- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Borgerservice i Finderup!
Beboerne i Finderup vil gerne have en pæn by. Et af husene i Finderup by har længe trukket i den forkerte retning m.h.t. byens skønhed. Da huset har en central placering i byen, har mange fundet, at der burde gøres noget ved problemet.
Borgerforeningen med Aksel Heltoft i spidsen og Forsamlingshuset med Bent Dyrvig i spidsen har gentagne gange rettet henvendelse til ejeren af huset, for at få denne til at foretage en oprydning; men uden held.
Nu har de nævnte foreninger ændret taktik og har tilbudt ejeren af huset, at borgerne gerne vil hjælpe ham med en større oprydning den 1. marts kl. 9.30. Man har fået ejerens tilladelse til at foretage en oprydning, der omfatter fjernelse af en brændestabel - bortkørsel af byggeaffald - flytning af fliser og en ældre bil.
Et flot initiativ, der viser, at der i Finderup er borgersind og borgserservice.
Portalen bringer et par billede af resultatet af borgernes indsats til byens forskønnelse.

Klik på billederne og se resultatet af en ihærdig indsats!

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
03-10-2020 10:00
Jagt
-----------------------------------

05-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

12-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

19-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

25-10-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-10-2020 18:30
Pigeaften
Opslagstavlen
Design: MediaConnect