- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

SPONSORLØB den 6. april 2013

Rigtig mange børn og forældre var mødt op til dagen / weekendens sponsorløb og generalforsamling hos spejderne. 35 børn cyklede / løb penge ind til spejderarbejdet.
Det blev en KÆMPE succes, idet vi havde Kr. 19.900,- i indtægt ved arrangementet….FLOT gjort af børnene, både ihærdig cykling og løb samt mange gode sponsorater.

Beløbet er det dobbelte i.f.t. sidste år. På generalforsamlingen bød gruppeleder Ole Dransfeldt velkommen og derefter blev Bent Kollerup valgt til ordstyrer.
Anders Skot-Hansen fremlagde beretning om det forløbne år, og derefter blev regnskabet godkendt efter at Hans Dalgaard havde fremlagt tallene. Et lille underskud på ca. 7.000,-,
Men reelt havde gruppen overskud, idet der var lagt penge ud til Holstebrolejren, hvoraf en del kommer tilbage i dette år.

Vi har et stabilt medlemstal, selv om vi gerne ser lidt flere børn med som spejder. Vi er særdeles godt kørende med vore ledere, og den store frivillige stab omkring gruppen. Stor ros til dem !!

Der arbejdes med planer om et stort aktivitetshus / bålhus under tag, og flere andre udendørsaktiviteter, idet vi på sigt gerne ser området omkring spejderhuset som et godt friluftsområde med mange aktiviteter.
Dog er vi meget beviste om, at vi i hvert tilfælde skal have økonomien på plads inden igangsætning. En gruppe er nedsat til at arbejde med dette.

Nyvalgt til grupperådet blev: Majbritt Toftdal og Erling Nielsen samt genvalg til Bente Dalgaard.

Grupperådets forældrevalgte er herefter: Bente Dalgaard
Charlotte Ruby
Johanne Nielsen
Majbritt Toftdal
Erling Nielsen
Eksternt tilknyttet grupperådet i øvrigt: Kr. Serup Pedersen (seniorleder)
Hans Dalgaard (kasserer)

Grupperådet har også som medlemmer, alle gruppens ledere.

Koordinator for udlejning af huset (begrænset til personer omkring gruppen) er Charlotte Ruby
Hans Dalgaard

Sidst opdateret: 08-04-2013
Kalender
28-02-2020 18:00
Rækker Mølledans
-----------------------------------

28-02-2020 19:00
Håndbold
-----------------------------------

28-02-2020 20:20
Håndbold
-----------------------------------

06-03-2020 18:00
Afslutningsfest i Minihøjskolen
-----------------------------------

14-03-2020 13:30
Håndbold
-----------------------------------

14-03-2020 15:00
Håndbold
Opslagstavlen
Design: MediaConnect