- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Ny skoleinspektør på Rækker Mølle Skolen!

Den 3. april blev en festlig morgen, hvor hele Rækker Mølle Skole bød den nye inspektør, Gurli Dyrvig velkommen.
Eleverne i 6. klasse sang for den nye inspektør, og der var varme hilsner fra skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Skolens ca. 200 elever venter spændt på at byde den nye skoleinspektør velkommen
Ulla Skyttegaard bød eleverne velkommen til morgensamlingen, hvor der blev sunget morgensang og bedt Fadervor.
Bent Dyrvig fra kommunen lovede den nye inspektør fuld opbakning til arbejdet
Skoledirektør Preben Hørsted bød velkommen
Mogens Jeppesen fra skolebestyrelsen takkede Ulla Skyttegaard for en stor indsats med at drive skolen i tiden uden inspektør
Gurli Dyrvig bød velkommen under hendes ledelse
Mogens Jeppesen byder velkommen med blomster
6. b bød velkommen med Kim Larsens Jutlandia.
6. a sang: Livstræet
Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
03-10-2020 10:00
Jagt
-----------------------------------

05-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

12-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

19-10-2020 19:00
Sangaften
-----------------------------------

25-10-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-10-2020 18:30
Pigeaften
Opslagstavlen
Design: MediaConnect