- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Lokalhistorisk arkiv for Hanning - Finderup - Bølling & Sædding

Støtteforening

For at få det hele til at gå rundt, har vi en støtteforening, til dens medlemmer udsender vi 2 gange årligt et blad Arkivnyt hvori der som regel er artikler fra de 4 sogne, samt hvad der sker af nyt. Det koster kun 75 kr. at være medlem, det er næsten for billigt.

For at blive medlem kan man kontakte Hans Dalgaard Jensen tlf. 61 75 98 22 eller 40 19 10 88  eller formanden eller arkivlederen.

Bliv medlem af støtteforeningen
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Medlemsskab/Type: Husstandsmedlemsskab 50 kr.

Lokalarkivet startede den 22. april 1992. Siden da er der kommet rigtig meget ind, folk og foreninger har været flittige til at indlevere protokoller, bøger, billeder og forskellige papirer og dokumenter.vi har i øjeblikket
Vi vil dog stadig gerne have materiale indleveret, det behøver ikke være fra forrige århundrede, nyere ting har også interesse, f.eks. billeder fra begivenheder, både privat som foreningsmæssigt eller hvad det nu kan være.

Hanning gl. skole

Er lokalarkivet noget for dig?

Søger du oplysninger om sognenes historie i almindelighed? Er du interesseret i din vejs eller din forenings historie? Er du interesseret i din slægts historie og har familie eller aner på egnen? Kunne du tænke dig at finde dit hus eller en ane/slægtning på et foto? Har du specialinteresser som f.eks. amatørteater, andelsbevægelsen eller, eller?  Spørg lokalarkivet.
Parti fra Bølling

Arkivpersonale

Rishøj ved bækken i Finderup

Hvor finder man os?

Lokalhistorisk Arkiv

Rækker  Mølle skolen Tylvadvej 2

Rækker Mølle 6900 Skjern

Post sendes til Lokalarkivet / Erik Fogh Rasmussen Sæddinghedevej 1 6900 Skjern

 

Astrupvej 2 Sædding som den så ud frem til 1997

Klik ind på vores side af og til, vi vil jævnligt udskifte billederne, og der vil også komme afskrifter af gamle papirer.

Bølling købmandsbutik

Webbmaster på denne side Erik Fogh Rasmussen.
Kommentarer til siden skriv til erikfoghrasmussen@gmail.com

Sidst opdateret: 17-01-2024
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect