- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
LOKALHISTORIE

Lærer Viggo Bendtsen udgav i 1949 på eget forlag bogen TRÆK AF BØLLING SOGNS HISTORIE. Bogen er på 116 sider og fortæller om de gamle gårde i sognet, og har afsnit om skolen og kirken. Bogen er uden stikordsregister. Bogen er udsolgt og kan måske kun findes antikvarisk.
Per Vig, Erik Villumsen og Jens Kristian Holmgaard udgav i 2001 med støtte fra forskellige fonde den lokalhistoriske bog SLÆGTERS SPOR I BØLLING SOGN. Bogen er på 512 sider med et komplet navneregister. Bogen samler historien sognets historie efter Bendtsen bog. Sognets forenings- og skoleliv er således velbeskrevet, ligesom alle gårde og huse i sognet er omtalt.
Bogen er trykt i 500 eksemplarer og er udsolgt; men kan lånes på biblioteket.

I 2003 udgav Per Vig og Jens Kristian Holmgaard bogen UD GÅR DU NU PÅ LIVETS VEJ.
Bogen er på 200 sider, og indeholder med få undtagelser alle konfirmandbilleder fra Bølling og Sædding sogne i perioden 1920-2003. Billederne er forsynede med navne på konfirmanderne, og til hver årgang er der knyttet historiske oplysninger om, hvad der skete lokalt og nationalt. Der er også billeder af konfirmationsgaver, telegrammer og sange. Hvert årti afsluttes med et lidt længere historisk afsnit om vigtige begivenheder. Bogen indledes med et afsnit om konfirmationens historie. Der findes også afsnit med præstehistorien i den omtalte periode. Bogen er forsynet med et komplet navneregister.
Bogen er trykt i 500 eksemplarer og er endnu ikke udsolgt. Bogen kan købes for 150 kr ved henvendelse til Jens Kristian Holmgaard på tlf. 9736 8027

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect