- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Hver generation må tilegne sig demokratiet!

Grundlovsdag - Tirsdag den 5. juni afholdt Rækker Møllegaarden og Indre Mission grundlovsmøde på Møllegaarden. Grundlovstalen blev holdt af N.K. Kristensen.

Kl. 14.30 ankom jeg til grundlovsmøde på Møllegaarden. Postbudet havde ikke bragt posten ud, og købmanden holdt ikke åben, og fra skolegården genlød ingen råb fra glade børn på vej hjem fra skole - så grundlovsdag er vel noget???? Ja, for de fleste er den blevet en ny fridag, hvor fællesskabet og grundloven ikke tilmåles nogen opmærksomhed. Skade for det!!

Rækker Møllegaarden og Indre Mission mente nu, at grundlovsdag bør fejres som traditionen byder og havde derfor inviteret til Grundlovsmøde. 30-40 mennesker indfandt sig på den skønne plads ved Alkjærsigs mindesten. Vejret var ustadigt — men det holdt tørt.

Arrangørerne havde inviteret N. K. Kristensen til at holde grundlovstalen. Til indledning oplyste han, at han havde holdt mange taler i et meget virksomt liv; men en grundlovstale havde han aldrig holdt. Trods det, at det var det første forsøg, må jeg sige at N.K. kom udsædvanligt godt fra det.

De smukke omgivelser på Rækker Møllegaarden gav N.K. anledning til at mindes, at han havde undervist en af gårdens tidligere beboere — sognepræst Johannes Esmarch, Videbæk.

Skønt matematikken har været N.K.’s hovedfag i lærergerningen fik vi en virtuos og kompetent gennemgang af forudsætningerne for grundlovens vedtagelse i 1849 og dens videre betydning for samfundsudviklingen. Fortælling om grundlovens historie fik N.K. krydret og gjort nærværende med oplevelser fra et langt politisk liv i grundlovens tjeneste. Blandt andet bragte N.K. en afsløring. Han havde brugt 900 kr. af kommunekassen uden egentlig lovhjemmel. Pengene var blevet brugt på en tamilsk dreng, der behøvede et medlemskab af en sportsklub og det nødvendige udstyr for at kunne deltage i aktiviteterne. ”Investeringen” havde dog forrentet sig godt. I dag var drengen velintegreret og hørte til iblandt de gode skatteydere i kommunen. Den lille solstrålehistorie gav i øvrigt anledning til at N.K. kom ind på ”tørklædesagen” og ytringsfriheden — den fjerde statsmagt.

N.K. var også omkring en mulig grundlovsændring vedrørende tronfølgeloven. Han nævnte i den forbindelse også at en debat om Folkekirkens forhold til staten kunne komme på tale. Selv var han — belært af de dårlige erfaringer fra Sverige - ikke tilhænger af en adskillelse af stat og kirke.

Spørgsmålet omkring EU og grundloven kom N.K. også ind på. Han var af den opfattelse, at Danmark virkelig kunne bidrage til fællesskabet på baggrund af en lang demokratisk tradition.

N.K. pegede gang på gang i talen på vigtigheden af, at hver generation må tilegne sig det demokrati, som grundloven er en garant for bør råde iblandt os. En vigtig pointe er det.

Grundlovsmødet sluttede med kaffe og kage i de smukke omgivelser på Rækker Møllegaarden. Godt at Rækker Møllegaarden og Indre Mission holder fast ved en væsentlig tradition.

Jens Holmgaard

Klikbart
Klikbart
Klikbart
Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect