- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
PRAKTISKE VINK

FØDSEL
Ved barnets fødsel modtager præsten en fødselsanmeldelse fra jordmoderen. Præsten registrerer herefter fødslen i den elektroniske kirkebog, der har forbindelse til Folkeregisteret.
Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet registreres inden 14 dage. Dette kan ske ved at at faderen registrerer sig via hjemmesiden: www.borger.dk

Hvis barnet skal med forældrene til udlandet før dåb/navngivning, skal det have et pas. For at få et pas skal forældrene navngive barnet. Det sker via hjemmesiden: www.borger.dk. Efterfølgende rekvireres de nødvendige attester fra præsten.

DÅB/NAVNGIVNING
Ønskes et barn døbt, sker det ved henvendelse til præsten. Der aftales tidspunkt for dåben og en samtale forud for dåben. Ved samtalen skal præsten have oplyst barnets navn og navne og adresser på de 3 faddere, der er påkrævet.
Efter dåben modtager forældrene en dåbsattest. Præsten anmelder dåben til Folkeregisteret, hvorfra forældrene modtager en personnummerbevis på barnet.

Ønskes et barn navngivet, sker dette via hjemmesiden: www.borger.dk.

Er man i tvivl om godkendte fornavne og stavemåde, kan man hente hjælp på hjemmesiden: Klik her

MINIKONFIRMANDER
Menighedsrådene tilbyder Minikonfirmandundervisning det år barnet går i 3. klasse. Undervisningen finder sted i præstegårdens konfirmandstue. Undervisningstidspunktet planlægges i samarbejde med skolen. Ved slutningen af det 2. skoleår, modtager forældrene gennem skolen besked om tilbudet, samt mulighed for at tilmelde barnet.
Undervisningen, der er tænkt som et hjælp til forældre, der har ladet deres børn døbe, finder sted i perioden fra september til slutningen af november.

KONFIRMATION
Konfirmandforberedelse og konfirmation tilbydes i 7. klasse. Konfirmandforberedelsen finder sted i præstegårdens konfirmandstue.
For at blive konfirmeret kræves det, at eleven har fulgt konfirmandundervisningen og er døbt.
Konfirmationen finder altid sted Bededag og den efterfølgende søndag.

VIELSE
Kirken stilles til rådighed for vielse af par, der har en tilknytning til kirken. Tilknytningen behøver ikke at bestå i, at man har bopæl i sognet. Dåb, konfirmation og forældres bopæl i sognet regnes for tilstrækkelig tilknytning.

Datoen for vielsen aftales med præsten. For at blive viet kræves der en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten rekvireres via hjemmesiden www.borger.dk. Hvis der ønskes navneændring i forbindelse med vielsen kan det også ske via hjemmesiden: www.borger.dk
Prøvelsesattesten, skal medbringes til samtalen med præsten forud for vielsen.

DØDSFALD/BEGRAVELSE
Et dødsfald skal anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn. Anmeldelsen indgives af afdødes pårørende på en blanket, der udleveres af bedemanden, der samtidig registrerer dødsfaldet elektronisk. På anmeldelsen skal der bl.a. afgives oplysninger om afdødes ønsker omkring begravelsesform (kiste- eller unrnebegravelse). Ligeledes skal det oplyses, om der skal medvirke en præst ved begravelsen. Skal der medvirke en præst kontaktes præsten, og der aftales begravelsestidspunkt og tidspunkt for en samtale, hvor præsten bl.a. skal have oplysninger om de salmer, der ønskes sunget ved begravelsen.

Gravstedet udtages ved henvendelse til graveren. Hvis kisten ønskes sat i kapel, aftales tidspunktet herfor med bedemand og graver.

Ønskes kirken pyntet til begravelseshøjtideligheden tilbyder afdødes naboers eller venner ofte at gøre dette. Hos graveren kan man få oplyst reglerne for pyntning af kirke.

NAVNEÆNDRING
Ønsker man at skifte navn kan det ske via hjemmesiden:www.borger.dk
Det koster pt. 500 kr.
Besøg hjemmesiden for yderligere information: Klik her

Sidst opdateret: 01-10-2014
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect