- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
To historiske dage på Rækker Mølle Skolen

Onsdag og torsdag den 25. og 26. juni blev mærkedage på Rækker Mølle Skolen. For første gang i skolens historie skulle der tages afsked med en 6. klasse og for sidste gang med en 7. klasse. Dagene markerede resultatet af kampen om strukturændringer i skolevæsnet i den nye storkommune – en kamp, der for Rækker Mølle Skolens vedkommende endte med tabet af 7. klasse, som i fremtiden skal undervises på Amagerskolen.

Skolebestyrelsen og skolens lærerstab inviterede elever og forældre i de to berørte klasser til to afskedsaftener i skolens fællessal. Skolebestyrelsen havde arrangeret fællesspisning ved begge arrangementer og 6. klasse havde bedt om, at deres afskedsaften måtte forløbe efter den hævdvundne tradition, der i mange år har været fulgt ved afskedsfester for 7. klasse.

Skoleleder Gurli Dyrvig bød begge aftener velkommen til forældre og elever, og en repræsentant for skolebestyrelsen – onsdag aften Ove Villumsen og torsdag aften Bente Tang – styrede aftenen efter den traditionelle afskedsrecept.
Gurli Dyrvig byder velkommen til 6. klasse (Klik og forstør)

AFSLUTNINGSFEST FOR 6. KLASSE

Slip ikke vidnerne til dit liv!
Gurli Dyrvig holdt onsdag aften skolens afskedstale til 6. klasse. Hun tog i sin tale udgangspunkt i Helge Engelbrechts tekst: ”Du kom med alt det, der var dig..” og understregede, at det til skolens opgave bl.a. hører at tage udgangspunkt i den enkelte elevs personlighed i indlæringen. Gurli Dyrvig har haft dansktimer med klassen. I talen pegede skolelederen også på vigtigheden af at opretholde forbindelsen til vidnerne til ens liv. Kompetence er blevet et nøgleord i en individualistisk tid, pegede Gurli Dyrvig endvidere på og understregede, at ud over de rent faglige kompetencer, har det også været skolens mål at give eleverne gode sociale kompetencer.
Gurli Dyrvig sluttede sin smukke og tankevækkende tale af med at citere et par strofer fra en Beatlessang, som udtrykker en god leveregel: Lad den kærlighed du giver, være lige så stor, som den du modtager!

Klassens to nøglelærere, Torben Evers og Kirsten Bilde kunne fortælle at 6. klasse havde gjort store fremskridt i retning af at arbejde selvstændigt. Torben og Kirsten havde samlet ”en klassens bog”, med mange fine elevbilleder fra morsomme episoder i klassens skoleforløb. Hver elev fik ”en klassens bog” på CD-rom. En del af de billeder forældre og elever fik at se, var fra Bornholmerturen. Der har været en lang tradition for at 7. klasse tager på lejrskole til Bornholm, og i fremtiden vil det blive 6. klasse, der får den oplevelse.
Eleverne havde forberedt forskellig underholdning, der blev fremført i løbet af aftenen, som naturligvis sluttede med en stemningsfuld afsked omkring et bål i skolegården, hvor ”Altid frejdig” blevet sunget og efterfulgt af et Fadervor.

6. klasse nyder den dejlige middag!
Klik og forstør!
Gurli Dyrvig holdt afskedstale for 6. klasse.
Klik og forstør!
Torben og Kirsten præsenterer "klassens bog".
Klik og forstør!
Skolebestyrelsen disker op for 7. klasse! (Klik og forstør!)

AFSLUTNINGSFEST FOR 7. KLASSE

Om lidt bli’r her stille!
Torsdag aften var det 7. klasses aften. Ulla Skyttegaard holdt skolens afskedstale til forældre og elever. Ulla indledte med en linje fra Kim Larsens sang: ”Om lidt bli’r her stille” – en sang, som eleverne havde bedt om måtte komme med på sangbladet. Linjerne fik en særlig alvor af det faktum, at den nuværende 7. klasse er den sidste på skolen.
Ulla Skyttegaard holdt en meget smuk og personlig tale til eleverne, hvor hun trak en tråd helt tilbage til elevernes start på Rækker Mølle Skolen. En livlig flok, var klassen dengang; men klassen havde gjort mægtige fremskridt - også takket være en stor forældreopbakning. Ulla Skyttegaard skitserede også de krav om omstillingsparathed og fleksibilitet, som fremtiden forventer at elever skal leve op til; men understregede at forudsætningen herfor er en solid og god basis. Ulla Skyttegaard pegede også på, at det stærke og trygge klassefællesskab brydes op med et skoleskift, og derfor er det vigtigt, at man ikke falder for forkerte nye venner.
Til slut fremdrog Ulla Skyttegaard minder fra den gode melodi, som klassen havde fundet i det 7. skoleår og ønskede herefter alle en god sommerferie.

Drengene i 7. klasse havde skrevet en morsom takketale til klasselærer Kirstine Didriksen og Ulla Skyttegaard. Talen blev fremført af Lasse Venner Jensen, der til indledning undskyldte, at han ikke var taler og fortsatte med at bringe en undskyldning for, at drengene måske ikke i alle situationer havde været lige medgørlige.
Pigerne havde valgt at udtrykke deres tak i en flot fællessang. Forneden på sangen havde eleverne udtrykt deres store forventninger til at give skolens personale kamp til stregen på fodboldbanen.

Klasselærer Kirsten Didriksen, der har undervist klassen i 2 år, fremdrog klassens mange dyder til hvilke bl.a. hører, at klassen har været indstillet på at lære noget og desuden været meget åbne og ansvarlige. Ikke mindst kom disse dyder til udtryk, da klassen skulle opføre Ronja Røverdatter. Kirsten Didriksen takkede også for den store forældreopbakning og pegede på, at klassen næsten var udlært i konfliktløsning.
Til slut gav Kirsten Didriksen eleverne en god regel at efterleve: Vær mod andre, som du vil, at de skal være mod dig!

En forældrerepræsentant, Poul Bloch Pedersen fik også ordet. Han kunne fortælle, at han også havde haft Ulla Skyttegaard til tysk i 7. klasse og mindedes, at han var kommet udenfor døren.
Han takkede Ulla Skyttegaard for mange års trofast engagement i Rækker Mølle Skolen og kampen for dens beståen. Han udtrykte sin taknemlighed ved at kalde Ulla Skyttegaard for Rækker Mølle Skolens mangeårige røde tråd. Endelig takkede han klasselærer, Kirstine Didriksen for et solidt arbejde med at få gjort en ende på de mange krisemøder, der var blevet holdt omkring klassen.
Aftenen sluttede stemningsfuldt med et gran vemod omkring bålet i skolegården.

Så skal sulten stilles!
(Klik og forstør!)

Roen sænker sig!
(Klik og forstør!)
Ulla Skyttegaard giver eleverne gode ord med på vejen.
(Klik og forstør!)
Lasse holder tale!
(Klik og forstør!)
Ulla og Kirstine får overrakt gaver af Caroline og Stine!
(Klik og forstør!)
Kirstine holder afskedstale for 7. klasse!
(Klik og forstør!)
Poul Bloch takker Ulla og Kirstine!
(Klik og forstør!)
Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect