr. 1am Slumstrup -
Lodahl Peder - 1ba Slumstrup -
Lodahl Peder - 1f Slumstrup -
Lodahl Peder - 1f Slumstrup -
Lodahl Søren Andersen - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Lodahl Søren Andersen - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Luthersk Missionsforening - 7q Sædding By - Sæddingefterskole - Astrupvej 1
Luthersk Missionsforening - 7s Sædding By - Sæddingefterskole - Astrupvej 1
Madsen Anders Vestergaard - 1æ Slumstrup - Granvej 2
Madsen Anders Vestergaard - 1æ Slumstrup - Granvej 2
Madsen C. P. - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Madsen C. P. - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Madsen Cecilius - 1c Klausager -
Madsen Cicilius - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Madsen Cicilius - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Madsen Hans Chr. - 12g Sædding By -
Madsen Hans Chr. - 12g Sædding By -
Madsen J. P. 6n Sædding By - Dyssevænget 39
Madsen J. P. 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Madsen Jeppe Cecilius - 5c Sædding By - Skovdalvej 4
Madsen Mads Peder - 1am Slumstrup -
Madsen Mads Videbæk - 11e Sædding By -
Madsen Niels Boel - 1u Slumstrup - Slumstrupvej 11
Madsen Niels Boel - 2a Slumstrupmølle - Slumstrup Møllegård - Slumstrupvej 4
Madsen Peder - 12g Sædding By -
Madsen Peder - 12h Sædding By -
Madsen Peder - 1l Sædding By - Sæddingvej 37
Madsen Peder - 1o Sædding By -
Madsen Peder - 1o Sædding By -
Madsen Peder - 1u Slumstrup - Slumstrupvej 11
Madsen Peder - 2i Sædding By - Solvangvej 8
Madsen Peder Astrup - 2aSlumstrupmølle - Slumstrup Møllegård - Slumstrupvej 4
Madsen Peder Astrup - 2b Bjerrebo og Slumstrup mølle - Højgårdvej 2 Sædding
Madsen Sigfred - 7o Sædding By - Sæddingvej 17
Madsen Thomas Evald Meldgaard - 8 Klausager -
Madsen Viggo - 8c Sædding By - Astrupvej 11
MadsenThomas Evald Meldgaard - 5c Sædding By - Skovdalvej 4
Mariane Jakobsen - 9d Sædding By - Søvejen 27
Mastrup Jens - 1e Stensig By - Stensigvej 6
Mastrup Jens - 1e Stensig By - Stensigvej 6
Mastrup Jens - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Mastrup Jens - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Mastrup Maren - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Mastrup Mariane Petersen - 9c Sædding By - Søvejen 10
Mastrup Svend - 1ab Slumstrup - Dortheasminde - Fyrstenborgvej 4
Mastrup Viktor - 6ae Sædding By -
Mastrup Viktor - 6ak Sædding By - Dyssevænget 30
Mastrup Viktor - 6ap Sædding By - Dyssevænget 32
Mastrup Viktor - 6n Sædding By - Dyssevænget 39
Mastrup Villliam - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Mikkelsen Andreas Kirkegaard - 9p Sædding By -
Mikkelsen Anton Andreas Kirkegaard - 9p Sædding By -
Mikkelsen Anton Kirkegaard - 15x Sædding By -
Mikkelsen Karl Kirkegaard - 2k Sædding By - Damgaardvej 1
Mikkelsen P. Kirkegaard - 11f Sædding by -
Mikkelsen Peder Kirkegaard - 2a Sædding By - Øster Kirkegaard Sæddingvej 24
Mikkelsen Peder Kirkegaard - 2n Sædding By -
Mikkelsen Aage - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Mikkelsen Aage - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Morten Mortensen - 1i Slumstrup -
Mortensen Bjergbo - 16d Sædding By -
Mortensen Bojle Bjergbo - 2d Sædding By - Solvangvej 9
Mortensen Kirstine - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Mortensen Kistine - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Mortensen Niels P. - 18c Sædding By -
Mortensen Niels Peder - 2d Sædding By - Solvangvej 9
Mortensen Niels Peter - 11e Sædding By -
Mortensen Søren - 5l Sædding By - Hostedhøj 8
Mortensen Søren - 7i Sædding By -
Mouridsen Ane Brink - 6k Sædding by - Sæddingvej 18
Møller Magnus - 1am Slumstrup -
Nationalmuseet - 1a Slumstrup - Lyngvejen 2
Nationalmuseet - 6ac Sædding By - Dyssevænget 7
Nedergaard Kristian Kjærgaard - 1o Slumstrup -
Niels Arne Nielsen - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Nielsen Alfred Chr. - 7f Sædding By - Hostedhøj 11
Nielsen Anders - 15x Sædding By -
Nielsen Anders - 6aa og 9am Sædding By -
Nielsen Anders - 9ak Sædding By - Kløverbakken 5
Nielsen Anders - 9am Sædding By -
Nielsen Anders - 9ay Sædding By -
Nielsen Anders - 9az Sædding By - Søvejen 22
Nielsen Anders - 9aø Sædding By - Kløverbakken 9
Nielsen Anders - 9ba – 9bb Sædding By - Søvejen 26
Nielsen Anders - 9bc Sædding By - Søvejen 17
Nielsen Anders - 9bd Sædding By - Kløverbakken 7
Nielsen Anders - 9bf Sædding By -
Nielsen Anders - 9bg Sædding By - Kløverbakken 20
Nielsen Anders - 9bh Sædding By - Kløverbakken
Nielsen Anders - 9bk Sædding By -
Nielsen Anders - 9aa Sædding By - Søvejen 17
Nielsen Arne Østergaard - 9d Sædding By - Søvejen 27
Nielsen Arne Østergaard - 9d Sædding By - Søvejen 27
Nielsen Chr. - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Nielsen Erik Kristian - 7b Sædding By - Gammeljord - Lyngvejen 2
Nielsen Erik Kristian - 7b Sædding By - Gammeljord - Lyngvejen 2
Nielsen Gunner Ejner Kirkegaard - 1æ Slumstrup - Granvej 2
Nielsen Gunner Ejner Kirkegaard - 1æ Slumstrup - Granvej 2
Nielsen Hans - 1r Stensig By -
Nielsen Hans Christian - 23c Sædding By - Lyngvejen 5 -
Nielsen Hans Christian - 23c Sædding By - Lyngvejen 5 -
Nielsen Hans Thorø - 1ø Slumstrup - Granvej 1
Nielsen Ivar - 7b Sædding By - Gammeljord - Lyngvejen 2
Nielsen Jens Chr. - 1z Slumstrup - Slumstrupvej 10
Nielsen Jens Marinus - 8b Sædding By - Sdr. Grene - Grenevej 6
Nielsen Jens Ole - 15l Sædding By -
Nielsen Kenna Johanne - 1af Slumstrup - Fyrstenborgvej 7
Nielsen Magnus - 11i Sædding By
Nielsen Magnus - 7m Sædding By -
Nielsen Marie Cecilie - 23c Sædding By - Lyngvejen 5 -
Nielsen Martin Kr. - 1ae Slumstrup - Fyrstenborgvej 5
Nielsen Niels - 1v Slumstrup - Slumstrupvej 13
Nielsen Niels Christian - 6h Sædding by - Sæddinghedevej 2
Nielsen Niels Peder - 18b Sædding By -
Nielsen Niels Peder - 18c Sædding By -
Nielsen Niels Peder - 18d Sædding By -
Nielsen Niels Peder - 7i Sædding By -
Nielsen Peter Marius - 9i Sædding By - Manufaktur forretningen - Søvejen 18
Nielsen Viggo Kjærgaard - 1af Slumstrup - Fyrstenborgvej 7
Nielsen Viggo Kjærgaard - 1af Slumstrup - Fyrstenborgvej 7
Nielsen Viggo Kjærgaard - 1af Slumstrup - Fyrstenborgvej 7
Nygaard Jens - 13a Sædding By - Sæddingvej 23
Nygaard Jens - 6ai Sædding By - Sæddingvej 17
Nygaard Jens - 6k Sædding by - Sæddingvej 18
Nygaard Kirstine - 6ai Sædding By - Sæddingvej 16
Nygaard Kirstine - 6ai Sædding By - Sæddingvej 16
Nørgaard Anders - 1d Klausager - Stensædevej 6
Nørgaard Anders - 2b Klausager - Stensædevej 6
Nørmark Jens Peder - 1v Slumstrup - Slumstrupvej 13
Nørmark Jens Peder - 1v Slumstrup - Slumstrupvej 13
Nørmark Kristen - 9az Sædding By - Søvejen 22
Okholm Sine - 6k Sædding by - Sæddingvej 18
Olesen Christian - 28 Sædding By - Damgaardsvej 3
Olesen Christian - 28 Sædding By - Damgaardsvej 3
Olesen Finn Smedegaard - 9aa Sædding By - Søvejen 17
Olesen Frederik - 23c Sædding By - Lyngvejen 5 -
Olesen Frederik - 23c Sædding By - Lyngvejen 5 -
Olesen Karen Johanne - 28 Sædding By - Damgaardsvej 3
Olesen Laurids - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Olesen Maren - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Olesen O. J. Smedegaard - 9az Sædding By - Søvejen 22
Olesen O. J. Smedegaard - 9az Sædding By - Søvejen 22
Olsen Ole - 10f Sædding By - Sæddingvej 10
Opstrup Jens Chr. - 2b Stensig By - Sæddingvej 15
Ottesen Alfred Viggo - 1e Sædding By - Sæddingvej 35
Pedersen Ane Johanne - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Pedersen Anna - 9u Sædding By -
Pedersen Anna Dorthea - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Pedersen Anna Dorthea - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Pedersen Arne - 9e Sædding By - Købmandsforretningen - Søvejen 3
Pedersen Else Marie Eline - 6ab Sædding By - Sæddinghedevej 5
Pedersen Else Marie Eline - 6ba Sædding By -
Pedersen Frank - 1an Slumstrup - Pogeskolen -
Pedersen Frank - 1an Slumstrup - Pogeskolen -
Pedersen Ingeborg Magdalene - 6m Sædding By - Dyssevænget 31
Pedersen Jens - 6ab Sædding By - Sæddinghedevej 5
Pedersen Jens - 6ab Sædding By - Sæddinghedevej 5
Pedersen Jens - 6ba Sædding By -
Pedersen Jens - 6ba Sædding By -
Pedersen Jens Orluf - 6m Sædding By - Dyssevænget 31
Pedersen Jens Rahbæk - 6c Sædding By -
Pedersen Jens Rahbæk - 6c Sædding By -
Pedersen Johannes - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Pedersen Karen - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Pedersen Karen - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Pedersen Kirstine Elvira - 6ba Sædding By -
Pedersen Kirstine Homan - 6c Sædding By -
Pedersen Kr. Seerup - 9cf Sædding By -
Pedersen Lars Kristian - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Pedersen Laurids Christian - 1o Sædding By -
Pedersen M. K. - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Pedersen Mariane - 6ab Sædding By - Sæddinghedevej 5
Pedersen Mariane - 6c og 6ab Sædding By -
Pedersen Mariane - 6c Sædding By -
Pedersen Mette Marie - 6o Sædding By - Dyssevænget 23
Pedersen Niels - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Pedersen Niels - 6p Sædding By - Dyssevænget 21
Pedersen Niels - 9u Sædding By -
Pedersen Ole 6c og 6ab Sædding By -
Pedersen P. Orluf - 6z Sædding By - Lyngvejen 8
Pedersen Peder Børge - 6ak Sædding By - Dyssevænget 30
Pedersen Peder Børge - 6ak Sædding By - Dyssevænget 30
Pedersen Peder Christian - 1u Slumstrup - Slumstrupvej 11
Pedersen Peder Harald - 1g Stensig By - Sæddingvej 15
Pedersen Svend Falkner - 1ø Slumstrup - Granvej 1
Pedersen Svend Falkner - 1ø Slumstrup - Granvej 1
Pedersen Søren - 6t Sædding By - Dyssevænget 15
Persen Laurits Chr. - 1h Sædding By - Solvangvej 8
Petersen M. k. - 6x Sædding By - Dyssevænget 11
Petersen Peter Harald - 2b Stensig By - Sæddingvej 15
Poulsen Søren - 2i Sædding By - Solvangvej 8
Povlsgaard Anne Margrethe - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Provinsbankernes Reallånefond - 9bo Sædding By - Kløverbakken 12
Randeris Anton Karl - 1ao Slumstrup -
Randeris Anton Karl - 1d Slumstrup - Højbo 1
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning - 7y Sædding By - Dyssevænget 9
Ringkøbing Amtsråd - 6i Sædding by - Sæddingvej 14
Rækker Andelsmølle - 9u Sædding By -
Rækker Mølle og Omegns Elektricitetsværk - 9u Sædding By -
Rækker Mølle og Omegns Elektricitetsværk - 9z Sædding By -
Simonsen Henning Christian - 13a Sædding By - Sæddingvej 23
Skjern Kommune - 6a Stensig By -
Skjern Købstadkommune - 6ba Sædding By -
Skjern Købstadkommune - 6ba Sædding By -
Skjern Købstadkommune - 6bb Sædding By -
Skjern Købstads Kommune - 15ac Sædding By -
Skjern Købstads Kommune - 15af Sædding By - Kløverbakken 6
Skjern Købstads Kommune - 6bb Sædding By - Dyssevænget 16
Skjern Købstads Kommune - 9cf Sædding By -
Skjern Købstadskommune - 7q Sædding By - Sæddingefterskole - Astrupvej 1
Smedegaard O. J. - 9af Sædding By - Søvejen 23
Smith Hansine Dorthea - 1ab Slumstrup - Dortheasminde - Fyrstenborgvej 4
Smith Inger - 1aa Slumstrup - Slumstrup Hedegaard - Fyrstenborgvej 6
Smith Inger - 1aa Slumstrup - Slumstrup Hedegaard - Fyrstenborgvej 6
Smith Johannes - 1aa Slumstrup - Slumstrup Hedegaard - Fyrstenborgvej 6
Smith Peder - 1ab Slumstrup - Dortheasminde - Fyrstenborgvej 4
Smith Poul - 1ø Slumstrup - Granvej 1
Smith Poul - 1aa Slumstrup - Slumstrup Hedegaard - Fyrstenborgvej 6
Smith Poul - 1aa Slumstrup - Slumstrup Hedegaard - Fyrstenborgvej 6
Smith Søren Holger - 1ab Slumstrup - Dortheasminde - Fyrstenborgvej 4
Smith Søren Holger - 1ab Slumstrup - Dortheasminde - Fyrstenborgvej 4
Smith Søren Holger - 1ab Slumstrup - Dortheasminde - Fyrstenborgvej 4
Smith Søren Holger - 1o Slumstrup -
Stampe Marius - 1ac Slumstrup - Fyrstenborgvej 2
Statens Jordlovsudvalg - 1ab Slumstrup - Dortheasminde - Fyrstenborgvej 4
Statens Jordlovsudvalg - 1ac Slumstrup - Fyrstenborgvej 2
Statens Jordlovsudvalg - 1ae Slumstrup - Fyrstenborgvej 5
Statens Jordlovsudvalg - 1af Slumstrup - Fyrstenborgvej 7
Statens Jordlovsudvalg - 1ag Slumstrup - Fyrstenborgvej 9
Statens Jordlovsudvalg - 1u Slumstrup - Slumstrupvej 11
Statens Jordlovsudvalg - 1v Slumstrup - Slumstrupvej 13
Statens Jordlovsudvalg - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Statens Jordlovsudvalg - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Statens Jordlovsudvalg - 1y Slumstrup - Slumstrupvej 8
Statens Jordlovsudvalg - 1z Slumstrup - Slumstrupvej 10
Statens Jordlovsudvalg - 1æ Slumstrup - Granvej 2
Statens Jordlovsudvalg - 1aa Slumstrup - Slumstrup Hedegaard - Fyrstenborgvej 6
Statsbanerne -. 27 Sædding By - Dyssevænget 40
Statsbanerne -. 28 Sædding By - Damgaardsvej 3
Stengaard Anders Bjergbo Andersen - 12b Sædding By - Sæddingvej 27
Stengaard Karl Kristian Andreas Andersen - 11 Stensig By -
Stengaard Karoline Kirstine Andersen - 12b Sædding By - Sæddingvej 27
Stengaard Kr. - 2n Sædding By -
Stougaard Peder Jensen - 6r Sædding By - Dyssevænget 25
Stougaard Peder Jensen - 6r Sædding By - Dyssevænget 25
Svendsen Anders Vestergaard - 1s Stensig By -
Svendsen Andreas - 1n Stensig By - Sæddingvej 2b
Svendsen Andreas - 7o Sædding By -
Svendsen Kristine - 6t Sædding By - Dyssevænget 15
Svendsen Kristine - 6t Sædding By - Dyssevænget 15
Svendsen Svend Stensig - 1r Stensig By -
Svendsen Svend Stensig - 6af Sædding By - Dyssevænget 4
Svenstrup Jens - 7b Sædding By - Gammeljord - Lyngvejen 2
Sædding Efterskole - 11h Sædding By - Sædding gl. skole - Astrupvej 1
Sædding Trælasthandel - 9ø Sædding By - Søvejen 15
Sørensen Bøjle - 15t Sædding By - Søvejen 11
Sørensen Chr. Spangsberg - 14 Stensig By -
Sørensen Erlund - 1bb Slumstrup -
Sørensen Erlund - 1v Slumstrup - Slumstrupvej 13
Sørensen Erlund - 1v Slumstrup - Slumstrupvej 13
Sørensen Hans Peder - 9am Sædding By -
Sørensen Hans Peder - 9ay Sædding By -
Sørensen Hans Peder - 9æ Sædding By - Kløverbakken 1
Sørensen Hans Peder - 9ø Sædding By - Søvejen 15
Sørensen Inger - 10f Sædding By - Sæddingvej 10
Sørensen Jens Christian - 2a Stensig By - Nr. Stensig - Stensigvej 8
Sørensen Jens Christian - 2i Stensig By -
Sørensen Johannes - 9az Sædding By - Søvejen 22
Sørensen Johannes - 9az Sædding By - Søvejen 22
Sørensen Otto - 15h Sædding By - Søvejen 9
Sørensen Otto - 15h Sædding By - Søvejen 9
Sørensen Otto - 15l Sædding By -
Sørensen Sigurd Tang - 1g – 1z Slumstrup - Slumstrupvej10
Sørensen Sigurd Tang - 1z Slumstrup - Slumstrupvej 10
Sørensen Søren - 10f Sædding By - Sæddingvej 10
Sørensen Søren - 10f Sædding By - Sæddingvej 10
Sørensen Søren - 2a Stensig By - Nr. Stensig - Stensigvej 8
Sørensen Søren - 2f Stensig By -
Sørensen Søren Clausager - 9bs Sædding By - Kløverbakken 14
Sørensen Søren M. - 1d Klausager - Stensædevej 6
Sørensen Søren M. - 2b Klausager - Stensædevej 6
Thomsen Ane - 1g Sædding By -
Thomsen Ane - 1o Sædding By -
Thomsen Viggo A. - 6ap Sædding By - Dyssevænget 32
Thorsen Ejnar - 6v Sædding By - Dyssevænget 38
Thorsen Martin - 1i Sædding By - Solvangvej 10
Thorsen Niels Thorvald - 1i Sædding By - Solvangvej 10
Tylvad Anders - 1f Klausager og Sædding -
Tylvad Ane Kathrine Clausager Sørensen - 6q Sædding By - Dyssevænget 19
Tylvad Jens Clausager Sørensen - 1c Stensig By -
Tylvad Niels - 6a Sædding By - Søndergaard - Sæddingvej 19
Tylvad Niels - 6t Sædding By - Dyssevænget 15
Tylvad Niels - 6u Sædding By - Dyssevænget 11
Tylvad Niels Sørensen - 12a Stensig By -
Tylvad Niels Sørensen - 6q Sædding By - Dyssevænget 19
Underbjerg Viggo Anker - 1q Slumstrup - Fyrstenborgvej 8
Vendelbo Jens Peder - 2k Sædding By - Damgaardvej 1
Vendelbo Johanne Marie - 7c Sædding By - Meder - Astrupvej 7
Vendelbo Johanne Olga - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Vendelbo Mads - 7c Sædding By - Meder - Astrupvej 7
Vendelbo Peder - 11k Sædding By -
Vendelbo Peder - 21b Sædding By -
Vendelbo Peder - 7c Sædding By - Meder - Astrupvej 7
Vendelbo Peder - 7p Sædding By -
Villadsen Viggo - 2d Stensig By - Stensgaard - Sæddingvej 13
Willsen Aage - 2a Stensig By -
Zwergius Margrethe - 6d Sædding By - Astrupvej 4
Østergaard Peder - 12c Stensig By -
Østergaard Peder - 14 Stensig By -
Østergaard Thomas - 1f Slumstrup -
Østergaard Thomas Christian - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Østergaard Thomas Christian - 1x Slumstrup - Slumstrupvej 6
Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect