- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Sankt Hans!
Rækker Møllegaarden afholdt Sankt Hansfest i Rækker Mølle, og Indre Mission stod for et tilsvarende arrangement på Bølling Stadion.

Rækker Mølle
Rækker Møllegaarden indbød atter i år til Sankt Hansfest på Rækker Møllegaarden. Festen begyndte med fællesspisning i laden. Tilslutningen var stor idet ca. 150 havde meldt sig til.

Kl. 20.30 samledes de mange deltagere omkring det store bål bag Møllegaarden. Arrangørerne havde indbudt forstanderen på Sædding Efterskole, Jens Birkmose til at holde båltalen.

Jens Birkmose brugte i sin tale bålet og ilden som symboler på fællesskab og fokuserede på værdien og vigtigheden i tre typer fællesskaber: Ægteskabet, venskabet/naboskabet og det lokale fællesskab. Der var fra deltagerne flere tilkendegivelser på, at man fandt talen og dens emne for væsentlig og god.

Der bydes velkommen og synges. (Klikbart)
Forstander på Sædding Efterskole, Jens Birkmose holder båltalen. (Klikbart)
Bålstemning (Klikbart)

Bølling
Indre Mission indbød til Sankt Hansfest på Bølling Stadion. En pæn flok havde tage imod invitationen. Aftenen bødt på leg for børnene. Ligeledes var der mulighed for køb af is, kaffe og pølser. Båltalen blev holdt af Erik Villumsen. Han kom i sin tale ind på Muhammedkrisen, og vigtigheden af opretholdelsen af dialogen - også i religiøse spørgsmål.

Bålstemning på Bølling Stadion (Klikbart)
Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect